Cao Ðài Ðại Ðạo

Nhứt Nhơn Đắc Đạo Cửu Huyền Thăng

Bài viết / Các bài Thánh Giáo
Ngày: (14/8/2012) - 12:25 AM

NHỨT NHƠN ĐẮC ĐẠO CỬU HUYỀN THĂNG
Thi
Canh thâu hạ thế giáng đàn nay
Đồng tử ánh quang ánh chiếu lai
Đắc lịnh Tôn Sư lai bút ngọc
Quán Âm Bồ Tát giáng trần ai.

Thánh nhân đắc lịnh báo tin Bồ Tát lâm đàn.Tiếp ứng

Thăng
Tiếp điển

Thi
Quán sát trần gian lắm nhiễu nhương
Âm phù tu tập cứu Tông đường
Bồ đoàn thiền định cơ siêu thoát
Tát động vầng mây chiếu điển dương.

Quán Âm Bồ Tát! nhân ngày Trung Ngơn Đại Xá chơn vong, Tôn Sư lai đàn với đôi dòng giáo lý.


Cửu Huyền Thất Tổ của chư môn đồ là những người đã chết, gọi chung là vong linh........ một số nơi thuộc ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ đều có tổ chức cầu siêu!

Nhan ngày Trung Ngươn tháng 7 âm lịch. Các môn đồ cũng cần biết qua bài pháp này của Tôn Sư.

Xác thân của Ông Bà hoặc Cha Mẹ các môn đồ, tuy đã chết, đã được mai táng trong lòng đất trải qua 10, 20, 30, 50...hoặc 100 năm, nhưng xác thân ấy vẫn còn mối dây liên quan đến con cháu là những người đang sống, chỉ trừ trường hợp xác thân bị thiêu đốt thành tro, hay là trải qua hằng trăm năm thể xác tan rã trở về cùng tứ đại.

Xác thân tuy đã chết, nhưng các nguyên tử, hạt tử cấu tạo nên nó vẫn còn rung động. Đó là sự sống của những gì vi tế nhứt vẫn còn tồn tại, không hề bị hủy diệt. Sự hủy diệt của các hạt vi tế không bao giờ xảy ra, vì các hạt tử là do một loại vật chất khí hội tụ lại. Các hạt tử có thể tan ra biến thành khí và hội tụ lại thì thành hạt tử. Các khí chất của hạt tử do Thượng Đế tạo ra mang đủ các tính chất: Tình thương và khả năng sáng tạo.

Nếu các hạt tử đó không có tình thương và khả năng sáng tạo thì sẽ không bao giờ có hiện hữu mọi sự sống trong vũ trụ. Cái xác tuy đã chết nhưng thể phách vẫn còn. Thể phách có nhiệm vụ rút sinh lực để nuôi thể xác , cái tư tưởng thương yêu của những người thân đang còn sống sẽ tá trợ cho sự tồn tại thể phách của người chết. Vì thế mà xác chết với toàn bộ hạt tử rung động, cộng thêm thể phách tá trợ, nó vẫn còn một chút gì đó Thiêng liêng để liên hệ với người thân đang còn sống tại cõi trần.

Tôn Sư dẫn chứngl: Đôi khi mồ mả của kẻ đã chết bị rễ một loại cây cổ thụ xuyên vào làm tổn thương xác chết, thì con cháu sẽ bị đau bệnh... điều này xem ta rất mê tín, nhưng bao giờ con người còn sống chưa khai mở được nhãn quang và trí huệ thì không thể nhìn xuyên qua thế giới vô hình.

xem Tôn Sư lý giải: Cái xác thân người chết ( Ông, Bà, Cha, Mẹ) và xác thân người sống ( Con, Cháu) cùng chung huyết thống, tức nhiên có một sợi dây vô hình trói cột, sẽ có ảnh hưởng hỗ tương giữa kẻ còn sống ở trần gian và người chết bên kia cửa tử. Giữa Ông, Bà, Cha, Mẹ và Con, Cháu lúc còn sống đã cùng chung trong một cộng đồng sinh hoạt của gia đình. Xác thân vật chất liên hệ nhau đã đành vì cùng chung dòng tinh huyết nối chuyền, yếu tố tâm lý và tư tưởng, tình cảm cũng ảnh hưởng lẫn nhau trong cộng đồng sinh hoạt ấy. Đó là sự tương quan khắng khít giữa Tâm và Vật của Ông, Bà, Cha, Mẹ và Con Cháu, dù đang sống chung hay kẻ còn người mất.

Thế nên, dù Ông, Bà, Cha, Mẹ đã chết rồi mà sợi dây vô hình Thiêng liêng vẫn còn ràng buộc chặt chẽ với con cháu. Vì vậy cho nên, nếu con cháu sống đời thiếu đạo đức thì Ông, Bà, Cha, Mẹ nơi thế giới vô hình cũng bị ảnh hưởng trì kéo xuống cảnh giới thấp. Tác dụng về mặt xấu như vậy thì tác dụng về mặt tốt cũng không kém.

Vì vậy, nếu con cháu tu hành: " Nhứt Nhơn Đắc Đạo Cửu Huyền Thăng" sẽ tạo nên ảnh hưởng tốt đẹp cho vong linh Ông, Bà, Cha, Mẹ vậy. Các môn đồ đừng nên nghĩ rằng: chết là hết.

Ngày nay, các môn đồ là những người đang nối tiếp sự sống trong chuỗi sống liên tục và liên tục. Vậy thì các môn đồ cần phải cố gắng tu hành để đền đáp công ơn sinh thành dưỡg dục của Cửu Huyền Thất Tổ là những người đã dày công sanh dưỡng lưu truyền hạt giống.

Ngày Trung Ngươn sắp đến, Tôn Sư ban đôi phần Giáo Lý. Các môn đồ cần suy nghiệm để gia tốc trên bước tu hành giải thoát. Tôn Sư ban ân.

Ngâm
Kiếp sanh trần thế gắng tu
Tôn sư từ giã cõi phù gia ân


 


Thánh Giáo sưu tầm

Bài viết này được gởi bởi Cao Ðài Ðại Ðạo
http://www.caodaism.net/caodai/

URL của đề tài này là:
http://www.caodaism.net/caodai/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=823