RSS
Site Info
Members: 371
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: PaulY
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Stories
Summary: Das Gebet von den CaoDaiisten in Ben Tre
Categories: Germany Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 244 Read Count: 105
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Die Botschaft von der Mutter des Universums
Categories: Germany Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 534 Read Count: 97
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Gott Cao Ðài sagte zu den Menschen ueber das Universum
Categories: Germany Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1036 Read Count: 443
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Ihr solltet die wahre Lehre Gottes lernen und üben
Categories: Germany Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1064 Read Count: 56
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
 
Trang Chánh • •