RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Other Results: 1 Challenges
Stories
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1969.
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 509 Read Count: 271
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Ta muốn hồng trần hóa cảnh Tiên,

Cho nhân sanh hết nỗi ưu phiền;

Giàu nghèo chủng tộc khôn cùng dại,

Giác ngộ tầm đường lại bổn nguyên.


Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 778 Read Count: 195
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

THẦY ngự trong lòng mỗi chúng sanh,

Chúng sanh giác ngộ biết tu hành,

Thương yêu mựa tách người khôn dại,

Điều độ đừng chia kẻ dữ lành.

Tiên, Phật không riêng quyền với tước,

Thánh, Thần chẳng lựa lợi hay danh;

Đạo tâm mới hiểu tâm Xuân quí,

Xuân ở Xuân-tâm Đạo sớm thành.
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 687 Read Count: 322
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Kìa những câu: “Thiên thượng Địa hạ duy ngã độc tôn”, “Thiên nhơn hiệp nhứt”, “Tạo Tiên tác Phật thị do tu”, “Thầy là các con,  các con là Thầy”. Vì sao mà nói như thế ? Do đâu mà có và muốn có phải làm sao?
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2452 Read Count: 216
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Giác ngộ nên đem Đạo cứu đời,

Mùa Xuân mới hưởng trọn vui tươi;

Nguyên nhân nhiệm vụ còn mang nặng,

Xuân đến Xuân đi hẹn một lời.


Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 705 Read Count: 214
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Cần nhứt là các con phải biết sống một đời sống trong tình Tạo Hóa thiên nhiên, luôn luôn an lạc tâm trung, xem mọi sự dữ lành để định phân chọn lựa cho mình một giá trị ở đời sống mai hậu.
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2623 Read Count: 236
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Hễ tu thì phải làm cho đúng nghĩa của người tu. Nếu làm sai tôn chỉ mục đích của nó, đó là tự mình làm mất an ninh cho mình cũng như  cho tập thể. Dầu có nguyện năm bảy trăm câu cũng chẳng ích gì, lựa là một câu.
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3131 Read Count: 219
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Việc gì trước khi muốn nói hoặc làm cho ai, nên đặt mình trong hoàn cảnh người ấy để xem mình có chịu được những đối xử như vậy hay không. Nếu được thì làm, không được thì đừng.
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2722 Read Count: 223
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Do đó, đạo lý pháp môn tuy vô lượng nhưng cũng tùy theo căn trí chúng sanh mà hướng dẫn họ lần lần từ thấp đến cao. Do đó mà lời nói đầu của Lão là sự nói và việc làm phải lựa đúng thời đúng lúc đúng chỗ. Nếu trái lại, dầu mình có thiết tha xây dựng, nhưng là phá hoại vì phản tác dụng.

Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2042 Read Count: 193
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Muốn tạo thế nhân hòa cho thiên hạ, trước tiên ta hãy tạo thế nhân hòa cho chính bản thân.
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3371 Read Count: 220
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:       Thượng-Đế khai Đạo chỗ nào nhơn sanh khổ sở, tăm tối điêu linh, để kéo dân tộc ấy được ra nơi quang minh xán lạn, đồng quyền hạn, ngang nhau với các giống dân khác.
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2582 Read Count: 290
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Các em hãy vô tư làm việc, sẽ có nhiều người nối tiếp liên tục, không nên tư tưởng cầu danh vụ lợi, dù chỉ một tư tưởng nhỏ nhặt thôi.
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1389 Read Count: 193
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Ðừng sợ e tu hành không đắc Ðạo, không đạt đến ngôi vị Phật Tiên, mà chỉ e cho phẩm hạnh đức độ và công quả của mình không xứng đáng để đảm nhận những ngôi vị ấy
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1854 Read Count: 225
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Chư hiền đệ muội có biết tại sao Thượng-Đế vẫn theo đuổi những hàng hướng đạo nhân sinh từng giờ từng khắc? Cũng như thế, Bần Đạo vẫn còn đa mang gắn bó với Thiên chức Giáo-Tông Vô-Vi Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Chư hiền đệ muội còn nhớ câu thơ: “Đời cùng Tiên Phật xuống phàm gian” chăng?
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2188 Read Count: 224
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Tôi bị khảo”. Sự thật mình làm trật. Cái trật đó trở lại khảo mình chớ không phải tự ở ngoài đem đến.
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 594 Read Count: 187
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:       Nầy chư liệt vị! Nếu mỗi người khi còn ở thế gian mà được trọn tin lời chánh lý của Thiêng Liêng, hành cho đúng và hiểu sự tội phước như cái hiểu của Bản Thần hiện giờ chắc chắn rằng mỗi người sẽ phế đời hành đạo và thành chánh quả trong một kiếp mà thôi.
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 889 Read Count: 160
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Không sợ khó khăn trở ngại đối với nhà tướng cũng như nhà lãnh đạo quốc gia hay hàng hướng đạo tôn giáo, chỉ ngại là chưa đương đầu với sự khó ấy là đã buông tay đầu hàng trước rồi, đó là điều quan trọng.
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 691 Read Count: 221
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:      Vết xe trước đã sụp đổ, đoàn xe sau nên tránh. Kể ra đàn anh chịu một phần trách nhiệm rất lớn trong sứ mạng, chính vì thế mà trong hàng Tiền Bối, người nào không làm đúng Thiên-ý sẽ bị triệu hồi để lãnh phần vụ khác.
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 528 Read Count: 193
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:

Gieo giống nơi đâu đã mọc chồi,

Vô phân tưới nước mãi không thôi;

Chừng nào giống ấy đơm bông trái,

Sứ mạng chị em mới gọi rồi.


Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1666 Read Count: 184
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Nhứt là năm nầy, niên khóa nầy, cần phải ẩn hơn là hiện. Ẩn không phải là không hoạt động. Ẩn để chuẩn bị một ngày mai, gọi là dĩ dật đãi lao.
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 527 Read Count: 200
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
 
Trang Chánh • •