009 Thánh Giáo Sưu Tập 1973
Other Results: 1 Challenges
Stories
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1973. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Các con ơi! Các con hãy thực sự thương yêu bảo vệ lẫn nhau, hãy dìu dắt nâng đỡ lẫn nhau, dù kẻ chơn mây, người góc biển mà tinh thần hòa hợp bất diệt của các con sẽ là bức tường thành vạn năng vững chắc cho sanh linh ẩn núp trong cơn nắng lửa mưa dầu. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý  

Tuất thời, 30-12 Nhâm Tý (02-02-1973) 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

tá danh CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT More info...
Published: 05/04/2009 Updated: 05/04/2009
Summary: Con ôi! sự yên lặng để thần-giao cách-cảm, để các con tìm thấy con trong Thầy và Thầy hằng ngự trị với đức hiếu sinh trong vạn vật.
Yên-lặng tức là quán-triệt tất cả những cái gì mà trần gian không nói được, không sờ mó được, không nghe thấy được.
Yên-lặng để tìm thấy cương vị của các con trong sứ mạng to tát giữa thời Phổ-Độ Kỳ Tam. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Hội Thánh là cơ sở của chư Thánh hội hiệp để làm Thánh sự, suy nghĩ Thánh ý, xuất phát Thánh ngôn - cơ duyên sắp bày đưa đẩy các hàng nguyên căn từ Nhứt Kỳ Phổ Độ, từ Nhị Kỳ Phổ Độ đến Tam Kỳ Phổ Độ. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: TÁNH MẠNG CÔNG PHU
Tý Thời, đêm 01 tháng 5 năm Quý Sửu  – Đại Đạo 47 (01.6.1973). More info...
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary: Vạn Quốc Tự (Chơn Lý Đàn) Tuất thời, 14 tháng 8 Quí Sửu ( 10.9. 1973 ) More info...
Published: 01/06/2014 Updated: 01/06/2014
Summary: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, Rằm tháng 10 Quí Sửu ( 9.11.1973 ) More info...
Published: 12/30/2013 Updated: 12/30/2013
FeatureSummary: THÁI hòa vạn tượng chiếu Nam giao,
THƯỢNG đức trì tu phóng nghiệt bào;
ĐẠO thị hư vô nhi vạn hữu,
TỔ truyền tâm pháp giải trần lao. More info...
Published: 01/06/2014 Updated: 01/06/2014
Summary: Lời xưa có câu : "Nhất nhật chi kế tại ư Dần,nhứt niên chi kế tại ư Xuân".
Mối đầu sinh hoạt tinh anh của một ngày là giờ Dần, mối đầu sinh sôi nẩy nở của một năm là mùa Xuân, vạn vật nhân đó mà phát sinh cho kịp cùng Thiên lý, con người há lại chẳng biết sao ?. More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
 
 
Trang Chánh • •