Thi thơ [44]
 
 
Stories
Summary: Hội Thánh Tiên Thiên Bến Tre dưới quyền ủng hộ của Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Trước khi nhập môn vào Đạo Cao Đài và khi chưa đọc kỹ năm bài Thánh giáo của đức Chí Tôn Cao-Đài Thượng Đế giải rõ về Ngũ giới cấm, chúng tôi xem thường và ỷ y không cố gắng nghiêm chỉnh thực hành 5 điều răn rất quan trọng đối với người có Đạo Phật hay Đạo Cao Đài. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Qua một kiếp Ngài giáng trần bên Trung Quốc dưới triều đại nhà Đường, Ngài đã để lại cho hậu thế một gia tài với khoảng 20.000 bài thơ, Ngài đã được tôn vinh là một trong những đại thi hào tài hoa của phương Đông More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
Summary: Có bao giờ bạn suy nghĩ, chúng ta sinh ra, lúc nhỏ thì được cha mẹ nuôi dưỡng, dạy dỗ cho ăn học; chúng ta cố gắng học hành chăm chỉ và nghe lời cha mẹ từ khi tập nói tiếng cha, tiếng mẹ rồi tập đi, tập chạy, rồi vào cấp 1, 2, 3 đến đại học… More info...
Published: 07/18/2009 Updated: 07/18/2009
Summary:   Khi nói đến : LINH HỒN , TÌNH THƯƠNG và SỰ SỐNG, phần đông người ta nghĩ ba danh từ ấy thuộc ba lảnh vực khác nhau, dường như không có liên quan gì nhau. More info...
Published: 07/13/2009 Updated: 07/13/2009
Summary: Khi nói đến : LINH HỒN , TÌNH THƯƠNG và SỰ SỐNG, phần đông người ta nghĩ ba danh từ ấy thuộc ba lảnh vực khác nhau, dường như không có liên quan gì nhau. More info...
Published: 07/25/2009 Updated: 07/25/2009
Summary: Tam giáo qui nguyên, như nước ba sông lớn đổ về biển cả, không thể biết nước nào thuộc về sông nào. More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Ngoài cuốn ĐẠO ĐỨC KINH, Đức còn để lại cho đời nhiều cuốn kinh khác :
KINH CẢM ỨNG dạy về lẽ lành dữ trả vay,
KINH THANH TỊNH dạy về phép tu luyện vô vi, và
KINH HUỲNH ĐÌNH, bộ kinh cao hơn hết trong Đạo giáo.
More info...
Published: 08/10/2007 Updated: 08/10/2007
Summary: Sanh ngày mùng 7 tháng giêng, năm Mậu Dần, nhằm ngày 08/02/1878, tại quận Bình Tây, tỉnh Chợ Lớn. Liễu đạo ngày 13 tháng 3 năm Nhâm Thân, tức ngày 18 tháng 04 năm 1932 tại Cần Thơ, hưởng dương 54 tuổi. Ngài đã được bổn đạo an táng và xây bảo tháp tại nghĩa trang Chiếu Minh tọa lạc trước Thánh đức Tổ Đình cách châu thành Cần Thơ lối 3 cây số. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary:

Trong Kinh Đại Thừa Chơn Giáo, in lần thứ nhì ở trang 262, Đức Huyền Khung Cao Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, “Chúa Tể Càn Khôn Võ Trụ, thống ngự vạn vật, vi Thánh, Thần, Tiên, Phật chi Chủ”, có phán rằng:

“Tam Giáo thất, vì siêu việt quá,
Người tầm chẳng thấu, hiểu lầm sai.”

More info...
Published: 01/05/2010 Updated: 01/05/2010
Summary:

Trong Kinh Đại Thừa Chơn Giáo, in lần thứ nhì ở trang 262, Đức Huyền Khung Cao Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, “Chúa Tể Càn Khôn Võ Trụ, thống ngự vạn vật, vi Thánh, Thần, Tiên, Phật chi Chủ”, có phán rằng:

“Tam Giáo thất, vì siêu việt quá,
Người tầm chẳng thấu, hiểu lầm sai.”

More info...
Published: 09/11/2016 Updated: 09/11/2016
Summary:

Quẻ Địa Thiên Thái gồm nội quái là Kiền và ngọai quái là Khôn, 2 quẻ đầu trong 64 quẻ Kinh Dịch. Thái có nghĩa to lớn, thông suốt, tốt đẹp, yên ổn

 

More info...
Published: 07/18/2009 Updated: 07/18/2009
Summary: Nói đến mùa Xuân, trước hết người ta nghĩ đến hoa cười chim hót, nắng ấm khí thanh, nói chung là cảnh đẹp. More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary:

I.THÁNH GIÁO

 

Vào một ngày đầu xuân Đức THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ dạy:

 

Bốn biển đương yêu cầu thống thiết [1],

Có những người minh triết [2] thuần chơn [3],

Vô vi, vô ngã, vô nhân,

Bình hành tâm vật mở nguơn thanh bình.

More info...
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary: Chuyển thế mạt đời đã mở ra, Can qua diễn khắp cõi Ta-Bà, Quỉ ma khổ khảo tà lẫn chánh, Tà mất, chánh còn mới thái hòa. More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary:

Mắt đỏ ngươi vàng
Ngươi vàng, tròng đỏ bao năm

Luyện trong Bát-quái cao thâm sáng ngời !

More info...
Published: 06/27/2015 Updated: 06/27/2015
Summary:

"Ao nào cũng có ánh Trăng,
Nhà nào cũng có Quan Âm hiện hình ".

More info...
Published: 08/23/2007 Updated: 08/23/2007
Summary: Chúng ta biết rằng bên trong mỗi con người luôn có sự đấu tranh không ngừng nghỉ giữa phàm tâm và chơn tâm (đạo tâm). More info...
Published: 07/05/2015 Updated: 07/05/2015
Summary: Ngày nay dù nền văn minh khoa học kỹ thuật có tiến bộ vượt bực đến đâu cũng chỉ đem lại cho con người những tiện nghi về đời sống vật-chất. More info...
Published: 08/23/2007 Updated: 08/23/2007
Summary: Ngày mùng 1 tháng 3 Đinh Hợi (thứ ba 17/04/2007) được sự phân công của Ngoại Giao Vụ, phái đoàn chúng tôi gồm ba nhân viên: Chí Thật, Minh Đức và Đinh Thị Hạnh, đi dự lễ tại thánh thất Nguyệt Cảnh. More info...
Published: 08/11/2007 Updated: 08/11/2007
 
 
Trang Chánh • •