Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Từ-Bi Bác-Ái Công-B́nh


download font Unicode

Ngày lịch sử, Đức Cao Đài lần đầu tiên giao phân công và giao trách nhiệm

Đàn giao thừa đón năm mới Bính Dần

Năm Ất Sửu hết, Tuân lời day của Đức Cao Đài chiếu 30 tết (12-2-1926), (theo Bà Hương Hiếu q.uyển Đạo sử tr. 56 .ngày 13-2-1926 là ngày khai Đạo) các môn đệ tề tựu lại, cùng nhau đi một ṿng thăm các đạo hửu, mang theo ngọc cơ để lập đàn mổi khi ghé lại từng nhà. Hôm ấy Ông Chiêu là pháp đàn. Đồng tử âm dương là hai Ông Cư, Tắc. Ông Hậu giử phận sự đọc giả. Ông Tuyết Tân Thành phụ trách điển kư.

Đoàn lần lượt ghé vào nhà các Ông Vơ Văn Sang, Cư, Kỳ, Giảng ,Hậu, Hoài, Tắc, Bản, Nguyển Hửu Đắc, Trung và Quí. Mỗi Ông đều được Đức Cao Đài ban ơn cho một vé thơ bốn câu. Riêng vé thơ cho Ông Trung sau này có khi được hiểu là lời Đức Cao Đài tiên tri rằng cơ phổ độ sẽ phát triển, và môn đệ sẽ hoằng hóa từng địa phương khác nhau:

Đả thấy ven mây lố mặt dương,

Cùng nhau xúm xít dẫn lên đường.

Đạo cao phó có tay cao độ,

Gần gũi sau ra vạn dặm trường.

Đêm càng về khuya, phố xá chuẩn bị đón năm mới Bính Dần, các Ông vội trở về nhà Ông Trung lập đàn giao thừa. Đức Cao Đài đă phân nhiệm cho các môn đệ như sau:

"Chiêu, buổi trước hứa lời truyền đạo, cứu vớt chúng sanh, nay phài y lời mà làm chủ, diù dắt cả môn đệ Ta vào đường đạo đức đến buổi chúng nó lập thành, chẳng nên thối trút. Phải thay mặt Ta mà dạy dổ chúng nó. "

"Trung, Kỳ, Hoài, ba con thay mặt Chiêu mà đi độ người. Nghe và tuân theo."

"Bản, Sang, Giảng, Quí, lo dọn ḿnh đạo đức đặng truyền bá cho chúng sanh. Nghe và tuân theo."

"Đắc con phải hiệp một vào đây đặng giúp đở Trung. Nghe và Tuân theo."

"Đức, tập cơ."

"Hậu, tập cơ. Sau theo mấy anh con đặng độ người. Nghe và Tuân theo."

Lúc này, Ông Đắc đă có mặt hầu đàn. Nghe Đức Cao Đài dạy như vậy, Ông tỏ ư ngần ngại bởi lẽ Ông đang tu theo đạo Minh Lư. Đức Cao Đài giải thích: "[ Minh Lư và Cao Đài ] cũng một gốc. Tuỳ ư con định. Sau chớ trách Thầy"

Đàn giao thừa đón năm Bính Dần tại nhà Ông Lê Văn Trung Kết thúc thời gian nửa năm (mùng 4 tháng 6 đến 30 tháng Chạp Ất Sửu) mà Đức Cao Đài chuyển tâm và hóa Độ cho các vị trong nhóm Cao Quỳnh Cư, Phạm Cộng Tắc t́m đến cửa Cao Đài. Trong lời dạy không đề cập tới ba Ông Cư, Sang, Tắc, nhưng đă giaosứ mạng rỏ ràng cho các vị khác:

-Khẳng định vai tṛ Anh Cả (theo Tân Luật của đạo Cao Đài, Anh Cả túc là Giáo Tông) của Ông Chiêu đối với đàn em.

-Dạy Ông Trung, Kỳ, Hoài, lo phần ngoại giáo công truyền (Phổ Độ) "thay mặt" cho Ông Chiêu, v́ Ông Chiêu sẽ chuyên chú về mặt nội giáo tâm truyền (Tịnh Luyện). Cùng dự vào công cuộc phổ độ, c̣n có các Ông Bản, Vỏ văn Sang, Giảng, Quí.

Song đồng âm dương thường là hai Ông Cư, Tắc. Đức Cao Đài tăng thêm hai Ông Đức, Hậu.

Nhưng cho đến lúc này,sự chuẩn bị cho nhóm Cao quỳnh Cư, Phạm Công Tắc vẩ chưa hoàn tất. C̣n phải đợi thêm tám tháng nửa nhóm Cao Quỳnh Cư, Cao Hoài Sang, Phạm Công Tắc mới thực sự trở thành nhóm Phổ Độ. Đó là nhửng việc tám tháng đầu năm Bính Dần.

Tết Nguyên Đán Bính Dần trôi qua. Trong hương Xuân c̣n vương vấn, các ông thiết lễ Vía Trời lần đầu tiên tại nhà Ông Vương Quan Kỳ vào mùng 9 tháng Giêng (đêm thứ bảy rạng ngày chủ nhật 21-2-1926), Đức Cao Đài dạy:

Bửu ṭa thơ thới trổ thêm hoa,

Mấy nhánh rồi sau củng một nhà.

Chung hiệp rán vun nền đạo đức,

Bền ḷng son sắt đến cùng Ta.

Ông Chiêu bạch với Đức Cao Đài, xin một vé thơ điểm danh chung cho nhửng người đang có mặt. Đức Cao Đài ban ơn:

Chiêu, Kỳ, Trung, dẩn độ Hoài sanh

Bản, đạo khai Sang, Quí, Giảng thành,

Hậu, Đức, Tắc, Cư, thiên địa cảnh,

Quờn Minh,Mân, đáo thủ đài danh.

Trong bài điểm danh này, Quờn, Minh, Mân là ba người khách của Ông Vương Quang Kỳ. C̣n Sang có thể là Cao Hoài Sang, trùng tên với Vỏ Văn Sang. Như vậy, tuy có mười hai tên, nhưng bài thư cũng được coi như điểm danh dủ số mười ba vị đệ tử đầu tiên, trong đó Ông Chiêu là Anh Cả (Anh Cả là Giáo Tông theo Tân Luật đạo Cao Đài).