Chào mừng Cao Ðài Ðại Ðạo  
  Cao Đài Đại Đạo Trang Nhà Thư Viện Hình Ảnh  
Mục Lục
· Trang Chính
· Thuyết Trình
· Sưu Tầm
· Thi Thơ Đạo
· Bài mỗi tháng
· Các chủ đề
· Bài cũ
· Quyển sách
· Thánh Giáo
· Tủ sách
· Tôn Giáo Bạn
· Hoán chuyển font

Lý Đạo

Giá trị của một ngày tính theo giá trị của công việc đã được hoàn tất.

-- G.S. ARUNDAL

Bài cũ
Ngày: 08/10/2011
·Chơn nhơn (0)
·Vào đời độ chúng lập công (0)
·Sống Đạo (0)
·Chiến thắng vạn quân không bằng tu chiến thắng mình (0)
Ngày: 05/3/2010
·Phân ưu - Đạo huynh Chế Thuần Nghiệp (0)
·Chánh Trị Sự Chế Thuần Nghiệp (0)
Ngày: 27/2/2010
·Kỷ niệm ngày Đạo-Đức Kim-Tiên qui vị (0)
Ngày: 04/1/2010
·Phát hành Bộ Lịch Cao Đài (0)
Ngày: 10/12/2009
·Chỉ tốn ít công phu tập luyện (0)
Ngày: 04/12/2009
·CƯ TRẦN NHIỄM TRẦN (0)
 Bài viết Cũ

Sách Giáo Lý
09 Phải xem kinh thế nào ?
08 Phải xem kinh sách, luật lệ
07 Điều lệ hầu đàn
06 Phải năng hầu đàn
05 Phổ Thông Thiên Đạo
04 Đối với người ngoại giáo
03 Người trong Đạo
02 Giữ Đạo
01 Lời tựa
07 Ta phải cần khổ hạnh mới mong thành Đạo

Sưu Tầm

Những người học thức rộng không tự đắc vì họ biết mình còn dốt nhiều.

-- G.S. ARUNDAL

Bài được đọc nhiều nhất
Ðược đọc nhiều nhất
·· Lời tiên tri của Đức ...5592 lần đọc
·· TRIẾT LÝ VỀ ĐẠI HỘI...2150 lần đọc
·· Hội Thánh Cao-Ðài Cầu ...1513 lần đọc
·· Học công phu1371 lần đọc
·· Tâm thư1329 lần đọc


Website Cao Đài
*Chánh Tuân
*Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh
*Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
*Thánh Tịnh Long Thành
*Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo
*Nhịp Cầu Giáo Lý
*Đàn Bửu Minh
*Cao Đài Giáo Hải Ngoại
*Caodai de l’Europe
*Thiên Lý Bửu Tòa
*Cao Đài E-Book
*Sydney center for Studies in Caodaism
*Học Đạo Cao Đài
*Tâm Duyên

Ngài Trần Đạo Quang truyền Đạo Miền Trung
Đăng ngày (27/1/2014) - 12:54 AM bởi admin

Các bài Thánh Giáo Thánh Tịnh Thanh Quang, ngày 22-02-ĐĐ.12 (Đinh Sửu) (03-4-1937)


THI

NGỌC bút đề thi giấc mộng trần,

HOÀNG đồ vi cựu hoán thành tân;

THƯỢNG khai Trung Bắc hoằng Tâm pháp,

ĐẾ chính chơn truyền biệt nghĩa nhân.THẦY ban ơn các con, nay các con tuân mạng THẦY mà Trung Nam liên
đoàn hòa hảo. THẦY rất vui.

ĐẠO QUANG - Số là Thiên cơ đã định, THẦY vận chuyển con về đây vì
miền Trung dân chúng tín ngưỡng thì đông, phần tinh thần
đạo đức hướng dẫn thì ít có con đủ điều kiện.
Vậy THẦY dạy con tuân mạng trước lo phổ hóa nhân
sanh, sau qui hiệp các nơi Đạo đồ ở Minh Sư cho chúng
biết cùng nhau đồng Đạo, đồng THẦY, nếu không THẦY
e chẳng mấy con hiểu thông cơ Giáo Lý, rồi nhân sanh mỗi
phái mỗi nơi. Con tuân mạng.

PHÁT: THẦY chuyển con ra đây cùng anh em, là THẦY muốn con cùng
HIỂN nơi này chung lo bảo toàn về phần nội ngoại giao
cùng chính phủ mọi việc phép tắc.

Hôm nay tuy HIỂN vắng mặt song THẦY dạy con tiến hành cho
kịp cơ hội, vì phần con còn nhiều việc nơi nầy cùng
miền Nam, con hãy đem hết tinh thần mẫn đạt, để giúp
Đạo, giúp Đời, THẦY sẽ thưởng công cho con.                  
                  
         THI

Thế cuộc vần xoay khắp chuyển hoàn,

Cơ Trời ló dạng khá cần toan;

Trước khai giáo lý TRUNG THÀNH lập,

Lập đặng rồi ra Bắc thuận đường.


Vậy hai con quyết tâm hiệp sức cùng bạn con, em
con,  tạo  lập  TRUNG  HƯNG  THÁNH  TÒA,  hầu
làm cơ sở cho Trung Kỳ, nối liền với Nam Kỳ rồi ra
Bắc chẳng khó chi.

BAN, KHAI, SƠ: Ba con cùng Nguyễn Hồng Phong tùy phận sự trách
nhiệm mình mà lo cho trọn vẹn, lớn nhỏ có phần.                  
                  
         THI

Lời THẦY đã dặn đó này con,

Con quyết lo sao Chánh lý tròn;

Tròn mối Đạo nhà còn tận độ,

Độ người mình trước phải lo tròn.               
                  
         BÀI
             
   Trước lo tròn bớ con Nam Nữ!

          Nghe THẦY chia phận sự mỗi con;
               
         Mỗi con lo liệu cho tròn,

    Qủa công vì Đạo Sử còn tạc ghi.


          Phần Đạo Quang, trước qui Chơn lý,

          Qui hiệp rồi cơ chỉ mở ra;
                 
         Ngũ chi Đại Đạo một nhà,

    Cũng là nhất bổn cũng là đồng nguyên.


          THẦY dạy con tâm chuyên gắng nhớ,

          Nhiệm vụ con còn ở nhiều nơi;
                
         Lấy thân mà hóa độ đời,

    Đắp xây phong hóa Đạo Trời vẻ vang.


          Trung Kỳ trước cần toan sắp đặt,

          Sắp đặt xong qui tắc rẽ rành;
                 
         Vì mình mà có chúng sanh,

    Vì cơ Đạo chuyển tiến hành Đạo khai.


          Dắt nhau lên Cao Đài rạng rỡ,

          Dắt nhau về muôn thuở an lành;
               
         Mừng ngày Chánh Pháp khai mình,

    Mừng Nam Trung Bắc Đạo huỳnh vẻ vang.


          PHÁT Chơn Đạo ẩn tàng Ngọc bửu,

          Đem lý mầu ra cứu độ nhơn;
                
         Bảng vàng con điểm tô son,

    Cho danh Đạo rạng cho Chơn Đạo truyền.


          Nầy Nam Trung hai miền nặng gánh,

          Gánh nhơn sanh con lãnh nơi THẦY;
                   
         THẦY đây chờ đợi con đây,

    Mau lên giỏi giỏi kịp THẦY bớ con!


          Tranh thế giới vàng son rực rỡ,

          Công điểm tô mựa chớ buồn than;
                  
         Cậy con lo liệu vẹn toàn,

    Vì dân vì nước băng ngàn sá chi!


          Hiệp cùng HIỂN để qui hiệp Đạo,

          Hiệp Nam Trung Chánh giáo hoằng dương;
                   
         Chung lòng chung sức đảm đương,

    Lo phần Lập Pháp lo phương tác thành.


          BAN, KHAI, SƠ: tuân hành lịnh dạy,

          Cùng anh em cả thảy đồng lòng;
                   
         Liên hòa hiệp với HỒNG PHONG,

..................................................
.......... .............

..................................................
.......... .............

CAO
TRIỀU PHÁT bạch:  ...............................


THẦY trả lời: Dầu cho quyền pháp Đời còn ngăn cấm đi nữa, chẳng lẽ cấm
THẦY sao con? Con an tâm thi hành, có việc gì trở ngại sẽ hỏi THẦY.

Thăng./.Nguồn: Sưu tầm

Cùng một đề tài:
· Bức tâm thư của Đức Mẹ 12 2 1935 ngày 09/27/16
· 12 chi phái Đạo ngày 06/21/14
· BẢN THỂ VÀ SỰ ĐIỀU HÀNH CỦA MỘT THỂ XÁC ngày 11/18/13
· Ơn Trên Cảnh báo thiên tai và chiến họa sẽ xảy ra ngày 11/18/13
· Thiền là tâm vô niệm. Định là dừng lại tất cả ngày 10/23/12
· Nhứt Nhơn Đắc Đạo Cửu Huyền Thăng ngày 08/14/12
· Giới Định Huệ ngày 10/08/11
· Chỉ tốn ít công phu tập luyện ngày 12/10/09
· CƯ TRẦN NHIỄM TRẦN ngày 12/04/09
· Thân, Khẩu , Ý ngày 12/02/09
· Lòng từ bi, bác ái, vị tha ngày 11/27/09
· Thiên Quan sứ làm chủ khảo ngày 11/27/09
· Lời tiên tri của Đức Lý Thái Bạch ngày 03/13/09
· Thầy ban dạy cho Hà Phước Thảo ngày 02/19/08
· Đàn Khai Xuân Giao Thừa Mậu Tý (2008) ngày 02/19/08
· Hồng Ân Vấn Đáp (tt) ngày 02/18/08
· Hồng Ân Vấn Đáp ngày 02/18/08
· Ba lý do xin được về cơ ngày 01/28/08
· Tu nhiều năm, thì bước tu lần lần dang xa ngày 10/01/07
· Thiền theo Đức Đông Phương Chưởng Quản ngày 08/26/07
· Đàn khóa tu Hạ Chí ngày 08/07/07
· Phật lực giải nghiệp chướng ngày 08/04/07
· Tất cả trở về MỘT ngày 08/02/07
· Tam Thiên Bí Chỉ ngày 06/07/07
· Gia Tô Giáo Chủ - TT Trung Hiền - 15.10 ĐĐ31 Bính Thân 1956 ngày 12/29/06
· Đại đồng Cao Đài (25-12-1966) ngày 12/21/06
· A Tỳ Địa Ngục ngày 09/06/06
· Sự đau khổ, thị phi là rèn luyện đức tánh ngày 05/27/06
· Trị Tâm Bịnh của Kẻ Tu Hành (27-5-1994) ngày 02/08/06
· Hiền Huynh Hà Phước Thảo dự đàn cơ ngày 02/05/06
 

Cao Đài Đại Đạo 
 Thiết kế : Uha &Nam Long . Xữ dụng: mViệt ,