Chào mừng Cao Ðài Ðại Ðạo  
  Cao Đài Đại Đạo Trang Nhà Thư Viện Hình Ảnh  
Mục Lục
· Trang Chính
· Thuyết Trình
· Sưu Tầm
· Thi Thơ Đạo
· Bài mỗi tháng
· Các chủ đề
· Bài cũ
· Quyển sách
· Thánh Giáo
· Tủ sách
· Tôn Giáo Bạn
· Hoán chuyển font

Lý Đạo

Ở thế mà tâm chẳng nhiễm trần,
Tuy mang nhục thể thấy phi thân,
An bần lạc đạo nơi trần tục,
Giải thoát tự nhiên có sẵn phần.


-- VẠN-HẠNH THIỀN-SƯ

Bài cũ
Ngày: 08/10/2011
·Chơn nhơn (0)
·Vào đời độ chúng lập công (0)
·Sống Đạo (0)
·Chiến thắng vạn quân không bằng tu chiến thắng mình (0)
Ngày: 05/3/2010
·Phân ưu - Đạo huynh Chế Thuần Nghiệp (0)
·Chánh Trị Sự Chế Thuần Nghiệp (0)
Ngày: 27/2/2010
·Kỷ niệm ngày Đạo-Đức Kim-Tiên qui vị (0)
Ngày: 04/1/2010
·Phát hành Bộ Lịch Cao Đài (0)
Ngày: 10/12/2009
·Chỉ tốn ít công phu tập luyện (0)
Ngày: 04/12/2009
·CƯ TRẦN NHIỄM TRẦN (0)
 Bài viết Cũ

Sách Giáo Lý
09 Phải xem kinh thế nào ?
08 Phải xem kinh sách, luật lệ
07 Điều lệ hầu đàn
06 Phải năng hầu đàn
05 Phổ Thông Thiên Đạo
04 Đối với người ngoại giáo
03 Người trong Đạo
02 Giữ Đạo
01 Lời tựa
07 Ta phải cần khổ hạnh mới mong thành Đạo

Sưu Tầm

Nhơn năng hoằng Ðạo, Ðạo bất hoằng nhơn

-- NHTÐ

Bài được đọc nhiều nhất
Ðược đọc nhiều nhất
·· Lời tiên tri của Đức ...5592 lần đọc
·· TRIẾT LÝ VỀ ĐẠI HỘI...2150 lần đọc
·· Hội Thánh Cao-Ðài Cầu ...1513 lần đọc
·· Học công phu1371 lần đọc
·· Tâm thư1329 lần đọc


Website Cao Đài
*Chánh Tuân
*Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh
*Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
*Thánh Tịnh Long Thành
*Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo
*Nhịp Cầu Giáo Lý
*Đàn Bửu Minh
*Cao Đài Giáo Hải Ngoại
*Caodai de l’Europe
*Thiên Lý Bửu Tòa
*Cao Đài E-Book
*Sydney center for Studies in Caodaism
*Học Đạo Cao Đài
*Tâm Duyên

Nhứt Nhơn Đắc Đạo Cửu Huyền Thăng
Đăng ngày (14/8/2012) - 12:25 AM bởi admin

Các bài Thánh Giáo

NHỨT NHƠN ĐẮC ĐẠO CỬU HUYỀN THĂNG
Thi
Canh thâu hạ thế giáng đàn nay
Đồng tử ánh quang ánh chiếu lai
Đắc lịnh Tôn Sư lai bút ngọc
Quán Âm Bồ Tát giáng trần ai.

Thánh nhân đắc lịnh báo tin Bồ Tát lâm đàn.Tiếp ứng

Thăng
Tiếp điển

Thi
Quán sát trần gian lắm nhiễu nhương
Âm phù tu tập cứu Tông đường
Bồ đoàn thiền định cơ siêu thoát
Tát động vầng mây chiếu điển dương.

Quán Âm Bồ Tát! nhân ngày Trung Ngơn Đại Xá chơn vong, Tôn Sư lai đàn với đôi dòng giáo lý.


Cửu Huyền Thất Tổ của chư môn đồ là những người đã chết, gọi chung là vong linh........ một số nơi thuộc ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ đều có tổ chức cầu siêu!

Nhan ngày Trung Ngươn tháng 7 âm lịch. Các môn đồ cũng cần biết qua bài pháp này của Tôn Sư.

Xác thân của Ông Bà hoặc Cha Mẹ các môn đồ, tuy đã chết, đã được mai táng trong lòng đất trải qua 10, 20, 30, 50...hoặc 100 năm, nhưng xác thân ấy vẫn còn mối dây liên quan đến con cháu là những người đang sống, chỉ trừ trường hợp xác thân bị thiêu đốt thành tro, hay là trải qua hằng trăm năm thể xác tan rã trở về cùng tứ đại.

Xác thân tuy đã chết, nhưng các nguyên tử, hạt tử cấu tạo nên nó vẫn còn rung động. Đó là sự sống của những gì vi tế nhứt vẫn còn tồn tại, không hề bị hủy diệt. Sự hủy diệt của các hạt vi tế không bao giờ xảy ra, vì các hạt tử là do một loại vật chất khí hội tụ lại. Các hạt tử có thể tan ra biến thành khí và hội tụ lại thì thành hạt tử. Các khí chất của hạt tử do Thượng Đế tạo ra mang đủ các tính chất: Tình thương và khả năng sáng tạo.

Nếu các hạt tử đó không có tình thương và khả năng sáng tạo thì sẽ không bao giờ có hiện hữu mọi sự sống trong vũ trụ. Cái xác tuy đã chết nhưng thể phách vẫn còn. Thể phách có nhiệm vụ rút sinh lực để nuôi thể xác , cái tư tưởng thương yêu của những người thân đang còn sống sẽ tá trợ cho sự tồn tại thể phách của người chết. Vì thế mà xác chết với toàn bộ hạt tử rung động, cộng thêm thể phách tá trợ, nó vẫn còn một chút gì đó Thiêng liêng để liên hệ với người thân đang còn sống tại cõi trần.

Tôn Sư dẫn chứngl: Đôi khi mồ mả của kẻ đã chết bị rễ một loại cây cổ thụ xuyên vào làm tổn thương xác chết, thì con cháu sẽ bị đau bệnh... điều này xem ta rất mê tín, nhưng bao giờ con người còn sống chưa khai mở được nhãn quang và trí huệ thì không thể nhìn xuyên qua thế giới vô hình.

xem Tôn Sư lý giải: Cái xác thân người chết ( Ông, Bà, Cha, Mẹ) và xác thân người sống ( Con, Cháu) cùng chung huyết thống, tức nhiên có một sợi dây vô hình trói cột, sẽ có ảnh hưởng hỗ tương giữa kẻ còn sống ở trần gian và người chết bên kia cửa tử. Giữa Ông, Bà, Cha, Mẹ và Con, Cháu lúc còn sống đã cùng chung trong một cộng đồng sinh hoạt của gia đình. Xác thân vật chất liên hệ nhau đã đành vì cùng chung dòng tinh huyết nối chuyền, yếu tố tâm lý và tư tưởng, tình cảm cũng ảnh hưởng lẫn nhau trong cộng đồng sinh hoạt ấy. Đó là sự tương quan khắng khít giữa Tâm và Vật của Ông, Bà, Cha, Mẹ và Con Cháu, dù đang sống chung hay kẻ còn người mất.

Thế nên, dù Ông, Bà, Cha, Mẹ đã chết rồi mà sợi dây vô hình Thiêng liêng vẫn còn ràng buộc chặt chẽ với con cháu. Vì vậy cho nên, nếu con cháu sống đời thiếu đạo đức thì Ông, Bà, Cha, Mẹ nơi thế giới vô hình cũng bị ảnh hưởng trì kéo xuống cảnh giới thấp. Tác dụng về mặt xấu như vậy thì tác dụng về mặt tốt cũng không kém.

Vì vậy, nếu con cháu tu hành: " Nhứt Nhơn Đắc Đạo Cửu Huyền Thăng" sẽ tạo nên ảnh hưởng tốt đẹp cho vong linh Ông, Bà, Cha, Mẹ vậy. Các môn đồ đừng nên nghĩ rằng: chết là hết.

Ngày nay, các môn đồ là những người đang nối tiếp sự sống trong chuỗi sống liên tục và liên tục. Vậy thì các môn đồ cần phải cố gắng tu hành để đền đáp công ơn sinh thành dưỡg dục của Cửu Huyền Thất Tổ là những người đã dày công sanh dưỡng lưu truyền hạt giống.

Ngày Trung Ngươn sắp đến, Tôn Sư ban đôi phần Giáo Lý. Các môn đồ cần suy nghiệm để gia tốc trên bước tu hành giải thoát. Tôn Sư ban ân.

Ngâm
Kiếp sanh trần thế gắng tu
Tôn sư từ giã cõi phù gia ân


 Nguồn: Thánh Giáo sưu tầm

Cùng một đề tài:
· Bức tâm thư của Đức Mẹ 12 2 1935 ngày 09/27/16
· 12 chi phái Đạo ngày 06/21/14
· Ngài Trần Đạo Quang truyền Đạo Miền Trung ngày 01/27/14
· BẢN THỂ VÀ SỰ ĐIỀU HÀNH CỦA MỘT THỂ XÁC ngày 11/18/13
· Ơn Trên Cảnh báo thiên tai và chiến họa sẽ xảy ra ngày 11/18/13
· Thiền là tâm vô niệm. Định là dừng lại tất cả ngày 10/23/12
· Giới Định Huệ ngày 10/08/11
· Chỉ tốn ít công phu tập luyện ngày 12/10/09
· CƯ TRẦN NHIỄM TRẦN ngày 12/04/09
· Thân, Khẩu , Ý ngày 12/02/09
· Lòng từ bi, bác ái, vị tha ngày 11/27/09
· Thiên Quan sứ làm chủ khảo ngày 11/27/09
· Lời tiên tri của Đức Lý Thái Bạch ngày 03/13/09
· Thầy ban dạy cho Hà Phước Thảo ngày 02/19/08
· Đàn Khai Xuân Giao Thừa Mậu Tý (2008) ngày 02/19/08
· Hồng Ân Vấn Đáp (tt) ngày 02/18/08
· Hồng Ân Vấn Đáp ngày 02/18/08
· Ba lý do xin được về cơ ngày 01/28/08
· Tu nhiều năm, thì bước tu lần lần dang xa ngày 10/01/07
· Thiền theo Đức Đông Phương Chưởng Quản ngày 08/26/07
· Đàn khóa tu Hạ Chí ngày 08/07/07
· Phật lực giải nghiệp chướng ngày 08/04/07
· Tất cả trở về MỘT ngày 08/02/07
· Tam Thiên Bí Chỉ ngày 06/07/07
· Gia Tô Giáo Chủ - TT Trung Hiền - 15.10 ĐĐ31 Bính Thân 1956 ngày 12/29/06
· Đại đồng Cao Đài (25-12-1966) ngày 12/21/06
· A Tỳ Địa Ngục ngày 09/06/06
· Sự đau khổ, thị phi là rèn luyện đức tánh ngày 05/27/06
· Trị Tâm Bịnh của Kẻ Tu Hành (27-5-1994) ngày 02/08/06
· Hiền Huynh Hà Phước Thảo dự đàn cơ ngày 02/05/06
 

Cao Đài Đại Đạo 
 Thiết kế : Uha &Nam Long . Xữ dụng: mViệt ,