026 Kinh Thánh Giáo Pháp
Other Results: 1 Challenges
Stories
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 11g ngày 30-5-1978 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn chấp bút ngày 6 và 7-7-1978 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:       (Cuộc Ðại-Lễ Cầu-An Xin Bình Ðịa Chấn được tổ chức lúc 12g trưa ngày 21 3 1982 tại Hellyer Coyote Park, San Jose, California, với sự tham dự của các đại diện Tam Giáo và rất đông quí vị đạo hữu, đạo tâm. Cuộc Ðại-Lễ hoàn tất viên mãn lúc 3g chiều cùng ngày.) More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Diệu-Đàn, 7 giờ tối ngày 4 12 1979 (Rằm tháng 10 Kỷ Mùi) More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Của Đức Chúa Jésus, Đàn chấp bút ngày 15 12 1979 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút lúc 1 giờ trưa ngày 15 5 1978 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn chấp bút lúc 8g40 ngày 5 10 1979

                    (nhằm ngày Rằm tháng 9 Kỷ Mùi)

More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Ðàn Chấp Bút lúc 4g07am sáng 15 5 1986 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:

Ðàn chấp bút lúc 4 giờ 12phút sáng ngày 15 5 1982

(nhằm 22-4 âm lịch Nhâm-Tuất)

More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn chấp bút lúc 7g53 ngày 9 9 1978 (8-8 Mậu Ngọ) More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Mục lục Kinh Thánh Giáo Pháp More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn chấp bút lúc 9 giờ ngày 7-9-1978 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 13g10 ngày 7 6 1978 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 8g ngày 15 6 1978 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 11g ngày 11-6-1978 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, ngày 5 7 1978 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn chấp bút lúc 9g44 ngày 24 7 1979 (nhằm ngày mùng 1-7 Kỷ Mùi) More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn chấp bút ngày Rằm tháng 7 năm Mậu-Ngọ 18 8 1978 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn chấp bút 9g45 ngày 8 9 1978 (7-8 Mậu Ngọ) More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Đàn ngày 9-2 Tân Dậu 14 3 1981 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
 
 
Trang Chánh • •