025 Đại Giác Thánh Kinh
Other Results: 1 Challenges
Stories
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12g30 ngày 1 7 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 9g ngày 4 7 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 7g30 ngày 1 7 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:

Ðàn-cơ tại Thiên-Lý Bửu-Tòa lúc 10 giờ ngày mùng 2 tháng 11 năm Mậu-Ngọ, 2 12 1978

Ý NGHĨA CỦA HIỆP-TÁC VÀ QUI-NGUYÊN

More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 30 7 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 20 7 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, ngày 7 8 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút lúc 11g ngày 27 9 1977

(15-8 Ðinh Tỵ)

More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 2-8-1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút lúc 11 giờ ngày 27-9-1977

(Nhằm ngày Rằm tháng 8 năm Ðinh-Tỵ)

More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 6 8 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 30 7 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 30 7 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 4 8 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary:

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Tý thời 23 giờ ngày 27 9 1977

More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 10 giờ 50 phút ngày 4 tháng Chạp năm Nhâm-Tuất 17 1 1983 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 10g ngày 6 7 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, 11g ngày 7 7 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Ngày Lễ An-Vị Tam Giáo Qui-Nguyên khai mạc hồi 10 giờ sáng ngày 1 tháng 8 năm 1977. Sau khi tế lễ đọc các bài Kinh xong, một giờ sau, nhằm 11 giờ thì có cầu Ðàn More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
Summary: Thiên-Lý Bửu-Tòa, ngày 4 8 1977 More info...
Published: 02/21/2007 Updated: 02/21/2007
 
 
Trang Chánh • •