Trị Bệnh [27] Các phương thuốc trị bệnh của Hoa Đà Tiên Ông
 
 
Stories
Summary:

Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo – Tòa Thánh Bến Tre
Lược ghi một số sự kiện lịch sử

More info...
Published: 04/07/2008 Updated: 04/07/2008
Summary: Huyền cơ là gì? Có khác với thần cơ ra sao? More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Chiếu khảm thủy thành đơn dược  
Minh khai cửu khiếu đã thông nê hườn   
Pháp luân không ngoài thần khí   
More info...
Published: 02/13/2009 Updated: 02/13/2009
Summary: Thiên Chúa truyền “Mười điều răn” và giao ước với toàn dân trên núi Sinai qua trung gian Mosê. “Tân ước” là “giao ước mới” giữa Thiên Chúa và loài người được hiện thực nơi một nhân vật lịch sử mang thiên tính là Đức Giêsu, vừa là Thiên Chúa, vừa là Con Thiên Chúa. More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
FeatureSummary: LÁ RỤNG VỀ CỘI | DIỆU NGUYÊN More info...
Published: 03/20/2018 Updated: 03/20/2018
Summary: Lễ hội Trung Thu Cao Đài còn thể hiện tinh thần nhân bản truyền thống của người VN luôn hướng về cội nguồn dân tộc được phát huy lên tầm vóc nhân loại với sự quay về một nguồn cội loài người được khởi sinh từ ngôi Thái Cực More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Tam giáo qui nguyên, như nước ba sông lớn đổ về biển cả, không thể biết nước nào thuộc về sông nào. More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: MINH LÝ ĐẠO TAM TÔNG MIẾU More info...
Published: 07/10/2009 Updated: 07/10/2009
Summary:

Minh Lý Đạo

Minh Lý Đạo hay Đạo Minh Lý, nói tắt là Minh Lý, là một Chi trong Ngũ Chi Minh Đạo.

Ngũ Chi Minh Đạo gồm: Minh Sư, Minh Đường, Minh Lý, Minh Thiện, Minh Tân.

TNHT: Bên Minh Lý đây là Séminaire, là chỗ các thầy tu, ngày sau độ về phần hồn đó con. ( Séminaire: chủng viện).

More info...
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
Summary: MINH SƯ ĐẠO More info...
Published: 07/10/2009 Updated: 07/10/2009
Summary: Mười phương thuốc bằng trái cây (Diêu-Trì Kim-Mẫu) More info...
Published: 07/14/2009 Updated: 07/14/2009
Summary: Một nhà Hiền Triết đã tóm tắt tất cả lịch sử của nhân loại với những lời nầy: "Con người sinh ra, chịu đau khổ và chết." More info...
Published: 04/22/2007 Updated: 04/22/2007
Summary: Hành trình sứ mạng kỷ niệm Trung Hưng Bửu Tòa (Trung Việt) ngày 28-5 Giáp Thìn, 07-7-1964)         Thanh Mai sưu tầm       

Vào lúc 12 giờ kém 15 trưa ngày 27-5 Giáp Thìn (06-7-64), tại tư gia, tôi vừa mặc áo trắng để đốt nhang thời Ngọ, bỗng có một người mặc âu phục, hình như một công chức hay thương gia, từ ngoài bước vào, tay cầm bao thơ trắng không niêm, trao cho tôi và nói: “Ông Bạch Pháp nhờ chuyển đến đạo huynh Huỳnh Chơn, vì ông không biết địa chỉ.”

  More info...
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary: Ai đã bảo không có thế giới siêu hình? Ai chưa có một đức tin vững chắc?

             Ai bảo rằng không có liên quan giữa chúng ta, người phàm ở thế gian và các Đấng Thiêng Liêng trên thượng giới?

More info...
Published: 08/19/2008 Updated: 08/19/2008
Summary: Những sai lầm trong khí công hiện đại 
Bài của Huyền Quang Tử More info...
Published: 11/17/2015 Updated: 11/17/2015
Summary: Những Thực Phẩm Rau Quả Tốt Cho Sức Khỏe More info...
Published: 08/28/2015 Updated: 08/28/2015
Summary:

 Thí nghiệm Pháp Nhịn ăn tức là Pháp Vô-vi tại khám Chí-hòa 108 ngày. Với chỗ ô-trược, một ngày chỉ có một tán đường, tắm hai lần. Nhưng vẫn nhịn được 108 ngày.

More info...
Published: 03/30/2010 Updated: 03/30/2010
Summary:

Tinh-thần và thể-xác có chung một bản-thể cấu-tạo, về mặt thực-chất có mối quan-hệ hai chiều, tuy tinh-thần ảnh-hưởng quan-trong đến thể-xác đã đành, nhưng thể-xác cũng có ảnh-hưởng rất lớn với tinh-thần. Do đó thực-phẩm nuôi sống thể-xác cũng sẽ quyết-định đến trạng-thái tiến-hóa của tinh-thần. Nói một cách khác là thể-xác và tinh-thần của chúng ta chịu ảnh-hưởng rất lớn do những chất mà ta nuôi-dưỡng nó.

More info...
Published: 01/15/2008 Updated: 01/19/2008
Summary: Phương thức xử lý khi bị nghẹn đồ vật – Chỉ cần “giơ tay lên” More info...
New! Published: 11/11/2018 Updated: 11/11/2018
Summary: Phương thuốc trị bịnh Chai Gan (Hoa-Ðà Tiên-Ông) More info...
Published: 07/14/2009 Updated: 07/14/2009
 
 
Trang Chánh • •