RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
020 Ngọc Minh Kinh
Other Results: 1 Challenges
Stories
LỜI GIỚI THIỆU by admin Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: LỜI GIỚI THIỆU
Categories: Thánh Giáo Characters: 020 Ngọc Minh Kinh
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 474 Read Count: 180
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
Summary:

NGỌC-CHÂU MINH-ĐẠI CHƠN-KINH,

Cứu ách cứu nạn cả sanh linh,

Kiền khôn thâu Nhựt Nguyệt,

Chuyển vận nước thanh bình.
Categories: Thánh Giáo Characters: 020 Ngọc Minh Kinh
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 3
Completed: No Word count: 3624 Read Count: 710
Published: 02/09/2007 Updated: 02/09/2007
 
Trang Chánh • •