RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Stories
Summary: OEIL DIVIN
L'oeil est le maitre du coeur,
Le Dieu des " lumière et ténèbre " ( Yin et Yang ).
La lumière, c'est l'Esprit, l'Esprit, c'est le Seigneur.
Le Seigneur des jours, c'est Moi.
Categories: Quyễn sách, Francais, Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 71
Completed: Yes Word count: 89841 Read Count: 13551
Published: 08/21/2007 Updated: 08/22/2007
Summary: L’université Laval (Quebec, Canada)
Categories: Francais Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 12
Completed: Yes Word count: 30995 Read Count: 2910
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: « Cao Dai n’est pas Cao Dai, voilà le vrai Cao Dai.
La Vérité nie elle-même qu’elle ne soit vérité. »
Categories: Francais, Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 16
Completed: Yes Word count: 21876 Read Count: 2310
Published: 02/25/2007 Updated: 02/27/2007
 
Trang Chánh • •