Trị Bệnh [27] Các phương thuốc trị bệnh của Hoa Đà Tiên Ông
 
 
Stories
Summary:

TRÂN trọng lời Thầy biên dịch ra, 

Cho đời rõ thấu lý cao xa.   

Công dày Thầy sẵn ban hồng phước,  

Chơn điển khai thông huệ trí mà.   

More info...
Published: 03/19/2009 Updated: 03/19/2009
Summary: - Theo họ tên khai sinh: Nguyễn Văn Dương (theo Gia phổ Phan Văn Tòng). Do đó khi ngộ Đạo Cao Đài, mỗi lần hầu cơ, Đức Chí tôn gọi Anh cả hai chữ Tòng Dương.
- Sinh ngày 8 tháng 8 năm1881 tại làng Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
- Thân sinh: Cụ Ông  Phan Văn Lư
- Thân mẫu: Cụ Bà Sum
More info...
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
Summary:

1- THÂN THẾ  CỦA ĐỨC GIÁO TÔNG NGUYỄN BỬU TÀI :

- Họ và tên thật   :  Nguyễn Bửu Tài    
- Ngày sinh   :  Mùng 2 tháng 8 năm 1881.   
- Nơi sinh   :  Làng Tân Hào, Tổng Bảo Phước, Tỉnh BếnTre.    
- Thân sinh của Ngài :  Nguyễn Hà Hải và Bà Nguyễn Thị Lê   

More info...
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
Summary: I – THÂN THẾ CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG ĐẶNG VĂN HUẨN:  
- Họ và tên thật : ĐẶNG VĂN HUẨN (tên chữ THUẤN)   
- Sinh ngày : 21 tháng 8 năm Kỷ Sửu 1889.    
- Quê quán : Làng Định Trung, Tổng Định Hòa, Tỉnh Cần Thơ. More info...
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
Summary:

Giờ nầy THẦY điểm thâm công.

Ngày sau con sẽ cỡi rồng về nguyên.

Ấn Bản Tháng 09 năm 2011 

More info...
Published: 06/29/2015 Updated: 06/29/2015
Summary: "Vốn từ trước Thầy đã lập ra Ngũ Chi Đại Đạo là Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo và Phật Đạo. Tùy theo phong hóa của nhơn loại mà gầy chánh giáo, là vì khi trước Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt, thì nhơn loại duy có hành đạo nội tư phương mình mà thôi...." More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Toa thuốc Thiên thời (Biển-Thước Thần-Y giáng cơ tháng 4 năm Bính Dần 1946) More info...
Published: 07/14/2009 Updated: 07/14/2009
Summary: Dân gian đã để lại 7 bài thuốc vàng trị tiểu đường ai cũng nên biết More info...
Published: 10/14/2015 Updated: 10/14/2015
Summary: Ngay từ thế kỷ II, tư tưởng Tam giáo đồng nguyên đã xuất hiện ở Việt Nam, mà bấy giờ tên gọi là Giao Chỉ Bộ More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary:

 

Vài nét về tiến hóa của Teilhard de Chardin và Lecomte du Nouy

More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary:

KINH VÔ VI PHÁP

CÔNG-PHU-NỘI
THẬP-BÁT LIÊN-HOÀN

More info...
Published: 03/25/2009 Updated: 03/25/2009
Summary:

Vấn Đáp Về Vấn Đề Ăn Chay

Tôi mang thai và đang ăn chay trường 

http://thienphatvien.com/ 

More info...
Published: 08/28/2015 Updated: 08/28/2015
Summary: Tin tức từ : UPAC TELEVISION UNIVERSAL PARTNERSHIP ALLIANCE FOR ALL COUNTRIES World Headquarter: 325 Broadway, New York, NY 10007 More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Quyển Hồi Ký này của tu sĩ Yogananda có một giá trị độc đáo vì nó là một trong những tác phẩm nói về các bậc thánh nhân, hiền triết Ấn Độ, không phải được viết ra bởi một ký giả hay văn sĩ ngoại quốc, mà bởi một tác giả nòi giống và cùng một nền giáo dục tâm linh với những người mà ông diễn tả. Nói tóm lại, đây là một quyển sách của một người Yogi viết về những người Yogi. More info...
Published: 04/27/2007 Updated: 04/27/2007
Summary: "Cũng như đã thấy và đã hiểu, Thượng Đế có nói ra một lời nào đâu (Thiên hà ngôn tai!) nhưng đã điều hành càn khôn vũ trụ, nhựt nguyệt tinh tú vận chuyển lưu hành theo nhứt luật thứ lớp tuần tự, trên cai quản ba mươi sáu cõi Trời, ba ngàn thế giới; dưới điều động bảy mươi hai quả địa cầu và bốn bộ châu lớn" (Nhược thiệt nhược hư, bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa, thị không thị sắc, vô vi nhi dịch sử quần linh – Kinh Xưng tụng Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế). More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: LTS: Cao Đài Ban Chỉnh ở tỉnh Bến Tre là một hiện tượng đặc biệt. Điều đặc biệt ấy không phải chỉ bởi tấm Huân chương kháng chiến hạng hai, do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, cũng không phải vì có toà nhà Thiên Lý Mật Truyền đầy “huyền nhiệm”, mà chính là người cầm giềng mối Đạo. More info...
Published: 04/07/2008 Updated: 04/07/2008
Summary: Mục Lục Đông Phương Huyền Bí More info...
Published: 06/13/2007 Updated: 06/14/2007
Summary:

CAO ĐÀI HUỲNH ĐẠO CHIẾU MINH VÔ VI TAM THANH   

BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN    

KHÕI NGUƠN LẠI ƠI NGUỒN LẠI BỨC THIÊN ĐỒ    

DI SẢN VĂN HOÁ QUỐC ĐẠO ĐẠI ĐỒNG     

GIAI ĐOẠN II: 1946 – 1949   

BÍNH TUẤT – KỶ SỬU   

1 9 3 0    

ĐẠI ĐẠO LUẬN    

1 9 2 0   

LƯU HÀNH NỘI BỘ    

BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN   

Giai Đoạn II : năm 1946 - 1949  

More info...
Published: 02/23/2009 Updated: 02/23/2009
Summary: Trong kinh nhựt tụng Cao Đài, bài Tiên giáo Chí Tâm Quy Mạng Lễ, xưng tụng Đức Thái Thượng Đạo Quân như sau : More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Đạo Nhựt Thường Hành
1. Giới(1) Đức Tin Kinh
Càn khôn Chúa Tể là Trời,
Linh quang xuống thế(2) vốn người nữ nam.
More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
 
 
Trang Chánh • •