Chào mừng Cao Ðài Ðại Ðạo  
  Cao Đài Đại Đạo Trang Nhà Thư Viện Hình Ảnh  
Mục Lục
· Trang Chính
· Thuyết Trình
· Sưu Tầm
· Thi Thơ Đạo
· Bài mỗi tháng
· Các chủ đề
· Bài cũ
· Quyển sách
· Thánh Giáo
· Tủ sách
· Tôn Giáo Bạn
· Hoán chuyển font

Bài cũ
·Chơn nhơn (0)
·Vào đời độ chúng lập công (0)
·Sống Đạo (0)
·Chiến thắng vạn quân không bằng tu chiến thắng mình (0)
·Phân ưu - Đạo huynh Chế Thuần Nghiệp (0)
·Chánh Trị Sự Chế Thuần Nghiệp (0)
·Kỷ niệm ngày Đạo-Đức Kim-Tiên qui vị (0)
·Phát hành Bộ Lịch Cao Đài (0)
·Chỉ tốn ít công phu tập luyện (0)
·CƯ TRẦN NHIỄM TRẦN (0)
 Bài viết Cũ

Sách Giáo Lý
09 Phải xem kinh thế nào ?
08 Phải xem kinh sách, luật lệ
07 Điều lệ hầu đàn
06 Phải năng hầu đàn
05 Phổ Thông Thiên Đạo
04 Đối với người ngoại giáo
03 Người trong Đạo
02 Giữ Đạo
01 Lời tựa
07 Ta phải cần khổ hạnh mới mong thành Đạo

Sưu Tầm

Ðạo tại tâm hề Phật tại tâm, Vọng cầu bôn ngoại thị hôn trầm, Nhơn nhơn tự hữu Như-Lai tánh, Tánh đắc Như-Lai pháp diệu thâm.

-- VẠN-HẠNH THIỀN-SƯ

Bài được đọc nhiều nhất
Ðược đọc nhiều nhất
·· Lời tiên tri của Đức ...6450 lần đọc
·· TRIẾT LÝ VỀ ĐẠI HỘI...2261 lần đọc
·· Hội Thánh Cao-Ðài Cầu ...1554 lần đọc
·· Người Đạo Cao Đài tu ...1475 lần đọc
·· Học công phu1423 lần đọc


Website Cao Đài
*Chánh Tuân
*Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh
*Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
*Thánh Tịnh Long Thành
*Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo
*Nhịp Cầu Giáo Lý
*Đàn Bửu Minh
*Cao Đài Giáo Hải Ngoại
*Caodai de l’Europe
*Thiên Lý Bửu Tòa
*Cao Đài E-Book
*Sydney center for Studies in Caodaism
*Học Đạo Cao Đài
*Tâm Duyên.: Đề tài: Các bài Thánh Giáo
Bạn đang theo dõi các bài viết của Đề tài này.


Xem tất cả ...

 
Bức tâm thư của Đức Mẹ 12 2 1935
Người gởi : admin ngày (300 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo

BỨC TÂM THƯ CỦA ĐỨC MẸ DIÊU TRÌ KIM MẪU

  Thánh Tịnh Ngọc Minh Đài, 09.01.Đ.Đ.10.Ất Hợi (12.2.35)

T H I

DIÊU điện ký lời gởi các con,

TRÌ tâm chiến hữu lẽ châu son;

KIM thơ học lấy cho thông thuộc ,

MẪUhuấn ghi lòng khỏi héo hon .Nguồn: Chánh Tuân
Đọc tiếp... (33531 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
12 chi phái Đạo
Người gởi : admin ngày (1033 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo

Châu Minh, 10-1 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 9-2-1957) 


Bài:
Niên Đinh Dậu, ĐẠO ba hai lẻ,
THẦY thấy con còn rẽ chia nhau,
Như vầy THẦY rất lòng đau,
Bởi nên THẦY mới chuyển mau hội nầy.Đọc tiếp... (24183 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Ngài Trần Đạo Quang truyền Đạo Miền Trung
Người gởi : admin ngày (515 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo Thánh Tịnh Thanh Quang, ngày 22-02-ĐĐ.12 (Đinh Sửu) (03-4-1937)


THI

NGỌC bút đề thi giấc mộng trần,

HOÀNG đồ vi cựu hoán thành tân;

THƯỢNG khai Trung Bắc hoằng Tâm pháp,

ĐẾ chính chơn truyền biệt nghĩa nhân.Nguồn: Sưu tầm
Đọc tiếp... (9291 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
BẢN THỂ VÀ SỰ ĐIỀU HÀNH CỦA MỘT THỂ XÁC
Người gởi : admin ngày (512 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo THIÊN LÝ ĐẠO TRÀNG
Tý Thời, lúc 1 giờ 14
Ngày 28-12-2007
BẢN THỂ VÀ SỰ ĐIỀU HÀNH CỦA MỘT THỂ XÁC NGƯỜI

Ta, Sơn Thần Nam Brisbane lai đáo, báo tin có ĐỨC ĐẠI TỪ PHỤ giá lâm. Hiền đệ nghiêm chỉnh tiếp lịnh. Ta xuất ngoại hộ đàn.
Thầy miễn lễ, cho con an tọa nghe Thầy dạy.

Nguồn: THIÊN LÝ ĐẠO TRÀNG
Đọc tiếp... (12265 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Ơn Trên Cảnh báo thiên tai và chiến họa sẽ xảy ra
Người gởi : admin ngày (542 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Năm Đạo thứ 83
Công bình – Bác ái – Từ bi.

Cơ Quan Liên Lạc Cao Đài Hải Ngoại
PO Box 3314
South Brisbane QLD 4101
Australia


Nguồn: Cơ Quan Liên Lạc Cao Đài Hải Ngoại
Đọc tiếp... (13685 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Thiền là tâm vô niệm. Định là dừng lại tất cả
Người gởi : admin ngày (487 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tý thời 11 tháng 11 Kỷ Mùi (28-12-1979)

BẢO PHÁP CHƠN QUÂN chào chư Thiên ân tịnh viên nam nữ. Nhân cuộc hội đàm tại Cung Đâu Xuất, trên đường về, ĐỨC CHƠN NHƠN muốn vào thăm chư tịnh viên. Vậy chư Thiên ân thành tâm nghinh tiếp, Bổn Huynh xin lui. Thăng.Nguồn: ĐỨC NHƯ Ý ĐẠO THOÀN CHƠN NHƠN
Đọc tiếp... (4345 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Nhứt Nhơn Đắc Đạo Cửu Huyền Thăng
Người gởi : admin ngày (615 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo

NHỨT NHƠN ĐẮC ĐẠO CỬU HUYỀN THĂNG
Thi
Canh thâu hạ thế giáng đàn nay
Đồng tử ánh quang ánh chiếu lai
Đắc lịnh Tôn Sư lai bút ngọc
Quán Âm Bồ Tát giáng trần ai.

Thánh nhân đắc lịnh báo tin Bồ Tát lâm đàn.Nguồn: Thánh Giáo sưu tầm
Đọc tiếp... (5734 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Giới Định Huệ
Người gởi : admin ngày (521 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo Tiên Thiên Minh Đức, Tuất thời, 14 tháng 4 Đinh Mùi (22.05.1967)

THI

PHẬT thông đạt bổn thị vô tâm,
ĐÀ pháp huyền đồng ngộ nhứt thân;
NAN chúng đắc thân tài tảo biện,
ĐỀ ca bát cửu Đạo truyền âm.

Bần Tăng chào chư Thiên mạng, giờ nay Bần Tăng thừa lịnh báo tin có Đức Phật Tổ lâm trần. Vậy chư Thiên mạng thành tâm tiếp cầu linh điển. Bần Tăng xuất cơ hộ đàn.

Nguồn: Đức Thích Ca Như Lai
Đọc tiếp... (12591 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Chỉ tốn ít công phu tập luyện
Người gởi : admin ngày (611 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo

Cao béo bổ thân rốt được gì?
Đài lòng chơn chánh chẳng lo truy
Thượng trí thầm tu cho phát huệ
Đế hằng khuyên trẻ ráng tu đi

Thầy các con
Thầy mừng các conNguồn: Thomas Nguyen, Houston 12/08/2009 12:45 am
Đọc tiếp... (6345 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
CƯ TRẦN NHIỄM TRẦN
Người gởi : admin ngày (505 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo Ngọc chẵng tu hành sẽ nhiễm ô
Hoàng nhi mê cảnh mới điên rồ
Thượng đình trông ngóng con quy hiệp
Đế hằng ban điển gữi thi vô

Thầy các con
Thầy mừng các con                  

Nguồn: Thomas Nguyen, Houston 11/30/2009 1: 00 am
Đọc tiếp... (4180 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Thân, Khẩu , Ý
Người gởi : admin ngày (515 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo Cao cố nhờ tu luyện chơn tâm
Đài sáng hay lu bởi trau tầm
Thượng kỉnh hạ nâng hòa huynh đệ
Đế lòng con đó Phụ nay lâm
Giáo huấn con thơ trừ duyên nghiệp
Đạo đức hăng say bước thăng trầm
Nam nữ tịnh tu thân, khẩu ý
Phương Trời nhớ trẻ ráng khai tâm

Thầy các con
Thầy mừng các con

Nguồn: Thomas Nguyen, Houston 11/30/2009 1:30 am
Đọc tiếp... (8895 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Lòng từ bi, bác ái, vị tha
Người gởi : admin ngày (391 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo Cao quý trò gieo hột giống từ
Đài thường trông ngóng các con hư
Tiên cảnh nhạc reo hò vui nhộn
Ông Trời ban điển viết tâm thư
Thầy các con
Thầy mừng các con

Nguồn: Houston 11/23/2009   11:45 pm
Đọc tiếp... (4231 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Thiên Quan sứ làm chủ khảo
Người gởi : admin ngày (412 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo Ngọc có truy rèn mới hóa linh
Hoàng nhi con biết cảnh Thiên Đình?
Thượng giới chờ con qua bỉ ngạn
Đế lòng Cha Mẹ nhớ con xinh.
 
Thầy các con
Thầy mừng các con.

Nguồn: Houston 11/24/2009 1:00 am
Đọc tiếp... (4803 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Lời tiên tri của Đức Lý Thái Bạch
Người gởi : admin ngày (896 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo

LỜI TIÊN TRI CỦA ĐỨC LÝ THÁI BẠCH

giáng cơ vào năm 1925, khi Cao-Đài-Giáo chưa Khai Minh Đại Đạo, nhưng đến năm 1926 khi Khai Đạo xong thì
mọi sự việc xảy ra đúng cả.

sưu tầm của
Trương An và Hà Phước Thảo

Cơ bút do Ơn Trên giáng tại Dương Đông Phú Quốc , nơi Đức Ngô Minh Chiêu dùng cơ bút để liên lạc với chư Thiêng Liêng thì một bài cơ bút viết tay rất xưa cũ, được một vị tín đồ ở Phái Tiên Thiên chép lại  cơ bút do Đức Lý Thái Bạch tiên tri  mà trong Chùa đã cất giữ chưa dám phổ biến. Nay thi mọi sự trên thế giới hiện rõ tất cả, chúng ta xem từng câu, từng chữ thì thấy lời tiên tri  so với thời cuộc thì xảy ra đứng y. Sau đây là BÀI cơ bút của Đức Lý :Nguồn: Trương An và Hà Phước Thảo
Đọc tiếp... (7213 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Thầy ban dạy cho Hà Phước Thảo
Người gởi : admin ngày (387 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo

SẮC LỆNH CỦA THẦY CHÍ TÔN NGỌC HÒANG THƯỢNG ĐẾ BAN VÀ
DẠY CHO HÀ PHƯỚC THẢO THUỘC ĐÀN BỬU MINH PHÁP QUỐC VÀ CHÂU ÂU

 

Chấm ghi công mt khi lo Đạo
HÀ PHƯỚ
C THO thông thạo, làm đi !
Đ
iu hành ghi bút mi khi,
Thầ
y dìu con tr làm thi ,ch bài.

Nguồn: Hoa Thiện Tâm

Đọc tiếp... (23696 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Đàn Khai Xuân Giao Thừa Mậu Tý (2008)
Người gởi : admin ngày (342 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo

Đàn Khai Xuân Giao Thừa Mậu Tý (2008)
(đàn do Thông Huyền Quang chấp bút lúc 1giờ 10phút tại Bảo Châu Thiên Lý Cảnh).
   Ta, Thần Hoàng Bổn Cảnh lai đáo, báo tin có Đức Đại Từ Phụ giá lâm. Chư vị thành tâm tiếp lịnh. Ta xuất ngoại hộ đàn.

Thăng.

Nguồn: Thông Huyền Quang
Đọc tiếp... (15598 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Hồng Ân Vấn Đáp (tt)
Người gởi : admin ngày (349 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo Hồng Ân Vấn Đáp (tt)
(Đức Ngôi Hai Giáo Chủ giáng điển Siêu Thiên Mẹo Thời, ngày 30/10 Đinh Hợi)


1- Cơ Phổ Đđang lập thành quyền hành bày ra sc tướng.
2- Cơ Vô Vi không sc tướng .
3- Sc thị không không thị sc.

Nguồn: HaPhuocThao
Đọc tiếp... (46367 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Hồng Ân Vấn Đáp
Người gởi : admin ngày (302 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo

Chiếu Minh Tam Thanh Huỳnh Đạo
T
òa Bửu Pháp

Hồng Ân Vấn Đáp
(Đức Ngôi Hai Giáo Chủ giáng điển Siêu Thiên Mẹo Thời, ngày 30/10 Đinh Hợi)


Nguồn: HaPhuocThao
Đọc tiếp... (52479 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Ba lý do xin được về cơ
Người gởi : admin ngày (373 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo

Thánh thất Bàu Sen
Tuất thời, 04-01 Bính Ngọ (thứ Hai 24-01-1966) [1]

Tiếp điển
THI
Bao năm xa cách ở nơi đây,
Nay lại về thăm cũng chỗ này,
Trong số đệ huynh già trẻ có,
Kẻ còn người mất chạnh buồn thay.

Nguồn: Thánh Thất Bàu Sen
Đọc tiếp... (11444 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Tu nhiều năm, thì bước tu lần lần dang xa
Người gởi : admin ngày (398 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo

Thánh Thất Từ Vân, ngày 21-01-ĐĐ.27 (Nhâm Thìn)
(16-02-1952)
                    THI
Đại đạo truyền ban cứu mạt đời,
Cứu đời lặn hụp bến trần vơi;
Đưa lên bờ giác, tìm quê lại,
Chớ đắm lợi danh, uổng kiếp người !

Cười... Lý Thái Bạch. Chào chư Hiền đệ.

Đọc tiếp... (5750 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Thiền theo Đức Đông Phương Chưởng Quản
Người gởi : admin ngày (464 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo Thiền theo Đức Đông Phương Chưởng Quản
 Tám mươi mốt nẻo vượt lần qua

       Định TÁNH tu TÂM chế ngự tà
       MỞ cửa THIÊN MÔN soi tội phước
       Mới hay CỰC LẠC ấy quê nhà

Đọc tiếp... (17052 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Đàn khóa tu Hạ Chí
Người gởi : admin ngày (337 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo

ĐÀN KHÓA TU HẠ CHÍ

Vĩnh Nguyên Tự, Tý thời 11 rạng 12 tháng 5 Đinh Tỵ (27-6-1977)

Pháp đàn: Chơn Tâm

Đồng tử: Thanh Thủy chấp bútĐọc tiếp... (12480 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Phật lực giải nghiệp chướng
Người gởi : admin ngày (461 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo

Thi :
Lướt gió đêm thu vạn dặm trường,
Tử đồng đắc lịnh đáo trần dương .
Báo tin cấp cấp Tôn Sư giáng ,
Nghinh tiếp Quan Âm hiện cát tường .
Đồng tử đắc lịnh báo tin có Quan Âm Bồ Tát lâm trần giáo hóa . Xuất ngoại .
ThăngNguồn: Tân Minh Quang
Đọc tiếp... (12709 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Tất cả trở về MỘT
Người gởi : admin ngày (349 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo Thi:
Thể tình bác ái Mẹ Diêu Cung ,
Liên kết cùng nhau ái nữ hùng .
Tiên tục trược thanh phân đúng độ
Nữ lưu cầu nguyện lịnh Diêu Cung

Nguồn: Tân Minh Quang - Thánh Giáo
Đọc tiếp... (6388 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Tam Thiên Bí Chỉ
Người gởi : admin ngày (515 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo

Tam Thiên Bí Chỉ 

THÁNH TỊNH BỬU QUANG

Ngọ thời, ngày 31 tháng 1 năm 2007, tức ngày 13 thang 12 AL Bính Tuất

Huệ Linh : chấp bútĐọc tiếp... (11092 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Gia Tô Giáo Chủ - TT Trung Hiền - 15.10 ĐĐ31 Bính Thân 1956
Người gởi : daidao ngày (396 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo TT Trung Thiên, 15.10 ĐĐ31 Bính Thân 1956
Tiếp Điển:
THI :
JEAN RĂN lòng nóng nực tập hùng anh,
JACQUES RẮC thủy vào tâm sẽ gặp lành;
ROUS RÚT giáo tạc đề Âu châu quốc,
SEAU SÔ truyền để chánh lời lành.
Thánh JEAN JACQUES ROUSSEAU chào cả môn sanh nam, nữ tam ban lưỡng đài. Giờ nay Thánh vâng chiếu chỉ Đức Ngôi Hai lai đàn, để cho hay khá tiếp nghinh Thánh chào kiếu…………

Nguồn: Đạt Tường
Đọc tiếp... (5191 bytes nữa) lời bình? Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Đại đồng Cao Đài (25-12-1966)
Người gởi : daidao ngày (344 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo

                       Đạo Lý 15, Huờn Cung Đàn 15.11 Bính Ngọ (25.12.1966)

THI
        Thích, Nho, GIA, Lão vẫn đồng nguyên,
    Chung sức nên đạo thống truyền;
     Hoằng hóa GIÁO dân tin chánh pháp,
Tự cường CHỦ động gội ơn Thiên.Đọc tiếp... (17670 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
A Tỳ Địa Ngục
Người gởi : daidao ngày (426 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo A TỲ ĐIẠ NGỤC
Thánh Giáo Tham Khảo (1)
Thi
Huỳnh hà lặng lẽ nước thanh bai,
My đãnh Nga San chí phận trai;
Đồng chịu gian lao tân khổ não,
Tử từ hiếu thảo chớ đơn sai.

Nguồn: Đạt Tường
Đọc tiếp... (6356 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Sự đau khổ, thị phi là rèn luyện đức tánh
Người gởi : daidao ngày (333 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo

Đọc tiếp... (533 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

 
Trị Tâm Bịnh của Kẻ Tu Hành (27-5-1994)
Người gởi : admin ngày (439 lần đọc)
Các bài Thánh Giáo Trị Tâm Bịnh của Kẻ Tu Hành

1 - Bác-Nhã tánh Không chẳng tụng trì,
Thiền-môn tu họ bỏ Thánh qui;
Sư, cô tỉnh sát tâm ma nghiệp,
Giải-thoát rồi ai cũng kỉnh vì.

Đọc tiếp... (11216 bytes nữa) Gửi bài viết này cho bạn bè Trang in<--In trang

<< 1 2 3 >>
 

Cao Đài Đại Đạo 
 Thiết kế : Uha &Nam Long . Xữ dụng: mViệt ,