RSS
Site Info
Members: 383
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: eraca
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Thi thơ [44]
 
 
Stories
Diệt trừ niệm lự by Thuan_Chon Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: "Bước vào đơn phòng để thiền định, thì phải dứt bỏ mọi niệm lự, duyên cảnh nơi tâm. Ngoài Đạo tâm không còn điều gì đáng suy nghĩ, ngòai pháp tâm không có gì đáng chăm lo, ngoài sự tâm thanh tịnh, không còn có gì để nhớ nhung vương vấn."
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1711 Read Count: 187
Published: 08/08/2007 Updated: 08/08/2007
Summary: Lễ kỷ niệm 38 năm tái thiết Vĩnh Nguyên Tự
(1973-2011)
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 6745 Read Count: 179
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
Summary:

- Vị Đầu họ đạo là Hiệu Trưởng,

- Vị Chánh Hội Trưởng là Giám Học,

- Các vị chức sắc, chức việc còn lại là giáo viên.


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2013 Read Count: 181
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
Summary:

Giá trị là điều mà con người quan tâm đến nhất, cho là quý nhất.

 Đối với một người bình thường, giá trị là nhà, đất…nên Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy:


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2342 Read Count: 221
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Giáng sinh thuở trước Chúa phương Tây
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 136 Read Count: 249
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Giáo lý Cao Đài cũng dạy rõ cho con người biết mình là ai? từ đâu đến ? đến thế gian để làm gì ? chết rồi đi về đâu ? thế giới vô hình..... và tiết lộ một số bí mật thiên cơ
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2683 Read Count: 229
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Thứ nhứt, tuy cuộc đời Đức Giêsu không hơn 1/3 thế kỷ
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 5836 Read Count: 196
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Gió và Nước by PeterHa Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Đức Chúa Giê-su đã so sánh GIÓ và NƯỚC để nói với Ông Ni-Cô-đem giải thích về linh hồn vô hình và sự biến thể của nước mà chỉ sự luân hồi,
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1114 Read Count: 207
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Giải pháp ưu việt nhất để cứu độ con người là con người làm thế nào phát huy tối đa tinh hoa bản thể chính mình.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2645 Read Count: 99
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Giải thích BIG BANG by PeterHa Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Để giải thích BIG BANG hay bom nguyên tử nổ đầu tiên trong Vũ Trụ hay DỊCH hay khởi động của TAO
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2140 Read Count: 228
Published: 03/01/2007 Updated: 05/06/2007
Summary: Luật tôn giáo nhằm nâng cao con người lên khỏi thân phận phàm phu tục tử, để trở nên thần thánh, tiên phật.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2027 Read Count: 202
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
GOALS OF THE CAODAIST by BuiDacHum Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Love and justice for all constitute the immediate task of Cao Dai but the ultimate goal is to help mankind to escape the tragedy of re-incarnation by way of self cultivation.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 195 Read Count: 40
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Đức Ngọc Chưởng Pháp Trần Đạo Quang một bậc chân tu Thánh-Đức, Ngài vốn là một vị Thái Lão Sư phẩm vị cao trong nhất của Đạo Tam-Giáo Minh-Sư, sắp được thọ truyền Tổ-Ấn từ Trung-Hoa thì gặp lúc Đạo Cao-Đài ra đời,
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 3
Completed: Yes Word count: 12357 Read Count: 577
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Hai chữ KINH và SỚ by HueY Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Huệ Ý sư tầm những thánh giáo ngắn rất có ý nghĩa cho việc tu học
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 441 Read Count: 171
Published: 02/28/2007 Updated: 05/06/2007
Hãy Tự Biết Mình by ThienChi Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary:

“Hãy tự biết mình” là lời khuyên có ý nghĩa rất sâu xa từ ngàn xưa của các bậc minh triết.


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1970 Read Count: 198
Published: 08/10/2007 Updated: 08/10/2007
Hãy tự biết mình by Phuong_Truc Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Hãy tự biết mình
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1150 Read Count: 384
Published: 07/18/2009 Updated: 07/18/2009
Hạnh Bồ Tát by HoangMai Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Trong cuộc sống khi nhắc đến Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là mỗi chúng ta đều hình dung một vị Phật với gương mặt từ ái, tay cầm tịnh thủy bình, tay cầm nhành dương liễu,là đức Quan Âm Thị Kính
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4366 Read Count: 161
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Hạnh Bồ Tát (2) by HoangMai Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là vị Cổ Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai đã tu chứng đắc thần thông quảng đại, vì nguyện lực đại bi nên Ngài hiện thân làm Bồ Tát để cứu khổ, ban vui cho chúng sanh.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 6598 Read Count: 189
Published: 09/21/2007 Updated: 09/21/2007
Summary: Hạnh Tiên Nết Phật
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 320 Read Count: 49
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Đây là lời mở đầu của một bài thi bất hủ và siêu việt mà người tín đồ Đạo Cao Đài được diễm phúc và vinh hạnh nghe Đấng Chí Tôn, Chủ Tể Càn Khôn Thế giới ban hành khi Ngài khi mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại xứ Việt Nam.
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2974 Read Count: 220
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
 
Trang Chánh • •