RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
029 Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q2
Other Results: 1 Challenges
Stories
Mừng Xuân by NgocHoangThuongDe Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary:

Chương I : Mừng Xuân

Châu Minh, 1-1 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15 2 1961


Categories: Thánh Giáo Characters: 029 Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 54 Read Count: 205
Published: 02/15/2007 Updated: 02/15/2007
Summary: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q2
Categories: Thánh Giáo Characters: 029 Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q2
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 85
Completed: Yes Word count: 39199 Read Count: 24269
Published: 02/21/2007 Updated: 04/09/2011
 
Trang Chánh • •