RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Trị Bệnh [26] Các phương thuốc trị bệnh của Hoa Đà Tiên Ông
 
 
Stories
Summary: Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3640 Read Count: 6
Published: 01/20/2018 Updated: 01/20/2018
Summary: FeatureRất nhiều người lầm tưởng rằng Tâm linh nằm trong Tôn giáo và các hiện tượng huyền bí chưa giải thích được là những biểu hiện siêu nhiên.
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1545 Read Count: 256
Published: 03/17/2016 Updated: 03/17/2016
Ai Cập huyền bí by Nguyen_Huu Kiet Rated: Tôn Giáo Bạn [ - ] Table of Contents
Summary:

Ai Cập huyền bí

 - Paul Brunton

 - Dịch giả: Nguyễn Hữu Kiệt


Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 13
Completed: Yes Word count: 88953 Read Count: 4328
Published: 04/22/2007 Updated: 04/23/2007
Summary: Trên thế giới ngày nay, những sách vở nói về các vấn đề huyền linh có rất nhiều, sau khi sưu tầm sự thật về những bậc làm cho tôi cảm thấy khích lệ tinh thần để trình bày kinh nghiệm riêng của tôi về những đấng Chân Sư của Phương Đông. Trong những chương sách này, tôi không có ý diễn tả một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào
Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 17
Completed: Yes Word count: 106808 Read Count: 6788
Published: 05/04/2007 Updated: 05/04/2007
Summary:     Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên được thành lập năm 1927 tại Thiên Thai Tịnh ở xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2584 Read Count: 1145
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
Summary: Thưa các bạn, Kèm theo đây là email rất qúy về tiêu trừ Sạn do chị Phụng từ Germany gửi tới. Chị Phung nguyên là Dược Sĩ Chủ Nhiệm (Manager) cho công ty Dược Phẩm 20 Hochst Frankfurt, Germany, nên tin tức về Y Khoa của chị rất đáng tin tưởng.
Categories: Sưu Tầm > Trị Bệnh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1458 Read Count: 361
Published: 07/14/2009 Updated: 07/14/2009
Summary: Ba toa thuốc của Ðạo Trưởng Thiện Trung
Categories: Sưu Tầm > Trị Bệnh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 172 Read Count: 347
Published: 07/14/2009 Updated: 07/14/2009
Summary:

Mục Lục 

1.   Lời Mở Đầu


Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 53
Completed: Yes Word count: 171591 Read Count: 17534
Published: 06/13/2007 Updated: 06/13/2007
Summary: Bạch Vân am thi tập - 白雲庵詩集
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 8
Completed: Yes Word count: 2019 Read Count: 2841
Published: 06/07/2009 Updated: 06/07/2009
Summary: Nước Nam thường có thánh tài.
Sơn hà vững đặt ai hay tỏ tường.
Kìa Nhị Thuỷ, nọ Dao Sơn,
Bài ngọc dát nổi, âu vàng Trời cho.
Học cách vật mới dò tới chốn,
Chép ghi làm một bổn xem chơi.

Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1071 Read Count: 293
Published: 06/09/2009 Updated: 06/09/2009
Summary: Lượng Đức Thánh rộng như biển cả,
Truyền dậy cho thiên hạ điều hay.
Làm điều thiện hưởng phúc dầy,
Bất nhân thất đức có ngày tiêu vong.

Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 24
Completed: Yes Word count: 7497 Read Count: 6888
Published: 06/09/2009 Updated: 06/09/2009
Summary: Ấn giáo dạy bốn phương pháp giải thoát linh hồn ( moksha ), gọi là yoga hay mârga.
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 727 Read Count: 306
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Vũ trụ và đạo Cao Đài đúng là hai thực thể khác nhau, nhưng đã được sáng tạo bởi cùng một bàn tay của Thượng Đế
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 8061 Read Count: 242
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary:

Hôm nay, Chúa nhựt, mùng tám tháng Giêng dương lịch 1950, ban Phổ Thông Giáo Lý nhóm trong giảng đường nầy, có phận sự kiểm điểm các công việc đã thi hành trong năm rồi và hoạch định một chương trình hành sự trong năm 1950.


Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2399 Read Count: 236
Published: 03/19/2009 Updated: 03/19/2009
Summary:  Năm 1967, ngôi Bát Nhã Thiền Đường (trực thuộc Hội Thánh Minh Lý) ở vùng Long Hải cuối cùng cũng hình thành trụ tướng sau một thời gian dài tạo tác với những cơn khảo thí hãi hùng. Thiền đường hoàn tất là nhờ có rất nhiều đạo tâm, đạo hữu về đóng góp công sức, tâm lực, tài lực và thậm chí cả thân mạng nữa.
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1451 Read Count: 643
Published: 07/25/2009 Updated: 07/25/2009
Summary:

CÁC BẬC CHÂN SƯ YOGI ẤN ĐỘ

Nguyễn Hữu Kiệt dịch thuật


Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 21
Completed: Yes Word count: 92121 Read Count: 7691
Published: 04/26/2007 Updated: 04/26/2007
Summary: Các Loại Nước Hoa Quả Bổ Dưỡng
Categories: Sưu Tầm > Trị Bệnh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4651 Read Count: 223
Published: 08/28/2015 Updated: 08/28/2015
Summary: Cúng THẦY là Đức Chúa Tể Càn Khôn Tạo Hóa NGo%C HOÀNG THƯỢNG ĐẾ phải cho thành kỉnh, nghiêm trang.
Lễ phục là Quần trắng, áo tràng trắng và khăn đen ( tại Tổ Đình Cẩn Thơ thì đội khăn trắng,vì Lúc Đức Ngô qui liễu, hiền tỉ tục gọi là Bà Tư Hồng có ý muốn để tang, nên đội khăn trắng, nhưng về sau THẦY giáng cơ tại Trước Tiết Tàng Thơ không cho đội khăn trắng nữa)
.
Đàn ông hay đàn bà đều phải bị khăn, song khăn của đàn bà thì nhỏ hơn khăn của đàn ông, phía trước có 9 lằn xếp. Dầu là cúng tứ thời tại gia cũng phải khăn, áo đàng hoàng chớ chẳng nên thiếu lễ.
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1731 Read Count: 389
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009
Summary: Dưới đây là cách trị khỏi ho rất giản dị, không tốn kém, mà hiệu quả thật là thần diệu :
Categories: Sưu Tầm > Trị Bệnh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 636 Read Count: 347
Published: 01/05/2010 Updated: 01/05/2010
Summary: Cái Cười Của Thánh Nhân
Categories: Quyễn sách > Học Làm Người, Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 69
Completed: Yes Word count: 57231 Read Count: 23622
Published: 09/30/2007 Updated: 09/30/2007
 
Trang Chánh • •