Thi thơ [44]
 
 
Stories
Summary: Hạ Nguơn mạt kiếp là thời kỳ giáp mối vòng tuần hoàn "Châu nhi phục thỉ", là thời điểm thay cũ đổi mới để lập xã hội Hoàng Kim Thánh Đức. More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary:

Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy:

“Bần Đạo bảo chư Thiên ân đệ muội hãy ý thức về Tâm Hạnh Đại Thừa, đó là lẽ tất nhiên của hành giả

-         về nhân vị

-         về giá trị

-         cũng như sự tu chứng tâm linh.

Nếu trên bước Đại Thừa mà Hành Giả thiếu Tâm Hạnh Đại Thừa thì

-         tâm đức sẻ mờ lu

-         thường bị chư ma hàng phục,

-         sanh sân si hỉ nộ, tật đố chủ quan.....

-         Hằng bị lôi kéo vào cảnh vô thường mà không hay biết.

More info...
Published: 08/12/2007 Updated: 08/12/2007
Summary: Hôm nay, Vĩnh Nguyên Tự thiết lễ kỷ niệm 59 năm ngày đăng Tiên của Đức Ngọc Lịch Nguyệt. Chúng ta thành kỉnh qui tụ về nơi cổ tự này để cùng nhau tưởng nhớ đến đạo nghiệp của bậc Tiền Khai Đại Đạo và cùng nhau ôn lại những lời giáo huấn của Ngài. More info...
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012
Summary: Bài thuyết đạo của Ngài Ngọc Giáo Hữu Mai Dinh tại Trung Hưng Bửu Toà Đà Nẵng, ngày 15/8/GiápTy – 1984 . More info...
New! Published: 11/22/2018 Updated: 11/22/2018
Summary: Tại sao người tu hành nhứt là người Tịnh-Luyện cần phải bồi công lập đức ?, công viên quả mãn đầy đủ mới dễ dàng tu chứng đạt đạo giải thoát được cõi trần ai hệ lụy nầy để về an hưởng nơi thế giới cực lạc trường tồn vĩnh cửu. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Tu học trong nhà Đạo Kỳ Ba, cho dầu khác hội thánh, khác địa phương chúng ta đều được dạy một nội dung chủ yếu: con người là tiểu linh quang xuất phát từ nguồn gốc Đại Linh Quang là Thượng Đế More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Đức Chí Tôn đã dạy:
“Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, chiếu theo luật Thiên Đình hội Tam Giáo, mở rộng mối Đạo Trời, ấy cốt để dìu dắt nhân sanh bước lên con đường cực lạc, tránh khỏi đọa luân hồi… “
(TNHT Q2 trang 17) More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
FeatureSummary: "Tập viết trong hàng đôi" là chủ đề tu học của tịnh viên trong mùa tu Đông Chí năm Mậu Tý (2008). More info...
Published: 03/07/2018 Updated: 03/07/2018
Summary:    Mùa tu Hạ chí năm Mậu Tý, chúng ta được giảng về hai chữ "quyết tâm".

 

            NGÀY 27.5.MẬU TÝ.

            Thế nào là quyết tâm?

            Một thiền sinh được sư phụ cho nhập thất. Hết bảy ngày, thầy đến thăm và lắc đầu "ông hãy phấn đấu thêm thất nửa".

More info...
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary:

Mùa tu Thu Phân năm Mậu Tý, chúng ta được hướng dẩn về “Rèn tâm vô niệm”.

            Ngày 19.9.2008.
Vô niệm là tắt đài, sự nghỉ ngơi toàn diện của bộ não, của thân tâm.

            Bộ não của chúng ta không chỉ có một mà cùng lúc phát nhiều tầng số vô tuyến. Dù lúc ngũ, đối với một số người, bộ nãovẫn có thể còn hoạt động : nhìn, nghe, hành động trong giấc mơ. Nên thức dậy mà mệt mõi, bần thần, rũ rượi vì có lúc còn cải lộn, đánh lộn trong khi ngũ nữa.

More info...
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary: Người tín đồ Cao Đài có hai quyển Kinh  đó là "Thánh Ngôn Hiệp Tuyển" của Hội Thánh đầu tiên xuất bản và "Đại Thừa Chơn Giáo" do Đàn Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi xuất bản, trong đó Đức Cao Đài Thượng Đế và chư Phật Tiên dạy đạo lý rất đầy đủ từ Ngoại Giáo Công Truyền (Phổ độ) đến Nội Giáo Tâm Truyền rất dồi dào, đầy đủ vì quyển sau (1936) bổ túc cho quyển trước (1926), 10 năm sau khi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ khai minh vào Rằm tháng 10 năm Bính Dần (1926) tại Thánh Thất (Chùa) Gò Kén ở Tây Ninh. More info...
Published: 04/07/2009 Updated: 04/07/2009
Summary: Hằng ngày mỗi người tín đồ Cao Ðài Ðại Ðạo đều có tụng bài Ngũ Nguyện trước khi chấm dứt thời cúng. More info...
Published: 08/23/2007 Updated: 08/23/2007
Summary: Điểm tô Đạo Trời về mặt hình tướng

Là làm sáng danh Thầy, danh Đạo về mặt hình thức bằng cách xây dựng tôn nghiêm Thánh Thể của Thầy.

More info...
Published: 07/25/2009 Updated: 07/25/2009
Summary: Những màu sắc tượng trưng Đạo Pháp và Ngũ Chi More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Mỗi mùa tu vào ngày nhập khoá, chúng ta đều có dâng sớ trình danh sách tịnh viên nam nữ các cấp lên Ơn Trên, trong lời dạy này Đức Mẹ cho biết đã nhận được báo cáo kết quả do Đức Đông Phương Lão Tổ đệ đạt. More info...
Published: 08/08/2007 Updated: 08/08/2007
Summary: Phép bí tích là hình thức những nghi lễ tổ chức trước bàn thờ khi một tân tín đồ đi vào cửa Ðạo More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Đến năm 1908, từ khi Ngài Lê Văn Tiểng xây dựng ngôi Vĩnh Nguyên Tự, người thanh niên 19 tuổi Lê Văn Lịch đã hòa mình hẳn vào môi trường đạo đức. . More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Tục ngữ Việt nam có câu: “Thương cho roi, cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi“ More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Những trọng điểm của Cơ Đạo kỳ Ba More info...
Published: 07/18/2009 Updated: 07/18/2009
Summary: Xét nét về " Con Người " người ta có nhiều ngôn từ để định nghĩa : - Nhơn cách :là cách ăn ở, cách cư xử của một con người đối với những người khác. Nhơn cách có tốt, có xấu, có dỡ có hay, có nặng có nhẹ, có rộng có hẹp, có thanh cao, có thấp hèn v,v... More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
 
 
Trang Chánh • •