RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
024 Bình Minh Đại Đạo
Other Results: 1 Challenges
Stories
Summary: Hòa-Đồng Tôn-Giáo, Đàn duyệt lại, 16/3 Mậu-Thân 13 4 1968
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 339 Read Count: 204
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Bình Minh Đại Đạo by admin Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Mục lục Bình Minh Đại Đạo
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 355 Read Count: 184
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Bạch Quang Thánh Mẫu đàn 4 7 1971 BÌNH-MINH III
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1011 Read Count: 220
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Ngọ thời, 19-7 Kỷ-Dậu 31 8 1969
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 561 Read Count: 205
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Tý thời 18-5 Kỷ-Dậu 1 7 1969
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1254 Read Count: 843
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Gò-Công, Hợi thời 11-7 Kỷ-Dậu  23 8 1969
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1226 Read Count: 213
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Tý thời 15-6 Kỷ-Dậu 28 07 1969
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 896 Read Count: 206
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Ngọ thời, 23-9 Kỷ-Dậu 2 11 1969
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1268 Read Count: 226
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Đàn Ngọ thời, 15-11 Canh-Tuất 13 12 1970
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3211 Read Count: 220
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Ngọ thời, 15-5 Canh-Tuất 18 6 1970
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3302 Read Count: 214
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary:

Đàn Ngọ-thời, ngày 29 tháng 2 năm Mậu-Thân ( nhằm 27 3 1968 )

Sửa tâm không chơn-thần thăng giáng,

       Để tâm không nuôi bản linh hồn,

              Mỗi người đều có tánh khôn,

Nghe qua học lấy nhuần ôn để lòng.

 


Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1046 Read Count: 227
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Đàn Ngọ thời, 15-04 Tân-Hợi 8 5 1971
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2673 Read Count: 203
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Hải-Triều Thánh-Nhơn đàn 17 10 1971 BÌNH-MINH III
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1408 Read Count: 196
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Đàn Tý thời, ngày 30 tháng 2 Mậu-Thân 28 03 1968
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 608 Read Count: 225
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Huyền-Linh Thánh-Mẫu đàn 4 7 1971 BÌNH-MINH III

Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 941 Read Count: 203
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Ngọ thời, 5-7 Kỷ-Dậu (17 8 1969
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1808 Read Count: 218
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Ngọ thời 7-6 Kỷ-Dậu 20 7 1969
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 522 Read Count: 158
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Lê-Sơn Thánh-Mẫu  đàn 7 6 1971 BÌNH-MINH III
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1029 Read Count: 209
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Ngày 29-10 Kỷ-Dậu 8 12 1969
Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 269 Read Count: 202
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary:

Giờ thọ sắc Diêu-Trì để:

Lời ca tụng

KINH BÌNH-MINH ĐỆ-TAM


Categories: Thánh Giáo Characters: 024 Bình Minh Đại Đạo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 274 Read Count: 218
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
 
Trang Chánh • •