RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Thánh Sắc [127] Kết quả tu hành của quí đạo hữu
Chứng Đạo [1]

Các vị tu theo Cao Đài chứng quả vị

 
 
Other Results: 3 Series
Stories
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Categories: Thánh Giáo Characters: 008 Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 159 Read Count: 278
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1973.
Categories: Thánh Giáo Characters: 009 Thánh Giáo Sưu Tập 1973
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 45 Read Count: 278
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
01 Khai Xuân by QuanThanhDeQuan Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary: Tý thời, đêm 30 tháng 12 năm Nhâm Tý  - Đại Đạo 47 - 02 2 1973
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1357 Read Count: 211
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary: Các con hãy vui vẻ thưởng Xuân, đem Đạo Thầy truyền bá khắp nơi, đem hột giống lành gieo rải lan tràn, và đem ân lành phổ cập cho tất cả con cái của Thầy cho chúng hiểu được lý Đạo, trở về nguyên lý hiệp nhứt cùng Thầy hầu tái lập cõi đời Thượng Nguơn Thánh Đức.
Categories: Thánh Giáo Characters: 002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1220 Read Count: 233
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

ĐÔNG phong báo hiệu tiết Xuân sang,

PHƯƠNG pháp tu thân tự giải nàn,

CHƯỞNG đức ngại gì không trổ đức,

QUẢN chi biến đổi chốn trần gian.


Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 292 Read Count: 197
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

QUAN tước mấy ai được cửu trường,

ÂM thầm hành Đạo nối tình thương,

NHƯ không biết được phương châm ấy,

LAI học cứu mình thoát nhiễu nhương.


Categories: Thánh Giáo Characters: 001 Thánh Giáo Sưu Tập 1965
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 912 Read Count: 315
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Ta muốn hồng trần hóa cảnh Tiên,

Cho nhân sanh hết nỗi ưu phiền;

Giàu nghèo chủng tộc khôn cùng dại,

Giác ngộ tầm đường lại bổn nguyên.


Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 778 Read Count: 193
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Mục lục Đại Thừa Chơn Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 542 Read Count: 474
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary:

TRẦN ai khó nhiễm ánh Mâu Ni,

HƯNG thạnh suy vong có lạ gì,

ĐẠO nghiệp là hồn Xuân hướng đạo,

Cõi đời đến tạm, tạm rồi đi.


Categories: Thánh Giáo Characters: 004 Thánh Giáo Sưu Tập 1968
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1241 Read Count: 230
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Le 11 Septembre 1926,
Ngã, Gia Tô Giáo chủ giáng đàn. Hỉ hiền sanh đẳng đẳng.
Je viens, moi, votre Sauveur et votre Juge. Je viens, comme autrefois, parmi les fils égarés d’Israel. Je viens apporter la vérité et dissiper les ténèbres. Écoutez-moi: le Spiritisme, comme autrefois ma parole, doit rappeler aux matérialistes qu’au dessus d’eux règne l’Immuable Vérité: Dieu Bon, le Dieu grand quy fait germer la plante et quy soulève les flots. J’ai révélé la doctrine divine. J’ai, comme un moissonneur, lié en gerbes le bien épars dans l’humanité, et j’ai dit: “Venez à moi, vous tous qui souffrez!”
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tây Ninh
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1336 Read Count: 176
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Mục lục Thánh Giáo Sưu Tập 1974.
Categories: Thánh Giáo Characters: 010 Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 543 Read Count: 274
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Các con ơi! Các con hãy thực sự thương yêu bảo vệ lẫn nhau, hãy dìu dắt nâng đỡ lẫn nhau, dù kẻ chơn mây, người góc biển mà tinh thần hòa hợp bất diệt của các con sẽ là bức tường thành vạn năng vững chắc cho sanh linh ẩn núp trong cơn nắng lửa mưa dầu.
Categories: Thánh Giáo Characters: 009 Thánh Giáo Sưu Tập 1973
Hội Thánh: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 927 Read Count: 237
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary:

Từng phen GIÁO hóa khách trần ai,

Rõ biết Tam TÔNG sớm hiệp vầy,

Chánh nghĩa ĐẠI đồng dìu đại chúng,

Nguyên nhân Thiên ĐẠO tạo Thiên Đài,

Rừng tòng khóm vui hiền đức,

Cánh nhạn TRƯỜNG giang hợp trí tài,

Giáng bút thâm CANH tìm chí sĩ,

Có chăng người biết với người hay.


Categories: Thánh Giáo Characters: 001 Thánh Giáo Sưu Tập 1965
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1432 Read Count: 266
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

Cảnh cũ đàn Xuân viếng bạn lành,

Xuân lai mừng khắp cả em anh,

Tân Xuân phơi phới tâm hành Đạo,

Xuân lập công to cốt để dành.


Categories: Thánh Giáo Characters: 002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Hội Thánh: None
Series: None
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1128 Read Count: 246
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

THẦY ngự trong lòng mỗi chúng sanh,

Chúng sanh giác ngộ biết tu hành,

Thương yêu mựa tách người khôn dại,

Điều độ đừng chia kẻ dữ lành.

Tiên, Phật không riêng quyền với tước,

Thánh, Thần chẳng lựa lợi hay danh;

Đạo tâm mới hiểu tâm Xuân quí,

Xuân ở Xuân-tâm Đạo sớm thành.
Categories: Thánh Giáo Characters: 005 Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 687 Read Count: 322
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Động tác tuần huờn Tạo Hóa cơ,

Băng tiêu noãn nhựt định thiên thơ,

Cao-Đài xuất thế khai tân hội,

Tận độ quần linh phục thái sơ. (1)


Categories: Thánh Giáo Characters: 004 Thánh Giáo Sưu Tập 1968
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1005 Read Count: 246
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Tâm sẵn NGỌC minh há kiếm ngoài,

Chuyển luân HOÀNG đạo hiện Cao-Ðài,

Chơn truyền THƯỢNG hạ ban từ thử,

Sự nghiệp ÐẾ Thiên đã định bày.


Categories: Thánh Giáo Characters: 006 Thánh Giáo Sưu Tập 1970
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1397 Read Count: 226
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
02 Tìm chữ Muốn by QuanTheAm Rated: Thánh Giáo [ - ] Table of Contents
Summary:

Một tấc QUAN ÂM một tấc vàng,

Thương đời BỒ TÁT giáng trần gian,

Đem mầm chơn lý gieo cùng khắp,

Nhắc nhở nhơn sanh tỉnh mộng tràng.


Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1202 Read Count: 216
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary: Thánh Tựa xuất bản kỳ nhì
Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 174 Read Count: 287
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: Tý thời, đêm 09 tháng 01 năm Qúy Sửu  - Đại Đạo 47 - 11 2 1973
Categories: Thánh Giáo Characters: 031 Tam Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1
Completed: Yes Word count: 1850 Read Count: 235
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
 
Trang Chánh • •