Chào mừng Cao Ðài Ðại Ðạo  
  Cao Đài Đại Đạo Trang Nhà Thư Viện Hình Ảnh  
Mục Lục
· Trang Chính
· Thuyết Trình
· Sưu Tầm
· Thi Thơ Đạo
· Bài mỗi tháng
· Các chủ đề
· Bài cũ
· Quyển sách
· Thánh Giáo
· Tủ sách
· Tôn Giáo Bạn
· Hoán chuyển font

Lý Đạo

Cần lo học Ðạo chí đừng lơi, Phú quí sương tan lố bóng Trời. Lợi lộc xôn xao rồi một kiếp, Nghĩa nhơn tích trữ để muôn đời.

-- Ngọc Hoàng Thượng Đế

Bài cũ
Ngày: 08/10/2011
·Chơn nhơn (0)
·Vào đời độ chúng lập công (0)
·Sống Đạo (0)
·Chiến thắng vạn quân không bằng tu chiến thắng mình (0)
Ngày: 05/3/2010
·Phân ưu - Đạo huynh Chế Thuần Nghiệp (0)
·Chánh Trị Sự Chế Thuần Nghiệp (0)
Ngày: 27/2/2010
·Kỷ niệm ngày Đạo-Đức Kim-Tiên qui vị (0)
Ngày: 04/1/2010
·Phát hành Bộ Lịch Cao Đài (0)
Ngày: 10/12/2009
·Chỉ tốn ít công phu tập luyện (0)
Ngày: 04/12/2009
·CƯ TRẦN NHIỄM TRẦN (0)
 Bài viết Cũ

Sách Giáo Lý
09 Phải xem kinh thế nào ?
08 Phải xem kinh sách, luật lệ
07 Điều lệ hầu đàn
06 Phải năng hầu đàn
05 Phổ Thông Thiên Đạo
04 Đối với người ngoại giáo
03 Người trong Đạo
02 Giữ Đạo
01 Lời tựa
07 Ta phải cần khổ hạnh mới mong thành Đạo

Sưu Tầm

Chia rẻ là một căn bệnh nan y khó mà tìm được Thần Y hàn gắn lại.
Chỉ có phương pháp của Cha Ta ban cho: Thương yêu siêu việt mới ĐỦ điều kiện giải thoát con người ra khỏi chứng bệnh hiểm nghèo đó .


-- Jesus

Bài được đọc nhiều nhất
Ðược đọc nhiều nhất
·· Lời tiên tri của Đức ...5638 lần đọc
·· TRIẾT LÝ VỀ ĐẠI HỘI...2155 lần đọc
·· Hội Thánh Cao-Ðài Cầu ...1516 lần đọc
·· Học công phu1374 lần đọc
·· Người Đạo Cao Đài tu ...1337 lần đọc


Website Cao Đài
*Chánh Tuân
*Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh
*Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
*Thánh Tịnh Long Thành
*Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo
*Nhịp Cầu Giáo Lý
*Đàn Bửu Minh
*Cao Đài Giáo Hải Ngoại
*Caodai de l’Europe
*Thiên Lý Bửu Tòa
*Cao Đài E-Book
*Sydney center for Studies in Caodaism
*Học Đạo Cao Đài
*Tâm Duyên

Hình ảnh sinh hoạt Cao Đài Đại Đạo

                                                                                                                                                                                                                 

Lịch sử Đạo Cao Đài

*Lịch sử Đạo Cao Đài phần Vô Vi 1921 - 1971
https://drive.google.com/file/d/0B0qNyS8ypvuoZDhKTXJzYWZ2ek0/view

*Lịch sử Đạo Cao Đài phần Phổ Độ 1926 - 1937
https://drive.google.com/file/d/0B0qNyS8ypvuoMkc3RjJWXzBPcFk/view

*Lịch sử Đạo Cao Đài phần Phổ Độ 1934 - 2010
https://drive.google.com/file/d/0B0qNyS8ypvuoU3pDOGh3eE1DSTQ/viewThánh Lịnh đầu tiên của Đạo Cao Đài 12-02-1926

Đêm 12-2-1926, Đức Thượng Đế khai Đạo Cao Đài

Ngày 13-2-1926 là ngày đầu tiên Đạo Cao Đài bắt đầu sinh hoạt, Các vị Tiền Khai Đại Đạo nhận nhiệm vụ do Đức Thượng Đế ban Thánh Lịnh

Thánh Lịnh đầu tiên của Đạo Cao Đài 
 2e séance du 12-2-1926 chez. M. Trung

Chí Tôn dạy :

Chư đệ tử nghe !
1- "CHIÊU buổi trước hứa lời truyền đạo, cứu vớt chúng sanh,"
"nay phải y lời mà làm chủ dìu dắt cả môn đệ Ta vào đường"
"đạo đức, đến buổi chúng nó lập thành , chẳng nên thối trút."
“Phải thay mặt cho Ta mà dạy dổ chúng nó !" 

Mr CHIÊU nói “qua đến 1933 thì đạo mới lập thành (II)“

“..Phải”

2- " TRUNG KỲ HOÀI !  Ba con phải lo thay mặt cho Chiêu mà đi độ người. 

Nghe và tuân theo."

3- " BẢN SANG GIẢNG QUÝ lo dọn mình đạo đức đặng truyền bá cho chúng sanh.

Nghe và tuân theo "

4- " ĐẮC ! Con phải hiệp một vào đây đặng giúp đỡ Trung.

Nghe và tuân theo."
Mr ĐẮC : Thưa Thầy mắc lo vun tròn hội Minh lý. 

" Cũng một gốc, tùy ý con định, sau chớ trách Thầy."

5- “ ĐỨC  tập cơ "
“ HẬU tập cơ. Sau theo mấy anh con đặng độ người."

“Nghe và tuân theo”.
_________

(II) Theo lời ông Mai-thọ-Truyền thì đức Ngô có bảo với ông rằng phần phổ độ thành hình sớm quá nên bị phá quấy: Về sau trong ngày khánh thành Từ-Lâm-Tự có xảy ra cuộc biến (xem chú thích ở phần cuộc biến Từ-Lâm-Tự).
__________

CHÚ THÍCH

Đây là bài Thánh-ngôn Giao-Thừa Bính-Dần (12-21926), nguyên văn bản chính bút tự của ông Tuyết-tân-Thành – do ông Nguyễn-Trung-Hậu giữ, giao lại cho Đồng-Tân ngày 26-9-59 (24-8 Kỷ-Hợi, năm Đại-Đạo 34) dùng làm sử liệu. 

Pháp đàn : Đức Ngô-minh-Chiêu
Phò loan : ô. Cao-quỳnh-Cư­ Ô. Phạm-công-Tắc
Độc giả : ô. Nguyễn-trung-Hậu
Điển ký : ô. Tuyết-tân-Thanh
Các quyễn sách dạng PDF
http://www.caodaism.net/pdf/


Các quyễn sách dành cho điện thoại di động 3G, Iphone, Ipad, Tablette
http://www.caodaism.net/ebook/ 
Phổ cáo chúng sanh
Người gởi : daidao ngày (01/11/2006) - 10:07 AM (282 lần đọc)
Đề tài thuyết trình Kỷ niệm 80 năm Sự Kiện
PHỔ CÁO CHÚNG SANH


Ngày kia sẽ có một nước nhỏ (…) trong vạn quốc mà đặng làm chủ nền Chơn Đạo Ta.”. Ít ra qua Phổ Cáo Chúng Sanh, chúng ta cũng gián tiếp xác định được lời tiên tri này đã có trong năm đầu của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Nguồn: Đạt Tường
Đọc tiếp... (10023 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Kỷ niệm 80 năm khai Tịch Đạo
Người gởi : daidao ngày (23/10/2006) - 11:27 PM (266 lần đọc)
Đề tài thuyết trình

KỶ NIỆM 80 NĂM KHAI TỊCH ĐẠO

Đáp đặng lời thơ thật Ngọc Hoàng,
Đời cùng Tiên Phật giáng trần gian;
Giác mê sanh chúng về đường chánh,
Độ tận toàn linh chính Ngọc Hoàng.

Cơ vừa chấm dứt, người ta thấy ông Đội phủ phục lạy ba lạy trước bàn cơ và đại ngôn xin làm đệ tử.Nguồn: Đạt Tường
Đọc tiếp... (8366 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo
Người gởi : daidao ngày (20/10/2006) - 11:28 AM (347 lần đọc)
Sưu tầm về Đạo Học Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo
Tòa Thánh Bến Tre
(Lược ghi một số sự kiện lịch sử)

Đại hội thành lập Ban Chỉnh Đạo được tổ chức ngày 14-10 Giáp Tuất (20-11-1934) tại thánh thất An Hội (tỉnh Bến Tre) do Ngài Quyền Thượng Đầu Sư Nguyễn Ngọc Tương và Ngài Quyền Ngọc Đầu Sư Lê Bá Trang cùng một số Thiên Phong như Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu, Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu, v.v… cùng 85 họ đạo trong 18 tỉnh tách rời từ Tòa Thánh Tây Ninh về dự. Hết thảy được chừng 1.300 vị.

Nguồn: Hà Văn Phủ & Nguyễn Văn Tài
Đọc tiếp... (17201 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Rước Liên Đài Đức Hộ Pháp
Người gởi : daidao ngày (15/10/2006) - 09:20 PM (411 lần đọc)
Thông báo / Tin tức Theo tin từ Tây Ninh 
Mới đây, sau đàn cúng kỷ niệm Hội Yến Diêu Trì vào ngày Rằm Tháng Tám - Bính Tuất,
Đầu sư Thượng Tám Thanh (HDCQ) thông báo cho biết: Thủ Tướng HUN SEN Kampuchia gởi cho Thủ Tướng Việt Nam công hàm số 1524 chấp thuận cho nhà cầm quyền Việt Nam rước Liên Đài Đức Hộ Pháp.
Sau khi nhận được công hàm, Thủ Tướng Việt Nam (NTD) chiếu theo công hàm đó gởi Văn Thơ số 778 ngày 20-09-2006 cho phép (HDCQ) - Toà Thánh Tây Ninh rước Liên Đài Đức Hộ Pháp.
Theo tin chưa chính thức thì Hội Đồng sẽ Di Liên Đài nhân dịp ngày Khai Minh Đại Đạo: 15 tháng 10 Bính Tuất 2006 sắp tới.


lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Tâm thư - THÁNH THẤT TỪ VÂN
Người gởi : daidao ngày (13/10/2006) - 12:03 AM (412 lần đọc)
Thông báo / Tin tức

THÁNH THẤT TỪ VÂN                                      ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

100 Thích Quảng Đức – F.5                                            Năm thứ 81

Quận Phú Nhuận                                                                --------------

Tel: 084 8 842 177 9

Tâm thư

                           Kính gởi:   Quý đạo trưởng, quý Chức sắc, quý vị mạnh thường quân

                                             chư đạo tâm các Thánh thất, Thánh tịnh, quan đạo

                                             Thuộc giáo hội Cao đài.

                           Kính thưa quý vị,Nguồn: Lễ sanh NGỌC HẬU THANH
Đọc tiếp... (9555 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Nhớ về nhân vật lịch sử Võ Văn Tường
Người gởi : daidao ngày (12/10/2006) - 11:22 PM (278 lần đọc)
Đề tài thuyết trình KỶ NIỆM 80 NĂM KHAI TỊCH ĐẠO

NHỚ VỀ NHÂN VẬT LỊCH SỬ VÕ VĂN TƯỜNG


Sự kiện Khai Tịch Đạo của Đạo Cao Đài gắn liền với Ông Võ Văn Tường, người đã thể hiện đức tin và dũng khí dám dùng nhà của mình để làm nơi tụ họp hơn 240 người trong đêm 23 tháng 8 Bính Dần (29 Septembre 1926). Đó là một số lượng người đông đúc như một đám tiệc lớn.

Nguồn: Đạt Tường
Đọc tiếp... (11982 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Bão Xangsane
Người gởi : daidao ngày (09/10/2006) - 10:15 AM (240 lần đọc)
Thông báo / Tin tức Kính thưa chư huynh tỷ,
 
 Bão Xangsane vừa đi qua đúng 1 tuần với biết bao thiệt hại cho đồng bào và bỗn đạo Cao Đài thuộc Hội Thánh Truyền Giáo ở Đà Nẳng.
 
 Được biết thiệt hại của Hội Thánh là:

Nguồn: Đạt Tường
Đọc tiếp... (792 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Tìm hiểu xin keo là gì ?
Người gởi : daidao ngày (08/10/2006) - 11:51 PM (338 lần đọc)
Tìm hiểu về Đạo
TÌM HIỂU XIN KEO LÀ GÌ ?

Để tìm hiểu xin keo là gì, chúng ta có thể nghiên cứu những cách mà theo huyền bí học gọi là Tâm Tâm tương ứng theo luật Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, không những giữa người và người, người và thiên nhiên trong Vũ Trụ mà còn là sự liên lạc với chư Thiêng Liêng như Thần, Thánh, Tiên, Phật, và cao hơn hết là với Đức Chí Tôn Cao Đài Thượng Đế. Trong Thánh giáo, Đức Cao Đài Thượng Đế có nói: Một con kiến nó than thì THẦY cũng biết, huống gì là con người là những đứa con tiến hoá cao nhất trong các loài mà ngài thương yêu vô cùng.

Nguồn: Hà Phước Thảo
Đọc tiếp... (16511 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Chuyện xử án của ông phủ Ba ở Cần Giuộc
Người gởi : daidao ngày (08/10/2006) - 11:22 PM (317 lần đọc)
Tìm hiểu về Đạo Sau ngày 30 tháng tư năm 1975, có một cán bộ đến họ đạo Tân Ân (Quận Cần Đước)kể cho Ông Hiến thế Trần Chí Thành một câu chuyện mà ông ta đã được phụ thân thuật lại lúc còn nhỏ:
Khoảng những năm 1924-1927 ở Quận Cần Giuộc có một vụ xử án nổi tiếng làm người dân xứ này rất cảm phục đức độ của quan phủ.
Có tờ đơn nhờ quan phủ xử:

Nguồn: Le-Van
Đọc tiếp... (3105 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Tuổi năm ĐẠO (tiếp theo 1)
Người gởi : daidao ngày (08/10/2006) - 11:15 PM (260 lần đọc)
Sưu tầm về Đạo Học TUỔI NĂM ĐẠO (tiếp theo 1)

(Trong thư mời Đại Lễ Kỷ Niệm Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ của Nam Thành Thánh Thất ghi: “23 tháng 08 Bính Tuất – năm thứ 82 (14-10-2006)”. Nội dung bên dưới lại ghi: “… tổ chức long trọng Đại Lễ Kỷ Niệm Khai Sinh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ * 23-08 Bính Dần (thứ tư 29-09-1926) …”. Làm bài toán trừ đơn giản chúng ta thấy rõ thời gian đã qua là vừa đúng tròn 80 năm !!!)

Nguồn: Đạt Tường
Đọc tiếp... (5722 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Tuổi năm ĐẠO
Người gởi : daidao ngày (30/9/2006) - 12:18 AM (274 lần đọc)
Sưu tầm về Đạo Học TUỔI NĂM ĐẠO

Đạt Tường

Một thực tế đang diễn ra làm nhức đầu những ai có quan tâm đến uy tín của nhà đạo. Tháng 8 và tháng 10 Bính Tuất tới đây, toàn đạo sẽ kỷ niệm tròn 80 năm của 2 ngày đã đi vào lịch sử Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ: Khai Tịch Đạo và Khai Minh Đại Đạo. Trong quá trình chuẩn bị cho 2 ngày lễ trọng này có một câu hỏi đã được nhiều người nêu lên, từ đạo hữu cho đến chính quyền: vì sao kỷ niệm tròn 80 năm mà tuổi năm đạo lại lên 82 ?

Nguồn: Đạt Tường
Đọc tiếp... (6241 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Trích Thánh Giáo về Lễ Vu Lan
Người gởi : daidao ngày (11/9/2006) - 11:07 PM (799 lần đọc)
Sưu tầm về Đạo Học       Công khó nhọc được tiêu tai ách,
      Công vô tư được sạch tiền khiên;
      Công con được cứu Cửu Huyền,
      Con tu đắc Đạo được quyền vô sanh. (1)
(Đức Chí Tôn)

Đọc tiếp... (1396 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Việc hướng dẫn thế hệ trẻ
Người gởi : daidao ngày (11/9/2006) - 09:49 PM (283 lần đọc)
Đề tài thuyết trình ĐỨC CAO TRIỀU PHÁT
VÀ VIỆC HƯỚNG DẪN THẾ HỆ TRẺ


(Kỷ niệm 50 năm ngày trở về cõi vĩnh hằng của chí sĩ Nam bộ - Cao Triều Phát - chức sắc Cao Đài Minh Chơn Đạo. Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi Lễ Tưởng Niệm với ba bài tham luận của đại diện tín hữu Cao Đài gồm Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tây Ninh, Ban Chỉnh Đạo và phần phát biểu của đại diện Minh Chơn Đạo.

Nguồn: Đạt Tường
Đọc tiếp... (17195 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
A Tỳ Địa Ngục
Người gởi : daidao ngày (06/9/2006) - 12:00 AM (398 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo A TỲ ĐIẠ NGỤC
Thánh Giáo Tham Khảo (1)
Thi
Huỳnh hà lặng lẽ nước thanh bai,
My đãnh Nga San chí phận trai;
Đồng chịu gian lao tân khổ não,
Tử từ hiếu thảo chớ đơn sai.

Nguồn: Đạt Tường
Đọc tiếp... (6356 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Bài học từ GƯƠNG TIỀN BỐI KHAI ĐẠO (tt)
Người gởi : daidao ngày (15/8/2006) - 08:35 AM (327 lần đọc)
Sưu tầm về Đạo Học Bài học từ GƯƠNG TIỀN BỐI KHAI ĐẠO

TU CỨU ĐỘ CỬU HUYỀN THẤT TỔ (2)


“Hôm con mới chết, ôi thôi nó khổ biết chừng nào ! Một nỗi bị mẹ thằng Đường nó kêu tới kêu lui, chịu đà không nỗi ! Thãm mới vừa hết thì lịnh Ngọc Hư Cung sai (…) bắt đem qua Thanh Tịnh Đại Hải Chúng.(…) Ở chỗ đó khó quá ! Bị bọn quỷ lồi, cô hồn gì đủ thứ nó mắng nhiếc tối ngày.”
(tiếp theo)

Nguồn: Đạt Tường
Đọc tiếp... (10346 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Bài học từ GƯƠNG TIỀN BỐI KHAI ĐẠO
Người gởi : daidao ngày (04/8/2006) - 12:33 AM (306 lần đọc)
Sưu tầm về Đạo Học Bài học từ GƯƠNG TIỀN BỐI KHAI ĐẠO

TU CỨU ĐỘ CỬU HUYỀN THẤT TỔ (1)


“(…) kẻ vô phước này chỉ trông công con tu niệm mong mỏi cảnh Thiên. Nào dè bạc phận, chúng nó vô Đạo không tu, (mà còn) gây thêm nghiệp chướng. (…) Tớ mới thọ lịnh Ngọc Hư đắc phong Thần vị.”
Đạt Tường

Đọc tiếp... (8466 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
CHÂN TRUYỀN TÂN PHÁP KỲ BA (tt)
Người gởi : daidao ngày (20/7/2006) - 11:11 PM (361 lần đọc)
Đề tài thuyết trình CHÂN TRUYỀN TÂN PHÁP KỲ BA
TU CỨU ĐỘ CỬU HUYỀN THẤT TỔ

(Như một chớp mắt, Cao Đài Giáo đã đi qua một chặng đường cứu độ trên cả hai mặt độ sanh và độ tử trong thời kỳ hạ nguơn mạt kiếp của Cơ Đại Aân Xá Kỳ Ba.
Mùa Xá Tội Vong Nhân lại về, nhân ở thời khắc kỷ niệm lịch sử của 80 năm Hoằng Khai Đại Đạo (1926-2006), cũng là dịp để tín hữu Cao Đài chúng ta ôn lại những lời giáo huấn ban đầu của Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng về Lý Đạo của con đường “Tu cứu độ Cửu Huyền Thất Tổ”.)
Đạt Tường

Nguồn: Đạt Tường
Đọc tiếp... (18975 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Lễ kỷ niệm 50 năm
Người gởi : daidao ngày (18/7/2006) - 11:49 PM (309 lần đọc)
Thông báo / Tin tức Hội Thánh Truyền Giáo lễ kỷ niệm 50 năm

Xin giới thiệu đến quí Huynh Tỷ Đệ Muội hình ảnh lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Thánh Truyền Giáo

Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Sống tự nhiên
Người gởi : daidao ngày (25/6/2006) - 11:04 PM (301 lần đọc)
Sưu tầm về Đạo Học Sống tự nhiên

Có cái có trong tình Tạo hóa,
Không là không đạo cả lưu hành.

(Đức Vô Cực Từ Tôn)*

Đọc tiếp... (5647 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
CaoDai in New York
Người gởi : daidao ngày (09/6/2006) - 10:37 PM (390 lần đọc)
Thông báo / Tin tức

Dear Brothers and Sisters,

Rev. Sach Le, my wife Rose, and I will be in NY to conduct the Gateway Ceremony for brother Ron DiVestea and the Final Vows and Ordination Ceremony for sister Dr. Linda Holverstott-Jarvis.

Nguồn: humhongbui@aol.com
Đọc tiếp... (3958 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Ba dấu ấn Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Người gởi : daidao ngày (08/6/2006) - 11:21 PM (432 lần đọc)
Sưu tầm về Đạo Học BA DẤU ẤN ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

DẤU ẤN THỨ NHỨT
THƯỢNG ĐẾ lâm phàm bằng linh điển khai ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Sự lâm phàm của Đức Thượng Đế để mở ra Tam Kỳ Phổ Độ quả thật là một dấu ấn nổi bật nhất của Đạo Kỳ ba mà cũng chính là sự biểu thị Đại Đạo.

Nguồn: Thiện Chí
Đọc tiếp... (47337 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Sự đau khổ, thị phi là rèn luyện đức tánh
Người gởi : daidao ngày (27/5/2006) - 08:42 PM (308 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo

Đọc tiếp... (533 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Nhượng quyền xử dụng đất
Người gởi : daidao ngày (20/5/2006) - 11:46 PM (216 lần đọc)
Thông báo / Tin tức
Kinh thua chu huynh ty
 
Toi biet co mot tin huu Cao Dai bang long nhuong quyen xu dung mot phan dat toa lac tai thi xa Tay Ninh ngang 10m x 30m cho bat cu ai co nhiet tinh phung su nhan sanh, bo tien xay cat co so Phuoc Thien, dac biet la tram xa mien phi cuu giup nguoi ngheo.
 
Ai co tu tam xin lac ve dia chi e-mail nay. truoc ngay 15-9-06
Da Ta

Cao Quynh TueLam
caoquynhtuelam@yahoo.com


lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Thư mời Lễ Nhập môn
Người gởi : daidao ngày (17/5/2006) - 11:16 PM (266 lần đọc)
Thông báo / Tin tức

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Năm đạo thứ 81

CAO ĐÀI GIÁO HẢI NGOẠI
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH


THƠ MỜI


Pomona, ngày 1 tháng 5 năm 2006

Đọc tiếp... (5185 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Đức Phật Thích Ca đã để lại di sản
Người gởi : daidao ngày (12/5/2006) - 09:52 AM (298 lần đọc)
Đề tài thuyết trình ĐỨC PHẬT THÍCH-CA ĐÃ ĐỂ LẠI DI SẢN GÌ CHO THẾ HỆ HẬU SINH ?
Chí Đạt

Trong thực tế cho chúng ta thấy hầu hết mọi người, nhất là giới Phật tử, … và ngay cả các Nhà sư cũng đã hiểu biết, thậm chí hiểu biết một cách cao thâm, và thường hằng thuyết giảng về : Tứ diệu đế, Bát chánh đạo, Thập nhị nhơn duyên, … hay đề cập : Luật nhơn quả luân hồi, Từ bi hỉ xả, Sự hiếu thảo, …


Nguồn: Chí Đạt
Đọc tiếp... (21881 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Mẹ Teresa, thiên thần ghé thăm trái đất
Người gởi : daidao ngày (07/5/2006) - 10:13 PM (288 lần đọc)
Tìm hiểu về Đạo Mẹ Teresa, thiên thần ghé thăm trái đất
Trần Trung Ðạo

"Tôi gặp một phụ nữ bị bịnh đang nằm chờ chết bên đường. Một nửa thân thể của bà bị chuột rỉa và phần thân thể còn lại thì bị kiến bu đen nghịt. Tôi đem bà vào bịnh viện nhưng họ không nhận vì chẳng còn cách nào chữa trị được. Tôi nhất định không chịu ra về nếu họ không săn sóc cho người đàn bà bất hạnh kia.


Nguồn: Trần Trung Ðạo
Đọc tiếp... (11454 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Ra Đời Vào Đạo
Người gởi : daidao ngày (07/5/2006) - 10:03 PM (275 lần đọc)
Sưu tầm về Đạo Học RA ĐỜI, VÀO ĐẠO
Bác Sĩ Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ

Càng ngày tôi càng trông tỏ hai nẻo đường, mà nhân loại bắt buộc phải băng qua:

Nguồn: Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ
Đọc tiếp... (40923 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Tôi xin được Thầy cho keo
Người gởi : daidao ngày (03/5/2006) - 11:19 PM (312 lần đọc)
Thông báo / Tin tức TÌM HIỂU XIN KEO LÀ GÌ ?

Để tìm hiểu xin keo là gì, chúng ta có thể nghiên cứu những cách mà theo huyền bí học gọi là Tâm Tâm tương ứng theo luật Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, không những giữa người và người, người và thiên nhiên trong Vũ Trụ mà còn là sự liên lạc với chư Thiêng Liêng như Thần, Thánh, Tiên, Phật, và cao hơn hết là với Đức Chí Tôn Cao Đài Thượng Đế. Trong Thánh giáo, Đức Cao Đài Thượng Đế có nói: Một con kiến nó than thì THẦY cũng biết, huống gì là con người là những đứa con tiến hoá cao nhất trong các loài mà ngài thương yêu vô cùng.

Nguồn: Hà Phước Thảo
Đọc tiếp... (17525 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Đại Đạo và Tôn Giáo
Người gởi : daidao ngày (30/4/2006) - 06:08 PM (247 lần đọc)
Sưu tầm về Đạo Học Đại Đạo và Tôn Giáo
Các người theo Đạo thường lẫn lộn Đại Đạo và Tôn Giáo, nhưng các bậc hiền minh, thánh triết thì thấy Tôn Giáo và Đại Đạo hết sức khác nhau.


Nguồn: Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ
Đọc tiếp... (36490 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Khổng Tử dạy làm Tiên, Thánh
Người gởi : daidao ngày (23/4/2006) - 07:23 PM (354 lần đọc)
Sưu tầm về Đạo Học Ngoài Nhơn đạo, đức Khổng Tử
còn dạy làm Tiên, Thánh.


Chánh-tín

Chung chung người tín hữu CAO ĐÀI thường chỉ biết đức Khổng Tử dạy Tam Cang và Ngũ Thường.

Nguồn: Chánh-tín
Đọc tiếp... (12922 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >>
 

Cao Đài Đại Đạo 
 Thiết kế : Uha &Nam Long . Xữ dụng: mViệt ,