RSS
Site Info
Members: 371
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: PaulY
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Stories
Summary: Tân y khoa học cơ thể học,
Giải phẩu thây để móc hết ra,
Nghiên cưu, học hỏi tới già,
Tâm, Can, Tì, Phế, Thận là ngũ quan.

Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 373 Read Count: 171
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Biển Đời, Tuồng Đời, Khổ Đời, Người Đời
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 299 Read Count: 217
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Cao Đài by ThienTrung Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Nhãn thị chủ Tâm, soi vạn thuở,
Luỡng quang chủ tể, rọi muôn màu.
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 227 Read Count: 177
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Cao Đài không Cao Đài
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 220 Read Count: 176
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Cao-Đài Nội Ngoại
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 204 Read Count: 121
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Người tu giữ Đạo khó vô cùng,
Cũng bởi không tròn chữ thủy chung ;
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 248 Read Count: 177
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Thiên cơ thế sự định phân rồi,
Chờ đợi con người đạo đức thôi
Cội cả mưa xuân khoe sắc thắm,
Tàn cao nắng hạ vượt lưng Trời.

Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 366 Read Count: 186
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Đạo ấy là tìm một chữ “Không”
Buồn vui , hận tủi, dẹp nơi lòng,
Gìn câu bác ái, quên hơn thiệt,
Nhớ đến từ bi, giữ đại đồng,

Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 371 Read Count: 188
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Tuổi già xế bóng rán tu thân,
Dẹp tánh phàm phu, dứt bịnh trần,
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 240 Read Count: 230
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Thay mặt cho Ban Cai Quản của Vĩnh Nguyên Tự, Tiện Muội kính chúc chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội xa gần một năm mới bình an, hạnh phúc, hanh thông trên mọi mặt trong hồng ân của Đức Chí Tôn và Phật Mẫu
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 238 Read Count: 172
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Hãy tự kiểm điểm, tự phán xét để thấy bổn phận của chính mình trước cái thế tựa
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2012 Read Count: 478
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
Summary: Con người từ đâu đến đây ? Làm gì ở đây ? Chết rồi đi về đâu ?
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 374 Read Count: 141
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary:

Đã mang kiếp làm người trần thế ,

Nào ai đâu chẳng thể vương mang .


Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1587 Read Count: 113
Published: 06/27/2015 Updated: 06/27/2015
Summary: Danh tước nào bền vững muôn đời ?
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1615 Read Count: 83
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Danh Đạo và Danh Đời
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1113 Read Count: 132
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Giáng sinh thuở trước Chúa phương Tây
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 136 Read Count: 173
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Gió và Nước by PeterHa Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Đức Chúa Giê-su đã so sánh GIÓ và NƯỚC để nói với Ông Ni-Cô-đem giải thích về linh hồn vô hình và sự biến thể của nước mà chỉ sự luân hồi,
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1114 Read Count: 141
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Hạnh Tiên Nết Phật
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 320 Read Count: 22
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Đây là lời mở đầu của một bài thi bất hủ và siêu việt mà người tín đồ Đạo Cao Đài được diễm phúc và vinh hạnh nghe Đấng Chí Tôn, Chủ Tể Càn Khôn Thế giới ban hành khi Ngài khi mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại xứ Việt Nam.
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2974 Read Count: 148
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Khép Mình Vào đạo by ThienTrung Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Vào Đạo khép mình chỗ rộng sâu,
Chẳng theo mê tín, chẳng tha cầu;
Categories: Thuyết Minh > Thi thơ Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 224 Read Count: 173
Published: 06/16/2007 Updated: 06/16/2007
 
Trang Chánh • •