RSS
Site Info
Members: 383
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: eraca
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Stories
Summary: HIỀN HUYNH LÊ VĂN TUÔI (THẦN VỊ)
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thần Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1974 Read Count: 195
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: * ĐỨC THÁI ẤT THIÊN TÔN ĐƯA CÁC VỊ ĐƯỢC ÂN PHONG GIÁNG ĐÀN LẦN ĐẦU TIÊN
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thần, Thánh Giáo > Thánh Sắc, Thánh Giáo, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thánh, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Nhơn Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 6990 Read Count: 499
Published: 05/18/2009 Updated: 05/18/2009
Summary: Ngài VÕ THANH BỊ (CHƠN THẦN) lai cơ.
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thần Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2394 Read Count: 199
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: ĐỨC CHÍ ĐỨC CHƠN THẦN (Phạm Thanh Phước)
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thần Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1644 Read Count: 39
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: ĐỨC NGỌC LINH CHƠN THẦN
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thần Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1130 Read Count: 18
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: ĐỨC THÔNG ĐỨC CHƠN THẦN
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thần Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 339 Read Count: 164
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: ĐỨC THIÊN LỘC CHƠN THẦN LAI CƠ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thần Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1431 Read Count: 181
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: ĐỨC ĐỊNH QUANG PHỔ DIỆU lai cơ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thần Characters: None
Hội Thánh: Tây Ninh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 684 Read Count: 176
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
 
Trang Chánh • •