RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
017 Giáo Đoàn Nữ Giới
Stories
Summary:

TÂY đài ác xế ngã tây đài,

VƯƠNG chánh cung hầu tiếng tốt thay,

KIM cúc trổ màu tươi nhuận đẹp,

MẪU thân ban phước kẻ trần ai.


Categories: Thánh Giáo Characters: 017 Giáo Đoàn Nữ Giới
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 632 Read Count: 214
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

Ðêm thanh NGỌC bút chỉ phê ban,

Thánh sắc HOÀNG ân chiếu rỡ ràng,

Hạ phẩm THƯỢNG lưu con gắng bước,

Cho thành ÐẾ Ðạo cõi Nam-Bang.


Categories: Thánh Giáo Characters: 017 Giáo Đoàn Nữ Giới
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 850 Read Count: 180
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Giáo Đoàn Nữ Giới by admin Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Mục lục Giáo Đoàn Nữ Giới
Categories: Thánh Giáo Characters: 017 Giáo Đoàn Nữ Giới
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 108 Read Count: 218
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Giải thoát by HanhHoaTienNu Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Thâu Thần, luyện Khí, hiệp Tinh,

Linh đơn chi phối ngọc huỳnh chói xa.

       Giải mê đời tỉnh nam-kha,

Cao-Ðài cứu thế kỳ ba độ đời.

       Khá nên giải thoát ai ơi!

Sẵn đường Ðạo-Ðức có lời dạy khuyên.

       Dặm trình trực chỉ non Tiên...


Categories: Thánh Giáo Characters: 017 Giáo Đoàn Nữ Giới
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 858 Read Count: 176
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Lời tựa by admin Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary:

Ðạo đức đem tô điểm nét hoa,

Làm sao cho rỡ mặt đàn bà!

Kìa chuông tấn hóa vang rền khắp,

Nọ nước cảm tình vẫy tưới ra.

Tiếng gọi tinh thần nghe vẳng đó,

Ánh đèn giác ngộ vẫn còn xa,

Hỡi ai! đang sống trong đêm mộng,

Gặp hội văn minh tỉnh dậy mà.


Categories: Thánh Giáo Characters: 017 Giáo Đoàn Nữ Giới
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 679 Read Count: 204
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

Nương mây giục bước giá đàn tiền,

Ðề bút khuyên đời một ít thiên,

Nghĩa lý chỉ cho tường với tận,

Văn bài ghi sẵn chép cùng biên.

Văn chương vẽ mặt người tài đức,

Vịnh phú nêu tên kẻ phẩm hiền,

Ðem GIÁO ÐOÀN Kinh cho NỮ-GIỚI,

Tập rèn văn chất phải tinh chuyên.


Categories: Thánh Giáo Characters: 017 Giáo Đoàn Nữ Giới
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 3
Completed: Yes Word count: 4236 Read Count: 742
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

Dạy khuyên nữ giới hùng cường,

Liễu bồ nên cũng sánh dường nam nhi.


Categories: Thánh Giáo Characters: 017 Giáo Đoàn Nữ Giới
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 3
Completed: Yes Word count: 3788 Read Count: 634
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
Summary:

Ai muốn tròn xong cuộc sống đời,

Nên gìn Ðạo-Ðức chớ buông trôi,

Trên hòa dưới thuận tình em chị,

Ngoài ấm trong êm nghĩa đất trời.

Ðức kém khó mong đời hạnh phúc,

Ðức tròn dễ bước buổi yên vui,

Khuyên đời hãy rán bồi âm đức,

Hễ có cho vay ắt có lời.


Categories: Thánh Giáo Characters: 017 Giáo Đoàn Nữ Giới
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 3
Completed: No Word count: 2919 Read Count: 658
Published: 02/08/2007 Updated: 02/08/2007
 
Trang Chánh • •