Chào mừng Cao Ðài Ðại Ðạo  
  Cao Đài Đại Đạo Trang Nhà Thư Viện Hình Ảnh  
Mục Lục
· Trang Chính
· Thuyết Trình
· Sưu Tầm
· Thi Thơ Đạo
· Bài mỗi tháng
· Các chủ đề
· Bài cũ
· Quyển sách
· Thánh Giáo
· Tủ sách
· Tôn Giáo Bạn
· Hoán chuyển font

Bài cũ
·Chơn nhơn (0)
·Vào đời độ chúng lập công (0)
·Sống Đạo (0)
·Chiến thắng vạn quân không bằng tu chiến thắng mình (0)
·Phân ưu - Đạo huynh Chế Thuần Nghiệp (0)
·Chánh Trị Sự Chế Thuần Nghiệp (0)
·Kỷ niệm ngày Đạo-Đức Kim-Tiên qui vị (0)
·Phát hành Bộ Lịch Cao Đài (0)
·Chỉ tốn ít công phu tập luyện (0)
·CƯ TRẦN NHIỄM TRẦN (0)
 Bài viết Cũ

Sách Giáo Lý
09 Phải xem kinh thế nào ?
08 Phải xem kinh sách, luật lệ
07 Điều lệ hầu đàn
06 Phải năng hầu đàn
05 Phổ Thông Thiên Đạo
04 Đối với người ngoại giáo
03 Người trong Đạo
02 Giữ Đạo
01 Lời tựa
07 Ta phải cần khổ hạnh mới mong thành Đạo

Sưu Tầm

Ðạo tại tâm hề Phật tại tâm, Vọng cầu bôn ngoại thị hôn trầm, Nhơn nhơn tự hữu Như-Lai tánh, Tánh đắc Như-Lai pháp diệu thâm.

-- VẠN-HẠNH THIỀN-SƯ

Bài được đọc nhiều nhất
Ðược đọc nhiều nhất
·· Lời tiên tri của Đức ...6450 lần đọc
·· TRIẾT LÝ VỀ ĐẠI HỘI...2261 lần đọc
·· Hội Thánh Cao-Ðài Cầu ...1554 lần đọc
·· Người Đạo Cao Đài tu ...1475 lần đọc
·· Học công phu1423 lần đọc


Website Cao Đài
*Chánh Tuân
*Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh
*Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
*Thánh Tịnh Long Thành
*Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo
*Nhịp Cầu Giáo Lý
*Đàn Bửu Minh
*Cao Đài Giáo Hải Ngoại
*Caodai de l’Europe
*Thiên Lý Bửu Tòa
*Cao Đài E-Book
*Sydney center for Studies in Caodaism
*Học Đạo Cao Đài
*Tâm Duyên


Lịch sử Đạo Cao Đài

*Lịch sử Đạo Cao Đài phần Vô Vi 1921 - 1971
https://drive.google.com/file/d/0B0qNyS8ypvuoZDhKTXJzYWZ2ek0/view

*Lịch sử Đạo Cao Đài phần Phổ Độ 1926 - 1937
https://drive.google.com/file/d/0B0qNyS8ypvuoMkc3RjJWXzBPcFk/view

*Lịch sử Đạo Cao Đài phần Phổ Độ 1934 - 2010
https://drive.google.com/file/d/0B0qNyS8ypvuoU3pDOGh3eE1DSTQ/viewThánh Lịnh đầu tiên của Đạo Cao Đài 12-02-1926

Đêm 12-2-1926, Đức Thượng Đế khai Đạo Cao Đài

Ngày 13-2-1926 là ngày đầu tiên Đạo Cao Đài bắt đầu sinh hoạt, Các vị Tiền Khai Đại Đạo nhận nhiệm vụ do Đức Thượng Đế ban Thánh Lịnh

Thánh Lịnh đầu tiên của Đạo Cao Đài 
 2e séance du 12-2-1926 chez. M. Trung

Chí Tôn dạy :

Chư đệ tử nghe !
1- "CHIÊU buổi trước hứa lời truyền đạo, cứu vớt chúng sanh,"
"nay phải y lời mà làm chủ dìu dắt cả môn đệ Ta vào đường"
"đạo đức, đến buổi chúng nó lập thành , chẳng nên thối trút."
“Phải thay mặt cho Ta mà dạy dổ chúng nó !" 

Mr CHIÊU nói “qua đến 1933 thì đạo mới lập thành (II)“

“..Phải”

2- " TRUNG KỲ HOÀI !  Ba con phải lo thay mặt cho Chiêu mà đi độ người. 

Nghe và tuân theo."

3- " BẢN SANG GIẢNG QUÝ lo dọn mình đạo đức đặng truyền bá cho chúng sanh.

Nghe và tuân theo "

4- " ĐẮC ! Con phải hiệp một vào đây đặng giúp đỡ Trung.

Nghe và tuân theo."
Mr ĐẮC : Thưa Thầy mắc lo vun tròn hội Minh lý. 

" Cũng một gốc, tùy ý con định, sau chớ trách Thầy."

5- “ ĐỨC  tập cơ "
“ HẬU tập cơ. Sau theo mấy anh con đặng độ người."

“Nghe và tuân theo”.
_________

(II) Theo lời ông Mai-thọ-Truyền thì đức Ngô có bảo với ông rằng phần phổ độ thành hình sớm quá nên bị phá quấy: Về sau trong ngày khánh thành Từ-Lâm-Tự có xảy ra cuộc biến (xem chú thích ở phần cuộc biến Từ-Lâm-Tự).
__________

CHÚ THÍCH

Đây là bài Thánh-ngôn Giao-Thừa Bính-Dần (12-21926), nguyên văn bản chính bút tự của ông Tuyết-tân-Thành – do ông Nguyễn-Trung-Hậu giữ, giao lại cho Đồng-Tân ngày 26-9-59 (24-8 Kỷ-Hợi, năm Đại-Đạo 34) dùng làm sử liệu. 

Pháp đàn : Đức Ngô-minh-Chiêu
Phò loan : ô. Cao-quỳnh-Cư­ Ô. Phạm-công-Tắc
Độc giả : ô. Nguyễn-trung-Hậu
Điển ký : ô. Tuyết-tân-Thanh
Các quyễn sách dạng PDF
http://www.caodaism.net/pdf/


Các quyễn sách dành cho điện thoại di động 3G, Iphone, Ipad, Tablette
http://www.caodaism.net/ebook/ 
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC TỪ TÔN là ai ?
Người gởi : admin ngày (405 lần đọc)
Đề tài thuyết trình

DIÊU TRÌ KIM MẪU

BÀI THUYẾT ĐẠO ĐÊM 14 THÁNG 8 NĂM GIÁP THÌN

TẠI TAM GIÁO ĐIỆN (MINH TÂN)Nguồn: Đạt Tường
Đọc tiếp... (12496 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Thánh Thất Vĩnh Lợi, Thừa Thiên - Huế
Người gởi : admin ngày (433 lần đọc)
Thông báo / Tin tức

Huế 18 tháng 9 năm 2007
 
Kính gửi :
Chư Chức Sắc, Chức Việc Hành Chánh, Phước Thiện
Chư Huynh Tỷ Hiền Tài Ban Thế Đạo
Quí Anh Chị Em Đoàn Thanh Niên Đại Đạo , cùng toàn thể chư đạo hữu , đạo tâm nam nữ bốn phương
 
Thánh Thất Vĩnh Lợi, Thừa Thiên - Huế
đã được khởi công xây dựng từ ngày 5 tháng 6 năm 2007.

* Diễn tiến xây dựng – đến nay đã đúc xong 112 cây cột, và đang chuẩn bị đúc phần móng .
Theo bảng dự tính cho công trình xây dựng , tính đến nay về tài chánh chư đạo hữu , đạo tâm ở quốc nội cũng như hải ngoại, đã đã chung tay góp công quả được một phần mười.
* Kính mong chư đạo hữu , đạo tâm khắp nơi hoan hỉ đồng tâm hiệp sức tiếp tục góp công quả thêm để giúp cho công trình xây dựng sớm được hoàn thành.
-          Xin Hoan Hỉ  Góp Một Viên Gạch - Xin Hoan Hỉ Góp Một Bàn Tay 
 
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Xin vui lòng xem thêm chi tiết về công trình xây dựng tai địa chỉ trang nhà:
 
www.daocaodai.info
http://www.daotam.info/thanhthathue/thanhthathue.html


Nguồn: www.daocaodai.info
Đọc tiếp... (1247 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Tu Công Đức
Người gởi : admin ngày (422 lần đọc)
Sưu tầm về Đạo Học

TU CÔNG ĐỨC CỨU ĐỘ CỬU HUYỀN THẤT TỔ

      “… lễ Trung NguơnBần Nữ nhắc, dầu cho bực đế vương như Lương Võ Đế hồi xưa tạo thất thập nhị thiền môn nhưng tâm tà vô định thì lấy đâu mà bảo tồn linh tánh đó. Chư chúng sanh còn thấy tích.” (Quan Âm, 14.7 Đinh Mùi 1967)

Nguồn: Đạt Tường
Đọc tiếp... (31769 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Phong Đô Đại Đế xử án
Người gởi : admin ngày (385 lần đọc)
Sưu tầm về Đạo Học PHONG ĐÔ ĐẠI ĐẾ XỬ ÁN
ĐÀN CƠ Ở NGỌC LINH THÁNH TỊNH
Tối ngày 25 tháng 9 năm Đinh Dậu - 1957 ngoài trời tối đen, Ban Lễ đã lo chu đáo lễ phẩm nơi Thiên Bàn để đến 8 giờ 30 sẽ lập đàn cơ. Trên trần của chánh điện có treo 2 ngọn đèn “măng xông”   thắp bằng dầu hôi đã được bơm hơi đủ dùng cho đến khuya rồi sẽ bơm lại.

Đọc tiếp... (14122 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Hồn lìa khỏi xác?
Người gởi : admin ngày (424 lần đọc)
Tìm hiểu về Đạo
Hình ảnh của The NY Times

Với các kỹ thuật tạo hình ảnh mỗi ngày một tân tiến, các chuyên gia bắt đầu ...

Đọc tiếp... (9496 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Thiền theo Đức Đông Phương Chưởng Quản
Người gởi : admin ngày (464 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo Thiền theo Đức Đông Phương Chưởng Quản
 Tám mươi mốt nẻo vượt lần qua

       Định TÁNH tu TÂM chế ngự tà
       MỞ cửa THIÊN MÔN soi tội phước
       Mới hay CỰC LẠC ấy quê nhà

Đọc tiếp... (17052 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Thâu Nhân Sanh Theo Thiên Thơ
Người gởi : admin ngày (366 lần đọc)
Sưu tầm về Đạo Học THÂU NHẬN SANH LINH THEO THIÊN THƠ
"Thầy đã hối các con ban hành Tân Luật đặng cho dễ. Như ngày nay về sau không cơ bút thì cứ theo Luật mà hành sự cho đến ngày Thầy định đoạt sẽ hay."(Thánh Ngôn Chép Tay. Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu. tr12-13) (tiếp theo)

Nguồn: Đạt Tường
Đọc tiếp... (13674 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Thâu nhận sanh linh theo Thiên Thơ
Người gởi : admin ngày (351 lần đọc)
Sưu tầm về Đạo Học THÂU NHẬN SANH LINH THEO THIÊN THƠ
Kỷ niệm 80 năm hoàn tất một giai đoạn lịch sử độc đáo nhứt trong thời Tam Kỳ Phổ Độ:“Cơ Bút thâu nhận sanh linh (…) theo Thiên thơ”.

Nguồn: Đạt Tường
Đọc tiếp... (22369 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Đàn khóa tu Hạ Chí
Người gởi : admin ngày (337 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo

ĐÀN KHÓA TU HẠ CHÍ

Vĩnh Nguyên Tự, Tý thời 11 rạng 12 tháng 5 Đinh Tỵ (27-6-1977)

Pháp đàn: Chơn Tâm

Đồng tử: Thanh Thủy chấp bútĐọc tiếp... (12480 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Phật lực giải nghiệp chướng
Người gởi : admin ngày (461 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo

Thi :
Lướt gió đêm thu vạn dặm trường,
Tử đồng đắc lịnh đáo trần dương .
Báo tin cấp cấp Tôn Sư giáng ,
Nghinh tiếp Quan Âm hiện cát tường .
Đồng tử đắc lịnh báo tin có Quan Âm Bồ Tát lâm trần giáo hóa . Xuất ngoại .
ThăngNguồn: Tân Minh Quang
Đọc tiếp... (12709 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Tất cả trở về MỘT
Người gởi : admin ngày (349 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo Thi:
Thể tình bác ái Mẹ Diêu Cung ,
Liên kết cùng nhau ái nữ hùng .
Tiên tục trược thanh phân đúng độ
Nữ lưu cầu nguyện lịnh Diêu Cung

Nguồn: Tân Minh Quang - Thánh Giáo
Đọc tiếp... (6388 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Tu Hành
Người gởi : admin ngày (308 lần đọc)
Tìm hiểu về Đạo Tu Hành

Từ ngày Cao Đài  Đại Đạo phổ khai đến nay .
Một là trên thì Đức  Thượng Đế cùa chư Phật , Thánh, Tiên thường tá bút nương cơ dụng chơn ngôn triết lý, thi phú văn-chương mà giãi bày ý-nghỉa bao quát cao siêu của hai chữ "Tu Hành" để tỉnh ngộ người đời quày bước trở về con đường đạo đức , lánh tục tầm Tiên .

Nguồn: Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi
Đọc tiếp... (16291 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Một chuyến liên giao
Người gởi : admin ngày (335 lần đọc)
Thông báo / Tin tức         Ngày mùng 1 tháng 3 Đinh Hợi (thứ ba 17/04/2007) được sự phân công của Ngoại Giao Vụ, phái đoàn chúng tôi gồm ba nhân viên: Chí Thật, Minh Đức và Đinh Thị Hạnh, đi dự lễ tại thánh thất Nguyệt Cảnh.

Đọc tiếp... (30458 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Nghiên cứu về y thuật của Hải Thượng Lãn Ông
Người gởi : admin ngày (564 lần đọc)
Sưu tầm về Đạo Học Quan niệm của Lãn Ông về Thận có rất nhiều điểm tương tự với những khái niệm mới mẽ nhất về Tuyến thượng thận (glandes surrénales; capsules surrénales; surrénales; adrenal glands) của Tây y

Nguồn: Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ
Đọc tiếp... (52668 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Tam Thiên Bí Chỉ
Người gởi : admin ngày (515 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo

Tam Thiên Bí Chỉ 

THÁNH TỊNH BỬU QUANG

Ngọ thời, ngày 31 tháng 1 năm 2007, tức ngày 13 thang 12 AL Bính Tuất

Huệ Linh : chấp bútĐọc tiếp... (11092 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Ý NGHĨA NGÀY 13 tháng 3 (tt)
Người gởi : admin ngày (367 lần đọc)
Đề tài thuyết trình

NHẬN ĐỊNH về Ý NGHĨA NGÀY 13 tháng 3

      (tiếp theo)

4. Nhận định:

      a. Từ chiếc nôi ở Dương Đông - Phú Quốc, người đệ tử đầu tiên của Đức Cao Đài đã trực tiếp thọ nhận Tâm Pháp và kiến nhận Thiên Nhãn vào ngày 13-3 Tân Dậu - 1921 như lời của Đức Đông Phương:Nguồn: Đạt Tường
Đọc tiếp... (12047 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Ý NGHĨA NGÀY 13 tháng 3
Người gởi : admin ngày (268 lần đọc)
Đề tài thuyết trình

Ý NGHĨA NGÀY 13 tháng 3

      Trong “tiến trình của ngày sơ khai Đại Đạo”, những sự kiện lịch sử có liên quan đến ngày 13 tháng 3 là những gì ?

      Hiện nay một số nơi, hàng năm đều thiết lễ kỷ niệm ngày Đức Ngô thành đạo. Đúng nhưng chưa đủ !Nguồn: Đạt Tường
Đọc tiếp... (13700 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Hành trình về cõi Hư linh
Người gởi : admin ngày (474 lần đọc)
Sưu tầm về Đạo Học
CÂU CHUYỆN ĐỨC TIN
HÀNH TRÌNH VỀ CÕI HƯ LINH
Sinh ra làm người, không ai có thể vượt ra ngoài định luật sinh tử. Và con người vẫn hỏi: Chết rồi mình sẽ đi về đâu?
Ngày nay câu trả lời đã biết được rõ ràng qua lời tường thuật chi tiết của chính những người đã bước qua thế giới bên kia, đã trải nghiệm bản thân lúc xuất hồn đi sang cõi chết.


Nguồn: Thanh Mai
Đọc tiếp... (23066 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Công quả là đường đến Ngọc Kinh
Người gởi : admin ngày (323 lần đọc)
Đề tài thuyết trình Chúng ta sống trong cõi nhị nguyên đầy khổ đau nhân quả nhưng cùng lúc chúng ta cũng sống trong tình thương của quá nhiều người dành cho ta. Vậy, chúng ta phải vì đời mà đem tình thương gieo rải khắp nhơn sanh. Có như thế thì quảng đời còn lại của chúng ta mới thật sự có ý nghĩa, bởi vì Đức Mẹ đã khẳng định:

Nguồn: Kim Trinh
Đọc tiếp... (34505 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Tôn giáo và con người
Người gởi : admin ngày (287 lần đọc)
Đề tài thuyết trình
Tôn giáo và con người  

Thánh giáo Cao Đài đã viết : "Nguyên thỉ con người không tự có tôn giáo, vì tự trong sâu thẳm của con người đã có một nguồn sinh tồn vĩ đại bất biến về Đạo. Tôn giáo chỉ xuất hiện ngay nét mặt sẩm tối màu địa ngục của thế gian, do cuộc chuyển hướng quan trọng của loài người, ý niệm về tôn giáo của con người kết thành từ đó".Nguồn: Thiện Chí
Đọc tiếp... (21075 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Khái lượt về Công Quả
Người gởi : admin ngày (410 lần đọc)
Đề tài thuyết trình

Khái lược về Công quả

Bài nói chuyện tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo ngày mùng 1 tháng 3 năm Đinh Hợi (17-4-2007)

Tam công là phương pháp tu hành của người môn đệ Cao Đài trong Tam kỳ Phổ độ bao gồm công quả, công trình và công phu. Một cách khái quát, công quả là hành thiện giúp đời nhằm tô bồi âm chất, công trình là luyện kỷ để hoàn thiện bản thân, còn công phu là tham thiền tịnh định hầu đạt đến giải thoát tại trần gian và siêu xuất thế gian.Nguồn: Thiện Hạnh
Đọc tiếp... (40822 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Giá trị tâm linh siêu việt
Người gởi : admin ngày (288 lần đọc)
Đề tài thuyết trình

TỪ GIÁ TRỊ TÂM LINH ĐẾN GIÁ TRỊ TÂM LINH SIÊU VIỆT

Giá trị là điều mà con người quan tâm đến nhất, cho là quý nhất.

 Đối với một người bình thường, giá trị là nhà, đất…nên Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy:Nguồn: Huệ Ý
Đọc tiếp... (11018 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Thần khí qui trung
Người gởi : admin ngày (333 lần đọc)
Sưu tầm về Đạo Học

THẦN KHÍ QUI TRUNG

          Không có đủ tam bửu làm sao nên người nên Ðạo ?

Ðây nó thần khí mà không nói tinh vì tinh hàm ở trong đạo khí. Nên viết chữ Nguyệt là quẻ Khãm, mà Khãm thuộc thủy. Thủy là tinh. Thủy do kim sanh. Khí do tinh hoá.Nguồn: Ngọc An Trương
Đọc tiếp... (12442 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Lá Thư Từ Bên Kia Thế Giới
Người gởi : admin ngày (359 lần đọc)
Sưu tầm về Đạo Học

Lá Thư Từ Bên Kia Thế Giới

            Bác sĩ Alizabeth Kubler Ross, người tiền phong trong lãnh vực nghiên cứu về hiện tượng hồi sinh cho biết:  "Con người sợ chết như con nít sợ ma, họ đã nhìn cái chết một cách sợ hãi, ghê tởm và cố gắng phủ nhận nó vì nó làm gián đoạn sự liên tục của đời sống. Nguồn: Nguyên Phong
Đọc tiếp... (22375 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Những Chân Lý Diệu Huyền
Người gởi : admin ngày (333 lần đọc)
Sưu tầm về Đạo Học Những Chân Lý Diệu Huyền

Một buổi chiều, tôi nhìn thấy một người khách lạ bước vào tịnh xá với một điệu bộ trầm tĩnh và ngồi xuống sàn gạch gần bên giường của đức Maharichi. Người ấy có một màu da đem sậm và một gương mặt rất sáng sủa tế nhị. Y vẫn im lặng không nói gì, nhưng đức Maharichi liền tiếp đón y bằng một nụ cười thân mật.


Nguồn: Nguyễn Hữu Kiệt
Đọc tiếp... (39158 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Tu thật chứng thật
Người gởi : admin ngày (296 lần đọc)
Đề tài thuyết trình

Tu thật chứng thật

Thái-Tùng-Sơn

Trong đàn cơ tại Thánh Tịnh An Tiên, Tý thời ngày mùng 01 rạng mùng 02 tháng 02 năm Đinh Mùi (11-03-1967), Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có dạy như sau :Nguồn: Thái-Tùng-Sơn
Đọc tiếp... (16101 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Đạo là gi ? Cao Đài là gì ? Tu là gi?
Người gởi : admin ngày (318 lần đọc)
Đề tài thuyết trình 1) CAO-ÐÀI là gì ?.

Tại sao gọi là Ðạo Cao-Ðài ?
- Vì Ðấng Giáo Chủ sáng lập ra nền Ðạo nầy chính là Ðức Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế tá danh (mượn tên) CAO-ÐÀI để mở Ðạo tại xứ Việt-Nam,nằm trên bán đảo Ðông Dương, miền Nam nước Trung Hoa,vào năm Bính Dần (1926) bằng huyền diệu cơ bút, theo phương pháp Thông-linh-học (spiritisme) chớ không giáng phàm bằng xác thân hữu hình.


Nguồn: Chí-Dũng
Đọc tiếp... (14001 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Chân Dung Người Đắc Đạo
Người gởi : admin ngày (397 lần đọc)
Sưu tầm về Đạo Học
CHÂN DUNG NGƯỜI ĐẮC ĐẠO

Việc đầu tiên xin phép được nói luôn. Đắc đạo là một kiểu nói bình thường dành cho những người đã phát hiện ra chân lý. Mà chân lý ấy vốn có sẵn trong mình, chính vì thế. Đắc đạo không phải là đạt được cái gì ở ngoài mình như trúng xổ số hai tỷ VN đồng, mua được chiếc xe, tậu được ngôi nhà. Mà đắc đạo ở đây chỉ đơn thuần là khám phá ra cái mà mình sẵn có, nên có thể nói đắc mà không đắc.


Nguồn: simonhoadalat.com
Đọc tiếp... (14877 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Khái quát về Công Trình
Người gởi : admin ngày (270 lần đọc)
Đề tài thuyết trình

1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH

Tam công trong đạo Cao Đài gồm công quả, công trình và công phu, là hệ thống pháp môn (phương pháp tu hành) trong đạo Cao Đài. Công quả là những điều tốt đẹp mà bản thân tác động đến chúng sanh qua tư tưởng, lời nói và hành động (giúp đời). Công trình là quá trình hoàn thiện hóa bản thân để trở nên một người tác phong đạo hạnh, hiền nhân quân tử (tu thân). Công phu là quá trình tham thiền nhập định diễn ra bên trong nội thân con người (tu tâm). Công quả, công trình và công phu là thế chân vạc vững chắc giúp người tín hữu Cao Đài quân bình từ nội tâm đến ngoại thể để có thể hoàn thành sứ mạng tiến hóa tại trần gian và siêu xuất thế gian. Công trình và công quả là nền tảng để thực hành công phu.Nguồn: Thiện Hạnh
Đọc tiếp... (28542 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Xây Dựng Thánh Thất Hạ Long
Người gởi : admin ngày (514 lần đọc)
Thông báo / Tin tức  Lời Ngõ

Cơ Đạo ở Miền Bắc, Việt Nam đã trải qua bao thăng trầm theo vận nước. Nhưng người tín đồ Cao-Đài dù trong hoàn cảnh nào cũng Thương Thầy , Mến Đạo. Từ nhiều năm đạo hữu Cao Đài ở Hạ Long, Quảng Ninh có khi muốn hầu lễ Đức Chí Tôn phải đi cả hàng trăm cây số mới đến Thánh Thất ở Hải Phòng hay Hà Tây để dự lễ.Nguồn: Cong-Tam Dao" <cdao@mail.usyd.edu.au>
Đọc tiếp... (1759 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >>
 

Cao Đài Đại Đạo 
 Thiết kế : Uha &Nam Long . Xữ dụng: mViệt ,