Thánh Sắc [127] Kết quả tu hành của quí đạo hữu
Chứng Đạo [1]

Các vị tu theo Cao Đài chứng quả vị

 
 
Other Results: 3 Series
Stories
Summary:

Đàn ngày 24 Juillet 1927"Salut Messieurs, je suis à vous.

Avez vous quelque chose à me demander?

1ère question – C’est une bonne chose, mais il faut avoir de la patience.

More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary:

 Trúc Lâm Thiền Điện, Tuất thời mùng 7 tháng 5 Quí Sửu (7-6-1973) 

VẠN-HẠNH THIỀN-SƯ đến cõi trần,
Giúp người học Đạo thoát mê tân,
Hỡi ai đã có cơ duyên sẵn;
Thuyền đến bến sông kíp bước lần.

More info...
Published: 11/05/2015 Updated: 11/05/2015
Summary:

dân chen chúc cảnh lầm than,

VĂN sĩ tài nhân khéo ngỡ ngàng,

DUYỆT lại sổ đời trong quá khứ,

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 3 năm Qúy Sửu  - Đại Đạo 47 - 17 4 1973 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary:

Sự thật, đạo lý vẫn có một. Trường hợp dị biệt về giáo lý mà nhơn sanh đã gặp phải, vì mới đọc qua những khía cạnh trong muôn ngàn khía cạnh của Đạo Trời.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Tỉnh giấc mùa Xuân đến với thân,

Bấm tay đếm lại đã bao lần,

Rừng cây thảm cỏ chừ thay đổi,

Cũng một chủng loài cũng sắc dân.

More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: Hễ thông Đạo, thông vạn vật thì hòa mình cùng vạn vật đại toàn thể, không còn chấp ngã nhĩ bổn tha nữa. More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: PHÀM TỰ BÀI CA TỤNG More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: Kìa những câu: “Thiên thượng Địa hạ duy ngã độc tôn”, “Thiên nhơn hiệp nhứt”, “Tạo Tiên tác Phật thị do tu”, “Thầy là các con,  các con là Thầy”. Vì sao mà nói như thế ? Do đâu mà có và muốn có phải làm sao? More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Như thế thì chư đệ muội hãy xem cái đau khổ của nhơn sanh cũng như chính mình đau khổ và tìm trong cái đau khổ của mình mà thấm thía đến sự đau khổ của tha nhân. Có như vậy mới biết trách nhiệm mà hành Đạo. More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Năm Canh Ngũ, tháng 2, ngày mùng 6 (5 Mars 1930)


Ngã GIA TÔ GIÁO CHỦ giáng đàn hĩ chư nhu.

More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary:

Minh Lý Thánh Hội, 11 Tháng 9 Canh Tuất (10-10-1970) 

____________ 
      Trước 2.800 năm, Phật pháp đã thành lập. Đạo giáo, Nho giáo cũng khởi thỉ từ đó, vẫn là một cội sanh ba để tùy thời kỳ mà giáo hóa, tùy căn cơ mà bạc độ. 

More info...
Published: 11/05/2015 Updated: 11/05/2015
Summary:

DIÊU-TRÌ KIM-MẪU Mẹ lai cơ,
VÔ-CỰC TỪ-TÔN gọi trẻ khờ,

Hợp sức chống chèo thoàn Đại Đạo,

Hầu đưa khách tục khỏi bơ vơ.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: Lời cầu nguyện More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: Người đời chịu trầm luân bởi dục vọng đấu tranh, người tu hành lại quên lời Phật dạy trước khi nhập Niết-Bàn! Phật đã bảo với các đệ tử rằng: "Ta không nói một lời nào cả". Như vậy, người tu phải hiểu như thế nào khi đọc qua những tạng Kinh nhà Phật. Chư môn đồ tu hành thành công đắc quả trong cái lý đó - Nói mà không nói. Người tu hành cần hiểu rõ lý siêu việt đó mới tìm ra Chánh Pháp. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: GIA truyền đạo lý chỉnh đời tân,
TÔ đức lưu danh rạng ánh ngần;
GIÁO hóa kỳ ba mau tỉnh thức,
CHỦ khuyên môn đệ kíp nhanh chân. More info...
Published: 01/20/2014 Updated: 01/20/2014
Summary:

Giác ngộ nên đem Đạo cứu đời,

Mùa Xuân mới hưởng trọn vui tươi;

Nguyên nhân nhiệm vụ còn mang nặng,

Xuân đến Xuân đi hẹn một lời.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Trên đường chánh đạo, chánh đạo vẫn là Đại Đạo, dầu có muôn ngàn lối rẽ, các con cũng phải cố gắng về nơi Đại Đạo,

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Tang thương biến đổi mấy sông non,

Tuế nguyệt trường lưu chí chẳng mòn,

Xuân sắc đượm nhuần Trời đất đẹp,

Trở về trần tục gọi lòng son.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Gió Xuân thổi nhẹ lá cành rơi,

Oằn oại thân tâm khắp mọi người,

Chỉ có Xuân tâm hành đạo nghĩa,

Mới là lạc thiện đó ai ơi!

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
 
 
Trang Chánh • •