Thi thơ [44]
 
 
Stories
Summary: Chữ "Thời" More info...
Published: 07/18/2009 Updated: 07/18/2009
Summary: “Chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình.” Đây chính là lời dạy của Đức Phật Thích Ca được ghi lại ở phẩm Ngàn trong quyển Kinh Pháp Cú.  More info...
Published: 11/26/2011 Updated: 11/26/2011
Summary: Bực Chơn Nhơn ngày xưa không ưa sống, không ghét chết, lúc ra không hăm hở, lúc vào không do dự, thản nhiên mà đi, không quên lúc bắt đầu, không cầu lúc sau chót. More info...
Published: 08/08/2007 Updated: 08/08/2007
Summary: Hãy tự kiểm điểm, tự phán xét để thấy bổn phận của chính mình trước cái thế tựa More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Con người từ đâu đến đây ? Làm gì ở đây ? Chết rồi đi về đâu ? More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Những qui luật chung của sự sinh thành, hiện hữu và tiến hóa của vũ trụ và con người More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary:

Đã mang kiếp làm người trần thế ,

Nào ai đâu chẳng thể vương mang .

More info...
Published: 06/27/2015 Updated: 06/27/2015
Summary: Vũ Trụ được to lập do Khí Hư Vô có sẵn trong Càn Khôn và Lý Hạo Nhiên hay những nguyên lý đầu tiên trong Vũ Trụ More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Trí tuệ con người thừa hưởng từ khối óc siêu việt của Đức Thượng Đế là để khám phá, phát minh,, làm nên những công trình có ích, phục vụ cho cuộc sống hạnh phúc thế gian. Trời đã tạo sẵn nguồn nguyên liệu vô hạn từ hữu hình đến vô hình để con người hợp tác tìm kiếm, chế tác ra những sản phẩm vật chất cho chính con người thừa hưởng. More info...
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
Summary: Vốn nghe nhiều câu chuyện xung quanh việc các vong linh mượn xác người để xin nhập môn hay thuần túy để nói chuyện với người trần. Chúng tôi quyết định làm một chuyến về Thánh Tịnh Thanh Tịnh Đàn (Tiền Giang) ngày 12 5 2002 More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary:

HỘI THẢO VỀ CUỘC ÐỜI VÀ SỰ NGHIỆP ÐẠO TRƯỞNG HUỆ LƯƠNG (TRẦN VĂN QUẾ)

NOI GƯƠNG ÐẠO TRƯỞNG HUỆ LƯƠNG: LẬP THÂN HÀNH ÐẠO  

Năm 2007, kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Ðạo Trưởng Huệ Lương (1902-2007):

Vĩnh Tịnh Sư Minh Lý Thánh Hội,

Chủ Trưởng Hội Thánh Truyền Giáo Cao Ðài,  

Tổng Lý Minh Ðạo Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý.   

          Tập thể đàn em nguyện noi gương Ngài để Lập Thân Hành Ðạo.

More info...
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary: Giáo Lý Ðại Ðạo tức là Giáo Lý Cao Ðài có minh giải cho chúng ta được biết rõ nguồn gốc của vũ trụ và sự tiến hóa của muôn loài vạn vật theo một định luật của Tạo Hóa. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary:

"Thầy sắp cuộc dinh hoàn tái tạo,
Dụng huyền linh Đại Đạo vận hành."

More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Lẽ thường, trả nợ thì đâu phải là niềm vui thú hay sự phấn khích, mà là một điều miễn cưỡng, chẳng đặng đừng mà thôi. Do đó, theo giáo lý đạo Phật, con người nơi thế gian luôn bị chi phối trong vòng kềm tỏa bất tận của Tứ khổ là sanh, lão, bệnh, tử.  More info...
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
Summary:

" Đành rằng Khai Đạo cứu đời,
Đạo cho nên Đạo thì đời mới yên".

More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Danh tước nào bền vững muôn đời ? More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Danh Đạo và Danh Đời More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Thực hiện lời dạy của Ơn Trên về dòng tu Nữ Phái , các cấp trách nhiệm Cơ Quan sau khi đã trình bày, trao đổi với các Giáo sĩ cũng như toàn nhân viên Cơ Quan đã cùng đi đến một quyết định chung về quan điểm. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: DẨN VÀO TÁC PHONG ĐẠO HẠNH [Giáo sĩ Huệ Ý biên khảo] More info...
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: Sáu diệu dụng của tâm pháp: More info...
Published: 07/25/2009 Updated: 07/25/2009
 
 
Trang Chánh • •