Chào mừng Cao Ðài Ðại Ðạo  
  Cao Đài Đại Đạo Trang Nhà Thư Viện Hình Ảnh  
Mục Lục
· Trang Chính
· Thuyết Trình
· Sưu Tầm
· Thi Thơ Đạo
· Bài mỗi tháng
· Các chủ đề
· Bài cũ
· Quyển sách
· Thánh Giáo
· Tủ sách
· Tôn Giáo Bạn
· Hoán chuyển font

Lý Đạo

Người nào sẵn lòng hi sinh giúp đỡ, phải sẵn sàng từ bỏ tất cả những thứ gì mình có để được đặc ân phụng sự.

-- G.S. ARUNDAL

Bài cũ
Ngày: 08/10/2011
·Chơn nhơn (0)
·Vào đời độ chúng lập công (0)
·Sống Đạo (0)
·Chiến thắng vạn quân không bằng tu chiến thắng mình (0)
Ngày: 05/3/2010
·Phân ưu - Đạo huynh Chế Thuần Nghiệp (0)
·Chánh Trị Sự Chế Thuần Nghiệp (0)
Ngày: 27/2/2010
·Kỷ niệm ngày Đạo-Đức Kim-Tiên qui vị (0)
Ngày: 04/1/2010
·Phát hành Bộ Lịch Cao Đài (0)
Ngày: 10/12/2009
·Chỉ tốn ít công phu tập luyện (0)
Ngày: 04/12/2009
·CƯ TRẦN NHIỄM TRẦN (0)
 Bài viết Cũ

Sách Giáo Lý
09 Phải xem kinh thế nào ?
08 Phải xem kinh sách, luật lệ
07 Điều lệ hầu đàn
06 Phải năng hầu đàn
05 Phổ Thông Thiên Đạo
04 Đối với người ngoại giáo
03 Người trong Đạo
02 Giữ Đạo
01 Lời tựa
07 Ta phải cần khổ hạnh mới mong thành Đạo

Sưu Tầm

Chia rẻ là một căn bệnh nan y khó mà tìm được Thần Y hàn gắn lại.
Chỉ có phương pháp của Cha Ta ban cho: Thương yêu siêu việt mới ĐỦ điều kiện giải thoát con người ra khỏi chứng bệnh hiểm nghèo đó .


-- Jesus

Bài được đọc nhiều nhất
Ðược đọc nhiều nhất
·· Lời tiên tri của Đức ...5670 lần đọc
·· TRIẾT LÝ VỀ ĐẠI HỘI...2157 lần đọc
·· Hội Thánh Cao-Ðài Cầu ...1518 lần đọc
·· Học công phu1376 lần đọc
·· Người Đạo Cao Đài tu ...1340 lần đọc


Website Cao Đài
*Chánh Tuân
*Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh
*Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
*Thánh Tịnh Long Thành
*Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo
*Nhịp Cầu Giáo Lý
*Đàn Bửu Minh
*Cao Đài Giáo Hải Ngoại
*Caodai de l’Europe
*Thiên Lý Bửu Tòa
*Cao Đài E-Book
*Sydney center for Studies in Caodaism
*Học Đạo Cao Đài
*Tâm Duyên

Lời tiên tri của Đức Phật và của Đức Thượng Đế về nước Việt Nam (1)
Đăng ngày (01/12/2004) - 10:49 AM bởi Phước Thảo

Thi Thơ sưu tầm http://thaoha.free.fr/LoiTienTriCuaDucPhatVaCuaDucThuongDe.htmlBản đồ Việt Nam lúc nước Việt còn nằm trên tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây ở Trung Hoa theo bản đồ của Bảo Tàng Viện Trung Quốc còn giữ.
Đây là bằng chứng làm cho Vua Quang Trung định đánh đòi lại đất cũ.


Thơ

Nước Việt Nam hình cong chữ S
Chia làm ba theo vết vẽ ra.
Bắc thì nước chảy Nhị Hà,
Dân thì cần kiệm thật là kỷ cương.

Sanh chật đất tìm đường sanh sống,
Xuống phía Nam nòi giống lai thêm.
Biên cương, gấm vóc giữ êm,
Nước nào xâm chiếm cũng tìm đường lui. (Nam Quốc san hà.... Tuyệt nhiên định phận tại Thiên Thư Nguyễn Trãi, BNĐC)

Nước Champa cái nôi ở giữa,
Chịu giao quyền đất hứa chung lo ( Ngọc Hân Công Chúa về làm dâu => của hồi môn và tặng tiếp)
Chân Lạp vô "Sóc" co ro, (Sóc Thổ)
Bàn giao đất trống để cho Nguyễn triều.

Bỏ hoang ruộng và nhiều rừng rậm,
Để người Nam đốn mấm cấy cày, ( cây mấm mọc vùng đất thấp làm đất bồi thêm phù sa: Cà Mau)
Khẩn hoang là luật an bày,
Hễ ai khai phán làm thầy trông coi.

Nông dân tạo đất rồi trồng lúa,
Cộng đồng cùng ở giữa đất chung,
Nam Quan đến mũi dưới cùng,
Ấy là ranh giới chia chung Cực Đồ.

Bát Quái là Thiên thơ Trời vẽ,
Chữ S cong cốt để chia hai :
Âm + Dương phân rõ ngắn, dài, ( Âm 3 gạch đứt hay 6 gạch ngắn; Dương 3 gạch đầy)
Khôn, Càn, Ly, Khảm, Tam Tài, ngoài, trong.

Chia ra ba cộng đồng hoà hiệp,
Đất Miền Trung liên tiếp gió mùa,
Bị bão nhiều : ít gạo thừa,
Lụt nhiều, đất ít gạo vừa cuốn trôi.

Siêng cày cấy để rồi tiết kiệm,
Làm để dành rồi kiếm đường đi,
Miền Nam giàu có nhiêu phì,
Ngồi không cũng hưởng làm chi bận lòng ?.

Bạc Liêu đầy ruộng đồng tươi tốt,
Công tử thì chỉ hốt bạc tiền,
Chu du học hỏi huyên thiên,
Ra ngoài thế giới xài tiền đế vương.


Người có chí tìm phương học hỏi,
Bắc, Trung, Nam càng giỏi, càng hay !
Thiên Cơ trên đã an bày,
Cũng vì Hồng Lạc có ngày trả, vay.

Vì đồng hoá hết hai dân tộc,
Tạo chiến tranh để học dữ, hiền. (trong một trận anh bên nây, em bên kia,
bị thương, nhận ra nhau => khóc => băng cho nhau)
Trưóc là trả nợ tổ tiên,
Sau là du học, cơ duyên nhiệm mầu.
(30.4.75 => nhà nghèo, nghề đánh cá => nay là Tiến sĩ, Bác sĩ...khoa học gia)

Tuy nước nhỏ Mỹ, Tầu phải nể,
(đánh Mông Cổ, trong khi Á, Âu châu thua,
làm thuộc địa của Thành Cát Tư Hãn)
Bát Quái Đồ dụng để phép linh.
Bất chiến mà tự nhiên thành, (30.4.1975 Miền Bắc đâu có đánh mà tự nhiên vô tiếp quản )
Là vì Mỹ bỏ để dành Trời lo.
(Nixon => Chia => Reagan + Gorbatschow => USSR = 0 )
Nhà bị hư là do chinh chiến,
Tham nhũng nhiều càng biến thêm hư,
Triệt Giáo phá, xây từ từ,
(nhà, cầu, dinh thự... trên 100 năm, giựt sập, xây lại nhà mới)
Để mà cất lại y như thuở nào.

Xây dựng xong bàn giao Chánh Giáo,
Để tạo nên nền Đạo Thượng Nguơn,
Quân Chủ Lập Hiến đáo huờn,
Đa Nguyên dân ý khải đờn hát ca. ( Dân ý => Ý dân là ý Trời)

Đời sẽ hết Ta-Bà khổ nạn,
Mới tạo thành Nhân Bản hoàn cầu. (Tuyên Ngôn QT Nhân Quyền)
Khắp nơi, khăp xứ, đâu đâu...
An bang tế thế Địa Cầu tiến lên.

Trái Đất nầy mang tên SÁU BẢY (67)
Có Phật Vương truyền dạy đạo mầu.
CAO ĐÀI <=> DUY VẬT đáo đầu,
DI LẠC ĐẤNG CHRIST Á + ÂU một nhà.

Nước Việt Nam tuy là nước nhỏ,
Đã nằm trên cửa ngỏ muôn phương,
Nhân loài đi đến cất trường,
ĐẠO TRÀNG PHẬT PHÁP phô trương CAO ĐÀI.

Viết vào ngày rằm tháng 10 kỷ niệm Lễ Khai Minh Đại ạo năm nay (2004)
Hà Phước Thảo

_______________________
(1) Trong quyển “Phật Tông Nguyên Lý”, khi Đức Thích Ca sắp viên tịch, đệ tử của Ngài là Ananda rơi lụy hỏi rằng:

- "Khi Tôn Sư nhập Niết Bàn rồi ai dạy bảo các con?"

Đức Phật đáp:

- "Ta chẳng phải vị Phật đầu tiên hay cuối cùng, ngày giờ đến, sẽ có một Đấng khác xuất hiện cứu đời, một Đấng Chí Thánh, một Đấng Đại Giác, cực kỳ cao thượng, một Đấng dẫn Đạo vô song, một Đấng Chúa Tể Thánh Thần và loài người, Đấng ấy sẽ truyền dạy các con một mối Đạo vinh diệu buổi sơ khai, vinh diệu buổi thạnh hành, vinh diệu buổi kết cuộc, Đấng ấy sẽ xướng xuất một đời sống đạo đức hoàn toàn thuần khiết".

http://www.caodaism.net/thuvien/viewstory.php?sid=930&i=1

Đấng Chúa Tể Thánh Thần và loài người chỉ có thể là Đức THƯỢNG-ĐẾ mà thôi.

Đức Di Lạc người Tàu gọi là Từ, Từ Thị. Ngài cũng có tên là A-Dật-Đa ( Ajita) hay là Vô Năng Thắng. Tiêng Phạn gọi Đức Di-Lạc là Maitreya. Về cấp bậc trên đường Đạo gọi là Bồ Tát ( Bodhisattva), nghĩa là còn một bậc nữa sẽ thành Pjật. Đức Phật Thích Ca ( Bouddha Cakyamuni) (2) được 8 lần điểm Đạo tức là tiến hóa được 8 bậc trong hàng siêu nhơn đã chứng quả 8 lần. Còn Đức Di Lạc Bồ Tát ( Maitreya Bodhisattva) hay là Đấng Christ theo Tây phương, thì được 7 lần điểm Đạo. Chữ Maitreya người Tàu dịch âm làMIlei, người Nhật gọi là Mirokou. Đức Di Lạc Bồ Tát sẽ thành Phật kế vị Đức Thích Ca Mâu Ni. Trong lúc Đức Thích Ca thành Đạo và thuyết pháp, Đức Di Lạc có dự thính theo hàng đệ tử. Ngài có nghe thuyết bộ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh (Saddharma Pundarika). Đức THích Ca có giảng về công đức và các hạnh từ những đời trước của Đức Di Lạc và cho hay rằng về sau Đức Di Lạc sẽ thàn Phật hiệu là Maitri ( Maitreya: Di Lạc, Từ Tôn ). Tuy Đức Di Lạc còn là Bồ Tát , mà người ta đã gọi ngài là Phật Di Lạc hay Từ Tôn rồi.Di-Lạc, Phật giáo gọi là Di-Lặc, do phiên âm từ tiếng Phạn : Maitreya, dịch Hán văn là Từ Thị. Từ Thị nghĩa là : Dòng lành, dòng Phật, vì Phật lấy Từ Bi làm gốc.


Khi Ngài làm nhiệm vụ cai quản Càn khôn Thế giới thì gọi Ngài là Đức Di-Lạc Vương Phật; nhưng khi Ngài làm nhiệm vụ cứu độ chúng sanh (năng cứu khổ ách, năng cứu tam tai, năng cứu tật bịnh, năng độ dẫn chúng sanh thoát chư nghiệt chướng) thì gọi Ngài là Di-Lạc Vương Bồ Tát. Theo lời thuyết đạo của Đức Phạm Hộ Pháp trong Con đường Thiêng liêng Hằng sống : Tam Kỳ Phổ Độ nầy, Đức A-Di-Đà Phật giao quyền lại cho Đức Di-LạcVương Phật chưởng quản Cực Lạc Thế Giới, nên Đức Di-Lạc Vương Phật hiện nay ngự tại cửa Kim Tự Tháp, dưới tàn cây dương tối cổ ở Kinh đô Cực Lạc Thế Giới, còn Đức A-Di-Đà Phật vào ngự trong Lôi Âm Tự và Đức Phật Thích Ca ngự tại Kim Sa Đại điện trong Kim Tự Tháp.

Sau đây, xin kể lại 2 sự tích : Tăng Can và Bố Đại Hòa Thượng.

Đức Giê-su cũng đã bảo: rằng Đấng mà thay ngài dạy tất cả chúng sanh trong tương lai là Chúa Thánh Thần mà Chúa Thnáh Thần thì vô hình, tức là Đức Thưoơng Đế dạy qua cơ bút vậy.


Lời tiên tir của Đức Thượng Đế:
Một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc,
Ngày sau làm chủ mới là kỳ !


Lời tiên tri của Đức Di Lạc giáng cơ tại Trước Lâm Thánh Đức Thiền Điện Vĩnh Long về lý do tại sao dân tộc Việt Nam bị khổ khảo đủ thứ:
Tổ tiên đã đổ máu đào,
Cũng vì Hồng Lạc sa vào hố sâu.
_____________________
Trở lại Trang Cao Đài Giáo Lý


Cùng một đề tài:
· Tặng quý bạn tuổi về chiều ngày 01/18/08
· GỬI NGƯỜI BẠN GÁI TRI ÂM ngày 01/18/08
· Khuyến Tu Nhân Thế ngày 01/05/08
· Nổi lòng nữ phái ngày 01/03/08
· Thần Tiên thi diệu bút 2 ngày 08/09/05
· Thần Tiên thi diệu bút ngày 07/23/05
· Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, (13.2.1971) ngày 03/15/05
· Bài thơ nói về THÁNH THẤT DƯƠNG ĐÔNG ngày 02/16/05
· Thiền Và Khí Tiên Thiên ngày 02/01/05
· ĐẠO KHÔNG ĐỜI và ĐỜI KHÔNG ĐẠO ngày 12/28/04
· Làm bất cứ gì cũng là thiền: Đi, đứng, nằm, ngồi, ăn.. ngày 12/16/04
· Cơ bút là gì? Tại sao ngưng cơ bút? Nơi nào tiếp tục cơ bút từ năm 1921? ngày 12/07/04
· Bài thơ viết về Pha Màu để làm Statistics về đức tin ngày 11/26/04
· Thiên Nhãn và Thiên Bàn ngày 11/16/04
· Bài thi kính tặng ĐẠI HỘI CAO ĐÀI GIÁO 2004 ngày 09/20/04
· Các Chu Kỳ trong Vũ Trụ, trong Con Người và khắp Vạn Vật ngày 09/20/04
· Nếm, Ăn, Nhậu, Hút, Hỏi, Học, Làm chính trị, Tu, TÌM VỀ MINH TRIẾT ngày 09/12/04
· Định nghĩa vài danh từ ngày 07/29/04
· Cao Đài không Cao Đài ngày 07/28/04
· Định nghĩa 6 danh từ bằng thi ngày 07/21/04
· Giáng sinh thuở trước, Chúa phương Tây ngày 07/14/04
· Cao-Đài Nội Ngoại ngày 07/14/04
· Thương ngày 07/14/04
· Thuần Chơn Vô Ngã ngày 07/14/04
· Mỗi ngày làm một bài thơ nhưng bài thơ cuối rất cần ngày 06/09/04
· Chuyện một sinh viên theo Chính Thống giáo học lấy bằng cấp ở Liên Xô cũ ngày 06/09/04
· Đạo pháp trong thân tứ đại ngày 06/01/04
· Bài thơ cảm tạ Thư mời tham dự Khóa Học tại TLBT ngày 06/01/04
· Mở vòng bí huyệt ngày 05/27/04
· Bài thơ kính tặng Hiền Huynh Hiền Tỉ Bùi Đắc Hùm ngày 05/07/04
 

Cao Đài Đại Đạo 
 Thiết kế : Uha &Nam Long . Xữ dụng: mViệt ,