Chào mừng Cao Ðài Ðại Ðạo  
  Cao Đài Đại Đạo Trang Nhà Thư Viện Hình Ảnh  
Mục Lục
· Trang Chính
· Thuyết Trình
· Sưu Tầm
· Thi Thơ Đạo
· Bài mỗi tháng
· Các chủ đề
· Bài cũ
· Quyển sách
· Thánh Giáo
· Tủ sách
· Tôn Giáo Bạn
· Hoán chuyển font

Lý Đạo

Khi bị sỉ nhục, bất cứ bằng cách nào, ta nên nhớ rằng, kẻ sỉ nhục người, thường đau khổ nhiều hơn người bị sỉ nhục.

-- G.S. ARUNDAL

Bài cũ
Ngày: 08/10/2011
·Chơn nhơn (0)
·Vào đời độ chúng lập công (0)
·Sống Đạo (0)
·Chiến thắng vạn quân không bằng tu chiến thắng mình (0)
Ngày: 05/3/2010
·Phân ưu - Đạo huynh Chế Thuần Nghiệp (0)
·Chánh Trị Sự Chế Thuần Nghiệp (0)
Ngày: 27/2/2010
·Kỷ niệm ngày Đạo-Đức Kim-Tiên qui vị (0)
Ngày: 04/1/2010
·Phát hành Bộ Lịch Cao Đài (0)
Ngày: 10/12/2009
·Chỉ tốn ít công phu tập luyện (0)
Ngày: 04/12/2009
·CƯ TRẦN NHIỄM TRẦN (0)
 Bài viết Cũ

Sách Giáo Lý
09 Phải xem kinh thế nào ?
08 Phải xem kinh sách, luật lệ
07 Điều lệ hầu đàn
06 Phải năng hầu đàn
05 Phổ Thông Thiên Đạo
04 Đối với người ngoại giáo
03 Người trong Đạo
02 Giữ Đạo
01 Lời tựa
07 Ta phải cần khổ hạnh mới mong thành Đạo

Sưu Tầm

Tham chi sự thế lắm đua tranh, Cái miếng đỉnh chung xúm giựt giành; Bỏ hết trong cơn mê một giấc, Trăm năm ngắn ngủi nhớ làm lành.

-- Ngọc Hoàng Thượng Đế

Bài được đọc nhiều nhất
Ðược đọc nhiều nhất
·· Lời tiên tri của Đức ...5567 lần đọc
·· TRIẾT LÝ VỀ ĐẠI HỘI...2150 lần đọc
·· Hội Thánh Cao-Ðài Cầu ...1512 lần đọc
·· Học công phu1371 lần đọc
·· Tâm thư1328 lần đọc


Website Cao Đài
*Chánh Tuân
*Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh
*Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
*Thánh Tịnh Long Thành
*Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo
*Nhịp Cầu Giáo Lý
*Đàn Bửu Minh
*Cao Đài Giáo Hải Ngoại
*Caodai de l’Europe
*Thiên Lý Bửu Tòa
*Cao Đài E-Book
*Sydney center for Studies in Caodaism
*Học Đạo Cao Đài
*Tâm Duyên

Hình ảnh sinh hoạt Cao Đài Đại Đạo

                                                                                                                                                                                                                 

Lịch sử Đạo Cao Đài

*Lịch sử Đạo Cao Đài phần Vô Vi 1921 - 1971
https://drive.google.com/file/d/0B0qNyS8ypvuoZDhKTXJzYWZ2ek0/view

*Lịch sử Đạo Cao Đài phần Phổ Độ 1926 - 1937
https://drive.google.com/file/d/0B0qNyS8ypvuoMkc3RjJWXzBPcFk/view

*Lịch sử Đạo Cao Đài phần Phổ Độ 1934 - 2010
https://drive.google.com/file/d/0B0qNyS8ypvuoU3pDOGh3eE1DSTQ/viewThánh Lịnh đầu tiên của Đạo Cao Đài 12-02-1926

Đêm 12-2-1926, Đức Thượng Đế khai Đạo Cao Đài

Ngày 13-2-1926 là ngày đầu tiên Đạo Cao Đài bắt đầu sinh hoạt, Các vị Tiền Khai Đại Đạo nhận nhiệm vụ do Đức Thượng Đế ban Thánh Lịnh

Thánh Lịnh đầu tiên của Đạo Cao Đài 
 2e séance du 12-2-1926 chez. M. Trung

Chí Tôn dạy :

Chư đệ tử nghe !
1- "CHIÊU buổi trước hứa lời truyền đạo, cứu vớt chúng sanh,"
"nay phải y lời mà làm chủ dìu dắt cả môn đệ Ta vào đường"
"đạo đức, đến buổi chúng nó lập thành , chẳng nên thối trút."
“Phải thay mặt cho Ta mà dạy dổ chúng nó !" 

Mr CHIÊU nói “qua đến 1933 thì đạo mới lập thành (II)“

“..Phải”

2- " TRUNG KỲ HOÀI !  Ba con phải lo thay mặt cho Chiêu mà đi độ người. 

Nghe và tuân theo."

3- " BẢN SANG GIẢNG QUÝ lo dọn mình đạo đức đặng truyền bá cho chúng sanh.

Nghe và tuân theo "

4- " ĐẮC ! Con phải hiệp một vào đây đặng giúp đỡ Trung.

Nghe và tuân theo."
Mr ĐẮC : Thưa Thầy mắc lo vun tròn hội Minh lý. 

" Cũng một gốc, tùy ý con định, sau chớ trách Thầy."

5- “ ĐỨC  tập cơ "
“ HẬU tập cơ. Sau theo mấy anh con đặng độ người."

“Nghe và tuân theo”.
_________

(II) Theo lời ông Mai-thọ-Truyền thì đức Ngô có bảo với ông rằng phần phổ độ thành hình sớm quá nên bị phá quấy: Về sau trong ngày khánh thành Từ-Lâm-Tự có xảy ra cuộc biến (xem chú thích ở phần cuộc biến Từ-Lâm-Tự).
__________

CHÚ THÍCH

Đây là bài Thánh-ngôn Giao-Thừa Bính-Dần (12-21926), nguyên văn bản chính bút tự của ông Tuyết-tân-Thành – do ông Nguyễn-Trung-Hậu giữ, giao lại cho Đồng-Tân ngày 26-9-59 (24-8 Kỷ-Hợi, năm Đại-Đạo 34) dùng làm sử liệu. 

Pháp đàn : Đức Ngô-minh-Chiêu
Phò loan : ô. Cao-quỳnh-Cư­ Ô. Phạm-công-Tắc
Độc giả : ô. Nguyễn-trung-Hậu
Điển ký : ô. Tuyết-tân-Thanh
Các quyễn sách dạng PDF
http://www.caodaism.net/pdf/


Các quyễn sách dành cho điện thoại di động 3G, Iphone, Ipad, Tablette
http://www.caodaism.net/ebook/ 
Người tu học đức tin làm gốc
Người gởi : admin ngày (15/7/2004) - 08:06 AM (584 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo

NGƯỜI TU HỌC ĐỨC TIN LÀM GỐC

Châu-Minh, 5-5-1936

Thi bài:

       Câu họa phước khá nên tìm hiểu,

       Tại tâm tìm tự triệu đến mình,

              Cũng như bóng nọ tùy hình,

Luật Trời nhơn quả cơ linh nhiệm mầu.

       Người biết Đạo lo âu lập đức,

       Phận tu chơn tích cực làm lành,

              Làm lành sẽ được công thành,

Hưởng đời Thánh-Đức cảnh thanh thái bình.Đọc tiếp... (10770 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Không có phái Vô Vi và cũng không có phái Phổ Độ
Người gởi : admin ngày (15/7/2004) - 08:00 AM (475 lần đọc)
Sưu tầm về Đạo Học Nhận thấy vẫn còn một số tín hữu Đạo Cao Đài hay thắc mắc, phân vân và chia ra hai Phái Phổ-Độ và Vô-Vi, chúng tôi thiết nghĩ cần có một vài phân giải cho minh bạch, nên lấy kinh-nghiệm tu học trải qua hai giai đoạn, từ cơ sở phổ-độ sang tu tịnh vô-vi, để cố gắng trình bày, mong sao cùng chung một Đạo Cao-Đài, một Thầy Chí-Tôn Thượng-Đế đều đạt được cái "TÂM VÔ SAI BIÊT" mà hòa đồng trong tình Huynh Đệ đồng Tông, đồng Đạo, cùng một Cha chung Thượng-Đế.

Nguồn: Chí-Tín
Đọc tiếp... (18937 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
TẢN MẠN ÐẦU XUÂN
Người gởi : admin ngày (15/7/2004) - 07:53 AM (466 lần đọc)
Đề tài thuyết trình Khổng Tử , vị VẠN THẾ SƯ BIỂU đã dạy :

" Dục tu Thiên Ðạo, tiên tu Nhân Ðạo , Nhân Ðạo bất tu , Thiên Ðạo viễn hỷ ." Có nghĩa là muốn tu Ðạo
Trời , phải tu Ðạo làm người, Ðạo làm người mà chẳng tu, thi Ðạo Trời ắt xa vậy ..
Thánh nhân cũng đã dạy : " ..Vi nhơn nan, xử thế vưu nan.."

Gẫm câu nói của Ðức Khổng, chúng ta đã thấy rõ bước đường tu học phải qua nhiều giai đoạn từ
thấp đến cao , mà giai đoạn đầu tiên phải làm tròn cái Ðạo làm người, đó là phương châm xử thế.

Nguồn: Thanh Tùng
Đọc tiếp... (3453 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Tiểu sử Đức Lão Tử
Người gởi : admin ngày (15/7/2004) - 07:50 AM (498 lần đọc)
Đề tài thuyết trình

Thưa Chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội,
             Hàng năm cứ đến ngày Rằm (15) tháng Hai Âm lịch, các Thánh Thất, Thánh Tịnh, Điện Thờ, Hội Thánh, Toà Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, đều đồng loạt cử hành lễ Thánh Đản Đức Lão Tử (Lão Giáo), chơn linh Của Đức Thái Thượng Đạo Tổ.
             Còn một tuần lễ nữa đến ngày Rằm tháng Hai năm Quý Mùi. Toàn đạo chúng ta đồng dọn mình trong sạch đảnh lễ kỷ niệm Thánh đản Đức Thái Thượng Đạo Tổ. Tiện đệ sưu tầm về Tiểu sử của Đức Lão Tử (Chơn linh của Đức Thái Thượng Đạo Tổ), xin cống hiến để qúy vị tường lãm!
             Kính
             Bùi Chánh GiáoNguồn: Bùi Chánh Giáo
Đọc tiếp... (22149 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Trách nhiệm của người Chức sắc Thiên ân
Người gởi : admin ngày (15/7/2004) - 07:47 AM (495 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo
Trách nhiệm của người Chức sắc Thiên ân
Ðàn tại Bữu Tòa, ngày 15.6.Ð.Ð.33 ( Mậu Tuất )31.7.1958.

Ðức Lý Giáo Tông dạy trách nhiệm của người Chức sắc Thiên ân PHẢI :
BÀI :
- Phải bình tĩnh trong mọi khó khăn
- Phải ăn năn những điều sai quấy
- Phải nhận thấy những chỗ sót sơ
- Phải đợi chờ những người chậm chạp


Đọc tiếp... (1518 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Gây tạo nhân lành
Người gởi : admin ngày (15/7/2004) - 07:44 AM (484 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo GÂY TẠO NHÂN LÀNH
Đàn tại Thánh Thất Trung Thành 02.01.-ĐĐ.14 ( Kỷ Mão ) (20.02.1939 )

VÕ CÔNG TÁNH, chào chư Hiền đệ, chào toàn thể Nam Nữ lưỡng đài:

THI

Xuân đến rồi đi có đợi ai?
Trông sao, trông mãi, mãi trông hoài!
Trông người Hướng Đạo ngày ngày mới,
Trông đám nhơn sanh biết dỡ hay,
Trông nước thái bình dân cọng lạc,
Trông hai chánh phủ biết Cao Đài;
Đề huề Pháp Việt tinh thần mới,
Tiếng trống Tam-Kỳ tỉnh giấc say.Đọc tiếp... (2545 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Thầy dạy nhơn vật tiến hóa từ khi nào ?
Người gởi : admin ngày (15/7/2004) - 07:42 AM (455 lần đọc)
Đề tài thuyết trình Lâu nay khi trình bài luật " nhơn vật tiến hóa", chúng ta thường trích dẫn lời dạy của Thầy về vấn đề trong Đại Thừa Chơn Giáo của Phái Chiếu Minh.
 Trong tình hình Cao Đài Giáo đang bị phân chia làm nhiều Chi Phái, thì Thánh giáo của các Chi Phái có đề cập đến vấn đề nầy hay không ?
Làm sao chúng ta có thể chứng minh đây là một điểm căn bản của Giáo Lý Cao Đài mà tất cả các Chi Phái đều chấp nhận ?.

Nguồn: Đạt-Tường
Đọc tiếp... (5700 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Ngũ giới cấm đối với người tu luyện
Người gởi : admin ngày (15/7/2004) - 07:38 AM (1092 lần đọc)
Đề tài thuyết trình Vì sao đức Cao Đài Thượng Đế lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mà vẫn còn buộc chư môn sanh giữ gìn "Ngũ Giới Cấm" theo cựu luật của Phật giáo ?.

Trong quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Thầy Thượng Đế có than thở với con cái Ngài như vầy:"
Sao Thầy buồn ? Các con ôi ! Các con đã chịu lắm khổ não nơi biển trần nầy..., từ 10.000 năm rồi, đã ở dưới quyền tà quái áp chế. Vì vậy mà Thầy phế hết Bạch Ngọc Kinh Huỳnh Kim Khuyết, giáng trần độ rỗi các con, chớ chi Thầy đến làm cho giảm sự khổ não các con chẳng đặng nữa thì thôi, lẽ nào còn lập Tân Luật ràng buộc các con thêm nữa... Vì cớ mà Thầy buồn... Thầy tỏ thật cái luật lệ Thầy khiến các con hiệp chung trí mà lập thành đây, nó có ảnh hưởng về Thiên phong Phật sắc của các con, nên Thầy buộc mình cam chịu vậy. Chẳng luật lệ thì trái phép, mà trái phép thì thế nào vào Bạch Ngọc Kinh cho đặng".

Nguồn: Chí Tín
Đọc tiếp... (10829 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Tại sao người tu thiền hay chư tăng phải cử Ngũ Vị Tân ?
Người gởi : admin ngày (15/7/2004) - 07:36 AM (608 lần đọc)
Sưu tầm về Đạo Học Lúc chúng tôi còn trẻ thường thích đọc các kinh sách Phật để tìm hiểu nhưng không khỏi thắc mắc bởi nhiều truyện mà khoa học cho là vô lý, thí dụ như truyện ngài Mục Kiền Liên vì lòng hiếu xuống Ðịa ngục cứu mẹ là bà Thanh Ðề, vì bà đã có ác tâm làm bánh ích cúng dường cho các sư và chư tăng biết được đổ xuống đất thì sau chỗ đó mọc lên ngũ vị tân như: hành, hẹ, tiêu, tỏi, nén.

 Nếu bà dùng gia vị bằng các thứ gia vị nầy thì đã nấu chín hết làm sao mà mọc lên được nữa? Những thứ gia vị nầy không có hột mà chỉ trồng bằng cũ hay rễ còn sống. Vì việc đó mà chư tăng cử ăn các gia vị nầy.
Nếu cắt nghĩa theo sự tích thì thật là vô lý nếu từ trước chưa có mấy thứ mọc ngoài thiên nhiên mà do thịt chó làm cho mọc lên.

Nguồn: Hà Phước Thảo
Đọc tiếp... (2714 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Người Đạo Cao Đài tu thiền không có sai chơn truyền
Người gởi : admin ngày (15/7/2004) - 07:32 AM (1323 lần đọc)
Đề tài thuyết trình Xin thưa : Người Đạo Cao Đài tu thiền không có sái chơn truyền !

Xin minh chứng .
*Việc tu luyện được bộ Tân Luật qui định.

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có bộ Tân luật và Pháp chánh truyền mà tất cả từ người tín đồ đến các vị chức sắc đều phải nghiêm chỉnh tuân hành.

Trong bộ Tân Luật có một chương đặc biệt ghi rõ về việc tu luyện như vầy :

Nguồn: Chí Tín
Đọc tiếp... (15852 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Thế nào là Sứ Mạng Lịch Sử của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Người gởi : admin ngày (15/7/2004) - 07:29 AM (502 lần đọc)
Đề tài thuyết trình Thế nào là Sứ Mạng Lịch Sử của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Phục Nguyên
Sáu năm trước, khi còn ở Việt Nam, chúng tôi có dự một đàn cơ, đức Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh có dạy về hiện tình cơ Đạo, chúng tôi tự xét với tài sức hữu hạn của một số anh chị em ở quê nhà, trong hoàn cảnh và khuôn khổ hạn chế mất tự do tu học và hành đạo, nên không thể nào thực hiện được lời dạy qua tầm mức của đức Lý Đại Tiên một cách tích cực được

Nguồn: Phục Nguyên
Đọc tiếp... (11861 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Học Hạnh TỨ VÔ
Người gởi : admin ngày (15/7/2004) - 07:27 AM (484 lần đọc)
Đề tài thuyết trình Học Hạnh TỨ VÔ
Chí-Tín
Thánh Giáo Thiêng Liêng thường nhắc nhở người Thiên ân hướng Đạo,chức sắc,chức việc trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cần phải học hạnh Tứ Vô của Tam-Giáo Đạo Tổ truyền dạy

 Chúng tôi cố gắng học hỏi cho thấu suốt lý Đạo, hầu thực hành cho đúng Thánh ý để xứng đáng trở nên hàng môn sanh của đức Chí Tôn Thượng Đế,phục vụ trọn vẹn cho cơ phổ độ kỳ ba. Hai chữ Tứ Vô dịch xác nghĩa là bốn cái KHÔNG.Nguồn: Chí-Tín
Đọc tiếp... (9335 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Lich sử về ngày khai Đạo
Người gởi : admin ngày (15/7/2004) - 07:25 AM (482 lần đọc)
Đề tài thuyết trình Lich sử về ngày khai Đạo
                                                                      Chí Tín
Người tín đồ Cao Đài Giáo cũng như trong giới Tôn giáo bạn có vẻ thắc mắc về những cuộc lễ kỷ niệm ngày Khai Đạo của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay gọi tắt là Đạo Cao Đài. Nhơn dịp Nam Thành Thánh Thất ở Sàigòn (Thánh Thất Cầu Kho cũ) thì tổ chức ngày Khai Tịch Đạo là ngày 23 tháng 8 hằng năm còn Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh lại tổ chức long trọng tại Thánh Địa cuộc lễ Khai Minh Đại Đạo ngày Rằm tháng 10. Cao Đài Giáo Lý xin trân trọng giải rõ điểm này dựa theo tài liệu sử Đạo để quí độc giả được am tường

Nguồn: Chí-Tín
Đọc tiếp... (20158 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Tại sao Chúa Giê-su không dạy rõ Luật Luân hồi ?
Người gởi : admin ngày (15/7/2004) - 07:23 AM (474 lần đọc)
Đề tài thuyết trình

Tại sao Chúa Giê-su không dạy rõ luật Luân Hồi cho chư Thánh Tông Ðồ như Ðức Phật Thích Ca đã dạy cho các đệ tử của Ngài ?Đọc tiếp... (16497 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Đức QUAN-THẾ-ÂM định nghĩa về bệnh tật
Người gởi : admin ngày (14/7/2004) - 12:57 PM (491 lần đọc)
Đề tài thuyết trình Bệnh tật là mối ưu tư lo lắng nhất cho tất cả mọi người sống trên thế gian nầy. Ngày xưa Đức Phật đã liệt kê bệnh là một trong bốn cái khổ nhất ở trần gian nầy đó là : sanh, lão, bệnh, tử. Bốn cái khổ từ vua chúa, giàu sang đến thứ dân nghèo khổ không ai tránh khỏi.

Theo y học Bệnh được định nghĩa một cách khái quát như sau:Nguồn: Xuân Hạnh
Đọc tiếp... (10207 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Các nấc thang tiến hóa
Người gởi : admin ngày (14/7/2004) - 12:56 PM (470 lần đọc)
Đề tài thuyết trình

Qui trình tiến hóa từ kim thạch lên thảo mộc, từ thảo mộc lên thú cầm, từ thú cầm lên làm người, rồi từ đẳng cấp người tiến lên trở về cựu vị hiệp nhứt cùng Chí Tôn Thượng Phụ, cùng khối Đại Linh Quang, là một chuỗi dài phụng sự, hy sinh với "biết bao nhiêu là công phu khổ hạnh,xả thân giúp đời, mãn kiếp nọ sang kiếp kia, cứ lập công quả mãi ".(ĐTCG,bài : Nhơn,Vật tiến hóa).
Mỗi chặng đường tiến hóa như vậy, dài lâu bao nhiêu ? bao nhiêu kiếp thú mới được làm người và bao nhiêu kiép người thì đạt được phẩm vị Thánh Tiên Phật, tiến đến hiệp nhứt cùng Chí Tôn Thượng Đế ?.
Vấn đề nầy được giải thích bằng hai luật NHÂN QUẢ và LUÂN HồI Nhân quả và Luân hồi là hai "luật vệ tinh" cung cấp yếu tố cho định luật tiến hóa vận hànhNguồn: Đại Chí
Đọc tiếp... (14810 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Giáng sinh thuở trước, Chúa phương Tây
Người gởi : admin ngày (14/7/2004) - 12:54 PM (568 lần đọc)
Thi Thơ sưu tầm

Giáng sinh thuở trước, Chúa phương Tây

Giáng bút Cao-Đài mạt hạ nầy,

Quyền-Pháp Chí-Tôn gồm một máy,

Thiên-cơ Ngọc-Đế nắm trong tay.

Tam-kỳ cứu độ,ban ân xá,

Đại-Đạo hoằng khai, dứt đọa đày,

Giáo-lý gieo truyền nguồn Thánh-triết;

Giáng sinh, giáng bút, một tay Thầy.

*****Nguồn: Chơn-Diệu-Thiện
Đọc tiếp... (3115 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Cao-Đài Nội Ngoại
Người gởi : admin ngày (14/7/2004) - 12:52 PM (525 lần đọc)
Thi Thơ sưu tầm

Cao-Đài Nội Ngoại

********************

Cao-Đài nội ngoại hãy cân phân,

Lo Đạo ở xa,Đạo ở gần.

Ví biết có hồn, lo tiến hóa,Nguồn: THIÊN-TRUNG
Đọc tiếp... (4783 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Thương thương, ghét ghét Ai thấu đáo ?
Người gởi : admin ngày (14/7/2004) - 12:50 PM (458 lần đọc)
Đề tài thuyết trình

Thương thương, ghét ghét Ai thấu đáo ?

Chí-Tín

Đọc Thánh Ngôn Hiệp Tuyển đến đoạn Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ dạy :"Thầy nói cho các con hiểu rằng; muốn xứng đáng làm môn đệ Thầy là khổ hạnh lắm. Hễ càng thương bao nhiêu, thì Thầy lại càng hành bấy nhiêu. Như đáng làm môn đệ Thầy thì Bạch Ngọc Kinh mới chịu rước,còn ngả thì cửa địa ngục lại mời. Thương thương ghét ghét ai thấu đáo đó vậy ôi !..". (trang.12/72).Nguồn: CHí-TÍN
Đọc tiếp... (14552 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Mẹ hiền
Người gởi : admin ngày (14/7/2004) - 12:49 PM (494 lần đọc)
Đề tài thuyết trình

Trong cuộc sống khi nhắc đến Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là mỗi chúng ta đều hình dung một vị Phật với gương mặt từ ái, tay cầm tịnh thủy bình,tay cầm nhành dương liễu,là đức Quan Âm Thị Kính hoặc hình ảnh Quan Âm Nam Hải nghìn tay nghìn mắt thể hiện pháp lực vô biên.

Dầu với hình ảnh nào chúng ta cũng đều nghiêng mình tưởng niệm đức vô biên,lòng từ bi hỉ xả của Đức Bồ Tát luôn luôn nhìn chúng sanh với ánh mắt của mẹ hiền và lắng nghe tiếng con mình thủ thỉ, nỉ non để kịp thời cứu khổ ban vui trong tình thương và sự sống.
Hình ảnh :

"Ao nào cũng có ánh Trăng,
Nhà nào cũng có Quan Âm hiện hình ".Nguồn: Hoàng-Mai
Đọc tiếp... (19822 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Suy Nghĩ từ một buổi lễ nhập-môn
Người gởi : admin ngày (14/7/2004) - 12:48 PM (433 lần đọc)
Đề tài thuyết trình

Suy Nghĩ từ một buổi lễ nhập-môn

Hôm nay nhân ngày đàn sóc vọng, đi hành đạo tại một Tịnh Thất, sau lễ tiểu đàn tôi được dự một buổi lễ nhập môn tập thể.Nguồn: Đạt-Tường
Đọc tiếp... (5472 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Thầy dạy nhơn vật tiến hóa từ khi nào ?
Người gởi : admin ngày (14/7/2004) - 12:46 PM (513 lần đọc)
Đề tài thuyết trình

Thầy dạy nhơn vật tiến hóa từ khi nào ?
Đạt-Tường

Lâu nay khi trình bài luật " nhơn vật tiến hóa", chúng ta thường trích dẫn lời dạy của Thầy về vấn đề trong Đại Thừa Chơn Giáo của Phái Chiếu Minh. Trong tình hình Cao Đài Giáo đang bị phân chia làm nhiều Chi Phái, thì Thánh giáo của các Chi Phái có đề cập đến vấn đề nầy hay không ? Làm sao chúng ta có thể chứng minh đây là một điểm căn bản của Giáo Lý Cao Đài mà tất cả các Chi Phái đều chấp nhận ?.Nguồn: Đạt-Tường
Đọc tiếp... (5791 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Tiếp-Tân và Thù-Tạc
Người gởi : admin ngày (14/7/2004) - 12:43 PM (452 lần đọc)
Đề tài thuyết trình

Ý-Niệm về : Tiếp-Tân và Thù-Tạc

Ngọc-Huệ-Chơn

Theo tục lệ trong Đạo, những ngày Sóc,Vọng, sau khi cúng kiếng,thường ngồi lạc đạo đàm.Trong khi đó,quí Tỷ Muội và nhứt là quí Tỷ hay tổ chức những buổi thù tạc cơm cháo,hay ít lắm cũng là vài cái bánh,một bình trà,để đồng đạo ngồi lại chuyện vãn,nếu rộng rãi hơn thì ăn chén cơm, húp tô cháo rồi uống tách trà, trước khi chia tay.Nguồn: Ngọc-Huệ-Chơn
Đọc tiếp... (12742 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Tu Tại Gia
Người gởi : admin ngày (14/7/2004) - 12:41 PM (503 lần đọc)
Đề tài thuyết trình

Trích TSCDDGL tại CHKB Đức

(Trích trong sách Cổ-Học Tinh-Hoa)

Dương-Phủ lúc nhỏ nhà nghèo, nhưng hết sức cày cấy để phụng dưỡng song thân. Một hôm,nghe bên đất Thục có Ông Vô-Tế Đại-Sĩ, ông bèn thưa với song thân xin tạm biệt ít lâu để đến hầu bực Vô-Tế .Nguồn: Thiện-Trung
Đọc tiếp... (13058 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Tại sao chúng ta phải lập công quả ?
Người gởi : admin ngày (14/7/2004) - 12:38 PM (432 lần đọc)
Đề tài thuyết trình

Công - Quả

Trích CDDGL tại CHLB Đức
                                                                                                    Minh-Chi

Danh từ Công Quả, xưa nay đã được các Đấng Thiêng-Liêng chỉ giáo rất nhiều trong các Thánh-ngôn,Thánh-giáo và cũng được các Bậc Tiền Bối giảng dạy tường tận trong những buổi thuyết minh giáo lý.

Đồng thời trong đời sống hằng ngày, mọi sự đóng góp công quả qua những hình thức nầy hay hình thức khác mà các Tôn giáo hay các Hội Từ-thiện đã thực thi không ít.
Đó là công quả về hình thức bên ngoài, còn nội tâm ra sao ? Điểm cần nhấn mạnh nơi đây là hành động và nội tâm cần phải đi đôi.Nguồn: Minh-Chi
Đọc tiếp... (9179 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Đức Vạn Hạnh Thiền Sư với Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Người gởi : admin ngày (14/7/2004) - 12:36 PM (514 lần đọc)
Đề tài thuyết trình

Đức Vạn Hạnh Thiền Sư với Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

 (Tiếp theo CĐGL số 26)
Thiền bắt đầu từ Ấn Độ sang Trung Hoa và phát triển xuống Việt Nam trở thành một lối Thiền độc đáo siêu đẳng.

Thiền Việt Nam không chủ trương "độc thiện kỳ thân" không hoàn toàn phế đời để lo tu luyện đặng thành Tiên Phật mà riêng hưởng thú tiêu dao Cực Lạc Bồng Lai Tiên Cảnh, mà Thiền Việt Nam thịnh hành từ hai đời Lý Trần hòa mình với nhơn sanh để cứu dân,cứu nước như lịch sử nước nhà từng chứng kiến. Những hàng Thiền sư như Vạn Hạnh,Phù Vân,Viên Thông v.v... đều được các hàng Vua Chúa nước ta cầu khẩn để hỏi kế hoạch sách lượt trị dân,giữ nước chống ngoại xâm ,để đem lại hạnh phúc an bình cho đồng bào khi nước nhà bị loạn lạc,được phong làm Quốc Sư,nhưng xong việc lại trở về Chùa sống một cuộc đời nâu sòng đạm bạc với hài cỏ gậy tre,ung dung tiêu sái,thoát ngoài cương tỏa của danh lợi quyền tước địa vị thế gian.Nguồn: Chí-Tín
Đọc tiếp... (13427 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Tre ...... Và ...... Măng
Người gởi : admin ngày (14/7/2004) - 12:32 PM (507 lần đọc)
Đề tài thuyết trình

Tre ...... Và ...... Măng

Trích Tập San Cao Đài Giáo Lý tại CHLB Đuúc

                                                                         Ngọc-Huệ-Chơn

Thế thường :

Nghèo là Lửa thử Vàng,
Thời gian là Phòng thí nghiệm.

Đôi khi vì nghèo mà cùng sống chung thì thường xô xát, rã rời ! Lại cũng có khi nhờ nghèo mà người đời lại chung cùng lý tưởng,đem lại gần nhau hơn, là chỉ vì còn chút tình nhau.Nguồn: Ngọc-Huệ-Chơn
Đọc tiếp... (7065 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Sứ mạng của nữ giới
Người gởi : admin ngày (14/7/2004) - 12:30 PM (500 lần đọc)
Đề tài thuyết trình Trích Tập San Cao Ðài Giáo Lý tại CHLB Ðức
Tác giả Mai Hồng
Vì thế gian đang hồi đảo điên nghiêng ngữa,bụi đời mù mịt, đa số nhơn sanh đau khổ,một số đông chị em phụ nữ đã chạy theo cuộc sống mới, làm đảo lộn cả thuần phong mỹ tục nước nhà, bán cả tiết trinh sĩ khí để đổi lấy cuộc sống xa hoa vật chất.

Nguồn: Mai Hồng
Đọc tiếp... (8744 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Thương
Người gởi : admin ngày (14/7/2004) - 12:28 PM (531 lần đọc)
Thi Thơ sưu tầm

Thương

(Phụ họa bài "Tình thương là chìa khóa mở cửa Bạch Ngọc Kinh, của Minh Chi đăng trong CĐGL số 25 tr.129).

Chữ "Thương" nghe nói thật êm tai,
Nhưng biết làm sao trổ "Thiện Tài" ?
Cho Tánh thương yêu mà tự giác ?
Cho Tâm hỉ xả khỏi lầm sai ?Nguồn: Thiện-Trung
Đọc tiếp... (2257 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Thật Tu, Thật Chứng
Người gởi : admin ngày (14/7/2004) - 12:26 PM (499 lần đọc)
Đề tài thuyết trình Học Tập Thánh Giáo: Thật Tu , Thật Chứng Thái-Tùng-Sơn Trích Tập San Cao Ðài Giáo Lý Trong đàn cơ tại Thánh Tịnh An Tiên,Tý thời ngày mùng 01 rạng mùng 02 tháng 02 năm Đinh Mùi (11-03-1967),Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có dạy như sau :

Đọc tiếp... (14717 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >>
 

Cao Đài Đại Đạo 
 Thiết kế : Uha &Nam Long . Xữ dụng: mViệt ,