RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Thi thơ [44]
 
 
Stories
Summary: “Chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình.” Đây chính là lời dạy của Đức Phật Thích Ca được ghi lại ở phẩm Ngàn trong quyển Kinh Pháp Cú. 
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 11302 Read Count: 528
Published: 11/26/2011 Updated: 11/26/2011
Chơn nhơn by Thuan_Chon Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Bực Chơn Nhơn ngày xưa không ưa sống, không ghét chết, lúc ra không hăm hở, lúc vào không do dự, thản nhiên mà đi, không quên lúc bắt đầu, không cầu lúc sau chót.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3327 Read Count: 179
Published: 08/08/2007 Updated: 08/08/2007
Summary: Hãy tự kiểm điểm, tự phán xét để thấy bổn phận của chính mình trước cái thế tựa
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2012 Read Count: 653
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Con người từ đâu đến đây ? Làm gì ở đây ? Chết rồi đi về đâu ?
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 374 Read Count: 213
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Con người và Vũ trụ by ThienChi Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Những qui luật chung của sự sinh thành, hiện hữu và tiến hóa của vũ trụ và con người
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 5973 Read Count: 225
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary:

Đã mang kiếp làm người trần thế ,

Nào ai đâu chẳng thể vương mang .


Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1587 Read Count: 175
Published: 06/27/2015 Updated: 06/27/2015
Summary: Vũ Trụ được to lập do Khí Hư Vô có sẵn trong Càn Khôn và Lý Hạo Nhiên hay những nguyên lý đầu tiên trong Vũ Trụ
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3904 Read Count: 202
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Trí tuệ con người thừa hưởng từ khối óc siêu việt của Đức Thượng Đế là để khám phá, phát minh,, làm nên những công trình có ích, phục vụ cho cuộc sống hạnh phúc thế gian. Trời đã tạo sẵn nguồn nguyên liệu vô hạn từ hữu hình đến vô hình để con người hợp tác tìm kiếm, chế tác ra những sản phẩm vật chất cho chính con người thừa hưởng.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 5162 Read Count: 381
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
Summary: Vốn nghe nhiều câu chuyện xung quanh việc các vong linh mượn xác người để xin nhập môn hay thuần túy để nói chuyện với người trần. Chúng tôi quyết định làm một chuyến về Thánh Tịnh Thanh Tịnh Đàn (Tiền Giang) ngày 12 5 2002
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2970 Read Count: 225
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary:

HỘI THẢO VỀ CUỘC ÐỜI VÀ SỰ NGHIỆP ÐẠO TRƯỞNG HUỆ LƯƠNG (TRẦN VĂN QUẾ)

NOI GƯƠNG ÐẠO TRƯỞNG HUỆ LƯƠNG: LẬP THÂN HÀNH ÐẠO  

Năm 2007, kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Ðạo Trưởng Huệ Lương (1902-2007):

Vĩnh Tịnh Sư Minh Lý Thánh Hội,

Chủ Trưởng Hội Thánh Truyền Giáo Cao Ðài,  

Tổng Lý Minh Ðạo Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý.   

          Tập thể đàn em nguyện noi gương Ngài để Lập Thân Hành Ðạo.


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3227 Read Count: 207
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary: Giáo Lý Ðại Ðạo tức là Giáo Lý Cao Ðài có minh giải cho chúng ta được biết rõ nguồn gốc của vũ trụ và sự tiến hóa của muôn loài vạn vật theo một định luật của Tạo Hóa.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4317 Read Count: 221
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Cơ đạo Kỳ Ba by ThienChi Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary:

"Thầy sắp cuộc dinh hoàn tái tạo,
Dụng huyền linh Đại Đạo vận hành."


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4071 Read Count: 215
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Lẽ thường, trả nợ thì đâu phải là niềm vui thú hay sự phấn khích, mà là một điều miễn cưỡng, chẳng đặng đừng mà thôi. Do đó, theo giáo lý đạo Phật, con người nơi thế gian luôn bị chi phối trong vòng kềm tỏa bất tận của Tứ khổ là sanh, lão, bệnh, tử. 
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1054 Read Count: 250
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
Danh Thầy, Danh Đạo by admin Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary:

" Đành rằng Khai Đạo cứu đời,
Đạo cho nên Đạo thì đời mới yên".


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3715 Read Count: 225
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Danh tước nào bền vững muôn đời ?
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1615 Read Count: 112
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Danh Đạo và Danh Đời
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1113 Read Count: 203
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Dòng tu Nữ Phái by BachHanh Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Thực hiện lời dạy của Ơn Trên về dòng tu Nữ Phái , các cấp trách nhiệm Cơ Quan sau khi đã trình bày, trao đổi với các Giáo sĩ cũng như toàn nhân viên Cơ Quan đã cùng đi đến một quyết định chung về quan điểm.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1997 Read Count: 220
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: DẨN VÀO TÁC PHONG ĐẠO HẠNH [Giáo sĩ Huệ Ý biên khảo]
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 7967 Read Count: 477
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
DIỆU DỤNG CỦA TÂM PHÁP by HueY Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Sáu diệu dụng của tâm pháp:
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3432 Read Count: 274
Published: 07/25/2009 Updated: 07/25/2009
Diệt trừ niệm lự by ChiTin Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Trong một khóa tu ôn dưỡng bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, Đức Đông Phương Lão Tổ có khuyên chư tịnh viên cần phải suy nghiệm và thực hành cho rốt ráo bốn chữ DIỆT TRỪ NIỆM LỰ thì nhập vào khóa tu ôn dưỡng mới đạt được kết quả tốt đẹp cho thân và tâm của hành giả để không uổng phí công phu tịnh luyện.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1639 Read Count: 736
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
 
Trang Chánh • •