RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Thi thơ [44]
 
 
Stories
Summary: Biên soạn do ban Nghiên Cứu thuộc Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý Ðại Ðạo và Cộng Ðồng Tín Hữu tại Cộng Hòa Liên bang Ðức dùng làm Tài liệu học tập trong các ngày Sóc và Vọng Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý Ðại Ðạo tại C.H.L.B.Ðức
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 3
Completed: Yes Word count: 8948 Read Count: 815
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Cao Đài by ThienTrung Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Nhãn thị chủ Tâm, soi vạn thuở,
Luỡng quang chủ tể, rọi muôn màu.
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 227 Read Count: 241
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Cao Đài by Thien_Quang Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Vào năm 1927, trong một đàn cơ tại Cần Thơ, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đã cho một bài thơ rất đặc biệt:

Linh tiêu nhất tháp thị Cao Đài
Đại hội quần tiên thử ngọc giai
Vạn trượng hào quang tùng thử xuất
Cổ danh bửu cảnh Lạc Thiên Thai

Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 7856 Read Count: 234
Published: 08/10/2007 Updated: 08/10/2007
Summary: Cao Đài không Cao Đài
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 220 Read Count: 232
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Cao-Đài Nội Ngoại
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 204 Read Count: 180
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Là đem trở về lại con người muôn thuở. Cái tánh hồn nhiên linh diệu nguyên thỉ của Trời ban phú lúc ban sơ trước khi con người vào trần gian thế tục nầy.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1122 Read Count: 211
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
CAODAI, ITS CONCEPTS by BuiDacHum Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Each time that human beings suffered when societies became chaotic, a religion was founded. For millenia, human beings have been blessed by having many  forms of religion such as Hinduism, Judaism, Zoroasterianism, Buddhism, Taoism, Confucianism, Christianity, Islam, et cetera. One always observes one same truth through religions, even when they are so physically different and founded at different times and places.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1492 Read Count: 61
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: In CaoDai spiritual practice, spiritual messages are often received in the form of verses.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1488 Read Count: 87
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Các em tôi by Thanh_Mai Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Buổi học đầu tiên
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2495 Read Count: 189
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Các nấc thang tiến hóa by DatTri Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Mỗi chặng đường tiến hóa như vậy, dài lâu bao nhiêu ? bao nhiêu kiếp thú mới được làm người và bao nhiêu kiép người thì đạt được phẩm vị Thánh Tiên Phật, tiến đến hiệp nhứt cùng Chí Tôn Thượng Đế ?.

Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3426 Read Count: 204
Published: 02/27/2007 Updated: 02/27/2007
Summary: Kinh Đại Thừa Chơn Giáo có giải thích và minh họa bằng hình vẽ trên đây những nấc thang tiến hóa của chúng sinh vạn vật và con người. Qui trình tiến hóa từ kim thạch lên thảo mộc, từ thảo mộc lên thú cầm, từ thú cầm lên làm người, rồi từ đẳng cấp người tiến lên trở về cựu vị hiệp nhứt cùng Chí Tôn Thượng Phụ, cùng khối Đại Linh Quang, là một chuỗi dài phụng sự, hy sinh với"biết bao nhiêu là công phu khổ hạnh, xả thân giúp đời, mãn kiếp nọ sang kiếp kia,cứ lập công quả mãi ".(ĐTCG,bài : Nhơn,Vật tiến hóa).
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3442 Read Count: 204
Published: 04/26/2008 Updated: 04/26/2008
Summary: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (ĐĐTKPĐ) hay đạo Cao Đài khai minh vào đầu thế kỷ 20 tại Việt Nam đã mở ra một kỷ nguyên cứu độ mới và là một sự kiện vô cùng trọng đại và hy hữu trong lịch sử nhân loại từ khai thiên lập địa đến nay trên quả địa cầu nầy
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 6701 Read Count: 253
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
Summary: “Sự tu hành cam go khổ hạnh (…) trọn kiếp này, ví như con đường quanh co hiểm trở, (…) phải bền gan, dũng chí vượt qua lắm chướng ngại..."
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 8238 Read Count: 199
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Câu chuyện thành nhân by HueY Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Trước hết xin cho phép chúng tôi chúc mừng những anh chị em đồng môn mới. Chúng ta là những học trò cùng trường có chung Thầy là Đức Chí Tôn.

Lễ Thành Nhân có giá trị là Lễ Nhập Môn đối với con em trong gia đình Đạo Cao Đài. Các bạn đã được học tập để hiểu ý nghĩa. Buổi lễ hôm nay đánh dấu ngày các bạn mang vinh dự và trách nhiệm:    

* Mình đã Thành Người.  

* Mình đã Thành Người Tín Hữu Cao Đài.  

* Sống Đạo Thế Nào? 


Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2637 Read Count: 272
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary: Người tu giữ Đạo khó vô cùng,
Cũng bởi không tròn chữ thủy chung ;
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 248 Read Count: 243
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Kể từ khi Đức Thượng Đế ban hồng ân khai mở Đại ĐạoTam Kỳ Phổ Độ, chọn nước Việt Nam làm Thánh Địa và dân tộc Việt được ban trao Sứ Mạng hoằng dương chánh giáo, người tin đồ Đại Đạo đã hòa mình vào tập thể để học Đạo, hành Đạo, 
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 8510 Read Count: 475
Published: 01/31/2009 Updated: 01/31/2009
Summary: Các Đấng Thiêng Liêng vẫn hay lấy các tích xưa để làm gương răn dè các môn đệ.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3080 Read Count: 212
Published: 06/15/2007 Updated: 06/15/2007
Công Quả by Minh_Chi Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Đó là công quả về hình thức bên ngoài, còn nội tâm ra sao ? Điểm cần nhấn mạnh nơi đây là hành động và nội tâm cần phải đi đôi.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2136 Read Count: 200
Published: 08/23/2007 Updated: 08/23/2007
Công phu by Chi_That Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Công phu là để tâm an định,   Nên đạo nên người chốn thế gian.
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3113 Read Count: 217
Published: 03/12/2009 Updated: 03/12/2009
Summary:  Đời là một trường tiến hoá, người là một thí sinh, nhập môn là vịn thang, nhập tịnh là leo thang. Chúng ta là một lữ khách ở địa cầu này. Du khách muốn đi luôn hay trở về quê?
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3568 Read Count: 240
Published: 08/08/2007 Updated: 08/08/2007
 
Trang Chánh • •