Thi thơ [44]
 
 
Stories
Summary:  Đời là một trường tiến hoá, người là một thí sinh, nhập môn là vịn thang, nhập tịnh là leo thang. Chúng ta là một lữ khách ở địa cầu này. Du khách muốn đi luôn hay trở về quê? More info...
Published: 08/08/2007 Updated: 08/08/2007
Summary:

Có thương con mới dày công quả,
Công quả là đường đến Ngọc Kinh.

More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Một niềm tin ban sơ đã có, Từ Thiên Cung đến ngõ hồng trần; Niềm tin trong sạch lâng lâng, Không ô nhiễm tục, không nhân quả nào. More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Một trong những tinh hoa của Thái Thượng Lão Quân hay Lão Tử, đó là cảm ứng. More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Thiên cơ thế sự định phân rồi,
Chờ đợi con người đạo đức thôi
Cội cả mưa xuân khoe sắc thắm,
Tàn cao nắng hạ vượt lưng Trời.
More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Đạo ấy là tìm một chữ “Không”
Buồn vui , hận tủi, dẹp nơi lòng,
Gìn câu bác ái, quên hơn thiệt,
Nhớ đến từ bi, giữ đại đồng,
More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: CẢM NHẬN SAU CHUYẾN ĐI DỰ LỄ KỶ NIỆM BẢY MƯƠI NĂM CÔNG KHAI ĐẠO CAO ĐÀI TẠI MIỀN TRUNG More info...
Published: 07/13/2009 Updated: 07/13/2009
Summary: Một buổi trưa thứ bảy, đoàn thu hái thuốc Nam; hỗn hợp giữa lễ sĩ đồng nhi Văn Phòng Đại Đạo và Tân Minh Quang; dưới sự dẫn dắt của huynh trưởng Thiện Lễ (ba Trần Hữu Nhân) lên đường hướng về Thánh Thất BỬU QUANG ĐÀN (thường gọi là Chùa Ông Thần Đá, có quan hệ rất khắng khít với Vĩnh Nguyên Tự). More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Tuân theo lẽ Trời, không cầu lợi mà luôn được lợi. Theo lòng ham muốn, cầu lợi không xong mà hại đã kề. Vậy trong giáo lý Cao Ðài, Ơn Trên thể hiện tính đồng nhứt lý như thế nào về sự cầu nguyện. More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Tuổi già xế bóng rán tu thân,
Dẹp tánh phàm phu, dứt bịnh trần, More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: CHÁNH TÍN More info...
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: CHÚA KITÔ NGÀY XƯA CHÚA KITTÔ NGÀY NAY More info...
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: "Đạo chẳng xương minh chánh pháp,
Sáng tỏ lý chơn,thì đời phải lạc lầm Mê Tín" More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Thế thì hiện hữu các em đang trên đà tiến triển về sự hiệp nhất tinh thần, đoàn ngũ hóa nữ phái, ấy chỉ là sự hoàn phục lại cái căn bản sơ nguyên…" More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Người Chơn Tu là người Tu Thiệt chớ không tu giả dối màu mè, tu cho có tiếng tăm, để được người đời khen tặng, chỉ tu cho mình. Đúng theo ý nghĩa thuần túy của chữ Tu More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Cách đây hơn 80 năm một sự kiện hi hữu chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại đã xảy ra trên đất nước VN, Đức Thượng Đế giáng trần khai mở một đại cuộc cứu độ trong thời Hạ nguơn mạt pháp, More info...
Published: 09/16/2007 Updated: 09/16/2007
Summary: " Mừng thay gặp gở Đạo Cao Đài,
Bởi đức ngày xưa có bửa nay;
Rộng mở cửa răn, năng cứu chuộc,
Gìn lòng tu tánh chớ đơn sai." More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Trên cõi thế gian nầy con người thuộc tôn giáo nào cũng cần tìm cho mình một phương pháp tu học hay pháp môn thực hành sao cho phù hợp với trình độ và hoàn cảnh của bản thân More info...
Published: 11/22/2011 Updated: 11/22/2011
Summary: Thay mặt cho Ban Cai Quản của Vĩnh Nguyên Tự, Tiện Muội kính chúc chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội xa gần một năm mới bình an, hạnh phúc, hanh thông trên mọi mặt trong hồng ân của Đức Chí Tôn và Phật Mẫu More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG BA CHỮ TÀI – 1 More info...
Published: 01/31/2015 Updated: 01/31/2015
 
 
Trang Chánh • •