RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Kim Tiên [0]
 
Chơn Thánh [8] TU hành đắc vị Chơn Thánh
 
Chơn Như [1] Chư vị tu hành đắc vị Chơn Như
 
Bồ Tát [2] Chư vị tu hành đắc vị Bồ Tát
 
Tiên Cô [11]
Chơn Nhơn [21] Chư vị tu hành đắc vị Chơn Nhơn
 
Lai Cơ [20]
 
Thánh danh [1] Ơn Trên ban thánh danh 
 
Kim Tiên [9]
 
 
Stories
Summary: THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO CÁC VỊ Ở CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Thần Nữ, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Thánh Nữ, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Thánh Nương, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nương Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2265 Read Count: 1141
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: CÁC ĐẤNG CHƠN TIÊN, TIÊN NƯƠNG, THÁNH NƯƠNG.
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 957 Read Count: 204
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: CÁC ĐẤNG CHƠN TIÊN, TIÊN NƯƠNG, THÁNH NƯƠNG.
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nương, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Thánh Nương Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 957 Read Count: 179
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: CÁC ĐẤNG THẤT HIỀN lai cơ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 510 Read Count: 470
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: HIỀN HUYNH LÊ VĂN TUÔI (THẦN VỊ)
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thần Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1974 Read Count: 201
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Huệ Linh Bồ Tát by admin Rated: Thánh Sắc [ - ] Table of Contents
Summary:

HUÊ khai năm sắc chốn cung Diêu,     

LINH điển ban ân khắp thế triều;     

B bặt đạo mầu công quả lập,    

TÁT tâm hứng cảnh cả Nam Triều


Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Bồ Tát Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 299 Read Count: 207
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009
Summary: * ĐỨC THÁI ẤT THIÊN TÔN ĐƯA CÁC VỊ ĐƯỢC ÂN PHONG GIÁNG ĐÀN LẦN ĐẦU TIÊN
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thần, Thánh Giáo > Thánh Sắc, Thánh Giáo, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thánh, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Nhơn Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 6990 Read Count: 522
Published: 05/18/2009 Updated: 05/18/2009
Summary: NGÀI HUỆ CHƠN ÂN (Lê Văn Hoàng) lai cơ.
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1066 Read Count: 200
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI LÊ VĂN VĨ, NGÀI CAO VĂN BÌNH
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 3
Completed: Yes Word count: 4613 Read Count: 675
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI LÊ VĂN VĨ, NGÀI CAO VĂN BÌNH
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 1692 Read Count: 457
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI LỄ SANH NHƯỢNG(THẦN VỊ), NGÀI CHIẾM (THẦN VỊ)
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Thần Vị Characters: None
Hội Thánh: Tây Ninh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1517 Read Count: 42
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI NGUYỄN THANH HỒNG, TIỂU THÁNH LAI CƠ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiểu Thánh Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 764 Read Count: 195
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI THƯỢNG TÔNG THANH, NGÀI THƯỢNG AI THANH
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ Characters: None
Hội Thánh: Tây Ninh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 862 Read Count: 201
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI TRẦN KIM THÌN, NGÀI CAO VĂN DU,HỒ NGỌC BÍNH đạo hiệu HUỆ CHƠN lai cơ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3369 Read Count: 199
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI TRẦN KIM THÌN, NGÀI CAO VĂN DU, HỒ NGỌC BÍNH lai cơ.
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 2
Completed: Yes Word count: 857 Read Count: 502
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI VÕ VĂN TUỒNG lai cơ
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 921 Read Count: 192
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: NGÀI ĐẦU SƯ LÂM HƯƠNG THANH
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Tiên Nương Characters: None
Hội Thánh: Tây Ninh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 583 Read Count: 111
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: Ngài VÕ THANH BỊ (CHƠN THẦN) lai cơ.
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Lai Cơ, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Thần Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2394 Read Count: 211
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary: Đức TỪ MINH CHƠN TIÊN, Đức HUYỀN LINH THÁNH MẪU
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Tiên, Thánh Giáo > Thánh Sắc > Thánh Mẫu Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: No Word count: 2061 Read Count: 218
Published: 07/08/2009 Updated: 07/08/2009
Summary:

 

THÁI dương soi sáng khắp Tây Đông,
SƠ bộ chung xây cảnh đại đồng;
THANH tịnh mà tu nhờ phước huệ,
Mừng vui gặp được mối Trung Tông.


Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Chơn Quân Characters: None
Hội Thánh: Truyền Giáo
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3358 Read Count: 207
Published: 04/25/2014 Updated: 04/25/2014
 
Trang Chánh • •