RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Học Làm Người [9] Học hỏi , xử thế trong cuộc sống
 
 
Stories
Summary: Cũng như xưa kia, Đức Chúa Jésus-Christ giáng-sanh khai Thánh-Giáo; cả dân sự miền Âu bởi chẳng hiểu là điều yếu trọng về sau, cho đến nỗi một vị trong 12 Môn-đệ của Ngài là Juda, vì lòng tham-lam, đành bán Ngài cho quân Jiu-Giêu đem ra hạ-sát. Khi hối-ngộ, biết rằng sự lỗi, Juda tự xử lấy mình nhưng chưa đủ đền tội. Đến buổi chung cuộc thiên-hạ rõ thấu rằng Đạo chơn-chánh rồi, thì trong lòng hằng ghi nhớ Juda là kẻ bất lương; cho đến ngày nay đã gần hai ngàn năm, mà danh xấu vẫn còn lưu-truyền, hễ nhắc đến tên, thì người người phải nhăn mặt.
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: Tây Ninh
Series: None
Chapters: 4
Completed: Yes Word count: 22221 Read Count: 960
Published: 04/10/2009 Updated: 04/10/2009
Đạo kinh by NguyenHuuDac Rated: Quyễn sách [ - ] Table of Contents
Summary:

Đạo kinh thức tỉnh gần xa ,
Giục người mộ Đạo trẻ già tầm tu.
Tu cho thoát kiếp Diêm Phù ,
Lửa lòng dập tắt thiên thu rạng ngời .


Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 17
Completed: Yes Word count: 41244 Read Count: 3309
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary:

Chương Một
Muốn lấy mật đừng phá tổ ong


Categories: Quyễn sách > Học Làm Người, Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 14
Completed: Yes Word count: 89084 Read Count: 5423
Published: 09/24/2007 Updated: 09/24/2007
Summary: ĐỨC PHÙ-HỰU LỮ-THÁNH ĐẾ-QUÂN
Categories: Quyễn sách, Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Chơn Lý
Series: None
Chapters: 15
Completed: Yes Word count: 56695 Read Count: 3675
Published: 05/08/2014 Updated: 05/08/2014
 
Trang Chánh • •