RSS
Site Info
Members: 383
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: eraca
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Thi thơ [44]
 
 
Stories
Summary:

Có thương con mới dày công quả,
Công quả là đường đến Ngọc Kinh.


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 7442 Read Count: 429
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Một niềm tin ban sơ đã có, Từ Thiên Cung đến ngõ hồng trần; Niềm tin trong sạch lâng lâng, Không ô nhiễm tục, không nhân quả nào.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 871 Read Count: 77
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Cảm ứng by Thien_Hanh Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Một trong những tinh hoa của Thái Thượng Lão Quân hay Lão Tử, đó là cảm ứng.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 10161 Read Count: 204
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Thiên cơ thế sự định phân rồi,
Chờ đợi con người đạo đức thôi
Cội cả mưa xuân khoe sắc thắm,
Tàn cao nắng hạ vượt lưng Trời.

Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 366 Read Count: 252
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Đạo ấy là tìm một chữ “Không”
Buồn vui , hận tủi, dẹp nơi lòng,
Gìn câu bác ái, quên hơn thiệt,
Nhớ đến từ bi, giữ đại đồng,

Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 371 Read Count: 253
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: CẢM NHẬN SAU CHUYẾN ĐI DỰ LỄ KỶ NIỆM BẢY MƯƠI NĂM CÔNG KHAI ĐẠO CAO ĐÀI TẠI MIỀN TRUNG
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2565 Read Count: 240
Published: 07/13/2009 Updated: 07/13/2009
Cầu mưa 1981 by DatTuong Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Một buổi trưa thứ bảy, đoàn thu hái thuốc Nam; hỗn hợp giữa lễ sĩ đồng nhi Văn Phòng Đại Đạo và Tân Minh Quang; dưới sự dẫn dắt của huynh trưởng Thiện Lễ (ba Trần Hữu Nhân) lên đường hướng về Thánh Thất BỬU QUANG ĐÀN (thường gọi là Chùa Ông Thần Đá, có quan hệ rất khắng khít với Vĩnh Nguyên Tự).
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1240 Read Count: 163
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Cầu nguyện by DongTien Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Tuân theo lẽ Trời, không cầu lợi mà luôn được lợi. Theo lòng ham muốn, cầu lợi không xong mà hại đã kề. Vậy trong giáo lý Cao Ðài, Ơn Trên thể hiện tính đồng nhứt lý như thế nào về sự cầu nguyện.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 3
Completed: Yes Word count: 5606 Read Count: 556
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Tuổi già xế bóng rán tu thân,
Dẹp tánh phàm phu, dứt bịnh trần,
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 240 Read Count: 310
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
CHÁNH TÍN by HueY Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: CHÁNH TÍN
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2703 Read Count: 199
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: CHÚA KITÔ NGÀY XƯA CHÚA KITTÔ NGÀY NAY
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3104 Read Count: 199
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: "Đạo chẳng xương minh chánh pháp,
Sáng tỏ lý chơn,thì đời phải lạc lầm Mê Tín"
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 4846 Read Count: 160
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Thế thì hiện hữu các em đang trên đà tiến triển về sự hiệp nhất tinh thần, đoàn ngũ hóa nữ phái, ấy chỉ là sự hoàn phục lại cái căn bản sơ nguyên…"
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 7078 Read Count: 162
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Chân dung người Chơn Tu by ChiTin Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Người Chơn Tu là người Tu Thiệt chớ không tu giả dối màu mè, tu cho có tiếng tăm, để được người đời khen tặng, chỉ tu cho mình. Đúng theo ý nghĩa thuần túy của chữ Tu
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2971 Read Count: 209
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Cách đây hơn 80 năm một sự kiện hi hữu chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại đã xảy ra trên đất nước VN, Đức Thượng Đế giáng trần khai mở một đại cuộc cứu độ trong thời Hạ nguơn mạt pháp,
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 4196 Read Count: 419
Published: 09/16/2007 Updated: 09/16/2007
Summary: " Mừng thay gặp gở Đạo Cao Đài,
Bởi đức ngày xưa có bửa nay;
Rộng mở cửa răn, năng cứu chuộc,
Gìn lòng tu tánh chớ đơn sai."
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 6117 Read Count: 187
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Trên cõi thế gian nầy con người thuộc tôn giáo nào cũng cần tìm cho mình một phương pháp tu học hay pháp môn thực hành sao cho phù hợp với trình độ và hoàn cảnh của bản thân
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 8732 Read Count: 197
Published: 11/22/2011 Updated: 11/22/2011
Summary: Thay mặt cho Ban Cai Quản của Vĩnh Nguyên Tự, Tiện Muội kính chúc chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội xa gần một năm mới bình an, hạnh phúc, hanh thông trên mọi mặt trong hồng ân của Đức Chí Tôn và Phật Mẫu
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 238 Read Count: 230
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG BA CHỮ TÀI – 1
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 7103 Read Count: 410
Published: 01/31/2015 Updated: 01/31/2015
Chữ Thời by ThienChi Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Chữ "Thời"
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2190 Read Count: 75
Published: 07/18/2009 Updated: 07/18/2009
 
Trang Chánh • •