Thánh Sắc [127] Kết quả tu hành của quí đạo hữu
Chứng Đạo [1]

Các vị tu theo Cao Đài chứng quả vị

 
 
Other Results: 3 Series
Stories
Summary: Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời mùng 4 tháng 9 Quí Sửu (29-9-1973)
____________
VẠN giáo đồng nguyên tự bổn lai,
HẠNH duyên khải ngộ Đạo minh khai;
THIỀN đường nhựt nhựt năng tu dưỡng,
 đệ trùng hoan tại Bửu Đài. More info...
Published: 11/05/2015 Updated: 11/05/2015
Summary:

GIA hưng quốc thạnh Đạo hoằng khai,

điểm non sông dụng đức tài,

GIÁO hóa sanh linh về chánh tín,

CHỦ tâm một bước chớ hàng hai.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary: Tý thời 01-11 Tân Sửu Đ.Đ.37 -  8 12 1961 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
Summary:

Con đến trần gian chịu khổ nàn,

Mẹ nơi Diêu Điện dễ nào an,

Mây sầu đỡ gót lâm trần thế,

Bút lệ nương cơ tả mấy hàng.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary:

Đời đạo cùng chung một khối linh,

Lập đời đem Đạo đến khai minh,

Đạo không chơn lý: đời tao loạn,

Đời học Đạo: dân hưởng thái bình.

More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

tình con vướng nghiệp trầm luân,

CỰC khổ gian lao khó nỗi ngừng,

TỪ chốn mê tân qua bến giác,

TÔN thờ Đại Đạo mới an thân.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

KHỔNG môn giáo huấn Ðạo luân thường,

PHU ngoại Càn-Khôn đắc tánh dương,

TỬ phủ an vui mùi đạo lý,

Giáng sanh Châu mạt đợi Linh-Vương.

More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: Tạo thế nhân hòa là làm thế nào lập một xã hội, cải thiện mọi xã hội với 3 tiêu chuẩn: Nhân Bản, An Lạc, Tiến Bộ.

      Nhân bản, an lạc và tiến bộ, 3 mục tiêu nầy là thế chân vạc để tiến tới nhân hòa. Ba mục tiêu nầy phải bổ sung nhau và đồng hành vì cùng giá trị quan trọng.

      Sự quân bình xã hội có được trong thế nhân hòa là phải đầy đủ ba yếu tố đó.

More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary:       Tu là sửa, ấy chỉ là phần tiêu cực, mà còn phải bồi bổ mới là phần tích cực, nghĩa là sửa đổi đi những điểm xấu xa tội lỗi để không còn một bợn nhơ, một mặc cảm nào về tội lỗi và còn phải bồi đức, đúng lời Phật dạy: "Chư ác mạc tác chúng thiện phụng hành". More info...
Published: 02/04/2007 Updated: 02/04/2007
Summary: Việc gì trước khi muốn nói hoặc làm cho ai, nên đặt mình trong hoàn cảnh người ấy để xem mình có chịu được những đối xử như vậy hay không. Nếu được thì làm, không được thì đừng. More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: 07.HỮU DUYÊN SANH GẶP ĐẠO HUỲNH More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary:

Nương ánh hồng quang đến cõi trần,

Mượn lời đạo lý khuyến sanh dân,

Tu hành để biết cơ mầu nhiệm,

Biết rõ an nhiên định số phần.

More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Do đó, đạo lý pháp môn tuy vô lượng nhưng cũng tùy theo căn trí chúng sanh mà hướng dẫn họ lần lần từ thấp đến cao. Do đó mà lời nói đầu của Lão là sự nói và việc làm phải lựa đúng thời đúng lúc đúng chỗ. Nếu trái lại, dầu mình có thiết tha xây dựng, nhưng là phá hoại vì phản tác dụng.
More info...
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007
Summary: Chỉ cần chánh tâm hành chánh đạo, xả thân giúp đời, theo lòng Tạo Hóa, hòa hiệp với thiên nhiên. Sự gì sắp đến sẽ đến, mọi việc sẽ an bài, dầu mình không tự lo tự hữu, cũng có Tạo Hóa an bài cho, được sanh trong vòng trưởng dưỡng và bảo tồn theo định luật vũ trụ. More info...
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Summary:

Đời với Ðạo cơ cầm có một,

       Đạo với đời nguyên cốt không hai,

              Nếu đời không Đạo, đời sai,

Đời sai thì Đạo càng ngày càng chinh.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:

ý các con vướng lỗi hoài,

CỰC lòng chẳng những kiếp trần ai,

TỪ tâm lập đức bòn công để,

TÔN tử khỏi phiền buổi hậu lai.

More info...
Published: 01/31/2007 Updated: 01/31/2007
Summary:    Tu luyện để có bửu bối giúp cho trí tuệ minh mẫn, tâm thần sáng suốt để giải quyết mọi vấn đề, hành Ðạo cho đúng Thiên lý. Tu luyện để diện mạo được từ ái khôi ngô, tướng đi đứng nằm ngồi thể hiện ra người có hạnh, trang-nghiêm từ-ái khiêm tốn để gây thiện cảm lòng tin với mọi người, mà đó cũng là sức hút của nam châm do các điều kiện ấy tạo nên. More info...
Published: 02/03/2007 Updated: 02/03/2007
Summary: CAO-ĐÀI XUẤT THẾ - ĐẠI-ĐẠO HƯNG-TRUYỀN More info...
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Summary: Minh Tân 26.11 ĐĐ 26 Tân Mão (24.12.1951) More info...
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015
Summary: Tý thời, đêm 15 tháng 7 năm Quý Sửu  - Đại Đạo 47 - 13 8 1973 More info...
Published: 02/23/2007 Updated: 02/23/2007
 
 
Trang Chánh • •