RSS
Site Info
Members: 371
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: PaulY
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Other Results: 1 Challenges
Stories
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 11g ngày 30-5-1978
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 1112 Read Count: 406
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn chấp bút ngày 6 và 7-7-1978
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 3327 Read Count: 416
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:       (Cuộc Ðại-Lễ Cầu-An Xin Bình Ðịa Chấn được tổ chức lúc 12g trưa ngày 21 3 1982 tại Hellyer Coyote Park, San Jose, California, với sự tham dự của các đại diện Tam Giáo và rất đông quí vị đạo hữu, đạo tâm. Cuộc Ðại-Lễ hoàn tất viên mãn lúc 3g chiều cùng ngày.)
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2488 Read Count: 167
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Diệu-Đàn, 7 giờ tối ngày 4 12 1979 (Rằm tháng 10 Kỷ Mùi)
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2339 Read Count: 166
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Của Đức Chúa Jésus, Đàn chấp bút ngày 15 12 1979
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 229 Read Count: 156
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút lúc 1 giờ trưa ngày 15 5 1978
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 468 Read Count: 162
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn chấp bút lúc 8g40 ngày 5 10 1979

                    (nhằm ngày Rằm tháng 9 Kỷ Mùi)


Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2407 Read Count: 129
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Ðàn Chấp Bút lúc 4g07am sáng 15 5 1986
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1587 Read Count: 163
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:

Ðàn chấp bút lúc 4 giờ 12phút sáng ngày 15 5 1982

(nhằm 22-4 âm lịch Nhâm-Tuất)


Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: No Word count: 2538 Read Count: 161
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn chấp bút lúc 7g53 ngày 9 9 1978 (8-8 Mậu Ngọ)
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 761 Read Count: 174
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Kinh Thánh Giáo Pháp by admin Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Mục lục Kinh Thánh Giáo Pháp
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 370 Read Count: 141
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn chấp bút lúc 9 giờ ngày 7-9-1978
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1125 Read Count: 155
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 13g10 ngày 7 6 1978
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2346 Read Count: 41
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 8g ngày 15 6 1978
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 3
Completed: No Word count: 7866 Read Count: 638
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 11g ngày 11-6-1978
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 6332 Read Count: 139
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, ngày 5 7 1978
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 1176 Read Count: 415
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn chấp bút lúc 9g44 ngày 24 7 1979 (nhằm ngày mùng 1-7 Kỷ Mùi)
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1085 Read Count: 153
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn chấp bút ngày Rằm tháng 7 năm Mậu-Ngọ 18 8 1978
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: No Word count: 686 Read Count: 154
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn chấp bút 9g45 ngày 8 9 1978 (7-8 Mậu Ngọ)
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 737 Read Count: 124
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn ngày 9-2 Tân Dậu 14 3 1981
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1430 Read Count: 153
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
 
Trang Chánh • •