RSS
Site Info
Members: 383
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: eraca
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
Học Làm Người [9] Học hỏi , xử thế trong cuộc sống
 
 
Stories
Summary:

Hành Trình Về Phương Đông

  (Life and Teaching of the Masters of the Far East) 
  Tác giả: Blair T.Spalding
  Dịch giả: Nguyên Phong


Categories: Phật Giáo, Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 16
Completed: Yes Word count: 98571 Read Count: 5158
Published: 04/23/2007 Updated: 04/23/2007
Summary: Past Featured Story

Hạnh Phúc Chân Thường 

Trong cuốn sách này, rất nhiều những lời đối thoại với đức Đạt Lai Lạt Ma được kết tập lại. Những lần gặp gỡ riêng với Ngài tại Arizona và Ấn Độ được dùng làm cơ sở cho cuốn sách này với một mục đích rõ rệt là đưa ra những quan điểm của Ngài về một cuộc sống hạnh phúc hơn


Categories: Quyễn sách, Phật Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 22
Completed: Yes Word count: 137840 Read Count: 8045
Published: 04/23/2007 Updated: 04/24/2007
Summary: Khi tôi còn nhỏ 13 tuổi, học Ðạo Minh-Sư tu-hành, nhờ năng tìm kiếm kinh sách của Phật, Thánh, Tiên mà học đặng suy cổ nghiệm kim, nghiên-cứu bổn mạc biện minh tà chánh, tận sát bì mao, tồn lưu cốt-chủy, mới thấy rõ trong kinh sách và Ðơn-thơ của Tam-Giáo có để lối ẩn ngữ, tâm-pháp bí truyền có ấn-chứng ứng nghiệm. Bởi vậy Tiên, Phật, Thánh, Hiền xưa cũng đều tầm sư học đạo, tu-hành mà thành đạo.
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 29
Completed: Yes Word count: 30254 Read Count: 7139
Published: 04/08/2009 Updated: 04/08/2009
Summary:  

Đạt  Ma tây lai truyền hà pháp  

Lô hoa thiệp hải thủy phù phù    

Tông Diễn thiền sư    

  

Tạm dịch:   

Đạt Ma truyền pháp ra sao?  

Nhấp nhô trên biển một cành hoa trôi.        


Categories: Phật Giáo, Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 16
Completed: Yes Word count: 90529 Read Count: 5240
Published: 03/09/2009 Updated: 03/09/2009
Huyền Diệu Cảnh by Ly_Tran_Tu Rated: Quyễn sách [ - ] Table of Contents
Summary: Bởi Đại Đạo sanh ra trước khi có Trời, Đất, nên ngôi Diêu Trì Kim Mẫu là cái gốc của đại đạo, là dòng dõi của Trời đất, là cha mẹ của các vì Tiên, Phật, là tổ của muôn Phật. Trời Đất bởi trong cái khí hạo nhiên mà sanh ra, do âm dương ngưng tựu mới có khí ôn nhiệt rồi khí ấy huân chưng mà sanh ra muôn loài.
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 36
Completed: Yes Word count: 22734 Read Count: 8921
Published: 04/07/2009 Updated: 04/07/2009
Summary: FeatureNgay khi mới ra đời, quyển sách đã được sự chiếu cố lân mẫn của mọi giới trong và ngoài đạo. Các Hội Thánh như: Tây-Ninh, Bến-Tre, Tiên-Thiên, Truyền giáo (Trung-Việt) đã được thông tri về sách này, vốn do một cá nhân tín đồ biên soạn, nhưng không phải là không có một tầm quan trọng tối đa khi mà từ trước nay chưa có một tác phẩm nào nói lên tiếng nói trung thực vô-tư đối với Cao-Đài.
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 30
Completed: Yes Word count: 175778 Read Count: 16867
Published: 08/05/2007 Updated: 08/05/2007
Summary: Feature

Lịch sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu


Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 12
Completed: Yes Word count: 35153 Read Count: 5482
Published: 05/06/2007 Updated: 05/06/2007
Summary: OEIL DIVIN
L'oeil est le maitre du coeur,
Le Dieu des " lumière et ténèbre " ( Yin et Yang ).
La lumière, c'est l'Esprit, l'Esprit, c'est le Seigneur.
Le Seigneur des jours, c'est Moi.
Categories: Quyễn sách, Francais, Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 71
Completed: Yes Word count: 89841 Read Count: 12656
Published: 08/21/2007 Updated: 08/22/2007
Summary: Một lần Khổng Tử ngồi trên chiếc xe nhỏ có ngựa kéo đi chu du khắp nước. Đến một vùng nọ, thấy có chú bé đang dùng đất đắp một toà thành, ngồi vào trong đó. Khổng Tử liền hỏi:  
-Này cháu! Cháu trông thấy xe ngựa của ta đi qua, cớ sao không chịu tránh?
Categories: Quyễn sách > Học Làm Người Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1198 Read Count: 218
Published: 03/30/2010 Updated: 03/30/2010
Summary:

Một trăm lẻ một
 Câu Chuyện Thiền

  -  Trần Trúc Lâm dịch


Categories: Quyễn sách, Phật Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 6
Completed: Yes Word count: 26364 Read Count: 2225
Published: 04/22/2007 Updated: 04/22/2007
Summary: Một vài khía cạnh về phép công phu tu luyện
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 4
Completed: Yes Word count: 4108 Read Count: 1356
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Nội dung chính của Minh Thiện Chơn Kinh là bốn Bài Sám ( Sám Nhứt Diệu Đề, Sám Nhị Diệu Đề, Sám Tam Tứ Diệu Đề ) và mười Bài Hạnh (Đệ Nhứt Hạnh đến Đệ Thập Hạnh)
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 14
Completed: Yes Word count: 26372 Read Count: 3298
Published: 06/15/2007 Updated: 06/15/2007
Summary: Một nhà Hiền Triết đã tóm tắt tất cả lịch sử của nhân loại với những lời nầy: "Con người sinh ra, chịu đau khổ và chết."
Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 26
Completed: Yes Word count: 117223 Read Count: 7779
Published: 04/22/2007 Updated: 04/22/2007
Summary: "Hãy đi ngược dòng tư tưởng cho đến tận nguồn gốc của nó, chờ cho Chân Ngã xuất hiện ra, và chừng đó những tư tưởng sẽ dứt".
Categories: Quyễn sách, Thông Thiên Học Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 9121 Read Count: 367
Published: 04/21/2007 Updated: 04/21/2007
Summary: « Cao Dai n’est pas Cao Dai, voilà le vrai Cao Dai.
La Vérité nie elle-même qu’elle ne soit vérité. »
Categories: Francais, Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 16
Completed: Yes Word count: 21876 Read Count: 2260
Published: 02/25/2007 Updated: 02/27/2007
Pháp Bảo Đàn by BuiHaThanh Rated: Chiếu Minh [ - ] Table of Contents
Summary:

   Pháp Bảo Đàn Hà Thanh diễn giải,

   “Tột lý rồi’ khỏi phải nghi ngờ.

        Hạ ngươn mạt thế mong chờ,

Đàn kinh xuất hiện mập mờ còn đâu.


Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 10
Completed: Yes Word count: 35244 Read Count: 2527
Published: 09/09/2012 Updated: 09/09/2012
Summary:

Huệ trí Pháp duyên giải Pháp đàn,

   Năng nhơn Bảo vật thức phàm gian.

   Cho hay Đàn Bảo nhiều người giải,

   Tựa thế “Kinh thường” nhập thế gian.


Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 15
Completed: Yes Word count: 35676 Read Count: 3962
Published: 08/13/2012 Updated: 08/13/2012
Summary: Bất cứ thuộc tín ngưỡng nào, người tu hành cũng cần lập công bồi đức. Ðó là điều kiện thiết yếu để tiến hóa tâm linh.
Công và Ðức là hai yếu tố quan trọng, giúp cho người tu thăng hoa tinh thần đạo đức.

Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 8
Completed: Yes Word count: 4111 Read Count: 2559
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary:

Tinh-thần và thể-xác có chung một bản-thể cấu-tạo, về mặt thực-chất có mối quan-hệ hai chiều, tuy tinh-thần ảnh-hưởng quan-trong đến thể-xác đã đành, nhưng thể-xác cũng có ảnh-hưởng rất lớn với tinh-thần. Do đó thực-phẩm nuôi sống thể-xác cũng sẽ quyết-định đến trạng-thái tiến-hóa của tinh-thần. Nói một cách khác là thể-xác và tinh-thần của chúng ta chịu ảnh-hưởng rất lớn do những chất mà ta nuôi-dưỡng nó.


Categories: Quyễn sách > Học Làm Người, Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 8
Completed: Yes Word count: 23569 Read Count: 2430
Published: 01/15/2008 Updated: 01/19/2008
Summary: Sự sống của con người phải hội tụ một số điều kiện quan trọng, trong đó sức khỏe và tinh thần là điều không thể thiếu được. Chính đây là phương tiện để cho con người sinh hoạt trên thế gian này với đầy đủ ý nghĩa và chức năng “vi nhân” của họ.
Categories: Quyễn sách Characters: 035 Chánh Giáo Thánh Truyền
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 5
Completed: No Word count: 14815 Read Count: 2874
Published: 04/18/2007 Updated: 04/18/2007
 
Trang Chánh • •