Chào mừng Cao Ðài Ðại Ðạo  
  Cao Đài Đại Đạo Trang Nhà Thư Viện Hình Ảnh  
Mục Lục
· Trang Chính
· Thuyết Trình
· Sưu Tầm
· Thi Thơ Đạo
· Bài mỗi tháng
· Các chủ đề
· Bài cũ
· Quyển sách
· Thánh Giáo
· Tủ sách
· Tôn Giáo Bạn
· Hoán chuyển font

Lý Đạo

Hãy sáng suốt trên mọi chiều hướng thượng. Hãy hòa thuận với anh em, cứ để luật tự nhiên trôi qua, dù không đón chờ, cũng chẳng nên nản lối

-- Đức Jesus

Bài cũ
Ngày: 08/10/2011
·Chơn nhơn (0)
·Vào đời độ chúng lập công (0)
·Sống Đạo (0)
·Chiến thắng vạn quân không bằng tu chiến thắng mình (0)
Ngày: 05/3/2010
·Phân ưu - Đạo huynh Chế Thuần Nghiệp (0)
·Chánh Trị Sự Chế Thuần Nghiệp (0)
Ngày: 27/2/2010
·Kỷ niệm ngày Đạo-Đức Kim-Tiên qui vị (0)
Ngày: 04/1/2010
·Phát hành Bộ Lịch Cao Đài (0)
Ngày: 10/12/2009
·Chỉ tốn ít công phu tập luyện (0)
Ngày: 04/12/2009
·CƯ TRẦN NHIỄM TRẦN (0)
 Bài viết Cũ

Sách Giáo Lý
09 Phải xem kinh thế nào ?
08 Phải xem kinh sách, luật lệ
07 Điều lệ hầu đàn
06 Phải năng hầu đàn
05 Phổ Thông Thiên Đạo
04 Đối với người ngoại giáo
03 Người trong Đạo
02 Giữ Đạo
01 Lời tựa
07 Ta phải cần khổ hạnh mới mong thành Đạo

Sưu Tầm

Tốt hơn ta nên khởi sự hòa mình với công việc hơn là than phiền công việc không hòa hợp với chính ta.

-- G.S. ARUNDAL

Bài được đọc nhiều nhất
Ðược đọc nhiều nhất
·· Lời tiên tri của Đức ...5592 lần đọc
·· TRIẾT LÝ VỀ ĐẠI HỘI...2150 lần đọc
·· Hội Thánh Cao-Ðài Cầu ...1513 lần đọc
·· Học công phu1371 lần đọc
·· Tâm thư1329 lần đọc


Website Cao Đài
*Chánh Tuân
*Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh
*Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
*Thánh Tịnh Long Thành
*Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo
*Nhịp Cầu Giáo Lý
*Đàn Bửu Minh
*Cao Đài Giáo Hải Ngoại
*Caodai de l’Europe
*Thiên Lý Bửu Tòa
*Cao Đài E-Book
*Sydney center for Studies in Caodaism
*Học Đạo Cao Đài
*Tâm Duyên

12 chi phái Đạo
Đăng ngày (21/6/2014) - 04:31 AM bởi admin

Các bài Thánh Giáo

Châu Minh, 10-1 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 9-2-1957) 


Bài:
Niên Đinh Dậu, ĐẠO ba hai lẻ,
THẦY thấy con còn rẽ chia nhau,
Như vầy THẦY rất lòng đau,
Bởi nên THẦY mới chuyển mau hội nầy.
Hội BÌNH LINH Thầy xây vận chuyển,
Cho các con hội diện sum vầy,
Để Thầy cạn lẽ phân bày,
Cho con lớn nhỏ đồng hay máy Trời.
Thầy nhắc lại thời kỳ khai đạo,
Buổi đầu tiên Thầy tạo Chiếu Minh,
Rồi lần sang đến Tây Ninh,
Mở Minh Chơn Đạo công trình biết bao!
Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng,
Ban Chỉnh Đạo cũng đặng vẹn toàn,
Tây Tông Vô Cực tịnh an,
Bạch Y Thầy mở liên đoàn Hậu Giang.
Trung Hòa Phái khó toan tiến bộ,
Tịch Cốc thi hành lố Thiên Cơ,
Mở Minh Chơn Lý kịp giờ,
Liên Hoa Tổng Hội thời cơ anh tài.
Rồi lần đến Cao Đài Hội Giáo,
Mười hai chi Thầy tạo đủ rồi,
Cao Đài Thống Nhứt ra đời,
Thầy giao con hiệp coi thời ra sao?
Trải bao năm phong trào sôi nổi,
Để tự con trao đổi ý nhau,
Thời gian im bặt qua mau,
Nay Thầy xem lại vẫn màu rẽ chia!
Sự rẽ chia tại lìa căn bản,
Thầy phân qua, chẳng hãn tường tri,
Thầy dạy con hiệp, con qui,
Hiệp là không nghịch, qui y chơn truyền.
Bề hình thức tư riêng mỗi phái,
Là ý Thầy muốn dạy các con,
Giao tay lãnh đạo hành tròn,
Dìu đường sanh chúng, phận con làm đầu.
Mười hai phái do đâu mà có? 
Gốc Cao Đài tách ngõ phân ra, 
Cũng như Thầy tạo cái nhà, 
Có mười hai cửa vào ra tự lòng.
Nhưng làm Chủ Nhơn Ông có một,
Lại tỉ như giống tốt Thầy gieo,
Mười hai thứ giống tùy theo,
Con nào muốn cấy giống nào cũng xong.
Vỏ tuy khác mà trong vẫn gạo,
Nấu chín rồi vẫn bảo là cơm,
Dầu phân gạo nhỏ, gạo thơm,
Gạo nào thì cũng nuôi con no lòng.
Đạo cũng thế, Thầy mong con trẻ,
Dầu phái nào, chớ tẻ tách nhau,
Dầu cho khác sắc, khác màu,
Chơn truyền có một, không cao thấp gì.
Đâu cũng gọi TAM KỲ PHỔ ĐỘ,
Đâu cũng THẦY, danh ngã CAO ĐÀI,
Dầu cho đấy dở, đó hay,
Đỡ nưng mới phải, đừng bài bác nhau.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ


Cùng một đề tài:
· Bức tâm thư của Đức Mẹ 12 2 1935 ngày 09/27/16
· Ngài Trần Đạo Quang truyền Đạo Miền Trung ngày 01/27/14
· BẢN THỂ VÀ SỰ ĐIỀU HÀNH CỦA MỘT THỂ XÁC ngày 11/18/13
· Ơn Trên Cảnh báo thiên tai và chiến họa sẽ xảy ra ngày 11/18/13
· Thiền là tâm vô niệm. Định là dừng lại tất cả ngày 10/23/12
· Nhứt Nhơn Đắc Đạo Cửu Huyền Thăng ngày 08/14/12
· Giới Định Huệ ngày 10/08/11
· Chỉ tốn ít công phu tập luyện ngày 12/10/09
· CƯ TRẦN NHIỄM TRẦN ngày 12/04/09
· Thân, Khẩu , Ý ngày 12/02/09
· Lòng từ bi, bác ái, vị tha ngày 11/27/09
· Thiên Quan sứ làm chủ khảo ngày 11/27/09
· Lời tiên tri của Đức Lý Thái Bạch ngày 03/13/09
· Thầy ban dạy cho Hà Phước Thảo ngày 02/19/08
· Đàn Khai Xuân Giao Thừa Mậu Tý (2008) ngày 02/19/08
· Hồng Ân Vấn Đáp (tt) ngày 02/18/08
· Hồng Ân Vấn Đáp ngày 02/18/08
· Ba lý do xin được về cơ ngày 01/28/08
· Tu nhiều năm, thì bước tu lần lần dang xa ngày 10/01/07
· Thiền theo Đức Đông Phương Chưởng Quản ngày 08/26/07
· Đàn khóa tu Hạ Chí ngày 08/07/07
· Phật lực giải nghiệp chướng ngày 08/04/07
· Tất cả trở về MỘT ngày 08/02/07
· Tam Thiên Bí Chỉ ngày 06/07/07
· Gia Tô Giáo Chủ - TT Trung Hiền - 15.10 ĐĐ31 Bính Thân 1956 ngày 12/29/06
· Đại đồng Cao Đài (25-12-1966) ngày 12/21/06
· A Tỳ Địa Ngục ngày 09/06/06
· Sự đau khổ, thị phi là rèn luyện đức tánh ngày 05/27/06
· Trị Tâm Bịnh của Kẻ Tu Hành (27-5-1994) ngày 02/08/06
· Hiền Huynh Hà Phước Thảo dự đàn cơ ngày 02/05/06
 

Cao Đài Đại Đạo 
 Thiết kế : Uha &Nam Long . Xữ dụng: mViệt ,