024 Bình Minh Đại Đạo
Other Results: 1 Challenges
Stories
Summary: Hòa-Đồng Tôn-Giáo, Đàn duyệt lại, 16/3 Mậu-Thân 13 4 1968 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Mục lục Bình Minh Đại Đạo More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Bạch Quang Thánh Mẫu đàn 4 7 1971 BÌNH-MINH III More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Ngọ thời, 19-7 Kỷ-Dậu 31 8 1969 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Tý thời 18-5 Kỷ-Dậu 1 7 1969 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Gò-Công, Hợi thời 11-7 Kỷ-Dậu  23 8 1969 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Tý thời 15-6 Kỷ-Dậu 28 07 1969 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Ngọ thời, 23-9 Kỷ-Dậu 2 11 1969 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Đàn Ngọ thời, 15-11 Canh-Tuất 13 12 1970 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Ngọ thời, 15-5 Canh-Tuất 18 6 1970 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary:

Đàn Ngọ-thời, ngày 29 tháng 2 năm Mậu-Thân ( nhằm 27 3 1968 )

Sửa tâm không chơn-thần thăng giáng,

       Để tâm không nuôi bản linh hồn,

              Mỗi người đều có tánh khôn,

Nghe qua học lấy nhuần ôn để lòng.

 

More info...
Published: 02/18/2007 Updated: 02/18/2007
Summary: Đàn Ngọ thời, 15-04 Tân-Hợi 8 5 1971 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Hải-Triều Thánh-Nhơn đàn 17 10 1971 BÌNH-MINH III More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Đàn Tý thời, ngày 30 tháng 2 Mậu-Thân 28 03 1968 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Huyền-Linh Thánh-Mẫu đàn 4 7 1971 BÌNH-MINH III
More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Ngọ thời, 5-7 Kỷ-Dậu (17 8 1969 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Ngọ thời 7-6 Kỷ-Dậu 20 7 1969 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Lê-Sơn Thánh-Mẫu  đàn 7 6 1971 BÌNH-MINH III More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary: Ngày 29-10 Kỷ-Dậu 8 12 1969 More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
Summary:

Giờ thọ sắc Diêu-Trì để:

Lời ca tụng

KINH BÌNH-MINH ĐỆ-TAM

More info...
Published: 02/20/2007 Updated: 02/20/2007
 
 
Trang Chánh • •