RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
014 Thánh Giáo Sưu Tập 1986
Other Results: 1 Challenges
Stories
Summary:

Thương Thầy thương Ðạo phải thương nhau
Hạnh đức hằng ngày cố luyện trau
Ðứa dại đứa khôn cùng sát cánh
Gánh gồng sứ mạng Ðấng Ðài Cao.Categories: Thánh Giáo Characters: 014 Thánh Giáo Sưu Tập 1986
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 730 Read Count: 232
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: "Ðạo phát chậm trễ một ngày là có hại cho nhân sanh một ngày". Lời dạy đã 60 năm qua mà vẫn còn giá trị và ý nghĩa. Mỗi lần lễ Khai Minh Ðại Ðạo là mỗi lần Bần Ðạo càng thêm trách nhiệm nặng nề.....
Categories: Thánh Giáo Characters: 014 Thánh Giáo Sưu Tập 1986
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1921 Read Count: 195
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Giáo hóa cho nên bậc sĩ hiền
Tông chi gia phả Thánh Thần Tiên
Ðại đồng công dụng ai truyền bá
Ðạo Pháp để không uổng bí truyền .
Categories: Thánh Giáo Characters: 014 Thánh Giáo Sưu Tập 1986
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 480 Read Count: 201
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

* Không lo Ðạo bị bế tắc mà chỉ lo không đủ vững vàng phát triển.
* Không lo đời chưa hiểu Ðạo mà chỉ lo Ðạo không sáng tỏ thôi.
* Không lo làm nổi việc lớn mà chỉ lo không có tư tưởng lớn.
Diễn biến lịch sử của nhơn loại chẳng qua là sự diễn biến của những tư tưởng lớn.


Categories: Thánh Giáo Characters: 014 Thánh Giáo Sưu Tập 1986
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1043 Read Count: 221
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Muốn ra Giáo hóa phải nên trò
Muốn đạt Chơn Tông Lão chỉ cho
Muốn đạt Ðại thừa xong sứ mạng
Thì đường Chơn Ðạo phải siêng dò .

Categories: Thánh Giáo Characters: 014 Thánh Giáo Sưu Tập 1986
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 474 Read Count: 236
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Thánh Giáo rành chưa chắc đã thông
Phải cần thấm nhập tận chơn Tông
Dốc hành cho trọn là tâm Ðại
Danh Ðạo nên rồi mới thật công.
Categories: Thánh Giáo Characters: 014 Thánh Giáo Sưu Tập 1986
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1563 Read Count: 197
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Chiếc áo Thiên ân nguyện mặc vào
Hãy vì trách vụ được ban trao
Không vì chức vụ danh huyền hão
Còn quí báu hơn chiếc cẩm bào.

Categories: Thánh Giáo Characters: 014 Thánh Giáo Sưu Tập 1986
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 771 Read Count: 205
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Thánh Giáo thiên thu chẳng lỗi lầm
Chơn Tông vạn thế rạng thinh âm
Cổ nhân Ðại chí danh hằng tại
Do ở Ðạo mầu vẹn nhứt tâm.
Categories: Thánh Giáo Characters: 014 Thánh Giáo Sưu Tập 1986
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 988 Read Count: 201
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1986
Categories: Thánh Giáo Characters: 014 Thánh Giáo Sưu Tập 1986
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 195 Read Count: 242
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary:

* Trước nhất là nghiên cứu Giáo lý Ðạo chiều sâu và chiều rộng.
* Phần nữa là công phu lập hạnh vừa công phu tịnh luyện vừa bồi công lập đức.


Categories: Thánh Giáo Characters: 014 Thánh Giáo Sưu Tập 1986
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1424 Read Count: 203
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
Summary: Trách nhiệm của Cơ quan có hai điểm chính là tự độ và độ tha.
Tự hoàn thiện mình và hoàn thiện tha nhân trên hai phương diện :
1 . Phổ thông phổ truyền giáo lý,về mặt Ngoại Giáo Công Truyền.
2 . Ðạt Ðạo giải thoát bằng phương pháp Tánh Mạng song tu,về mặt Nội Giáo Tâm Truyền,đó là cứu cánh.
Cứu cánh chỉ có một mà phương tiện thì muôn hình vạn trạng để thích nghi.

Categories: Thánh Giáo Characters: 014 Thánh Giáo Sưu Tập 1986
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 984 Read Count: 228
Published: 02/07/2007 Updated: 02/07/2007
 
Trang Chánh • •