RSS
Site Info
Members: 381
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ologemic
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Stories
Summary: OEIL DIVIN
L'oeil est le maitre du coeur,
Le Dieu des " lumière et ténèbre " ( Yin et Yang ).
La lumière, c'est l'Esprit, l'Esprit, c'est le Seigneur.
Le Seigneur des jours, c'est Moi.
Categories: Quyễn sách, Francais, Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 71
Completed: Yes Word count: 89841 Read Count: 11401
Published: 08/21/2007 Updated: 08/22/2007
Summary: L’université Laval (Quebec, Canada)
Categories: Francais Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 12
Completed: Yes Word count: 30995 Read Count: 2503
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: « Cao Dai n’est pas Cao Dai, voilà le vrai Cao Dai.
La Vérité nie elle-même qu’elle ne soit vérité. »
Categories: Francais, Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 16
Completed: Yes Word count: 21876 Read Count: 2040
Published: 02/25/2007 Updated: 02/27/2007
 
Trang Chánh • •