Học Làm Người [9] Học hỏi , xử thế trong cuộc sống
 
 
Stories
Summary:

Ai Cập huyền bí

 - Paul Brunton

 - Dịch giả: Nguyễn Hữu Kiệt

More info...
Published: 04/22/2007 Updated: 04/23/2007
Summary: Trên thế giới ngày nay, những sách vở nói về các vấn đề huyền linh có rất nhiều, sau khi sưu tầm sự thật về những bậc làm cho tôi cảm thấy khích lệ tinh thần để trình bày kinh nghiệm riêng của tôi về những đấng Chân Sư của Phương Đông. Trong những chương sách này, tôi không có ý diễn tả một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào More info...
Published: 05/04/2007 Updated: 05/04/2007
Summary: Tử thần vừa cướp mất của bạn một người mà bạn yêu quý nhất đời. Đối với bạn hiện nay đời sống bổng trở nên trống rỗng vô vị, và có lẽ không còn lý do gì để sống nữa. More info...
Published: 08/05/2007 Updated: 08/05/2007
Summary: Ở trên cõi đời này có những việc mà người ta không bao giờ muốn, nhưng nó lại cứ xảy đến. Còn có những việc mà người ta không bao giờ ước mơ, nhưng nó lại đưa đến một cách bất ngờ. More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary: Cao Ðài Giáo Lý Ðại Cương More info...
Published: 02/25/2007 Updated: 02/25/2007
Summary: CAO-ĐÀI GIÁO là nền tảng triết-lý của mọi ngành khoa học trong tương lai More info...
Published: 02/28/2007 Updated: 02/28/2007
Summary:

CÁC BẬC CHÂN SƯ YOGI ẤN ĐỘ

Nguyễn Hữu Kiệt dịch thuật

More info...
Published: 04/26/2007 Updated: 04/26/2007
Summary: Cái Cười Của Thánh Nhân More info...
Published: 09/30/2007 Updated: 09/30/2007
Summary:      Đức hạnh con người, dẫu có nhiều thứ bực nào, cũng không ngoài hai loại: tư đức và công hạnh. More info...
Published: 10/02/2007 Updated: 10/02/2007
Summary:  Trước kia con là người đại ác, nhưng sớm thức tỉnh tu hành, theo Phật, Pháp, Tăng, trong lúc hành đạo, con đã trãi qua bao nhiêu thử thách đắng cay. Số mình dốt nát, Kinh Luật chẳng thông, phiền một nỗi tuổi già tu muộn. Ngoài đời khảo đảo, trong đạo lại mỉa mai, biết mình nghiệp nặng, kiếp trước vụng tu. Nên con có nguyện cùng mười phương chư Phật cho con được trả hết nghiệp trong một kiếp này, mong nhờ kiếp sau trong sạch mà đi ngay vào đường đạo, không còn bị oan gia dẫn dắt, nghiệp chướng kéo lôi. More info...
Published: 04/26/2007 Updated: 04/26/2007
Summary: Cổ Học Tinh Hoa More info...
Published: 09/24/2007 Updated: 09/27/2007
Summary: Từ cổ chí kim các đại gia tư tưởng Đông Tây vẫn ra công tìm kiếm nguồn cội của vạn vật và đã nêu nhiều lý thuyết khác nhau về vấn đề nầy , căn cứ vào các quyết đoán tôn giáo hay sự khảo sát hiện tượng trong Trời Đất . More info...
Published: 02/27/2007 Updated: 02/27/2007
Summary: Phải công nhận rằng tiếng Việt Nam rất là phong phú. Đối với người tu, nội một chữ "TU", nếu phân tách ra, chúng ta thấy không biết bao nhiêu là ý nghĩa, bao nhiêu là hình thức, More info...
Published: 03/01/2007 Updated: 03/01/2007
Summary: Chưởng đạo Thượng Thừa độ chúng sanh
Giáo dân giác ngộ luyện đơn lành More info...
Published: 08/13/2012 Updated: 09/10/2012
Summary: Chuyện Cửa Thiền More info...
Published: 09/27/2007 Updated: 09/27/2007
Summary: TÂY VƯƠNG THÁNH MẪU
CHƠN NGÔN KINH
 ( Đàn tại Long-Xuyên đêm 14 rạng 15 tháng 8 năm Quí Dậu – 1933) More info...
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014
Summary: TAM THANH BỬU ÐIỆN
Trường Tịnh CAO MINH QUANG
Ban hành nội bộ ( 1973 ) More info...
Published: 02/24/2007 Updated: 05/07/2007
Summary:

Trần Nhân Tông      

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHỤ   

Đệ nhất hội  

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ         

居 塵 樂 道 賦   

 ( 竹 林 安 子 第 一 祖 陳 仁 宗 )   

Trúc Lâm Yên Tử Đệ nhất tổ Trần Nhân Tông   

More info...
Published: 02/08/2009 Updated: 02/08/2009
Summary:

PHỤ BẢN NỘI SAN CAO ĐÀI GIÁO LÝ 

Dặm dài gánh Đạo

(Sưu tập biên khảo giáo lý)

CHÍ TÍN (LÊ VĂN BÁ)Tháng 8 Đinh Hợi (10-2007)

Lưu hành nội bộ

More info...
Published: 06/27/2008 Updated: 06/28/2008
Summary: Xem xong bộ sách “Dưỡng-Chơn”   
Suy tôn Hiền-Thánh ban ơn giúp đời  
Từng chương, từng mục, từng lời 
Chơn-Lý vi diệu dạy người thoát mê.  More info...
Published: 04/07/2009 Updated: 04/07/2009
 
 
Trang Chánh • •