RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Trị Bệnh [26] Các phương thuốc trị bệnh của Hoa Đà Tiên Ông
 
 
Stories
Summary: Tám thực đơn như phương thuốc (Hoa-Ðà Tiên-Ông)
Categories: Sưu Tầm > Trị Bệnh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 601 Read Count: 150
Published: 07/14/2009 Updated: 07/14/2009
Summary: Giữa thập niên sáu mươi, nhà Bác học Cleve Backster chế ra máy Dò Nói Dối, người Mỹ gọi là Lie Detector hay Polygraph
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3812 Read Count: 126
Published: 10/03/2016 Updated: 10/03/2016
Summary: Mục Lục Tây Phương Huyền Bí
Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 28
Completed: Yes Word count: 152070 Read Count: 7936
Published: 06/13/2007 Updated: 06/13/2007
Summary: Như vậy, với tư cách một vị Hóa Thân được mọi người nhìn nhận, tôi đã đảm nhiệm trở lại cái danh vị cũ của tôi hồi tiền kiếp, cách đây độ chừng sáu thế kỷ về trước. Bánh xe luân hồi đã quay giáp trọn một vòng.
Categories: Sưu Tầm, Quyễn sách, Phật Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 21
Completed: Yes Word count: 98675 Read Count: 6418
Published: 04/25/2007 Updated: 04/25/2007
Summary: Tất cả vũ trụ vạn hữu là một trường dịch hóa miên miên bất tuyệt, sinh động vô cùng. Nên Dịch, Hệ Từ, có câu: "Sinh sinh chi vị dịch". Nếu nói sanh ra rồi chết, chết rồi lại sanh thì con người có thấy nghĩa lý gì, thú vị gì mà còn có gì hữu ích chăng ?
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2549 Read Count: 222
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: " Nếu tôn giáo chỉ hiện hữu bởi con người; con người không chỉ hiện hữu bởi tôn giáo."

Lionel Obadia
Nhà nghiên cứu Phật giáo phương Tây , Tôn giáo Á châu, Đại học. LILLE I I I, Pháp. "" Theo tôi, Thượng Đế chính là con người. ""
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 971 Read Count: 202
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: DUNG DỊCH NƯỚC BƯỞI TƯƠI VÀ DẦU OLIVE
LÀ LIỀU THUỐC TUYỆT DIỆU TẨY TRỪ SẠN GAN VÀ SẠN MẬT
Dr. Hulda Regehr Clark: The Cure For All Diseases, Health Harmony 2006 New Delhi
Website: www.bjainbooks.com  Pp. 552-559 
Categories: Sưu Tầm > Trị Bệnh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2578 Read Count: 889
Published: 01/05/2010 Updated: 01/05/2010
Tỳ thổ by ThienChi Rated: Sưu Tầm [ - ] Table of Contents
Summary: Dưỡng sinh và Đạo pháp là những hành trang rất quan trọng cho người cầu tu giải thoát. Các môn này thường đề cập đến y lý Đông Phương để hướng dẫn hành giả phương pháp sinh hoạt, đường lối điều nhiếp thân tâm sao cho bên trong tạng phủ quân bình, bên ngoài ứng hợp với thiên nhiên, thời tiết.
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1459 Read Count: 451
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: 1/ Đầu có 2 mắt, 2 tai, mũi, lưỡi hợp thành 5 giác quan hay 5 cửa sổ, khá chẳng phải chỉ có bao đó thôi,  mà còn có Não Để, Tiểu Não và Đại não. Ngoài ra phía trước mặt có miếng đất vuông mầu đỏ gồm trên là  Thiên Cốc, giữa là Tổ Khiếu cũng gọi Nhân, gọi bên trái là Thái Cực, mặt là Sung Linh; trên nữa là Ấn Đường.
Sau hai mắt là Ngọc Chẩm Quan, rồi tới Đỉnh Tâm.
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 6889 Read Count: 191
Published: 04/12/2009 Updated: 04/12/2009
Summary:

Thất-Chơn Nhơn-Quả


Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 30
Completed: Yes Word count: 100240 Read Count: 9291
Published: 09/30/2007 Updated: 09/30/2007
Summary: - Đó là phương pháp Dục diện (rửa mặt khô) . Trước khi, phải thiền định, điều tâm, dẩn khí cho thần khí giao hội, đem điển lực vào đôi tay để xoa đầu. Chư đệ nên nhớ tác dụng của môn này rất ích lợi. Muốn điều tâm, điều tức có hiệu lực, phải hiểu tâm có 3 ngôi . 
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4044 Read Count: 192
Published: 04/12/2009 Updated: 04/12/2009
Summary: Nhắc đến Thể Liên Tiên Nữ - Thế danh Võ Thị Chỉnh có lẽ còn xa lạ đối với người tín đồ Đạo Cao Đài nói chung.
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2506 Read Count: 199
Published: 04/24/2014 Updated: 04/24/2014
Thời Trung by NgocHueChon Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Cơ biến dịch vô cùng của Tạo Hóa không phút giây ngừng nghỉ, hết Đông Xuân lại, rồi Hạ đến Thu sang.
Categories: Sưu Tầm, Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2878 Read Count: 204
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Dân gian có câu: “ Đi chùa quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng”.
Categories: Sưu Tầm, Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 1607 Read Count: 201
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary:        Ðây Thầy giải sơ về cách thức thờ phượng của Cao-Ðài Ðại-Ðạo.  Tại sao Thầy lại bảo các con tạo ra "Thánh Nhãn" mà thờ, không dạy thờ hình tượng như các Tôn Giáo khác?  Các con phải biết rằng:  Trời là Lý thì Lý ấy rất thông linh bao quát Càn-Khôn Thế-Giới.  Thầy đâu phải có xác phàm như các con mà tạo hình thể như các con, nên chi thờ Thiên-Nhãn là thờ Thầy.
Categories: Chiếu Minh, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2388 Read Count: 979
Published: 03/31/2009 Updated: 03/31/2009
Summary:

Tám mươi mốt nẻo vượt lần qua 

Định TÁNH tu TÂM chế ngự tà  

MỞ cửa THIÊN MÔN soi tội phước  

Mới hay CỰC LẠC ấy quê nhà  


Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3110 Read Count: 187
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
Summary:

- CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO từ 1974 tới 1986. 

- CAO ĐÀI TÔN GIÁO từ 1986 tới 1998. 


Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 976 Read Count: 183
Published: 03/19/2009 Updated: 03/19/2009
Summary: Xung Hư Tử làm bài tựa rằng : Quả vị của người tu Tiên là liễu chứng trường sanh. Quả vị của người tu Phật là liễu chứng vô sanh. Mà liễu chứng vô sanh lấy liễu chứng trường sanh làm hạt giống, liễu chứng trường sanh lại lấy liễu chứng vô sanh làm trước sau, do vậy mà gọi là tính mệnh song tu.
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 18
Completed: Yes Word count: 66869 Read Count: 4860
Published: 04/08/2009 Updated: 04/08/2009
Summary:

TRÂN trọng lời Thầy biên dịch ra, 

Cho đời rõ thấu lý cao xa.   

Công dày Thầy sẵn ban hồng phước,  

Chơn điển khai thông huệ trí mà.   


Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 245 Read Count: 152
Published: 03/19/2009 Updated: 03/19/2009
Summary: - Theo họ tên khai sinh: Nguyễn Văn Dương (theo Gia phổ Phan Văn Tòng). Do đó khi ngộ Đạo Cao Đài, mỗi lần hầu cơ, Đức Chí tôn gọi Anh cả hai chữ Tòng Dương.
- Sinh ngày 8 tháng 8 năm1881 tại làng Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
- Thân sinh: Cụ Ông  Phan Văn Lư
- Thân mẫu: Cụ Bà Sum

Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2758 Read Count: 280
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
 
Trang Chánh • •