RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Trị Bệnh [26] Các phương thuốc trị bệnh của Hoa Đà Tiên Ông
 
 
Stories
Summary:

Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo – Tòa Thánh Bến Tre
Lược ghi một số sự kiện lịch sử


Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3793 Read Count: 204
Published: 04/07/2008 Updated: 04/07/2008
Huyền Cơ by Minh_Thien Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Huyền cơ là gì? Có khác với thần cơ ra sao?
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3174 Read Count: 181
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Khẩu khuyết by admin Rated: Chiếu Minh [ - ] Table of Contents
Summary: Chiếu khảm thủy thành đơn dược  
Minh khai cửu khiếu đã thông nê hườn   
Pháp luân không ngoài thần khí   

Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3885 Read Count: 202
Published: 02/13/2009 Updated: 02/13/2009
Summary: Thiên Chúa truyền “Mười điều răn” và giao ước với toàn dân trên núi Sinai qua trung gian Mosê. “Tân ước” là “giao ước mới” giữa Thiên Chúa và loài người được hiện thực nơi một nhân vật lịch sử mang thiên tính là Đức Giêsu, vừa là Thiên Chúa, vừa là Con Thiên Chúa.
Categories: Phật Giáo > Công Giáo, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4392 Read Count: 296
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Lễ hội Trung Thu Cao Đài còn thể hiện tinh thần nhân bản truyền thống của người VN luôn hướng về cội nguồn dân tộc được phát huy lên tầm vóc nhân loại với sự quay về một nguồn cội loài người được khởi sinh từ ngôi Thái Cực
Categories: Thuyết Minh, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 5066 Read Count: 732
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Tam giáo qui nguyên, như nước ba sông lớn đổ về biển cả, không thể biết nước nào thuộc về sông nào.
Categories: Thuyết Minh, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 10114 Read Count: 213
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Minh Lý Đạo by admin Rated: Sưu Tầm [ - ] Table of Contents
Summary: MINH LÝ ĐẠO TAM TÔNG MIẾU
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1947 Read Count: 745
Published: 07/10/2009 Updated: 07/10/2009
Summary:

Minh Lý Đạo

Minh Lý Đạo hay Đạo Minh Lý, nói tắt là Minh Lý, là một Chi trong Ngũ Chi Minh Đạo.

Ngũ Chi Minh Đạo gồm: Minh Sư, Minh Đường, Minh Lý, Minh Thiện, Minh Tân.

TNHT: Bên Minh Lý đây là Séminaire, là chỗ các thầy tu, ngày sau độ về phần hồn đó con. ( Séminaire: chủng viện).


Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 5861 Read Count: 217
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
Minh Sư Đạo by admin Rated: Sưu Tầm [ - ] Table of Contents
Summary: MINH SƯ ĐẠO
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2067 Read Count: 334
Published: 07/10/2009 Updated: 07/10/2009
Summary: Mười phương thuốc bằng trái cây (Diêu-Trì Kim-Mẫu)
Categories: Sưu Tầm > Trị Bệnh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1276 Read Count: 314
Published: 07/14/2009 Updated: 07/14/2009
Summary: Một nhà Hiền Triết đã tóm tắt tất cả lịch sử của nhân loại với những lời nầy: "Con người sinh ra, chịu đau khổ và chết."
Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 26
Completed: Yes Word count: 117223 Read Count: 7881
Published: 04/22/2007 Updated: 04/22/2007
Summary: Hành trình sứ mạng kỷ niệm Trung Hưng Bửu Tòa (Trung Việt) ngày 28-5 Giáp Thìn, 07-7-1964)         Thanh Mai sưu tầm       

Vào lúc 12 giờ kém 15 trưa ngày 27-5 Giáp Thìn (06-7-64), tại tư gia, tôi vừa mặc áo trắng để đốt nhang thời Ngọ, bỗng có một người mặc âu phục, hình như một công chức hay thương gia, từ ngoài bước vào, tay cầm bao thơ trắng không niêm, trao cho tôi và nói: “Ông Bạch Pháp nhờ chuyển đến đạo huynh Huỳnh Chơn, vì ông không biết địa chỉ.”

 
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4941 Read Count: 205
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary: Ai đã bảo không có thế giới siêu hình? Ai chưa có một đức tin vững chắc?

             Ai bảo rằng không có liên quan giữa chúng ta, người phàm ở thế gian và các Đấng Thiêng Liêng trên thượng giới?


Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2941 Read Count: 219
Published: 08/19/2008 Updated: 08/19/2008
Summary: Những sai lầm trong khí công hiện đại 
Bài của Huyền Quang Tử
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 2290 Read Count: 456
Published: 11/17/2015 Updated: 11/17/2015
Summary: Những Thực Phẩm Rau Quả Tốt Cho Sức Khỏe
Categories: Sưu Tầm > Trị Bệnh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 1372 Read Count: 496
Published: 08/28/2015 Updated: 08/28/2015
PHÁP VÔ-VI by PeterHa Rated: Sưu Tầm [ - ] Table of Contents
Summary:

 Thí nghiệm Pháp Nhịn ăn tức là Pháp Vô-vi tại khám Chí-hòa 108 ngày. Với chỗ ô-trược, một ngày chỉ có một tán đường, tắm hai lần. Nhưng vẫn nhịn được 108 ngày.


Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 5793 Read Count: 250
Published: 03/30/2010 Updated: 03/30/2010
Summary:

Tinh-thần và thể-xác có chung một bản-thể cấu-tạo, về mặt thực-chất có mối quan-hệ hai chiều, tuy tinh-thần ảnh-hưởng quan-trong đến thể-xác đã đành, nhưng thể-xác cũng có ảnh-hưởng rất lớn với tinh-thần. Do đó thực-phẩm nuôi sống thể-xác cũng sẽ quyết-định đến trạng-thái tiến-hóa của tinh-thần. Nói một cách khác là thể-xác và tinh-thần của chúng ta chịu ảnh-hưởng rất lớn do những chất mà ta nuôi-dưỡng nó.


Categories: Quyễn sách > Học Làm Người, Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 8
Completed: Yes Word count: 23569 Read Count: 2505
Published: 01/15/2008 Updated: 01/19/2008
Summary: Phương thuốc trị bịnh Chai Gan (Hoa-Ðà Tiên-Ông)
Categories: Sưu Tầm > Trị Bệnh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 680 Read Count: 266
Published: 07/14/2009 Updated: 07/14/2009
Summary: Phương thuốc trị bịnh Phong Thấp (Hoa-Ðà Tiên-Ông)
Categories: Sưu Tầm > Trị Bệnh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 888 Read Count: 307
Published: 07/14/2009 Updated: 07/14/2009
Summary: Phương thuốc trị bịnh Sưng Dạ Dày (Hoa-Ðà Tiên-Ông)
Categories: Sưu Tầm > Trị Bệnh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 219 Read Count: 81
Published: 07/14/2009 Updated: 07/14/2009
 
Trang Chánh • •