Chào mừng Cao Ðài Ðại Ðạo  
  Cao Đài Đại Đạo Trang Nhà Thư Viện Hình Ảnh  
Mục Lục
· Trang Chính
· Thuyết Trình
· Sưu Tầm
· Thi Thơ Đạo
· Bài mỗi tháng
· Các chủ đề
· Bài cũ
· Quyển sách
· Thánh Giáo
· Tủ sách
· Tôn Giáo Bạn
· Hoán chuyển font

Lý Đạo

Xung quanh bạn càng xấu xa bao nhiêu thì càng cần thiết tô điểm nó cho tốt đẹp bấy nhiêu, bằng những hành vi phụng sự.

-- G.S. ARUNDAL

Bài cũ
Ngày: 08/10/2011
·Chơn nhơn (0)
·Vào đời độ chúng lập công (0)
·Sống Đạo (0)
·Chiến thắng vạn quân không bằng tu chiến thắng mình (0)
Ngày: 05/3/2010
·Phân ưu - Đạo huynh Chế Thuần Nghiệp (0)
·Chánh Trị Sự Chế Thuần Nghiệp (0)
Ngày: 27/2/2010
·Kỷ niệm ngày Đạo-Đức Kim-Tiên qui vị (0)
Ngày: 04/1/2010
·Phát hành Bộ Lịch Cao Đài (0)
Ngày: 10/12/2009
·Chỉ tốn ít công phu tập luyện (0)
Ngày: 04/12/2009
·CƯ TRẦN NHIỄM TRẦN (0)
 Bài viết Cũ

Sách Giáo Lý
09 Phải xem kinh thế nào ?
08 Phải xem kinh sách, luật lệ
07 Điều lệ hầu đàn
06 Phải năng hầu đàn
05 Phổ Thông Thiên Đạo
04 Đối với người ngoại giáo
03 Người trong Đạo
02 Giữ Đạo
01 Lời tựa
07 Ta phải cần khổ hạnh mới mong thành Đạo

Sưu Tầm

Nếu bạn có gan nhìn nhận lỗi mình thì người khác sẽ vui lòng nhìn nhận đức tính của bạn.

-- G.S. ARUNDAL

Bài được đọc nhiều nhất
Ðược đọc nhiều nhất
·· Lời tiên tri của Đức ...5638 lần đọc
·· TRIẾT LÝ VỀ ĐẠI HỘI...2155 lần đọc
·· Hội Thánh Cao-Ðài Cầu ...1516 lần đọc
·· Học công phu1374 lần đọc
·· Người Đạo Cao Đài tu ...1337 lần đọc


Website Cao Đài
*Chánh Tuân
*Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh
*Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
*Thánh Tịnh Long Thành
*Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo
*Nhịp Cầu Giáo Lý
*Đàn Bửu Minh
*Cao Đài Giáo Hải Ngoại
*Caodai de l’Europe
*Thiên Lý Bửu Tòa
*Cao Đài E-Book
*Sydney center for Studies in Caodaism
*Học Đạo Cao Đài
*Tâm Duyên

Kỷ niệm ngày Đạo-Đức Kim-Tiên qui vị
Đăng ngày (27/2/2010) - 12:00 AM bởi admin

Đề tài thuyết trình

Thánh Đức Tổ Đình Tý thời 14-03 Đinh-Mùi (23-04-1967)

Thi :
Đạo bửu Giác thông lý Đạo thành,
Đức hòa Minh Chiếu cõi Tam-Thanh ;
Kim thân Kim thể hườn nguyên vị,
Tiên Phật Tiên tri đạt lý thành .

Bần Đạo chào mừng chư hiền nam nữ kim đàn ! Bần Đạo miễn lễ , chư hiền an tọa .Hôm nay, Bần Đạo rất vui cùng chư hiền nam nữ , cùng nhau hội hiệp lập lễ ngày Bần Đạo qui vị. Vậy Bần Đạo chung vui và ban Đạo mùi tinh thần đạo pháp được quang minh rực rỡ, tấn bước cao siêu.
Chư hiền từ đây phải cẩn thận để tâm hạ chí khép mình kiên nhẩn . Gần ngày Thầy hiệp nhứt Qui-Tông cơ Đại Đạo , cho nên gặp nhiều cơn trở ngại khảo đảo làm cho bước đường hành Đạo của chư hiền rất gây go hiểm trở .
Vậy bần Đạo khuyên chư hiền phải dè dặt cẩn thận ngày đêm lo tu luyện. Hể Đạo pháp khai minh, Chơn Tâm định tịnh thì vượt qua những cơn khảo đảo.

Trường Thiên :
Đêm thanh nương bút giáng đàn,
Chung cùng đạo hữu nhứt tràng chung vui.
Rõ câu đạo đức biết mùi,
Rõ đường thanh trược càng vui tinh thần.
Đạo vàng thông hiểu cân phân,
Nơi cao, chỗ thấp mà lần bước chơn.
Gìn lòng chặc dạ keo sơn,
Trãi qua khảo đảo đâu sờn chí tâm.
Non linh khuya sớm gắng tầm,
Nhứt tâm tu luyện cao thâm trở về.
Non Bồng lạc cảnh nhàn quê,
Gắng công tu luyện dựa kề cảnh thanh.
Là nơi chí bửu, chí thành,
Cam-Lồ thấm nhuận đạt thành Đạo Cao.
Khó khăn khảo đảo gìn trau,
Bền lòng chặc dạ thì mau kết huờn.
Tỏ cùng đạo hữu nguồn cơn,
Bền lòng tu luyện, chi hơn Đạo mầu.
Thầy hằng mỗi bữa lo âu,
Lo cho đạo hữu cơn sầu kề bên.
Rán lo cho rạng tuổi tên,
Dung hòa cho được vũng bền anh em.
Vui lòng đẹp dạ Thầy xem,
Khó khăn tu luyện Thầy đem trở về .
Non-Linh động báu dực kề ,
Ngọc-kinh ngôi báu là quê cảnh nhàn.

Bần Đạo ban bồ đào hoan ẩm vui cùng Bần Đạo .
Bần Đạo giả từ .
Thăng .

Hầu đàn có :
Nam :
1/ Trưong Văn Huyên    2/ Lê Thiện Lộc
3/ Trần Văn Tiềng         4/ Hồ Văn Mẫn
5/ Mai Văn Huỳnh         6/ Lê Văn Muôn
7/ Lê Quang Nghi          8/ Trần Văn Dần
9/ Trần Văn Cang         10/ Châu Văn Định
11/ Lê Văn Mới            12/ Dương Văn Hai
13/ Lê Văn Ký              14/ Nguyễn Văn Thâu
15/ Đoàn Văn Phát       16/ Huỳnh Kim Thinh
17/ Lê Thành Phát        18/ Phan Văn Nu
19/ Lê Văn Cẩn            20/ Từ Văn Bảy
21/ Công Tứ Bửu          22/ Nguyễn Văn Sóc .
Nữ:
1/ Nguyễn Thị Luôn       2/ Lê Thị Dĩ
3/ Nguyễn Thị Cúc         4/ Lê Thị Hương
5/ Nguyễn Thị Tỵ           6/ Huỳnh Thị Bìa
7/ Lưu Thị Phụng           8/ Huỳnh Thiện Chơn
9/ Hồ Thu Thủy             10/ Tô Thị Vạn
11/ Trần Thị Hầu           12/ Trươnt Thị Thân
13/ Trương Thị Nên       14/ Huỳnh Thị Sửu
15/ Phan Thị Tốt           16/ Nguyễn Thị Sơn
17/ Trần Thị Lầu .


Cùng một đề tài:
· QUÁ QUAN PHỤC THỰC ngày 12/22/16
· Thông điệp từ bộ lạc kogi (tt) ngày 12/29/13
· Tứ Ân Chánh Đạo, Tứ Hiếu Tùng Ân ngày 12/19/12
· Chìa khóa mở cửa Bạch Ngọc Kinh ngày 11/22/11
· Công phu ngày 10/08/11
· Chơn nhơn ngày 10/08/11
· Vào đời độ chúng lập công ngày 10/08/11
· Sống Đạo ngày 10/08/11
· Chiến thắng vạn quân không bằng tu chiến thắng mình ngày 10/08/11
· Học lời Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn về công phu ngày 03/06/09
· Ích lợi của công phu và công dụng của tịnh trường ngày 03/06/09
· Mùa xuân với người giáo sĩ ngày 03/06/09
· Tham dự khóa tu tại Bác Nhã Tịnh trường ngày 03/06/09
· Câu chuyện thành nhân ngày 03/06/09
· Nên người sứ mạng ngày 03/06/09
· Từ gía trị tâm linh đến giá trị tâm linh siêu việt ngày 03/06/09
· Học lời Đức Cao Triều Tiền Bối dạy thế hệ trẻ ngày 03/06/09
· Ngọc Trì lên đường tu ngày 03/06/09
· Nhật ký mùa tu Hạ Chí 2008 (Mậu Tý) ngày 03/06/09
· Nhật ký mùa tu Thu Phân 2008 (Mậu Tý) ngày 03/05/09
· TỰ THUẬT CUỘC ĐỜI TU THÂN HÀNH ĐẠO CỦA CHÍ TÍN ngày 06/26/08
· Thánh Địa Tây Ninh và Địa Linh Bến Tre ngày 04/07/08
· Ưu Đạo bất ưu nhàn ngày 02/19/08
· Nét đẹp Giáng Sinh Trong Tình Đạo Cao Đài ngày 01/28/08
· Phục Sinh ngày 01/26/08
· Tại sao ngày lễ Giáng Sanh 25 tháng 12 ngày 01/26/08
· Tưởng niệm Đức Chúa Giêsu ngày 01/26/08
· Suy nghiệm về lễ Giáng Sinh ngày 01/26/08
· Cao Đài Thiên Chúa đến trong Kỳ Ba ngày 01/26/08
· Kinh Thánh Tân Ước qua góc nhìn Cao Đài ngày 01/26/08
 

Cao Đài Đại Đạo 
 Thiết kế : Uha &Nam Long . Xữ dụng: mViệt ,