RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
030 Bảo Pháp Chơn Kinh
Other Results: 1 Challenges
Stories
Summary:

Khai thị Chơn Kinh Bảo Pháp truyền,

Ân điển diệu thần ứng hóa duyên,

Sung mãn, căn linh hồi kiến tánh,

Lưu hành quảng đại thế bình yên.


Categories: Thánh Giáo Characters: 030 Bảo Pháp Chơn Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 9
Completed: Yes Word count: 23371 Read Count: 2977
Published: 02/22/2007 Updated: 02/22/2007
 
Trang Chánh • •