Chào mừng Cao Ðài Ðại Ðạo  
  Cao Đài Đại Đạo Trang Nhà Thư Viện Hình Ảnh  
Mục Lục
· Trang Chính
· Thuyết Trình
· Sưu Tầm
· Thi Thơ Đạo
· Bài mỗi tháng
· Các chủ đề
· Bài cũ
· Quyển sách
· Thánh Giáo
· Tủ sách
· Tôn Giáo Bạn
· Hoán chuyển font

Bài cũ
·Chơn nhơn (0)
·Vào đời độ chúng lập công (0)
·Sống Đạo (0)
·Chiến thắng vạn quân không bằng tu chiến thắng mình (0)
·Phân ưu - Đạo huynh Chế Thuần Nghiệp (0)
·Chánh Trị Sự Chế Thuần Nghiệp (0)
·Kỷ niệm ngày Đạo-Đức Kim-Tiên qui vị (0)
·Phát hành Bộ Lịch Cao Đài (0)
·Chỉ tốn ít công phu tập luyện (0)
·CƯ TRẦN NHIỄM TRẦN (0)
 Bài viết Cũ

Sách Giáo Lý
09 Phải xem kinh thế nào ?
08 Phải xem kinh sách, luật lệ
07 Điều lệ hầu đàn
06 Phải năng hầu đàn
05 Phổ Thông Thiên Đạo
04 Đối với người ngoại giáo
03 Người trong Đạo
02 Giữ Đạo
01 Lời tựa
07 Ta phải cần khổ hạnh mới mong thành Đạo

Sưu Tầm

Lòng con tin Đấng Cao Đài, Đạo Đời Trời sẽ an bài cho con.

-- Ngọc Hoàng Thượng Đế

Bài được đọc nhiều nhất
Ðược đọc nhiều nhất
·· Lời tiên tri của Đức ...6450 lần đọc
·· TRIẾT LÝ VỀ ĐẠI HỘI...2261 lần đọc
·· Hội Thánh Cao-Ðài Cầu ...1554 lần đọc
·· Người Đạo Cao Đài tu ...1475 lần đọc
·· Học công phu1423 lần đọc


Website Cao Đài
*Chánh Tuân
*Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh
*Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
*Thánh Tịnh Long Thành
*Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo
*Nhịp Cầu Giáo Lý
*Đàn Bửu Minh
*Cao Đài Giáo Hải Ngoại
*Caodai de l’Europe
*Thiên Lý Bửu Tòa
*Cao Đài E-Book
*Sydney center for Studies in Caodaism
*Học Đạo Cao Đài
*Tâm Duyên


Lịch sử Đạo Cao Đài

*Lịch sử Đạo Cao Đài phần Vô Vi 1921 - 1971
https://drive.google.com/file/d/0B0qNyS8ypvuoZDhKTXJzYWZ2ek0/view

*Lịch sử Đạo Cao Đài phần Phổ Độ 1926 - 1937
https://drive.google.com/file/d/0B0qNyS8ypvuoMkc3RjJWXzBPcFk/view

*Lịch sử Đạo Cao Đài phần Phổ Độ 1934 - 2010
https://drive.google.com/file/d/0B0qNyS8ypvuoU3pDOGh3eE1DSTQ/viewThánh Lịnh đầu tiên của Đạo Cao Đài 12-02-1926

Đêm 12-2-1926, Đức Thượng Đế khai Đạo Cao Đài

Ngày 13-2-1926 là ngày đầu tiên Đạo Cao Đài bắt đầu sinh hoạt, Các vị Tiền Khai Đại Đạo nhận nhiệm vụ do Đức Thượng Đế ban Thánh Lịnh

Thánh Lịnh đầu tiên của Đạo Cao Đài 
 2e séance du 12-2-1926 chez. M. Trung

Chí Tôn dạy :

Chư đệ tử nghe !
1- "CHIÊU buổi trước hứa lời truyền đạo, cứu vớt chúng sanh,"
"nay phải y lời mà làm chủ dìu dắt cả môn đệ Ta vào đường"
"đạo đức, đến buổi chúng nó lập thành , chẳng nên thối trút."
“Phải thay mặt cho Ta mà dạy dổ chúng nó !" 

Mr CHIÊU nói “qua đến 1933 thì đạo mới lập thành (II)“

“..Phải”

2- " TRUNG KỲ HOÀI !  Ba con phải lo thay mặt cho Chiêu mà đi độ người. 

Nghe và tuân theo."

3- " BẢN SANG GIẢNG QUÝ lo dọn mình đạo đức đặng truyền bá cho chúng sanh.

Nghe và tuân theo "

4- " ĐẮC ! Con phải hiệp một vào đây đặng giúp đỡ Trung.

Nghe và tuân theo."
Mr ĐẮC : Thưa Thầy mắc lo vun tròn hội Minh lý. 

" Cũng một gốc, tùy ý con định, sau chớ trách Thầy."

5- “ ĐỨC  tập cơ "
“ HẬU tập cơ. Sau theo mấy anh con đặng độ người."

“Nghe và tuân theo”.
_________

(II) Theo lời ông Mai-thọ-Truyền thì đức Ngô có bảo với ông rằng phần phổ độ thành hình sớm quá nên bị phá quấy: Về sau trong ngày khánh thành Từ-Lâm-Tự có xảy ra cuộc biến (xem chú thích ở phần cuộc biến Từ-Lâm-Tự).
__________

CHÚ THÍCH

Đây là bài Thánh-ngôn Giao-Thừa Bính-Dần (12-21926), nguyên văn bản chính bút tự của ông Tuyết-tân-Thành – do ông Nguyễn-Trung-Hậu giữ, giao lại cho Đồng-Tân ngày 26-9-59 (24-8 Kỷ-Hợi, năm Đại-Đạo 34) dùng làm sử liệu. 

Pháp đàn : Đức Ngô-minh-Chiêu
Phò loan : ô. Cao-quỳnh-Cư­ Ô. Phạm-công-Tắc
Độc giả : ô. Nguyễn-trung-Hậu
Điển ký : ô. Tuyết-tân-Thanh
Các quyễn sách dạng PDF
http://www.caodaism.net/pdf/


Các quyễn sách dành cho điện thoại di động 3G, Iphone, Ipad, Tablette
http://www.caodaism.net/ebook/ 
Mừng Giáng Sinh
Người gởi : admin ngày (648 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo

NGUYỆT THANH CUNG; 07.12 Giáp Ngọ 1954

THI

DU ngoạn non Tiên hưởng vị nhàn,
ĐÊ đầu bái yết đắc minh quang;
SỨ an võ lộ qua thời khổ,
ĐỒ tận thiên thơ dẫn dắt đàng.

            Ta sứ đồ DU ĐÊ thừa sắc chỉ của Đấng trọn lành để giáng trần chỉ dạy cùng đem lịch sử giải bày hầu có môn đệ của Ta từ lâu chưa am hiểu. Vậy Ta miễn lễ các môn đồ tịnh tâm lóng nghe tiếp theo bài Tam thập nơi Huờn Cung.Nguồn: Đạt Tường
Đọc tiếp... (3559 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Lịch trình sinh hoạt giáng sinh 2004 tại Thiên Lý Bửu Tòa
Người gởi : admin ngày (717 lần đọc)
Thông báo / Tin tức

LỊCH TRÌNH SINH HOẠT GIÁNG SINH 2004

và TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT DẬU 2005

tại THIÊN LÝ BỬU TÒA
12695 Sycamore  Ave, San Martin, CA 95046, USA
Điện thoại: (408) 683-0674Đọc tiếp... (3902 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Làm bất cứ gì cũng là thiền: Đi, đứng, nằm, ngồi, ăn..
Người gởi : Hà Phước Thảo ngày (736 lần đọc)
Thi Thơ sưu tầm THIỀN ở mọi nơi, mọi lúc, mọi việc
Hít, thở, đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, học, làm việc... đều thiền định


Nguồn: Hà Phước Thảo
Đọc tiếp... (9829 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
NGỌC CHẨM ĐÀN 19.11 GIÁP NGỌ 13.12.1954
Người gởi : admin ngày (690 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo

NGỌC CHẨM ĐÀN 19.11 GIÁP NGỌ 13.12.1954

THI

SỨ sở ngày nay đã vãng hồi,
ĐỒ y luật Đạo phản về ngôi;
GIU đương mùi Đạo qua thời loạn,
ĐÊ hứng lạc hoan đã đến rồi.

            Ta sứ đồ GIU ĐÊ, vâng lịnh Cha Ta hạ trần truyền giáo cho các môn đồ. Vậy các môn đồ tịnh tâm, Ta miễn lễ.Nguồn: Đạt Tường
Đọc tiếp... (4584 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Hai chử Thực Hư
Người gởi : admin ngày (662 lần đọc)
Đề tài thuyết trình Hai chử Thực Hư trong Đại Đạo Tam Kỳ Phộ Độ
 

 I- Phần khái quát 
 Trên bốn mươi năm qua, trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đả xảy ra lắm biến cố. Biến cố quan trọng nhứt là sự chia Chi tách Phái ngay từ lúc đầu. Trong biến cố này có lẩn Thực và Hư.


Nguồn: Huệ-Lương
Đọc tiếp... (8866 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Thư Mời Tham Dự Ðại Hội Tín Hữu Cao Ðài
Người gởi : admin ngày (671 lần đọc)
Thông báo / Tin tức

Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ
Năm thứ 80

Ban Trị Sự Thánh Thất Cao Ðài Wuppertal
C/o Trịnh văn Dụ
Zur Spieckerswiese Str. 3, 42327 Wuppertal, Germany
Tel.: 0202.318019 E. Mail: trinhvandu@web.de

Wuppertal, ngày 18 tháng 12 năm 2004
Thư Mời Tham Dự Ðại Hội Tín Hữu Cao ÐàiĐọc tiếp... (7755 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Kỷ niệm ngày Khai Minh Đại Đạo
Người gởi : admin ngày (563 lần đọc)
Đề tài thuyết trình

Kỷ niệm ngày Khai Minh Đại Đạo 
 
 Hằng năm vào rằm tháng 10 tại Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, hay ở nơi nào có Thánh Thất, Thánh Tịnh hay Đền thờ Đức Chí Tôn Cao Đài Thượng Đế, tất cả tín đồ Đạo Cao Đài đều có thiết lễ rất long trọng, trang nghiêm để kỷ niệm ngày Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gọi tắt là Đạo Cao Đài, ra mắt nhơn sanh tại Chùa Gò Kén cách Châu thành Tây Ninh lối 10 cây số, là Thánh Thất đầu tiên trước khi Tòa Thánh nguy nga như ngày nay được xây dựng.Nguồn: Chí Tín
Đọc tiếp... (11094 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Công Quả Xây Dựng Thánh Thất Từ Vân
Người gởi : admin ngày (700 lần đọc)
Thông báo / Tin tức  Công Quả Xây Dựng Thánh Thất Từ Vân

Đọc tiếp... (6560 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Cơ bút là gì? Tại sao ngưng cơ bút? Nơi nào tiếp tục cơ bút từ năm 1921?
Người gởi : Phước Thảo ngày (928 lần đọc)
Thi Thơ sưu tầm CƠ BÚT LÀ GÌ ?
LÝ DO NÀO CÓ LỊNH NGƯNG CƠ BÚT ?
NƠI NÀO TIẾP TỤC CƠ BÚT ?


Nguồn: Hà Phước Thảo
Đọc tiếp... (16070 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Hình ảnh lễ kỷ niệm KMÐÐ-2004, Thiên Lý Bửu Toà
Người gởi : Anonymous ngày (664 lần đọc)
Thông báo / Tin tức

ĐẠI LỄ KỶ NIỆM KHAI MINH ĐẠI ĐẠO và CẦU AN NĂM GIÁP THÂN

(28-11-2004)Đọc tiếp... (4180 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Lời tiên tri của Đức Phật và của Đức Thượng Đế về nước Việt Nam (1)
Người gởi : Phước Thảo ngày (6450 lần đọc)
Thi Thơ sưu tầm http://thaoha.free.fr/LoiTienTriCuaDucPhatVaCuaDucThuongDe.htmlBản đồ Việt Nam lúc nước Việt còn nằm trên tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây ở Trung Hoa theo bản đồ của Bảo Tàng Viện Trung Quốc còn giữ.
Đây là bằng chứng làm cho Vua Quang Trung định đánh đòi lại đất cũ.


Đọc tiếp... (17542 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Cơ bút
Người gởi : admin ngày (950 lần đọc)
Sưu tầm về Đạo Học

Ðịnh nghĩa cơ bút
Nguồn gốc của cơ bút
Tiên cơ - Tà cơ - Nhơn cơ
Phán đoán Giả Thiệt của cơ bút
Phân biệt Tà Chánh trong cơ bút
Sự lợi hại của cơ bút
Ngưng Cơ bút Phổ độ
Huyền diệu của cơ bútNguồn: http://www.caodaism.org/
Đọc tiếp... (34565 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Bài thơ viết về Pha Màu để làm Statistics về đức tin
Người gởi : Hà Phước Thảo ngày (634 lần đọc)
Thi Thơ sưu tầm Bài thơ viết về một triết gia và nhà thần học vô danh làm nghề thợ sơn pha màu bằng Computer

Nguồn: Hà Phước Thảo
Đọc tiếp... (4848 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Ý NGHĨA KHAI MINH ĐẠI ĐẠO về phương diện SỨ MẠNG KỲ BA
Người gởi : Đạt Tường ngày (688 lần đọc)
Đề tài thuyết trình

Ý NGHĨA KHAI MINH ĐẠI ĐẠO về phương diện SỨ MẠNG KỲ BA

1. Năm 1926, nhân loại vừa trải qua cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất với gần chín triệu người đã bỏ mạng và sắp bước vào đại khủng hoảng kinh tế thế giới trong mười năm (1929-1939). Những mầm mống của thế chiến thứ hai đang tượng hình. Biết bao dân tộc và quốc gia đang oằn mình rên xiết dưới chế độ thực dân đế quốc. Tình nhân loại hầu như đã nhạt phai, khắp đó đây cảnh “người là chó sói của người” đang ngự trị. Thiên cơ đang diễn.Đọc tiếp... (6541 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Kỷ niệm Khai Minh Đại Đạo 79 Giáp Thân (2004)
Người gởi : Đạt Tường ngày (589 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo

  KỶ NIỆM KHAI MINH ĐẠI ĐẠO 79 Giáp Thân (2004)

            Chúng ta đọc lại lời Thánh Huấn của Đại Từ Phụ để tự suy gẫm về việc tu học hành đạo và nghĩa vụ của những người con tin yêu của Chí Tôn Thượng Phụ.Đọc tiếp... (17072 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Thiên Nhãn và Thiên Bàn
Người gởi : admin ngày (772 lần đọc)
Thi Thơ sưu tầm

THIÊN NHÃN và THIÊN BÀN 

là cái bản đồ để luyện Đạo

Bài thơ giải thích về Thiên Nhãn và Thiên Bàn

    Tất cả đạo từ xưa đã có,
    Mỗi đạo đều nói rõ hai phần:
        Nội giáo, Ngoại giáo từng phần,
Ngoại thì THẬP NHỊ, nội thì LỤC NGÔN.Nguồn: Hà Minh Thảo
Đọc tiếp... (26714 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Sự huyền bí của Con số 12
Người gởi : Hà Phước Thảo ngày (740 lần đọc)
Đề tài thuyết trình Bài thơ của tác giả: Hà Phước Thảo giải thích con số 12
THI:

Tử Vi Trung Hoa chia ra 12 Con Giáp.
Tử Vi Tây phương có 12 Cung trên Trời.
Đạo Thiên Chúa thì Đức Chúa Con hay Đức Chúa Giê su có 12 đệ tử.
Đạo Cao Đài thì Đứcc Chí Tôn hay Đức Thượng Đế hay Đức Cao Đài có 12 đệ tử tức 12 vị Tiền Khai Đại Đạo.


Nguồn: Hà Phước Thảo
Đọc tiếp... (3982 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Ý nghĩa Khai Minh Đại Đạo trong lịch sử hình thành Cao Đài Giáo
Người gởi : Đạt Tường ngày (689 lần đọc)
Đề tài thuyết trình

Ý NGHĨA KHAI MINH ĐẠI ĐẠO
TRONG LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CAO ĐÀI GIÁO

Một cách nhìn tổng quát, với cơ Phổ Độ của Đại Đạo Tam Kỳ, nếu chúng ta lấy năm Bính Dần (1926) làm “Thời Kỳ Khai Nguyên Lập Đạo” [1], trong năm này có 3 cột mốc thời gian quan trọng:Nguồn: Đạt Tường
Đọc tiếp... (9291 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Thánh Thất Từ Vân kêu gọi
Người gởi : admin ngày (669 lần đọc)
Thông báo / Tin tức
Kinh goi Hien huynh,
Toi nhan duoc 1 van thu keu goi tai thiet lan thu 2 cua Thanh that Tu Van.


Đọc tiếp... (452 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Thư mời tham dự kỷ niệm Khai Minh Đại Đạo
Người gởi : admin ngày (605 lần đọc)
Thông báo / Tin tức  

THƯ  MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ

 

KỶ NIỆM KHAI MINH ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ VÀ CẦU AN

 

                                                                                                San Martin, ngày 4 tháng 11 năm 2004

            Kính gởi: Quý đồng hương, quý chức-sắc, chức-việc, cùng toàn thể quý chư tín hữu bốn phương.

            Kính thưa Quý vị,Nguồn: www.thienlybuutoa.org .
Đọc tiếp... (6002 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Vía Đức Quan Thế Âm
Người gởi : admin ngày (630 lần đọc)
Thông báo / Tin tức

ĐẠI LỄ KỶ NIỆM VÍA ĐỨC QUAN-ÂM BỒ-TÁT (19-9 ÂM LỊCH)

(31-10-2004)Nguồn: Thiên Lý Bửu Tòa
Đọc tiếp... (2723 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Bảo Ðạo Ca Minh Chương (1850-1928)
Người gởi : admin ngày (709 lần đọc)
Sưu tầm về Đạo Học Bảo Ðạo Ca Minh Chương (1850-1928)

Trong Thập nhị Thời Quân, Ngài Ca Minh Chương lớn tuổi hơn hết và đăng Tiên sớm hơn tất cả.

Ngài Ca Minh Chương sanh năm 1850 (tuổi Canh Tuất) tại ấp Thanh Ba, làng Mỹ Lộc Tây, tổng Phước Ðiền Trung, quận Cần Giuộc, trong một gia đình thấm nhuần Nho giáo. (Ngài Ca Minh Chương cùng quê với Ðức Quyền Giáo Tông Lê văn Trung).Nguồn: Nhóm Bạn Ðạo - Australia
Đọc tiếp... (34821 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Mùa KHAI MINH ĐẠI ĐẠO 79 - KỶ NIỆM lần thứ 78
Người gởi : Đạt Tường ngày (740 lần đọc)
Đề tài thuyết trình

Mùa KHAI MINH ĐẠI ĐẠO 79
KỶ NIỆM lần thứ 78

            Lễ Khai Minh Đại Đạo lần đầu được tổ chức, bắt đầu vào đêm 14 rạng ngày rằm tháng 10 năm Bính Dần 1926. Đó là mùa Khai Minh Đại Đạo lần 1.Nguồn: Đạt Tường
Đọc tiếp... (4326 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Ban Thế Đạo - Tòa Thánh Tây Ninh
Người gởi : admin ngày (756 lần đọc)
Thông báo / Tin tức
  • Giải thích về Ban Thế Ðạo
  • BẢN QUY ÐIỀU của Ban Thế Ðạo
  • NỘI LUẬT của Ban Thế Ðạo
  • Lời giáng dạy của Ðức Hộ Pháp về Ban Thế Ðạo
  • Văn thư của Ngài Bảo Thế giải thích phù hiệu Hiền Tài
  • Thông Tri của Hội Thánh CTÐ về Tang lễ của Hiền Tài qui vị


Nguồn: Thánh Thất New South Wales
Đọc tiếp... (57107 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Tổ Chức của Cơ Quan Phổ Thông
Người gởi : admin ngày (599 lần đọc)
Thông báo / Tin tức

Tổ Chức của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo

Lời của BBT  Cao Đài Giáo Lý  tại CHLB Đức :
HH Bùi Đông Phương cũng như một số đạo hữu trên thế giới có viết thơ về BBT TSCĐGL Tây Đức hỏi về Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo như thế nào. Đạo Trưởng Chí Tín là ai. Diện duy nhứt hiện đang hành sự với Nhiệm Vụ Phó Tổng Lý Minh Đạo CQPTGLĐD mà trụ sở Trung Ương ở Sài Gòn, Việt Nam. Hiện Đạo Trưởng đang ở quốc ngoại. Bức thư nầy để trả lời cho các nơi có gởi thơ yêu cầu chúng tôi giải thích CHỦ TRƯƠNG và PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐẠO của CQPTGLĐĐ.Nguồn: Cao Đài Giáo Lý  tại CHLB Đức
Đọc tiếp... (15680 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
NGUỒN GỐC DANH TỪ KHAI MINH ĐẠI ĐẠO
Người gởi : Đạt Tường ngày (599 lần đọc)
Đề tài thuyết trình

NGUỒN GỐC DANH TỪ “KHAI MINH ĐẠI ĐẠO”

          Danh từ “Khai Minh Đại Đạo” đã được Ơn Trên sử dụng từ lâu. Cụm từ này, có thể lần đầu tiên được xuất hiện vào năm 1929 trong câu cuối bài kinh dâng trà của Hội Thánh Tây Ninh:

v        “Khai Minh Đại Đạo hộ thanh bường” [1]Nguồn: Đạt Tường
Đọc tiếp... (6466 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Bức Tâm Thư - Cơ Sở Phước Thiện NSW, Úc Châu
Người gởi : admin ngày (575 lần đọc)
Thông báo / Tin tức

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Thất Thập Cửu Niên
TÒA THÁNH TÂY NINH
ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU
Cơ Sở Phước Thiện NSW, Úc Châu

Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn

BỨC TÂM THƯ

Điện tiền thuở trước chứng lòng kiên,
Thờ phượng Chí Tôn hai Đấng Thiêng.
Phật hộ chơn linh điềm viễn xứ,
Mẫu ở bên con độ dẫn hồn.Nguồn: Cơ Sở Phước Thiện NSW, Úc Châu
Đọc tiếp... (6664 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Lập công bồi đức
Người gởi : Anonymous ngày (578 lần đọc)
Đề tài thuyết trình

Lập Công Bồi Ðức

Ðức là nguồn cội sống đời mình,
Hữu đức tài năng được vững bền;
Bồi đức, dựng xây nền hạnh phước,
Ðức hao, lụn bại khối an bình;Nguồn: Huệ Tánh
Đọc tiếp... (4528 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Tham luận Khai Minh Ðại Ðạo 80 - Huệ Tánh
Người gởi : Anonymous ngày (571 lần đọc)
Thông báo / Tin tức
Ðể chuẩn bị cho mùa Khai Minh Ðại Ðạo lần thứ 80, nhằm rằm tháng 10 năm Giáp Thân sắp đến, xin mời chư Hiền Huynh, Hiền Tỷ, Hiền Ðệ, Hiền Muội góp phần tham luận với 3 đề tài sau đây:


Đọc tiếp... (1360 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Nữ Nhơn Luyện Đạo - Đạo Kinh
Người gởi : admin ngày (669 lần đọc)
Sưu tầm về Đạo Học Nữ Nhơn Luyện Đạo
Tín nữ học Đạo nên nghe dạy dưới đây .
Trong châu thân có 2 đường thở cốt yếu thông từ Nê Hườn đến chổ Hạ-Điền ấy là Mạch-Nhâm và Mạch-Đốc đó .
Trước là Tam-Điển, cửu-Khiếu. Sau là_ tam quan củu lộ, Tấn Dương Hỏa, Thối Âm Phù là chi vậy. Khẩu Khuyết có nói tam bửu là Tinh Khí Thần và nói : Luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần, luyện Thần hườn Hư.

Nguồn: Đạo Kinh
Đọc tiếp... (6610 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >>
 

Cao Đài Đại Đạo 
 Thiết kế : Uha &Nam Long . Xữ dụng: mViệt ,