RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Other Results: 1 Challenges
Stories
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 11g ngày 30-5-1978
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 1112 Read Count: 505
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn chấp bút ngày 6 và 7-7-1978
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 3327 Read Count: 535
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:       (Cuộc Ðại-Lễ Cầu-An Xin Bình Ðịa Chấn được tổ chức lúc 12g trưa ngày 21 3 1982 tại Hellyer Coyote Park, San Jose, California, với sự tham dự của các đại diện Tam Giáo và rất đông quí vị đạo hữu, đạo tâm. Cuộc Ðại-Lễ hoàn tất viên mãn lúc 3g chiều cùng ngày.)
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2488 Read Count: 214
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Diệu-Đàn, 7 giờ tối ngày 4 12 1979 (Rằm tháng 10 Kỷ Mùi)
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2339 Read Count: 208
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Của Đức Chúa Jésus, Đàn chấp bút ngày 15 12 1979
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 229 Read Count: 204
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút lúc 1 giờ trưa ngày 15 5 1978
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 468 Read Count: 207
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn chấp bút lúc 8g40 ngày 5 10 1979

                    (nhằm ngày Rằm tháng 9 Kỷ Mùi)


Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2407 Read Count: 152
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Ðàn Chấp Bút lúc 4g07am sáng 15 5 1986
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1587 Read Count: 212
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:

Ðàn chấp bút lúc 4 giờ 12phút sáng ngày 15 5 1982

(nhằm 22-4 âm lịch Nhâm-Tuất)


Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: No Word count: 2538 Read Count: 204
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn chấp bút lúc 7g53 ngày 9 9 1978 (8-8 Mậu Ngọ)
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 761 Read Count: 224
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Kinh Thánh Giáo Pháp by admin Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Mục lục Kinh Thánh Giáo Pháp
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 370 Read Count: 181
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn chấp bút lúc 9 giờ ngày 7-9-1978
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1125 Read Count: 199
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 13g10 ngày 7 6 1978
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2346 Read Count: 60
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 8g ngày 15 6 1978
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 3
Completed: No Word count: 7866 Read Count: 817
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 11g ngày 11-6-1978
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 6332 Read Count: 190
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, ngày 5 7 1978
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 1176 Read Count: 513
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn chấp bút lúc 9g44 ngày 24 7 1979 (nhằm ngày mùng 1-7 Kỷ Mùi)
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1085 Read Count: 195
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn chấp bút ngày Rằm tháng 7 năm Mậu-Ngọ 18 8 1978
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: No Word count: 686 Read Count: 199
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn chấp bút 9g45 ngày 8 9 1978 (7-8 Mậu Ngọ)
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 737 Read Count: 169
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn ngày 9-2 Tân Dậu 14 3 1981
Categories: Thánh Giáo Characters: 026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1430 Read Count: 202
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
 
Trang Chánh • •