Trị Bệnh [27] Các phương thuốc trị bệnh của Hoa Đà Tiên Ông
 
 
Stories
Summary:

SƠ THIỀN TÂM PHÁP

( Chay lạt 10 ngày đổ lên thì được truyền bửu pháp, TNHT)   

 

BÀI KINH KHI NGỒI THIỀN  

 

Tham thiền giao cảm Phật, Tiên,  

Cầu xin Thượng Phụ chứng minh tâm thành.   

More info...
Published: 02/13/2009 Updated: 02/13/2009
Summary: Nhiều nhà khoa học và dân tộc học nổi tiếng đã đơn phương độc mã trèo đèo vượt núi trong tuyết lạnh để vào xứ sở của "đỉnh trời" là xứ Tây Tạng không ngoài mục đích là tìm hiểu tận nơi những gì thuộc lãnh vực siêu linh huyền bí. More info...
Published: 11/20/2015 Updated: 11/20/2015
Summary: Tám thực đơn như phương thuốc (Hoa-Ðà Tiên-Ông) More info...
Published: 07/14/2009 Updated: 07/14/2009
Summary: Giữa thập niên sáu mươi, nhà Bác học Cleve Backster chế ra máy Dò Nói Dối, người Mỹ gọi là Lie Detector hay Polygraph More info...
Published: 10/03/2016 Updated: 10/03/2016
Summary: Mục Lục Tây Phương Huyền Bí More info...
Published: 06/13/2007 Updated: 06/13/2007
Summary: Như vậy, với tư cách một vị Hóa Thân được mọi người nhìn nhận, tôi đã đảm nhiệm trở lại cái danh vị cũ của tôi hồi tiền kiếp, cách đây độ chừng sáu thế kỷ về trước. Bánh xe luân hồi đã quay giáp trọn một vòng. More info...
Published: 04/25/2007 Updated: 04/25/2007
Summary: Tất cả vũ trụ vạn hữu là một trường dịch hóa miên miên bất tuyệt, sinh động vô cùng. Nên Dịch, Hệ Từ, có câu: "Sinh sinh chi vị dịch". Nếu nói sanh ra rồi chết, chết rồi lại sanh thì con người có thấy nghĩa lý gì, thú vị gì mà còn có gì hữu ích chăng ? More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: " Nếu tôn giáo chỉ hiện hữu bởi con người; con người không chỉ hiện hữu bởi tôn giáo."

Lionel Obadia
Nhà nghiên cứu Phật giáo phương Tây , Tôn giáo Á châu, Đại học. LILLE I I I, Pháp. "" Theo tôi, Thượng Đế chính là con người. "" More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: DUNG DỊCH NƯỚC BƯỞI TƯƠI VÀ DẦU OLIVE
LÀ LIỀU THUỐC TUYỆT DIỆU TẨY TRỪ SẠN GAN VÀ SẠN MẬT
Dr. Hulda Regehr Clark: The Cure For All Diseases, Health Harmony 2006 New Delhi
Website: www.bjainbooks.com  Pp. 552-559  More info...
Published: 01/05/2010 Updated: 01/05/2010
Summary: Dưỡng sinh và Đạo pháp là những hành trang rất quan trọng cho người cầu tu giải thoát. Các môn này thường đề cập đến y lý Đông Phương để hướng dẫn hành giả phương pháp sinh hoạt, đường lối điều nhiếp thân tâm sao cho bên trong tạng phủ quân bình, bên ngoài ứng hợp với thiên nhiên, thời tiết. More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: 1/ Đầu có 2 mắt, 2 tai, mũi, lưỡi hợp thành 5 giác quan hay 5 cửa sổ, khá chẳng phải chỉ có bao đó thôi,  mà còn có Não Để, Tiểu Não và Đại não. Ngoài ra phía trước mặt có miếng đất vuông mầu đỏ gồm trên là  Thiên Cốc, giữa là Tổ Khiếu cũng gọi Nhân, gọi bên trái là Thái Cực, mặt là Sung Linh; trên nữa là Ấn Đường.
Sau hai mắt là Ngọc Chẩm Quan, rồi tới Đỉnh Tâm. More info...
Published: 04/12/2009 Updated: 04/12/2009
Summary:

Thất-Chơn Nhơn-Quả

More info...
Published: 09/30/2007 Updated: 09/30/2007
Summary: - Đó là phương pháp Dục diện (rửa mặt khô) . Trước khi, phải thiền định, điều tâm, dẩn khí cho thần khí giao hội, đem điển lực vào đôi tay để xoa đầu. Chư đệ nên nhớ tác dụng của môn này rất ích lợi. Muốn điều tâm, điều tức có hiệu lực, phải hiểu tâm có 3 ngôi .  More info...
Published: 04/12/2009 Updated: 04/12/2009
Summary: Nhắc đến Thể Liên Tiên Nữ - Thế danh Võ Thị Chỉnh có lẽ còn xa lạ đối với người tín đồ Đạo Cao Đài nói chung. More info...
Published: 04/24/2014 Updated: 04/24/2014
Summary: Cơ biến dịch vô cùng của Tạo Hóa không phút giây ngừng nghỉ, hết Đông Xuân lại, rồi Hạ đến Thu sang. More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Dân gian có câu: “ Đi chùa quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng”. More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary:        Ðây Thầy giải sơ về cách thức thờ phượng của Cao-Ðài Ðại-Ðạo.  Tại sao Thầy lại bảo các con tạo ra "Thánh Nhãn" mà thờ, không dạy thờ hình tượng như các Tôn Giáo khác?  Các con phải biết rằng:  Trời là Lý thì Lý ấy rất thông linh bao quát Càn-Khôn Thế-Giới.  Thầy đâu phải có xác phàm như các con mà tạo hình thể như các con, nên chi thờ Thiên-Nhãn là thờ Thầy. More info...
Published: 03/31/2009 Updated: 03/31/2009
Summary:

Tám mươi mốt nẻo vượt lần qua 

Định TÁNH tu TÂM chế ngự tà  

MỞ cửa THIÊN MÔN soi tội phước  

Mới hay CỰC LẠC ấy quê nhà  

More info...
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
Summary:

- CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO từ 1974 tới 1986. 

- CAO ĐÀI TÔN GIÁO từ 1986 tới 1998. 

More info...
Published: 03/19/2009 Updated: 03/19/2009
Summary: Xung Hư Tử làm bài tựa rằng : Quả vị của người tu Tiên là liễu chứng trường sanh. Quả vị của người tu Phật là liễu chứng vô sanh. Mà liễu chứng vô sanh lấy liễu chứng trường sanh làm hạt giống, liễu chứng trường sanh lại lấy liễu chứng vô sanh làm trước sau, do vậy mà gọi là tính mệnh song tu. More info...
Published: 04/08/2009 Updated: 04/08/2009
 
 
Trang Chánh • •