RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Học Làm Người [9] Học hỏi , xử thế trong cuộc sống
 
 
Stories
Ai Cập huyền bí by Nguyen_Huu Kiet Rated: Tôn Giáo Bạn [ - ] Table of Contents
Summary:

Ai Cập huyền bí

 - Paul Brunton

 - Dịch giả: Nguyễn Hữu Kiệt


Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 13
Completed: Yes Word count: 88953 Read Count: 4328
Published: 04/22/2007 Updated: 04/23/2007
Summary: Trên thế giới ngày nay, những sách vở nói về các vấn đề huyền linh có rất nhiều, sau khi sưu tầm sự thật về những bậc làm cho tôi cảm thấy khích lệ tinh thần để trình bày kinh nghiệm riêng của tôi về những đấng Chân Sư của Phương Đông. Trong những chương sách này, tôi không có ý diễn tả một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào
Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 17
Completed: Yes Word count: 106808 Read Count: 6788
Published: 05/04/2007 Updated: 05/04/2007
Bên Kia Cửa Tử by Nguyen_Phong Rated: Quyễn sách [ - ] Table of Contents
Summary: Tử thần vừa cướp mất của bạn một người mà bạn yêu quý nhất đời. Đối với bạn hiện nay đời sống bổng trở nên trống rỗng vô vị, và có lẽ không còn lý do gì để sống nữa.
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 9
Completed: Yes Word count: 48574 Read Count: 3291
Published: 08/05/2007 Updated: 08/05/2007
Summary: Ở trên cõi đời này có những việc mà người ta không bao giờ muốn, nhưng nó lại cứ xảy đến. Còn có những việc mà người ta không bao giờ ước mơ, nhưng nó lại đưa đến một cách bất ngờ.
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 4
Completed: Yes Word count: 5319 Read Count: 1215
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Cao Ðài Giáo Lý Ðại Cương
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 10
Completed: Yes Word count: 21281 Read Count: 3523
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: CAO-ĐÀI GIÁO là nền tảng triết-lý của mọi ngành khoa học trong tương lai
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 10
Completed: Yes Word count: 6781 Read Count: 3241
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary:

CÁC BẬC CHÂN SƯ YOGI ẤN ĐỘ

Nguyễn Hữu Kiệt dịch thuật


Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 21
Completed: Yes Word count: 92121 Read Count: 7691
Published: 04/26/2007 Updated: 04/26/2007
Summary: Cái Cười Của Thánh Nhân
Categories: Quyễn sách > Học Làm Người, Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 69
Completed: Yes Word count: 57231 Read Count: 23622
Published: 09/30/2007 Updated: 09/30/2007
Summary:      Đức hạnh con người, dẫu có nhiều thứ bực nào, cũng không ngoài hai loại: tư đức và công hạnh.
Categories: Sưu Tầm, Quyễn sách > Học Làm Người, Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 13
Completed: Yes Word count: 29835 Read Count: 4834
Published: 10/02/2007 Updated: 10/02/2007
Summary:  Trước kia con là người đại ác, nhưng sớm thức tỉnh tu hành, theo Phật, Pháp, Tăng, trong lúc hành đạo, con đã trãi qua bao nhiêu thử thách đắng cay. Số mình dốt nát, Kinh Luật chẳng thông, phiền một nỗi tuổi già tu muộn. Ngoài đời khảo đảo, trong đạo lại mỉa mai, biết mình nghiệp nặng, kiếp trước vụng tu. Nên con có nguyện cùng mười phương chư Phật cho con được trả hết nghiệp trong một kiếp này, mong nhờ kiếp sau trong sạch mà đi ngay vào đường đạo, không còn bị oan gia dẫn dắt, nghiệp chướng kéo lôi.
Categories: Quyễn sách, Phật Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 17
Completed: Yes Word count: 16150 Read Count: 5937
Published: 04/26/2007 Updated: 04/26/2007
Summary: Cổ Học Tinh Hoa
Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 70
Completed: Yes Word count: 38377 Read Count: 25183
Published: 09/24/2007 Updated: 09/27/2007
Cha chung muôn vật by ChonTam Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Từ cổ chí kim các đại gia tư tưởng Đông Tây vẫn ra công tìm kiếm nguồn cội của vạn vật và đã nêu nhiều lý thuyết khác nhau về vấn đề nầy , căn cứ vào các quyết đoán tôn giáo hay sự khảo sát hiện tượng trong Trời Đất .
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 6
Completed: Yes Word count: 13525 Read Count: 2351
Published: 02/27/2007 Updated: 02/27/2007
Chữ tu đa dạng by ThienTrung Rated: Thuyết Trình [ - ] Table of Contents
Summary: Phải công nhận rằng tiếng Việt Nam rất là phong phú. Đối với người tu, nội một chữ "TU", nếu phân tách ra, chúng ta thấy không biết bao nhiêu là ý nghĩa, bao nhiêu là hình thức,
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 5
Completed: Yes Word count: 6448 Read Count: 2788
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Chưởng đạo Thượng Thừa độ chúng sanh
Giáo dân giác ngộ luyện đơn lành
Categories: Quyễn sách, Chiếu Minh Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Series: None
Chapters: 60
Completed: Yes Word count: 230406 Read Count: 17410
Published: 08/13/2012 Updated: 09/10/2012
Summary: Chuyện Cửa Thiền
Categories: Quyễn sách, Phật Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 13
Completed: Yes Word count: 53723 Read Count: 5663
Published: 09/27/2007 Updated: 09/27/2007
Summary: TÂY VƯƠNG THÁNH MẪU
CHƠN NGÔN KINH
 ( Đàn tại Long-Xuyên đêm 14 rạng 15 tháng 8 năm Quí Dậu – 1933)
Categories: Thánh Giáo, Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 3686 Read Count: 969
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Chơn Pháp Lưu Truyền by admin Rated: Quyễn sách [ - ] Table of Contents
Summary: TAM THANH BỬU ÐIỆN
Trường Tịnh CAO MINH QUANG
Ban hành nội bộ ( 1973 )
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 10
Completed: Yes Word count: 24354 Read Count: 3464
Published: 02/24/2007 Updated: 05/07/2007
Summary:

Trần Nhân Tông      

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHỤ   

Đệ nhất hội  

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ         

居 塵 樂 道 賦   

 ( 竹 林 安 子 第 一 祖 陳 仁 宗 )   

Trúc Lâm Yên Tử Đệ nhất tổ Trần Nhân Tông   


Categories: Sưu Tầm, Quyễn sách > Học Làm Người Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 11
Completed: Yes Word count: 3064 Read Count: 1787
Published: 02/08/2009 Updated: 02/08/2009
Summary:

PHỤ BẢN NỘI SAN CAO ĐÀI GIÁO LÝ 

Dặm dài gánh Đạo

(Sưu tập biên khảo giáo lý)

CHÍ TÍN (LÊ VĂN BÁ)Tháng 8 Đinh Hợi (10-2007)

Lưu hành nội bộ


Categories: Quyễn sách, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 58
Completed: Yes Word count: 138929 Read Count: 23387
Published: 06/27/2008 Updated: 06/28/2008
Summary: Xem xong bộ sách “Dưỡng-Chơn”   
Suy tôn Hiền-Thánh ban ơn giúp đời  
Từng chương, từng mục, từng lời 
Chơn-Lý vi diệu dạy người thoát mê. 
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 17
Completed: Yes Word count: 62764 Read Count: 5935
Published: 04/07/2009 Updated: 04/07/2009
 
Trang Chánh • •