RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
035 Chánh Giáo Thánh Truyền
Other Results: 1 Challenges
Stories
Summary:

NGỌC Kinh vừa tiếp sớ đàn trung,

HOÀNG linh Thầy khen biết phục tùng

THƯỢNG giới ban hành lời chỉ dụ,

ĐẾ truyền tô điểm đạo trung dung.


Categories: Thánh Giáo Characters: 035 Chánh Giáo Thánh Truyền
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 3209 Read Count: 533
Published: 02/24/2007 Updated: 02/24/2007
Summary: Giải thuyết Đạo Lão
Categories: Thánh Giáo Characters: 035 Chánh Giáo Thánh Truyền
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1158 Read Count: 234
Published: 02/24/2007 Updated: 02/24/2007
Summary: Giải thuyết Đạo Nho
Categories: Thánh Giáo Characters: 035 Chánh Giáo Thánh Truyền
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1126 Read Count: 243
Published: 02/24/2007 Updated: 02/24/2007
Summary: Giải thuyết Đạo Phật
Categories: Thánh Giáo Characters: 035 Chánh Giáo Thánh Truyền
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1340 Read Count: 216
Published: 02/24/2007 Updated: 02/24/2007
Phát minh by TheLienTienNu Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Chánh Giáo Thánh Truyền
Categories: Thánh Giáo Characters: 035 Chánh Giáo Thánh Truyền
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 1141 Read Count: 597
Published: 02/24/2007 Updated: 02/24/2007
Summary: Sự sống của con người phải hội tụ một số điều kiện quan trọng, trong đó sức khỏe và tinh thần là điều không thể thiếu được. Chính đây là phương tiện để cho con người sinh hoạt trên thế gian này với đầy đủ ý nghĩa và chức năng “vi nhân” của họ.
Categories: Quyễn sách Characters: 035 Chánh Giáo Thánh Truyền
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 5
Completed: No Word count: 14815 Read Count: 2931
Published: 04/18/2007 Updated: 04/18/2007
Summary: Đàn Cơ Tại TÒA THÁNH TIÊN THIÊN NGÀY 7-12-33
Categories: Thánh Giáo Characters: 035 Chánh Giáo Thánh Truyền
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2744 Read Count: 222
Published: 02/24/2007 Updated: 02/24/2007
 
Trang Chánh • •