Thi thơ [44]
 
 
Stories
Summary: Đây là lời mở đầu của một bài thi bất hủ và siêu việt mà người tín đồ Đạo Cao Đài được diễm phúc và vinh hạnh nghe Đấng Chí Tôn, Chủ Tể Càn Khôn Thế giới ban hành khi Ngài khi mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại xứ Việt Nam. More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: "Vẫn biết rằng đạo lý pháp môn vô lượng. Dù con người có đầu thai chuyển kiếp hằng trăm ngàn lần cũng không làm sao nghiên cứu tìm hiểu hết các pháp môn. Tuy nhiên không phải vì thế mà không có phương pháp nào để tu thân hành đạo, lập công hầu thành chánh quả. Dù muôn ngàn phương pháp , chung qui cũng không có phương pháp nào dạy người đời cách xa với hoàn cảnh nhân sinh hiện sống và cũng không có phương pháp nào vượt quá sức con người". More info...
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009
Summary: 1.- Phật Giáo dạy 4 cái Vô theo thiển kiến của chúng tôi là : vô sắc,vô tướng,vô pháp và vô ngã.
2.- Lão Giáo dạy 4 cái Vô là : vô vi, vô công, vô kỷ,vô danh.
3.- Nho Giáo dạy 4 cái Vô là : vô ý, vô tất, vô cố, vô ngã. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Cách đây 2005 năm, Chúa Giêsu đã giáng sinh trong thân phận làm người để mở con đường đưa con người tìm đến sự bình an nơi cõi thế, đồng thời dẫn dắt con người trở về Nước Trời là quê hương xưa cũ sau khi rời bỏ xác thân tứ đại. More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Đức Cao Triều Tiền Bối liễu đạo ngày 5/8 Bính Thân (1956) tại Hà Nội. Sau ba lần cải táng ở miền Bắc, di hài được đưa về miền Nam cách đây mấy năm tại tư gia đường Đặng Tất Thành phố Hồ Chí Minh. More info...
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary:

“Thế sự giả chơn thôi trối kệ,

Tùy thời công quả với công phu”

Qua những ngày tịnh tọa tham thiền chư tịnh viên có cảm nghĩ gì về sự ích lợi của công phu thiền định không? Người tu hành học Đạo phải tìm hiểu rõ sự ích lợi cao cả của Đạo thì mới ham học ham tu”.

“Tứ thời tịnh định công phu,

Luyện trau thần khí phá tù vô minh”.

Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn

More info...
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009
Summary:

THÁNH GIÁO (Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời 30 tháng Chạp Nhâm Tý (02.02.1973)

Xuân đến bao lần với các con,

Tuổi đời chồng chất có chi tròn;
Xuân này Thầy sẵn dành ân huệ,
Cho kẻ tu hành vẹn sắt son,

More info...
Published: 11/20/2015 Updated: 11/20/2015
Summary:

Thế sự giả chơn thôi trối kệ,
Tùy thời công quả với công phu
"Thế sự giả chơn thôi trối kệ,
Tùy thời công quả với công phu"

More info...
Published: 08/08/2007 Updated: 08/08/2007
Summary: Ngài đến để dìu dắt và cứu độ chúng sanh với tư cách là Nhị Trấn Oai Nghiêm, đại diện cho Phật Giáo trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Thật là một sự kiện hi hữu trong lịch sử nhân loại. More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary:

Nguyện lành QUAN sát cõi trần gian,

Văng vẳng ÂM ba tiếng khổ nàn,

Từ trước BỒ đoàn không tịnh tọa,

Nhành dương TÁT độ cảnh đời an.

More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Đức Di Lạc người Tàu gọi là Từ, Từ Thị. Ngài cũng có tên là A-Dật-Đa ( Ajita) hay là Vô Năng Thắng. Tiêng Phạn gọi Đức Di-Lạc là Maitreya. More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Hằng năm, cứ đến ngày Trung Thu Hội Yến, nhìn lễ phẩm được chuẩn bị dồi dào trang trọng để hiến dâng lên Ðức Mẹ và các đấng Thiêng Liêng chúng ta hân hoan thấy tấm lòng thành kỉnh hiến dâng của bổn đạo rất to lớn. More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: In 1920, five years before the founding of the religion, Cao Dai the Supreme Being, revealed Himself to Ngo Van Chieu, the prefect of Phu Quoc, a beautiful island in
the Gulf of Siam. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: A spiritual message has said:
Out of Love and Mercy, out of respect for life, I have founded the Great Way's
Third Revelation to save the earthly human, to help the virtuous attain a world of peace and avoid reincarnation to the earthly world of suffering. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Thượng Đế đã đến để khai sáng cho nhân loại thấy được cơ Trời đã định và soi đường dẫn dắt con người bước ra khỏi vùng u tối để tiến bước trên đường sáng lạng. More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Thương nhau tặng vât hiến dâng Thầy,
Chẳng luận loài nào khắp đó đây,
Thương nhóm không quen nơi hướng Bắc,
Thương đoàn lạ mặt chốn phương Tây,
Dắt người đọa lạc về đường chánh,
Dẩn kẻ gian tà lại nẻo ngay.
Khôn, dại, ngu, khờ lo tận độ
Thương nhau tặng vật hiến dâng Thầy. More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: Ngôi Vĩnh Nguyên Tự được Đức Thái Lão Sư Lê Đạo Long (thế danh Lê Văn Tiểng, 1843-1913) khai sáng năm Mậu Thân (1908) ở làng Long An, quận Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn. Đây là chùa Phật của chi Minh Đường. More info...
Published: 09/16/2007 Updated: 09/16/2007
Summary: Nay đến thời Tam Kỳ Phổ Độ, chính Đức Thượng Đế lâm phàm mở Đạo, với chủ trương Tam Giáo đồng nguyên , Vạn giáo nhất lý là để xóa bỏ cái ranh giới giữa các Tôn giáo mà đó chính là nguyên nhân đưa đến kỳ thị, chiến tranh Tôn giáo của Nhân loại More info...
Published: 02/27/2007 Updated: 02/27/2007
Summary: Trước Tết nguyên đán, mỗi độ đón chào Xuân mới chúng ta thường nhắc đến phong cách thưởng Xuân Cao Đài. More info...
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007
Summary: Đức Thượng Đế đến Khai Minh Đại Đạo đã là một hi hữu More info...
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
 
 
Trang Chánh • •