RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Other Results: 1 Challenges
Stories
Summary: Một Đức Huyền Thiên hóa vạn loài,
Thâu tàng sinh trưởng luật vần xoay;
Phật Tiên Thần Thánh đều do bởi,
Diệu hiệp Thiên cơ ở cõi nầy.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1340 Read Count: 235
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1974.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 543 Read Count: 273
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Cao Đài không là Cao Đài, đó chính thị là Cao Đài.
Cao Đài không tự nó sinh phát riêng cho Việt Nam hay bất cứ nước nào, không là của người này hay kẻ kia, không là Tây Ninh hay Bến Tre không là Truyền Giáo hay Tiên Thiên.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1551 Read Count: 210
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Phật Tiên đắc đạo vốn do tâm,
Tâm chẳng riêng tư, ý chẳng lầm;
Không bởi cái ta trong mật thất,
Mới tường bí pháp lẽ huyền thâm.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1657 Read Count: 221
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary: Đã khép mình học câu giới luật, Phải dặn lòng tâm đức trì tu; Tu sao vẹt hết ngút mù, Tâm linh soi sáng công phu mới là. Đã khép mình vào Tòa Tam Giáo, Phải dặn lòng lý đạo tinh thông; Tu tề mọi việc cho xong, Tâm linh đạo hạnh tác phong trau giồi.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 705 Read Count: 247
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary: Muôn dòng pháp đạo một mà thôi,
Một chí một tâm một đất trời;
Đã được một thì chơn chánh đẳng,
Ba ngàn thế giới mặc vui chơi.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1908 Read Count: 212
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary: Vì tham vọng đem máu xương tạo nên trường nghiệp quả. Mạnh hiếp yếu, giành miếng mồi thơm nhiều cặn bã,
Giàu dọa nghèo vì cá nọ chữa ăn câu ; Nực cười thay côïng nghiệp Á cùng Âu, Có nói mạnh có khoe giàu, rốt cuộc cũng đáo đầu vay phải trả.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 886 Read Count: 244
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Thánh tâm không phải nằm trong từ chương văn cú kinh điển hay những nét vàng son lộng lẫy nguy nga, mà Thánh tâm, Thánh đức ở bên trong khối óc, tâm linh và hành động của con người tu niệm.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 1607 Read Count: 214
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary: Tam Tông hòa hiệp lập chơn tông,
Pháp Chủ gầy nên ý đại đồng ;
Bát Nhã trương buồm xuôi bỉ ngạn,
Thiền Sư tiếp độ khách sang sông.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1246 Read Count: 220
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Vị tiếng Tiên Cô thỉnh xuống trần,
Đem nhành dương liễu rưới ân xuân;
Cho người mộ đạo vui xuân đạo,
Thanh thoát tâm xuân hội Giáp Dần.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4004 Read Count: 205
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Ngoài hình thức đạo, người thanh niên phải có chí hướng quật khởi tinh thần đạo đức để cải tạo bản thân, cải tạo gia đình, cải tạo xã hội đạo đức bằng cách bắt nguồn từ những mầm non trong khu vườn cây ươm của nước non, của dân tộc.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1680 Read Count: 215
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary: Một túi kiền khôn rộng pháp quyền,
Độ người lánh tục để tầm tiên;
Non xanh nước biếc say mùi đạo,
Với thú thanh nhàn thú tự nhiên.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1138 Read Count: 228
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Con người là vật tối linh đã được trực tiếp thọ nhận ân điển từ nơi Thượng Đế và có thể thay Trời đem ánh sáng đạo lý phổ cập khắp trần gian, kiến tạo cõi dinh hoàn nơi nầy nên đời Thượng Nguơn Thánh Đức.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 645 Read Count: 238
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Giáp Dần là năm mở đầu cho một chu kỳ thập niên thay đổi,
Nghiệp quả đà có dịp trả xong ;
Người tu hành phải cố gắng bền lòng,
Giữ hạnh đạo và bồi công lập đức.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1119 Read Count: 229
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Đạo là sức sống thiên nhiên,
Pháp là một Bát Nhã Thuyền sang sông.
Người sẵn đạo trong vòng trần thế,
Tạm mượn đây làm kế trường sanh.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 788 Read Count: 240
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Cùng là con người sanh trên cõi thế, nhưng nhìn qua một lượt trước tầm mắt của mỗi người đều phân tách được sự sang hèn, khôn, dại.
Trong các giai tầng ấy cũng như hình hài, tai mắt, mặt, mày, cũng Tạo Hóa phát ban cho sự sống còn không đồng đều không thiếu, nhưng vì sao lại chênh lệch khác biệt như vậy ?
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1306 Read Count: 242
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
Summary: Chẳng phải hư vô tịch mịch mà đắc đạo. Đắc đạo do đến chỗ hư vô mà không còn hư vô, tịch mịch không còn tịch mịch. Tất cả danh từ đều biến tan còn lại nguyên vẹn chỗ chánh định. Đó là kim đơn là xá lợi, là chánh đẳng chánh giác.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1213 Read Count: 238
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary: Mẹ mừng khi nhìn thấy các con của Mẹ đã ý thức thế nào là tu thân lập hạnh, thế nào là bồi công lập đức, thế nào là thế Thiên hoằng đạo, và lãnh hội ít nhiều đạo lý trong Hội Bàn Đào ban trao bí pháp.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1757 Read Count: 200
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary: Muốn bồi công lập đức, muốn tu tánh luyện mạng, muốn thực hiện bổn phận thiêng liêng đối với tất cả mọi người trong Tam Kỳ Phổ Độ, tất cả điều nằm trong tâm tưởng suy tư của người hành giả. Nhưng có dễ gì thoát khỏi hết những chướng ngại gay go để hoàn tất.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2085 Read Count: 198
Published: 02/05/2007 Updated: 02/05/2007
Summary: Thuyền đạo buồm trương lướt biển trần,
Vớt người chìm đắm thoát mê tân;
Phục hồi nguyên bổn nơi thanh tịnh,
Khỏi chốn luân hồi của thế nhân.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2030 Read Count: 219
Published: 02/06/2007 Updated: 02/06/2007
 
Trang Chánh • •