Chào mừng Cao Ðài Ðại Ðạo  
  Cao Đài Đại Đạo Trang Nhà Thư Viện Hình Ảnh  
Mục Lục
· Trang Chính
· Thuyết Trình
· Sưu Tầm
· Thi Thơ Đạo
· Bài mỗi tháng
· Các chủ đề
· Bài cũ
· Quyển sách
· Thánh Giáo
· Tủ sách
· Tôn Giáo Bạn
· Hoán chuyển font

Lý Đạo

Nghiệp lành dữ rốt rồi là nghiệp, Sắt hay vàng đều xích xiềng thân; Chi bằng tâm chí lâng lâng, Nhổ mầm tình thức đoạn nhân tục phàm. Diêu Trì Kim Mẫu

-- Diêu Trì Kim Mẫu

Bài cũ
Ngày: 08/10/2011
·Chơn nhơn (0)
·Vào đời độ chúng lập công (0)
·Sống Đạo (0)
·Chiến thắng vạn quân không bằng tu chiến thắng mình (0)
Ngày: 05/3/2010
·Phân ưu - Đạo huynh Chế Thuần Nghiệp (0)
·Chánh Trị Sự Chế Thuần Nghiệp (0)
Ngày: 27/2/2010
·Kỷ niệm ngày Đạo-Đức Kim-Tiên qui vị (0)
Ngày: 04/1/2010
·Phát hành Bộ Lịch Cao Đài (0)
Ngày: 10/12/2009
·Chỉ tốn ít công phu tập luyện (0)
Ngày: 04/12/2009
·CƯ TRẦN NHIỄM TRẦN (0)
 Bài viết Cũ

Sách Giáo Lý
09 Phải xem kinh thế nào ?
08 Phải xem kinh sách, luật lệ
07 Điều lệ hầu đàn
06 Phải năng hầu đàn
05 Phổ Thông Thiên Đạo
04 Đối với người ngoại giáo
03 Người trong Đạo
02 Giữ Đạo
01 Lời tựa
07 Ta phải cần khổ hạnh mới mong thành Đạo

Sưu Tầm

Những hành động phụng sự chơn thật nhứt là những hành động mà chúng ta làm một cách tự nhiên.

-- G.S. ARUNDAL

Bài được đọc nhiều nhất
Ðược đọc nhiều nhất
·· Lời tiên tri của Đức ...5638 lần đọc
·· TRIẾT LÝ VỀ ĐẠI HỘI...2155 lần đọc
·· Hội Thánh Cao-Ðài Cầu ...1516 lần đọc
·· Học công phu1374 lần đọc
·· Người Đạo Cao Đài tu ...1337 lần đọc


Website Cao Đài
*Chánh Tuân
*Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh
*Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
*Thánh Tịnh Long Thành
*Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo
*Nhịp Cầu Giáo Lý
*Đàn Bửu Minh
*Cao Đài Giáo Hải Ngoại
*Caodai de l’Europe
*Thiên Lý Bửu Tòa
*Cao Đài E-Book
*Sydney center for Studies in Caodaism
*Học Đạo Cao Đài
*Tâm Duyên

Hình ảnh sinh hoạt Cao Đài Đại Đạo

                                                                                                                                                                                                                 

Lịch sử Đạo Cao Đài

*Lịch sử Đạo Cao Đài phần Vô Vi 1921 - 1971
https://drive.google.com/file/d/0B0qNyS8ypvuoZDhKTXJzYWZ2ek0/view

*Lịch sử Đạo Cao Đài phần Phổ Độ 1926 - 1937
https://drive.google.com/file/d/0B0qNyS8ypvuoMkc3RjJWXzBPcFk/view

*Lịch sử Đạo Cao Đài phần Phổ Độ 1934 - 2010
https://drive.google.com/file/d/0B0qNyS8ypvuoU3pDOGh3eE1DSTQ/viewThánh Lịnh đầu tiên của Đạo Cao Đài 12-02-1926

Đêm 12-2-1926, Đức Thượng Đế khai Đạo Cao Đài

Ngày 13-2-1926 là ngày đầu tiên Đạo Cao Đài bắt đầu sinh hoạt, Các vị Tiền Khai Đại Đạo nhận nhiệm vụ do Đức Thượng Đế ban Thánh Lịnh

Thánh Lịnh đầu tiên của Đạo Cao Đài 
 2e séance du 12-2-1926 chez. M. Trung

Chí Tôn dạy :

Chư đệ tử nghe !
1- "CHIÊU buổi trước hứa lời truyền đạo, cứu vớt chúng sanh,"
"nay phải y lời mà làm chủ dìu dắt cả môn đệ Ta vào đường"
"đạo đức, đến buổi chúng nó lập thành , chẳng nên thối trút."
“Phải thay mặt cho Ta mà dạy dổ chúng nó !" 

Mr CHIÊU nói “qua đến 1933 thì đạo mới lập thành (II)“

“..Phải”

2- " TRUNG KỲ HOÀI !  Ba con phải lo thay mặt cho Chiêu mà đi độ người. 

Nghe và tuân theo."

3- " BẢN SANG GIẢNG QUÝ lo dọn mình đạo đức đặng truyền bá cho chúng sanh.

Nghe và tuân theo "

4- " ĐẮC ! Con phải hiệp một vào đây đặng giúp đỡ Trung.

Nghe và tuân theo."
Mr ĐẮC : Thưa Thầy mắc lo vun tròn hội Minh lý. 

" Cũng một gốc, tùy ý con định, sau chớ trách Thầy."

5- “ ĐỨC  tập cơ "
“ HẬU tập cơ. Sau theo mấy anh con đặng độ người."

“Nghe và tuân theo”.
_________

(II) Theo lời ông Mai-thọ-Truyền thì đức Ngô có bảo với ông rằng phần phổ độ thành hình sớm quá nên bị phá quấy: Về sau trong ngày khánh thành Từ-Lâm-Tự có xảy ra cuộc biến (xem chú thích ở phần cuộc biến Từ-Lâm-Tự).
__________

CHÚ THÍCH

Đây là bài Thánh-ngôn Giao-Thừa Bính-Dần (12-21926), nguyên văn bản chính bút tự của ông Tuyết-tân-Thành – do ông Nguyễn-Trung-Hậu giữ, giao lại cho Đồng-Tân ngày 26-9-59 (24-8 Kỷ-Hợi, năm Đại-Đạo 34) dùng làm sử liệu. 

Pháp đàn : Đức Ngô-minh-Chiêu
Phò loan : ô. Cao-quỳnh-Cư­ Ô. Phạm-công-Tắc
Độc giả : ô. Nguyễn-trung-Hậu
Điển ký : ô. Tuyết-tân-Thanh
Các quyễn sách dạng PDF
http://www.caodaism.net/pdf/


Các quyễn sách dành cho điện thoại di động 3G, Iphone, Ipad, Tablette
http://www.caodaism.net/ebook/ 
Đức Ngô-đại-Tiên ngôi hai giáo chủ
Người gởi : daidao ngày (16/4/2006) - 07:19 PM (318 lần đọc)
Đề tài thuyết trình Đức Ngô-đại-Tiên ngôi hai giáo chủ
Lập-Hạnh

Qua một số sách sử đã có trước đây về Đạo Cao Đài, người đọc cảm thấy có một cái nhìn chưa chính đáng, thậm chí là bất công đối với Đức Ngô Minh Chiêu.

Nguồn: Lập-Hạnh
Đọc tiếp... (28956 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Tâm Vật Bình Hành
Người gởi : daidao ngày (16/4/2006) - 06:23 PM (244 lần đọc)
Đề tài thuyết trình Tâm Vật Bình Hành
Huệ Chơn

TÂM và VẬT là hai phương diện trong một con người bất khả phân. Thế mà trong cõi đời nầy lại có những người thiên về phía bên nầy và những người khác thiên về phía bên kia. Từ đó, nó biến vấn đề ra thành hai lảnh vực, hai ý thức hệ khác nhau, có khi còn đối nghịch lẫn nhau. Chỉ có Tâm và Vật, rồi người ta lại gắn thêm cho nó chữ "DUY", do đó mà có vấn đề Duy Tâm hay Duy Vật.

Nguồn: Huệ Chơn
Đọc tiếp... (8994 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Đức Ngô-đại-Tiên ngôi hai giáo chủ
Người gởi : admin ngày (20/3/2006) - 12:29 AM (305 lần đọc)
Sưu tầm về Đạo Học Đức Ngô-đại-Tiên ngôi hai giáo chủ

Qua một số sách sử đã có trước đây về Đạo Cao Đài, người đọc cảm thấy có một cái nhìn chưa chính đáng, thậm chí là bất công đối với Đức Ngô Minh Chiêu.

Nguồn: Lập-Hạnh
Đọc tiếp... (29345 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Thánh Tượng tại nhà Đức Ngô Minh Chiêu
Người gởi : admin ngày (17/3/2006) - 09:17 AM (468 lần đọc)
Thông báo / Tin tức THIÊN NHÃN VẼ ĐÚNG THEO THÁNH TƯỢNG
tại Nhà Ngài Quan Phủ Ngô Văn Chiêu tại Tỉnh Lỵ Tân An Miền Nam Việt Nam
Thiên Nhãn tại Đàn Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi Thánh Đức Qui Nguyên tại Sông Tiền Giang Tỉnh Vĩnh Long

Nguồn: Hà Minh Thảo
Đọc tiếp... (26471 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Bài Chốn Bồng-Lai
Người gởi : admin ngày (14/3/2006) - 09:54 AM (384 lần đọc)
Thông báo / Tin tức Bài Chốn Bồng-Lai (1)
Tác giả: Đức Ngô Minh Chiêu

Chồn Bồng-lai là nơi thanh tịnh

Thú chiều ưa trăng cảnh nước người (2)


Nguồn: Hà Minh Thảo
Đọc tiếp... (6744 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Đại Ân Xá Kỳ Ba
Người gởi : admin ngày (14/3/2006) - 08:43 AM (514 lần đọc)
Phát Thanh giáo lý Kính mời quí Huynh Tỷ Đệ Muội nghe Hiền Tỷ Ngọc Diêu  thuyết minh giáo lý về đề tài

Nguồn: Ngọc Diêu
Đọc tiếp... (400 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Cảm hoài dòng Sử Đạo
Người gởi : admin ngày (08/3/2006) - 11:41 PM (301 lần đọc)
Tìm hiểu về Đạo Cảm hoài dòng Sử Đạo
Đại Đạo TKPĐ khai mở chưa được một thế kỷ, thế mà khi lần giở những trang sử đạo người đọc không khỏi dào dạt nhiều tâm tư tình cảm. Bởi đây là con đường lịch sử tôn giáo có một không hai của nhân loại. Con đường khai đạo, lập đạo và hành đạo đầy tâm huyết, không những chỉ của những người con tin của Thượng Đế mà có cả lòng ưu ái của Ngài cùng nổ lực của Thiêng liêng khắp cõi ta bà .

Nguồn: NCGL
Đọc tiếp... (4814 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Học tập lời dạy của Quan Thánh Đế Quân
Người gởi : admin ngày (06/3/2006) - 11:46 AM (423 lần đọc)
Phát Thanh giáo lý Học tập lời dạy của Quan Thánh Đế Quân

Đọc tiếp... (329 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Một vài suy nghĩ về lễ nhập môn Cao Đài
Người gởi : admin ngày (06/3/2006) - 10:59 AM (299 lần đọc)
Đề tài thuyết trình Một vài suy nghĩ về lễ nhập môn Cao Đài

Bài nói chuyện tại Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại đạo
THANH MAI

Trong đạo Cao Đài hiện nay, ở một số nơi, các buổi lễ nhập môn đôi khi chưa được chuẩn bị chu đáo và có lẽ còn mang tính chất khá hình thức, thể hiện qua các điểm như sau:

Nguồn: Thanh Mai
Đọc tiếp... (24551 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Tinh Thần phá chấp của Cao Đài
Người gởi : admin ngày (26/2/2006) - 11:56 PM (324 lần đọc)
Đề tài thuyết trình I - Tinh thần phá chấp của Cao Đài :

Cao Đài là một Tôn Giáo mang sắc thái phá chấp triệt để. Một Tôn Giáo được khai sinh bởi Đấng Tạo Hóa trọn lành, với mục đích cứu rỗi toàn nhân loại trong thời Hạ Nguơn mạt pháp mà cũng là thời kỳ rực sáng của nền văn minh khoa học.

Nguồn: Hồng-Phúc
Đọc tiếp... (19413 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Tuổi Trẻ Cao Đài Việt Nam
Người gởi : admin ngày (17/2/2006) - 11:15 PM (334 lần đọc)
Thông báo / Tin tức

 Kính mời Quý Huynh Tỷ Đệ Muội viếng thăm website
Tuổi Trẻ Cao Đài Việt Nam
http://caodaivn.com/

Kính chúc website Tuổi Trẻ Cao Đài Việt Nam phát triển lớn mạnh trên đường phục vụ nhơn sanh, phổ biến giáo lý Cao Đài Đại Đạo
Admin
http://caodaism.netGửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Phát Thanh Giáo Lý do CĐGHH thực hiện
Người gởi : admin ngày (15/2/2006) - 12:17 PM (404 lần đọc)
Phát Thanh giáo lý

Cao Ðài Giáo Hải Ngoại
Buổi Phát Thanh Giáo Lý Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ
do Cao Ðài Giáo Hải Ngoại thực hiệnĐọc tiếp... (3163 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Chiêu Kỳ Trung độ dẫn Hoài Sanh
Người gởi : admin ngày (13/2/2006) - 09:17 AM (340 lần đọc)
Đề tài thuyết trình CHIÊU KỲ TRUNG ĐỘ DẪN HOÀI SANH
Tám mươi năm qua đi, nay nghiền ngẫm trở lại với nội dung ẩn áo của lời thơ, chúng ta giựt mình khi cảm nhận được nhiệm vụ - sứ mạng đã được ban trao qua ngọn cờ Đại Đạo với dòng chữ vàng: “Chiêu Kỳ Trung Độ Dẫn Hoài Sanh”.

Đọc tiếp... (18527 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Phương pháp bồi dưỡng sức khỏe
Người gởi : admin ngày (12/2/2006) - 10:22 PM (440 lần đọc)
Phát Thanh giáo lý Dung lượng hình ảnh video Phương pháp bồi dưỡng sức khỏe và tinh thần lớn 67,918KB đã được thu nhỏ lai 1,069KB để vào trang Internet TV xin chọn bài Bồi dưỡng sứcđây

Để góp phần vào việc phổ biến Phương pháp bồi dưỡng sức khỏe và tinh thần của Chiếu Minh Giáo Tòa .
Quyễn sách đã được copy vào đây
http://www.caodaism.net/thuvien/viewstory.php?sid=1016&warning=BV

Đọc tiếp... (590 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Trị Tâm Bịnh của Kẻ Tu Hành (27-5-1994)
Người gởi : admin ngày (08/2/2006) - 12:22 AM (412 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo Trị Tâm Bịnh của Kẻ Tu Hành

1 - Bác-Nhã tánh Không chẳng tụng trì,
Thiền-môn tu họ bỏ Thánh qui;
Sư, cô tỉnh sát tâm ma nghiệp,
Giải-thoát rồi ai cũng kỉnh vì.

Đọc tiếp... (11216 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Hiền Huynh Hà Phước Thảo dự đàn cơ
Người gởi : admin ngày (05/2/2006) - 11:26 PM (523 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo

Thánh Đức Qui Nguyên  - Đêm 4 rạng 5 tháng Giêng năm Ất Hợi  (1995)

Phò Loan : Cẩn + Huấn
Độc giả:  Ẩn
Điển ký : Xuân, Vân

             CAO quí thì con phải biết gìn,
             ĐÀI  Đạo giáo truyền pháp Chiếu Minh,
             TIÊN Thiên luyện đặng thành đơn dược,
             ÔNG giáo con hành mới biết minh.

Nguồn: Hà Phước Thảo

Đọc tiếp... (7604 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Đại Đạo mở cửa Càn Khôn
Người gởi : admin ngày (04/2/2006) - 09:01 PM (360 lần đọc)
Sưu tầm về Đạo Học ĐẠI ĐẠO MỞ CỬA CÀN KHÔN
Lịch sử nhân loại đang đến thời Hạ nguơn, tức giáp một chu kỳ Tam nguơn.

Nguồn: Thiện Chí
Đọc tiếp... (29559 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Một tin ngắn về Cao Đài
Người gởi : admin ngày (03/2/2006) - 04:44 PM (389 lần đọc)
Thông báo / Tin tức I - Một tin ngắn về Cao Đài :
Sinh Viên dưới đây đang bắt đầu vào cao hoc, đã diễn thuyết trong niên khóa 05/06 trong khuôn khổ giảng khóa của tôi tại Đại học Leipzig về đề tài "Sự hình thành của đạo Cao Đài", nay muốn viết một luận văn cùng một đề tài và hỏi xin cho kỳ hạn giao bài.

Nguồn: Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng
Đọc tiếp... (5979 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Tìm hiểu ý nghĩa hai chữ CHIẾU MINH
Người gởi : admin ngày (02/2/2006) - 10:03 PM (376 lần đọc)
Thông báo / Tin tức TÌM HIỂU Ý NGHĨA HAI CHỮ CHIẾU 照 MINH 明

Hành Giả tu theo Bửu Pháp Chiếu Minh trong thời gian đầu chưa hiểu ý nghĩa hai chữ CHIẾU 照 MINH 明dù đã công phu trong thời gian lâu. Mỗi khi có tham dự Đàn cơ, đến cúng tại Đàn vào những ngày Sóc, Vọng hay những ngày 13 mỗi tháng, tức ngày kỷ niệm Đức Ngô.

Nguồn: Hà Minh Thảo
Đọc tiếp... (13054 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Kỷ Niệm 80 Năm Khai Lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Người gởi : admin ngày (26/1/2006) - 11:04 PM (337 lần đọc)
Đề tài thuyết trình Kỷ Niệm 80 Năm Khai Lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Mồng 1 Tết Tân Dậu 1921, tại Quan Âm Tự (Phú Quốc) Ngài Quan Phủ Ngô Văn Chiêu nhận lệnh: “Chiêu tam niên trường trai” … … để trở thành người đệ tử đầu tiên của Đức Cao Đài Tiên Ông.

Nguồn: Đạt Tường
Đọc tiếp... (11542 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Chiếu Minh Giáo Tòa
Người gởi : admin ngày (25/1/2006) - 11:18 AM (753 lần đọc)
Thông báo / Tin tức Kính mời Quý Huynh Tỷ Đệ Muội viếng thăm trang Chiếu Minh Giáo Tòa
http://www.chieuminh.org/

Admin

Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Bàn Vuông Luận
Người gởi : admin ngày (21/1/2006) - 12:04 AM (314 lần đọc)
Tìm hiểu về Đạo Bàn Vuông Luận
Trong khoảng không bất định, họ, bốn vĩ nhân của mọi thời đại, an tọa tại bàn vuông và cùng luận ...

Nguồn: Đức Trí Quế Anh
Đọc tiếp... (9760 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Luận Về Những Điểm Tương Đồng Của Tam Giáo
Người gởi : admin ngày (19/1/2006) - 11:59 AM (364 lần đọc)
Đề tài thuyết trình Luận Về Những Điểm Tương Đồng Của Tam Giáo

Hẳn trong chúng ta, ai cũng biết khi nói đến Tam Giáo là nói đến:
Đạo Phật cũng gọi là Thích giáo
Đạo Tiên (Đạo) cũng gọi là Lão giáo
Đạo Thánh (Nho) cũng gọi là Khổng giáo
Là ba giáo lớn ở Đông Nam Á.

Nguồn: Tường Chơn
Đọc tiếp... (47281 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Ông Địa qua cơ bút Cao Đài
Người gởi : admin ngày (14/1/2006) - 08:14 AM (386 lần đọc)
Đề tài thuyết trình ÔNG ĐỊA QUA CƠ BÚT CAO ĐÀI
Hôm nay là rằm tháng Chạp, chỉ còn nửa tháng nữa thôi là chúng ta lại cùng nhau đón một mùa xuân Đạo mới. Thật là nhanh quá phải không chư huynh tỷ đệ muội! Không khí mùa xuân đang đến ngày càng rõ nét, làm háo hức lòng người và đượm nét vui tươi trong sinh hoạt mỗi gia đình trong những ngày đón tết.

Nguồn: Đạt Tường
Đọc tiếp... (12398 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Thiên Địa Chi Tâm
Người gởi : admin ngày (12/1/2006) - 10:03 AM (344 lần đọc)
Đề tài thuyết trình Thiên Địa Chi Tâm
Mỗi năm, vào ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch, người tín đồ Cao Đài cử hành trọng thể lễ Khánh đản của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Giáo chủ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Ngày này cũng là ngày lễ vía Trời theo truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Nguồn: Thuần Chơn
Đọc tiếp... (18918 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Quy chế xây dựng công trình Nam Thành Thánh Thất
Người gởi : admin ngày (05/1/2006) - 09:44 AM (346 lần đọc)
Thông báo / Tin tức Sau đây là Quy chế xây dựng công trình NTTT, xin kính trình Quý Huynh Tỷ :
ĐẠI-ĐẠO   TAM-KỲ   PHỔ-ĐỘ
NAM-THÀNH THÁNH-THẤT
Năm Đạo thứ 81
Công-bình   Bác-ái   Từ-bi

Nguồn: huong tran" <huongxuacu@yahoo.com.au>
Đọc tiếp... (9876 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Trả lời thư kêu gọi của Thánh Thất Nam Thành
Người gởi : admin ngày (03/1/2006) - 11:35 PM (379 lần đọc)
Thông báo / Tin tức Kính thưa Qúi Chức sắc, qúi Đạo trưởng, qúi Hiền huynh ,Tỷ , đệ muội
 
Chúng tôi vừa nhận được  điện thư kêu gọi trùng tu xây dựng lại Thánh Thất Nam Thành (Thánh Thất Cầu Kho) do Đạo huynh Nguyễn hữu Nhơn –Thánh danh Chí Đạt gởi ra nhờ chư đồng đạo giúp đở.

Nguồn: huong tran <huongxuacu@yahoo.com.au>
Đọc tiếp... (16344 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Kỷ niêm Xây Bàn
Người gởi : admin ngày (02/1/2006) - 08:38 AM (332 lần đọc)
Đề tài thuyết trình Bà Đầu Sư Hương Hiếu đã ghi lại trong Đạo Sử XÂY BÀN I trang 36: “Xin quý ông nhớ ngày 02.01.1926 Thầy khởi dạy Đạo”. Đây là thời điểm thông công qua phương pháp XÂY BÀN  hoàn thành sứ mạng lịch sử của nó trong cơ cứu độ kỳ ba.

Nguồn: Đạt Tường
Đọc tiếp... (11259 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Tìm hiểu Chữ VẠN
Người gởi : admin ngày (28/12/2005) - 11:00 PM (472 lần đọc)
Đề tài thuyết trình Tìm hiểu Chữ VẠN trên khắp thế giới


Nguồn: Nguyễn Phúc Thảo Hà
Đọc tiếp... (13365 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Tâm thanh tịnh
Người gởi : admin ngày (26/12/2005) - 01:36 PM (403 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo HUYỀN ĐÔ ĐẠI PHÁP SƯ, chào chư Thiên ân nam nữ. Khá nghiêm đàn thủ lễ tiếp ĐỨC THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN giáng lâm. Ta chào chung xuất ngoại. Lui.

Nguồn: nhipcaugiaoly.org
Đọc tiếp... (5150 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >>
 

Cao Đài Đại Đạo 
 Thiết kế : Uha &Nam Long . Xữ dụng: mViệt ,