RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Thánh Sắc [127] Kết quả tu hành của quí đạo hữu
Chứng Đạo [1]

Các vị tu theo Cao Đài chứng quả vị

 
 
Other Results: 3 Series
Stories
Summary:

Đàn ngày 24 Juillet 1927"Salut Messieurs, je suis à vous.

Avez vous quelque chose à me demander?

1ère question – C’est une bonne chose, mais il faut avoir de la patience.


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tây Ninh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 418 Read Count: 167
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary:

 Trúc Lâm Thiền Điện, Tuất thời mùng 7 tháng 5 Quí Sửu (7-6-1973) 

VẠN-HẠNH THIỀN-SƯ đến cõi trần,
Giúp người học Đạo thoát mê tân,
Hỡi ai đã có cơ duyên sẵn;
Thuyền đến bến sông kíp bước lần.


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2025 Read Count: 211
Published: 11/05/2015 Updated: 11/05/2015
Summary:

dân chen chúc cảnh lầm than,

VĂN sĩ tài nhân khéo ngỡ ngàng,

DUYỆT lại sổ đời trong quá khứ,


Categories: Thánh Giáo Characters: 001 Thánh Giáo Sưu Tập 1965
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1770 Read Count: 274
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 3 năm Qúy Sửu  - Đại Đạo 47 - 17 4 1973
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1941 Read Count: 250
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary:

Sự thật, đạo lý vẫn có một. Trường hợp dị biệt về giáo lý mà nhơn sanh đã gặp phải, vì mới đọc qua những khía cạnh trong muôn ngàn khía cạnh của Đạo Trời.


Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1539 Read Count: 207
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Tỉnh giấc mùa Xuân đến với thân,

Bấm tay đếm lại đã bao lần,

Rừng cây thảm cỏ chừ thay đổi,

Cũng một chủng loài cũng sắc dân.


Categories: Thánh Giáo Characters: 006 Thánh Giáo Sưu Tập 1970
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 621 Read Count: 227
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Hễ thông Đạo, thông vạn vật thì hòa mình cùng vạn vật đại toàn thể, không còn chấp ngã nhĩ bổn tha nữa.
Categories: Thánh Giáo Characters: 002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2233 Read Count: 196
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
03 Phàm Tự by TranVanQue Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: PHÀM TỰ BÀI CA TỤNG
Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1138 Read Count: 254
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: Kìa những câu: “Thiên thượng Địa hạ duy ngã độc tôn”, “Thiên nhơn hiệp nhứt”, “Tạo Tiên tác Phật thị do tu”, “Thầy là các con,  các con là Thầy”. Vì sao mà nói như thế ? Do đâu mà có và muốn có phải làm sao?
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2452 Read Count: 216
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Như thế thì chư đệ muội hãy xem cái đau khổ của nhơn sanh cũng như chính mình đau khổ và tìm trong cái đau khổ của mình mà thấm thía đến sự đau khổ của tha nhân. Có như vậy mới biết trách nhiệm mà hành Đạo.
Categories: Thánh Giáo Characters: 004 Thánh Giáo Sưu Tập 1968
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1118 Read Count: 247
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Năm Canh Ngũ, tháng 2, ngày mùng 6 (5 Mars 1930)


Ngã GIA TÔ GIÁO CHỦ giáng đàn hĩ chư nhu.


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 682 Read Count: 175
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary:

Minh Lý Thánh Hội, 11 Tháng 9 Canh Tuất (10-10-1970) 

____________ 
      Trước 2.800 năm, Phật pháp đã thành lập. Đạo giáo, Nho giáo cũng khởi thỉ từ đó, vẫn là một cội sanh ba để tùy thời kỳ mà giáo hóa, tùy căn cơ mà bạc độ. 


Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 577 Read Count: 192
Published: 11/05/2015 Updated: 11/05/2015
Summary:

DIÊU-TRÌ KIM-MẪU Mẹ lai cơ,
VÔ-CỰC TỪ-TÔN gọi trẻ khờ,

Hợp sức chống chèo thoàn Đại Đạo,

Hầu đưa khách tục khỏi bơ vơ.


Categories: Thánh Giáo Characters: 001 Thánh Giáo Sưu Tập 1965
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1775 Read Count: 280
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
04 Lời cầu nguyện by admin Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Lời cầu nguyện
Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 994 Read Count: 279
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: Người đời chịu trầm luân bởi dục vọng đấu tranh, người tu hành lại quên lời Phật dạy trước khi nhập Niết-Bàn! Phật đã bảo với các đệ tử rằng: "Ta không nói một lời nào cả". Như vậy, người tu phải hiểu như thế nào khi đọc qua những tạng Kinh nhà Phật. Chư môn đồ tu hành thành công đắc quả trong cái lý đó - Nói mà không nói. Người tu hành cần hiểu rõ lý siêu việt đó mới tìm ra Chánh Pháp.
Categories: Thánh Giáo Characters: 006 Thánh Giáo Sưu Tập 1970
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1291 Read Count: 239
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: GIA truyền đạo lý chỉnh đời tân,
TÔ đức lưu danh rạng ánh ngần;
GIÁO hóa kỳ ba mau tỉnh thức,
CHỦ khuyên môn đệ kíp nhanh chân.
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1480 Read Count: 131
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary:

Giác ngộ nên đem Đạo cứu đời,

Mùa Xuân mới hưởng trọn vui tươi;

Nguyên nhân nhiệm vụ còn mang nặng,

Xuân đến Xuân đi hẹn một lời.


Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 705 Read Count: 214
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Trên đường chánh đạo, chánh đạo vẫn là Đại Đạo, dầu có muôn ngàn lối rẽ, các con cũng phải cố gắng về nơi Đại Đạo,


Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 2385 Read Count: 236
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Tang thương biến đổi mấy sông non,

Tuế nguyệt trường lưu chí chẳng mòn,

Xuân sắc đượm nhuần Trời đất đẹp,

Trở về trần tục gọi lòng son.


Categories: Thánh Giáo Characters: 002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1094 Read Count: 232
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Gió Xuân thổi nhẹ lá cành rơi,

Oằn oại thân tâm khắp mọi người,

Chỉ có Xuân tâm hành đạo nghĩa,

Mới là lạc thiện đó ai ơi!


Categories: Thánh Giáo Characters: 004 Thánh Giáo Sưu Tập 1968
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1045 Read Count: 231
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
 
Trang Chánh • •