RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Stories
Summary:

Cao Thượng Bửu Tòa

Tuất thời, 18 - 8 Bính Ngũ (Cao Thượng Bửu Tòa

Tuất thời, 18 - 8 Bính Ngũ (02-10-1966))


Categories: Thánh Giáo > Chứng Đạo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 5913 Read Count: 239
Published: 03/25/2016 Updated: 03/25/2016
 
Trang Chánh • •