Cao Ðài Ðại Ðạo

Bộ tộc Bishnoi - những nhà bảo tồn vĩ đại của Trái đất

Bài viết / Sưu tầm về Đạo Học
Ngày: (29/12/2013) - 11:25 PM

Ít ai biết rng, trên thế gii hin nay còn tn ti mt cng đng ngưi không ăn tht đng vt, sng trong s hài hòa và luôn bo v thiên nhiên... H đưc coi là nhng nhà bo v môi trưng đu tiên trên Trái đt. Cng đng ngưi đó mang tên BishnoiNhng bà m thuc b tc Bishnoi coi nhng loài vt xung quanh mình như con, sn sàng cho chúng bú sa cùng vi con mình.


Vi dân s khong 300.000 ngưi, tp trung sinh sng ch yếu vùng sa mc Thar (bang Rajasthan, min Tây n Đ), b tc này luôn coi vic bo v cây xanh và muông thú là mt điu lut. Con ngưi không có quyn cht cây và càng không đưc sát hi đng vt, nhng ngưi anh em, đng loi ca mình.


Theo tiếng đa phương, Bishnoi có nghĩa là 29 ("Bish" là 20, "noi" là 9). Đó là s điu trong giáo lut mà nhng ngưi theo đo Hindu phi tuân theo. Giáo lut này do đo sư Jambheshwar Bhagwan đ ra cách đây khong 540 năm.


Nhiu tài liu ghi li rng, vào thi đim đó luôn xy ra các cuc xung đt gia ngưi Hi giáo và ngưi Hindu, dn đến s thù nghch gia các tng lp, tôn giáo trong xã hi. Trưc tình hình này, đo sư Jambheshwar thuyết phc mi ngưi, cách duy nht đ hòa gii là tôn trng tt c nhng gì xy ra trong cuc sng.


Ông đã đt ra 29 điu lut mà cho đến tn ngày nay, các thế h con cháu ca ông vn còn tuân th. Trong giáo lut có nhng điu rt quen thuc như phi gi v sinh cá nhân, ăn ung, nói năng ôn hòa đ làm hài lòng ngưi khác, có lòng t bi và tha th.


Ngoài ra, mt s điu lut còn khuyên mi ngưi không giết hi đng vt, không phá hoi cây ci hoc hãy bo v đng vt hoang dã. Có th nói ngưi, b tc ngưi Bishnoi rt có trách nhim trong vic bo v môi trưng.


Vào năm 1730, mt nhóm gm 363 ngưi Bishnoi, t ngưi già đến tr em, đàn ông và ph n đã hi sinh cuc đi ca mình đ bo v rng cây khi s tàn phá ca quân đi hoàng gia.


Cho ti ngày nay, ngưi Bishnoi vn kiên quyết gi vng các đo lý và nguyên tc sng ca mình. H sng trong tình thương vi muôn loài, luôn có mi liên h khăng khít, tràn đy lòng trc n vi các đng vt và rng xanh.


T khi còn nh, nhng đa bé ngưi Bishnoi đưc dy là không nên sát sinh, không đưc làm đau ngưi khác, dù ch làm tn thương h bng li nói.


Mt trong nhng truyn thng ca gia đình ngưi Bishnoi là mang thc ăn và nưc ung đến cho các loài đng vt hoang dã. Đôi lúc, các loài đng vt hoang dã b thương s t tìm đến vùng đt ca ngưi Bishnoi vì chúng biết rng, khi vào khu vc ca h, chúng s có thc ăn và nưc ung.


Cng đng ngưi Bishnoi sng bng ngh nông.


Cng đng ngưi Bishnoi sng bng ngh nông và chăn nuôi gia súc. Tuy nhiên, h ch nuôi bò đ ly sa bán hoc trao đi hàng hóa. Nhng con gia súc nào đã già yếu đu đưc h chăm sóc cho đến khi chúng chết đi mt cách t nhiên.


Ngưi Bishnoi thưng sng trong xóm nh đưc gi là Dhannis. Mc dù gi là xóm nhưng đó ch là vài túp lu tròn vi mái tranh, "tưng" bao quanh đưc làm t bùn đt.


MASK o­n  LINE

Bài viết này được gởi bởi Cao Ðài Ðại Ðạo
http://www.caodaism.net/caodai/

URL của đề tài này là:
http://www.caodaism.net/caodai/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=831