RSS
Site Info
Members: 383
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: eraca
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
009 Thánh Giáo Sưu Tập 1973
Other Results: 1 Challenges
Stories
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1973.
Categories: Thánh Giáo Characters: 009 Thánh Giáo Sưu Tập 1973
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 45 Read Count: 276
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Các con ơi! Các con hãy thực sự thương yêu bảo vệ lẫn nhau, hãy dìu dắt nâng đỡ lẫn nhau, dù kẻ chơn mây, người góc biển mà tinh thần hòa hợp bất diệt của các con sẽ là bức tường thành vạn năng vững chắc cho sanh linh ẩn núp trong cơn nắng lửa mưa dầu.
Categories: Thánh Giáo Characters: 009 Thánh Giáo Sưu Tập 1973
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 927 Read Count: 234
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý  

Tuất thời, 30-12 Nhâm Tý (02-02-1973) 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

tá danh CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
Categories: Thánh Giáo Characters: 009 Thánh Giáo Sưu Tập 1973
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2193 Read Count: 194
Published: 05/04/2009 Updated: 05/04/2009
Summary: Con ôi! sự yên lặng để thần-giao cách-cảm, để các con tìm thấy con trong Thầy và Thầy hằng ngự trị với đức hiếu sinh trong vạn vật.
Yên-lặng tức là quán-triệt tất cả những cái gì mà trần gian không nói được, không sờ mó được, không nghe thấy được.
Yên-lặng để tìm thấy cương vị của các con trong sứ mạng to tát giữa thời Phổ-Độ Kỳ Tam.
Categories: Thánh Giáo Characters: 009 Thánh Giáo Sưu Tập 1973
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 971 Read Count: 235
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Hội Thánh là cơ sở của chư Thánh hội hiệp để làm Thánh sự, suy nghĩ Thánh ý, xuất phát Thánh ngôn - cơ duyên sắp bày đưa đẩy các hàng nguyên căn từ Nhứt Kỳ Phổ Độ, từ Nhị Kỳ Phổ Độ đến Tam Kỳ Phổ Độ.
Categories: Thánh Giáo Characters: 009 Thánh Giáo Sưu Tập 1973
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 988 Read Count: 276
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: TÁNH MẠNG CÔNG PHU
Tý Thời, đêm 01 tháng 5 năm Quý Sửu  – Đại Đạo 47 (01.6.1973).
Categories: Thánh Giáo Characters: 009 Thánh Giáo Sưu Tập 1973
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1547 Read Count: 170
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary: Vạn Quốc Tự (Chơn Lý Đàn) Tuất thời, 14 tháng 8 Quí Sửu ( 10.9. 1973 )
Categories: Thánh Giáo Characters: 009 Thánh Giáo Sưu Tập 1973
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2337 Read Count: 173
Published: 01/06/2014 Updated: 01/06/2014
Summary: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, Rằm tháng 10 Quí Sửu ( 9.11.1973 )
Categories: Thánh Giáo Characters: 009 Thánh Giáo Sưu Tập 1973
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 794 Read Count: 223
Published: 12/30/2013 Updated: 12/30/2013
Summary: FeatureTHÁI hòa vạn tượng chiếu Nam giao,
THƯỢNG đức trì tu phóng nghiệt bào;
ĐẠO thị hư vô nhi vạn hữu,
TỔ truyền tâm pháp giải trần lao.
Categories: Thánh Giáo Characters: 009 Thánh Giáo Sưu Tập 1973
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 900 Read Count: 218
Published: 01/06/2014 Updated: 01/06/2014
Summary: Lời xưa có câu : "Nhất nhật chi kế tại ư Dần,nhứt niên chi kế tại ư Xuân".
Mối đầu sinh hoạt tinh anh của một ngày là giờ Dần, mối đầu sinh sôi nẩy nở của một năm là mùa Xuân, vạn vật nhân đó mà phát sinh cho kịp cùng Thiên lý, con người há lại chẳng biết sao ?.
Categories: Thánh Giáo Characters: 009 Thánh Giáo Sưu Tập 1973
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 832 Read Count: 239
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
 
Trang Chánh • •